Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza wyniku finansowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza wyniku finansowego"— Zapis prezentacji:

1 Analiza wyniku finansowego
Wykład 4

2 Wynik finansowy – stanowi pieniężny wyraz całokształtu rezultatów
działalności przedsiębiorstwa, uzyskany w określonym czasie W= P – K P- przychody K- koszty Zysk – wynik finansowy dodatni Strata – wynik finansowy ujemny Zysk jest: - Jednym z najważniejszych wskaźników syntetycznych służących ocenie działalności przedsiębiorstwa, - Źródłem powiększania kapitału własnego przedsiębiorstwa, co stanowi podstawę rozwoju przedsiębiorstwa i wzrostu jego wartości, Podstawa funkcjonowania przedsiębiorstwa opartą na zasadzie samofinansowania, bez nadmiernej konieczności korzystania z kapitałów obcych, - Źródłem wypłaty dywidendy dla właścicieli, przez co wzmaga ich dążenie do wzrostu wielkości zysku Zysk jest jednym z ważniejszych źródeł dochodów budżetowych państwa w postaci podatku dochodowego.

3 Segment działalności operacyjnej
podstawowej pozostałej Działalność przedsiębiorstwa Segment działalności finansowej Segment zdarzeń nadzwyczajnych Segment obowiązkowych obciążeń zysku

4 Wariant kalkulacyjny:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów = zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu = zysk (strata) ze sprzedaży + pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne = wynik pozostałej działalności operacyjnej Segment podstawowej Działalności operacyjnej Segment pozostałej Działalności operacyjnej = zysk (strata) z działalności operacyjnej + przychody finansowe Koszty finansowe = wynik operacji finansowych = zysk (strata) z działalności gospodarczej + zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne = wynik operacji nadzwyczajnych = zysk (strata) brutto Podatek dochodowy - Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysków = zysk (strata) netto Segment działalności finansowej Segment zdarzeń nadzwyczajnych Segment obowiązkowych obciążeń zysku

5 Analiza porównawcza: WDZ > WDS > WDK WDZ – wskaźnik dynamiki zysku ze sprzedaży WDS – wskaźnik dynamiki przychodów ze sprzedaży WDK – wskaźnik dynamiki kosztów WDZ > WDS > WDK > WDM > WDR WDM – wskaźnik dynamiki majątku WDR – wskaźnik dynamiki zatrudnienia


Pobierz ppt "Analiza wyniku finansowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google