Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

II ETAP SZKOLNEGO KONKURSU „Wkład Marianny Orańskiej w rozwój naszego regionu” realizowanego w ramach projektu edukacyjnego POZNAJEMY DZIEDZICTWO KULTUROWE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "II ETAP SZKOLNEGO KONKURSU „Wkład Marianny Orańskiej w rozwój naszego regionu” realizowanego w ramach projektu edukacyjnego POZNAJEMY DZIEDZICTWO KULTUROWE."— Zapis prezentacji:

1 II ETAP SZKOLNEGO KONKURSU „Wkład Marianny Orańskiej w rozwój naszego regionu” realizowanego w ramach projektu edukacyjnego POZNAJEMY DZIEDZICTWO KULTUROWE NASZEJ ZIEMI KAMIENIECKIEJ

2 REGULAMIN KONKURSU 1.Wszyscy uczestnicy Konkursu odpowiadają na te same pytania, odczytane na głos przez osobę prowadzącą. 2.Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje: 1 punkt. 3.Za każdą błędną odpowiedź uczestnik otrzymuje: –1 punkt. 4.Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni po zsumowaniu punktów z części pierwszej i z części drugiej Konkursu.

3 I etap Konkursu odbył się 13 maja 2014 roku. Wzięło w nim udział 23 uczniów z klas IV-VI. Komisja Konkursowa w składzie: pani Alicja Walerian, pani Alicja Nowakowska, pan Przemysław Karkowski i pan Grzegorz Czachor wyłoniła zwycięzców, którzy zakwalifikowali się do II etapu Konkursu.

4 Po eliminacjach pisemnych do drugiego etapu Konkursu zakwalifikowali się:

5 KONKURS CZAS ZACZĄĆ!

6 Pytanie nr 1. Zdjęcie przedstawia pierwszą stronę Kroniki Kosmasa. Z kroniki tej dowiadujemy się, że książę czeski Brzetysław najechał na Śląsk i zburzył położony nad Nysą Kłodzką warowny gród Bardo. W odległości 10 km wybudował na skale własny gród, a przy nim kaplicę św. Prokopa. Od tej skały wziął on swoją nazwę - Kamieniec. Z którego roku pochodzi ta wzmianka o Kamieńcu Ząbkowickim w Kronice Kosmasa?

7 Odpowiedź nr 1. Wzmianka o Kamieńcu w Kronice Kosmasa pochodzi z 1096 r.

8 Pytanie nr 2. Podaj rok, w którym zakończył się blisko dwustuletni okres wojen o Śląsk pomiędzy Polską i Czechami i na mocy układu zawartego pomiędzy Bolesławem Krzywoustym, a księciem czeskim Borzywojem Kamieniec dostał się w ręce polskie.

9 Odpowiedź nr 2. Kamieniec przeszedł w ręce polskie w 1137 r.

10 Pytanie nr 3. Kto był właścicielem Kamieńca i jego okolic w 1200 r.?

11 Odpowiedź nr 3. Na początku XIII wieku właścicielem Kamieńca i jego okolic była Rodzina Pogorzelów, która otrzymała od księcia Bolesława Wysokiego za oddanie i wierność liczne dobra położone wzdłuż Nysy Kłodzkiej, w obrębie pięciu ośrodków: Kamieńca, Dzierżoniowa, Owiesna, Grodkowa i Michałowa, zyskując tym samym wysoką pozycję w ówczesnych elitach.

12 Pytanie nr 4. Na przestrzeni dziejów w Kamieńcu Ząbkowickim przebywały trzy wspólnoty klasztorne- augustianie w I poł. XIII w., cystersi przez blisko 600 lat i boromeuszki od lat 60. XIX wieku do dzisiaj. W którym roku powstało w Kamieńcu samodzielne opactwo cystersów?

13 Odpowiedź nr 4. Cystersi osiedlili się w Kamieńcu w 1249 r.

14 Pytanie nr 5. Cystersi uzyskany majątek potrafili dobrze zagospodarować, zapewniając sobie w ten sposób źródło stałych dochodów. Podobnie jak w innych opactwach, rozwinęli w Kamieńcu na szeroką skalę rolnictwo, zajmowali się hodowlą, rybołówstwem, łowiectwem, pszczelarstwem. Do dziś możemy podziwiać wspaniały, potężny kościół w towarzystwie zabudowań klasztornych. W którym roku kamieniecki klasztor cystersów został zlikwidowany przez Fryderyka Wilhelma III?

15 Odpowiedź nr 5. Klasztor cystersów został zlikwidowany w 1810 r.

16 Pytanie nr 6. Podaj imię i nazwisko ostatniego opata cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim.

17 Odpowiedź nr 6. Ostatnim opatem był Placidus Hoffmann.

18 Pytanie nr 7. Co stało się z majątkiem cystersów w 1812 roku?

19 Odpowiedź nr 7. Majątek cystersów został wystawiony na licytację i zakupiony w 1812 r. przez żonę króla Niderlandów Fryderykę Wilhelminę Orańską.

