Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza wyniku finansowego Wykład 4. Wynik finansowy – stanowi pieniężny wyraz całokształtu rezultatów działalności przedsiębiorstwa, uzyskany w określonym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza wyniku finansowego Wykład 4. Wynik finansowy – stanowi pieniężny wyraz całokształtu rezultatów działalności przedsiębiorstwa, uzyskany w określonym."— Zapis prezentacji:

1 Analiza wyniku finansowego Wykład 4

2 Wynik finansowy – stanowi pieniężny wyraz całokształtu rezultatów działalności przedsiębiorstwa, uzyskany w określonym czasie W= P – K P- przychody K- koszty Zysk – wynik finansowy dodatni Strata – wynik finansowy ujemny Zysk jest: - Jednym z najważniejszych wskaźników syntetycznych służących ocenie działalności przedsiębiorstwa, - Źródłem powiększania kapitału własnego przedsiębiorstwa, co stanowi podstawę rozwoju przedsiębiorstwa i wzrostu jego wartości, -Podstawa funkcjonowania przedsiębiorstwa opartą na zasadzie samofinansowania, bez nadmiernej konieczności korzystania z kapitałów obcych, - Źródłem wypłaty dywidendy dla właścicieli, przez co wzmaga ich dążenie do wzrostu wielkości zysku -Zysk jest jednym z ważniejszych źródeł dochodów budżetowych państwa - w postaci podatku dochodowego.

3 Działalność przedsiębiorstwa Segment działalności operacyjnej Segment działalności finansowej Segment zdarzeń nadzwyczajnych Segment obowiązkowych obciążeń zysku podstawowejpozostałej

4 Wariant kalkulacyjny: Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów - Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów = zysk (strata) brutto ze sprzedaży - Koszty sprzedaży - Koszty ogólnego zarządu = zysk (strata) ze sprzedaży + pozostałe przychody operacyjne - Pozostałe koszty operacyjne = wynik pozostałej działalności operacyjnej Segment pozostałej Działalności operacyjnej = zysk (strata) z działalności operacyjnej + przychody finansowe - Koszty finansowe = wynik operacji finansowych = zysk (strata) z działalności gospodarczej + zyski nadzwyczajne - Straty nadzwyczajne = wynik operacji nadzwyczajnych = zysk (strata) brutto - Podatek dochodowy - Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysków = zysk (strata) netto Segment podstawowej Działalności operacyjnej Segment działalności finansowej Segment zdarzeń nadzwyczajnych Segment obowiązkowych obciążeń zysku

5 Analiza porównawcza: WDZ > WDS > WDK WDZ – wskaźnik dynamiki zysku ze sprzedaży WDS – wskaźnik dynamiki przychodów ze sprzedaży WDK – wskaźnik dynamiki kosztów WDZ > WDS > WDK > WDM > WDR WDM – wskaźnik dynamiki majątku WDR – wskaźnik dynamiki zatrudnienia


Pobierz ppt "Analiza wyniku finansowego Wykład 4. Wynik finansowy – stanowi pieniężny wyraz całokształtu rezultatów działalności przedsiębiorstwa, uzyskany w określonym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google