Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rada Statystyki Warszawa 19 maj 2014. Agenda Cel badania: Poznanie opinii właścicieli przedsiębiorstw i kluczowych menedżerów na temat statystyki publicznej,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rada Statystyki Warszawa 19 maj 2014. Agenda Cel badania: Poznanie opinii właścicieli przedsiębiorstw i kluczowych menedżerów na temat statystyki publicznej,"— Zapis prezentacji:

1 Rada Statystyki Warszawa 19 maj 2014

2 Agenda Cel badania: Poznanie opinii właścicieli przedsiębiorstw i kluczowych menedżerów na temat statystyki publicznej, a zwłaszcza satysfakcji z działalności Głównego Urzędu Statystycznego Technika badań: sondaż internetowy wśród członków BCC Termin realizacji badania: kwiecień i maj 2014 roku Liczba zrealizowanych ankiet: 119 (113 wśród członków BCC) Zagadnienia uwzględnione w kwestionariuszu ankiety: –Zainteresowanie i korzystanie z danych GUS –Cele wykorzystywania danych –Ocena korzyści z wykorzystywania danych –Ocena jakości produktów statystycznych –Poziom zaufania do danych statystycznych –Preferencje i gotowość do rekomendacji –Oceny zmian w sposobie pozyskiwania informacji przez urzędy statystyczne od przedsiębiorstw (liczba formularzy, zakres informacji, uciążliwość i koszty) –Generalna ocena polskiej statystyki publicznej

3 Zainteresowanie danymi i informacjami GUS N=119 Pyt. Czy interesują Pana(ią) dane i informacje publikowane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)?

4 Częstość korzystania z danych i informacji GUS raz w tygodniu 9% raz w miesiącu 34% raz na kwartał 24% N=119 Pyt. Jak często korzysta Pan/Pani z danych, informacji i publikacji Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)?

5 Cele wykorzystywania danych GUS N=119 Pyt. Do jakich celów wykorzystuje Pan/Pani dane statystyczne, informacje i publikacje Głównego Urzędu Statystycznego ?

6 Korzyści z wykorzystywania danych GUS N=119 Pyt. Na podstawie Pana/Pani wiedzy o innych instytucjach i firmach dostarczających informacji gospodarczych, proszę określić korzyści, jakie uzyskuje Pana(i) firma dzięki wykorzystaniu statystycznych danych, informacji i publikacji Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)?

7 Ogólne oceny jakości danych i informacji GUS N=119 Średnia 2,8 Pyt. Jak ogólnie ocenia Pan/Pani jakość produktów - danych i informacji statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego? Przewaga pozytywnych ocen nad negatywnymi wynosi 44 pp

8 Poziom zaufania do danych GUS N=119 Pyt. Jak określił(a)by Pan/Pani poziom swojego zaufania do danych statystycznych, informacji i wskaźników publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)? Średnia 3,2 Przewaga wysokiego zaufania nad niskim wynosi 33 pp

9 Gotowość do rekomendowania danych i informacji GUS N=119 Zdecydowanie nie 1% Pyt. Opierając się na własnych doświadczeniach, czy polecał(a)by Pan/Pani innym firmom z Pana(i) branży korzystanie z danych statystycznych, informacji i publikacji Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)? Promotorzy – 14% Pasywni – 42 % Krytycy – 43 %

10 Wybór GUS jako pierwszego dostawcy danych N=119 Pyt. Opierając się na dotychczasowych doświadczeniach, gdyby Pana/Pani firma miałaby dziś zadecydować, z usług którego dostawcy danych statystycznych skorzystać, to czy w pierwszej kolejności wybrał(a)by Pan/Pani Główny Urząd Statystyczny ?

11 Opinie o zmianie liczby wypełnianych przez firmy formularzy dla urzędów statystycznych N=119 Pyt. W ciągu ostatnich dwóch – trzech lat liczba wypełnianych przez Pana/Pani firmę formularzy ankiet dla urzędu statystycznego wzrosła, nie zmieniła się czy zmalała?

12 Opinie o zmianie zakresu żądanych od firm informacji przez urzędy statystyczne N=119 Pyt. W Pana/Pani ocenie zakres żądanych informacji przez urzędy statystyczne wciągu ostatnich kilku lat zwiększył się, nie zmienił, czy zmniejszył się?

13 Opinie o zmianie uciążliwości i kosztów związanych z wypełnianiem formularzy dla urzędów statystycznych N=119 Pyt. W przypadku Pana/Pani firmy uciążliwość i koszty związane z wypełnianiem formularzy urzędów statystycznych w ciągu ostatnich kilku lat zwiększyły się, nie zmieniły, czy zmniejszyły się?

14 Opinie o zmianach w sposobie pozyskiwania informacji od firm przez urzędy statystyczne N=119 Pyt. Jakie zmiany dostrzega Pan/Pani w sposobie pozyskiwania informacji od firm przez urząd statystyczny? Przewaga pozytywnych ocen nad negatywnymi wynosi 11 pp

15 Generalna ocena polskiej statystyki publicznej ŚREDNIA 3.1 N=119 Pyt. Jak generalnie Pan/Pani ocenia polską statystykę publiczną? Przewaga pozytywnych ocen nad negatywnymi wynosi 32 pp

16 Uogólnienia i wnioski (1) Zdecydowana większość przedsiębiorców i menedżerów deklaruje zainteresowanie danymi i informacjami publikowanymi przez GUS (81%); Dwie trzecie z ankietowanych (67%) korzysta z danych i informacji GUS przynajmniej raz w kwartale; Publikacje GUS są najczęściej wykorzystywane do monitorowania sytuacji i aktualizowanie wiedzy o sytuacji społeczno- gospodarczej oraz analizowania rynku; Zróżnicowane są oceny korzyści z wykorzystywania danych i informacji GUS. Większość je dostrzega, ale dominuje przeświadczenie o pewnych (45%), a nie dużych korzyściach (20%); Jakość produktów statystycznych GUS oceniana jest połowę respondentów raczej dobrze, ale sporo (39%) ocen ma charakter ambiwalentny (różnie, część dobrze, a niektóre nie); Połowa ankietowanych deklaruje wysoki poziom zaufania do danych statystycznych, informacji i wskaźników publikowanych przez GUS, a prawie co trzeci określa swój indywidualny poziom zaufania jako średni.

17 Uogólnienia i wnioski (2) Ponad połowa uczestników sondażu polecałaby innym firmom z branży korzystanie z danych, informacji i publikacji GUS, a prawie co trzeci tego nie wyklucza; Połowa badanych jest skłonna w pierwszej kolejności wybrać GUS jako potencjalnego dostawcy danych statystycznych, prawie trzecia część tego nie wyklucza, a piąta GUS-u by nie wybrała; W przeświadczeniu większości przedsiębiorców w ostatnich kilku latach (1) wzrosła liczba wypełnianych przez ich firmy formularzy statystycznych (55%), (2) zwiększył się zakres żądanych informacji przez urzędy statystyczne (68%), (3) wzrosła uciążliwość i koszty związane z wypełnianie formularzy przez firmy (52%); Zdecydowana większość ankietowanych dostrzega zmiany w sposobie pozyskiwania informacji od firm przez urzędy statystyczne (81%). Najczęściej postrzegane są jako ambiwalentnie, zarówno korzystne, jak i niekorzystne, a wśród pozostałych pozytywne przeważają nad negatywnymi; Wśród przedsiębiorców w ewaluacji polskiej statystyki publicznej ocena dobra (44%) konkuruje z oceną średnią (38%) i złą (12%).

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Rada Statystyki Warszawa 19 maj 2014. Agenda Cel badania: Poznanie opinii właścicieli przedsiębiorstw i kluczowych menedżerów na temat statystyki publicznej,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google