20 Pytanie nr 8. Znany śląski rysownik Friedrich Bernhardt Werner wykonał wiele rysunków budowli, które już nie istnieją lub zostały przebudowane i dlatego stanowią cenne źródło dla historyków sztuki i konserwatorów zabytków. Urodził się on w 1690 roku na terenie naszej gminy. Podaj nazwę miejscowości, w której urodził się Friedrich Bernhardt Werner.

21 Odpowiedź nr 8. Friedrich Bernhardt Werner urodził się w Topoli.

22 Pytanie nr 9. Na obecne oblicze naszej gminy niewątpliwie wielki wpływ wywarła Marianna Orańska, której mottem życiowym były słowa "Nie przyszłam (na świat), by żyć dzięki ludziom, ale by ludzie żyli dzięki mnie". W którym roku królewna niderlandzka i księżna pruska Marianna Orańska otrzymała dobra kamienieckie w posagu?

23 Odpowiedź nr 9. Marianna Orańska otrzymała dobra kamienieckie w posagu w 1830 roku.

24 Pytanie nr 10. Podaj imię i nazwisko projektanta kamienieckiego pałacu.

25 Odpowiedź nr 10. Projektant kamienieckiego pałacu to Karol Fryderyk Schinkel.

26 Pytanie nr 11. Z powodu choroby Karol Schinkel prawie nie uczestniczył czynnie w nadzorowaniu budowy pałacu. Kamieniec odwiedził zaledwie dwukrotnie: na okoliczność rozpoczęcia budowy oraz podczas jednej jedynej wizytacji w maju 1840 roku. Głównym wykonawcą listownych poleceń mistrza został młody architekt, któremu Schinkel - przed wysłaniem go z rodzinnego Lipska na kamienieckie wzgórze - przekazał krótką notatkę o brzmieniu: „Wszystko, co najistotniejsze uzgodnić z Panem Dyrektorem Platnerem. Pomoc techniczną odbierać od Pana inspektora Budowlanego Bruknera, obydwoje z Kamieńca. W sprawach górniczych kontaktować się z Panem Zobel, sztygarem ze Złotego Stoku.” Podaj imię i nazwisko projektanta, który zastępował Karola Szinkla przy nadzorowaniu prac budowlanych przy kamienieckim pałacu.

27 Odpowiedź nr 11. Był to Ferdynand Martius, który - kiedy w 1841 Schinkel umiera- został naczelnym architektem pałacu, a od roku 1861 pełnił funkcję nadwornego mistrza budowlanego. Martiusowi najwidoczniej bardzo podobało się w Kamieńcu, bowiem całe swoje życie związał właśnie z tym miejscem. Tutaj się ożenił i tutaj zamieszkał.

28 Pytanie nr 12. Przygotowaniu prac budowlanych przy pałacu towarzyszyły liczne kłopoty. Nie dość, że na stoku było niebezpieczeństwo osunięcia się gruntu i placowi budowy groziły lawiny kamienne, to na domiar złego bryła pałacu nijak nie chciała zmieścić się na płaszczyźnie wzgórza. Pomyślnie wszystkie te trudności udało się przezwyciężyć i budowa pałacu ruszyła… Podaj rok, w którym rozpoczęto budowę pałacu.

29 Odpowiedź nr 12. W 1838 r. - 15 października - uroczyście położono kamień węgielny pod budowę pałacu.

30 Pytanie nr 13. Odpowiednio wcześniej wzniesiono pierwsze budynki: stajnię i cegielnię, gdzie przez cztery lata przygotowywano wszystkie niezbędne materiały budowlane, wśród nich kosztowne szkliwione cegły służące do wykończenia elewacji zewnętrznych. Prace postępowały szybko i w szóstym roku budowy pałac nakryto dachem. Jednak prace przy wykończeniu wnętrz ciągnęły się znacznie dłużej, niż to pierwotnie planowano. Rewolucja chłopska w Europie, a także skandal związany z pozamałżeńską ciążą Marianny sprawiły, że straciła ona pierwotny zapał i zainteresowanie budową. Uroczyste zakończenie prowadzonej przez ponad 30 lat budowy miało miejsce w ogrodach pałacowych i związane było z odsłonięciem pomnika Nike, symbolu zwycięstwa, ustawionego na jedenastometrowej kolumnie. Podaj dokładną datę zakończenia budowy pałacu.

31 Odpowiedź nr 13. 8 maja 1872 r. – zakończenie budowy pałacu.

32 Pytanie nr 14. Dla upamiętnienia życia i działalności Marianny Orańskiej na obszarze pogranicza polsko-czeskiego powstał Transgraniczny Szlak Marianny Orańskiej długości ok. 200 km, który przebiega przez malownicze tereny Sudetów. Wymień trzy przejścia graniczne na tym szlaku.

33 Odpowiedź nr 14. Przejścia graniczne: Złoty Stok - Bílá Voda Travna – Lutynia Dolni Lipka - Boboszów

34 Pytanie nr 15. Podaj nazwisko projektanta tarasów i ogrodów przy kamienieckim pałacu.

35 Odpowiedź nr 15. Założenia tarasowo-ogrodowe zaprojektowane zostały w 1858 roku przez Petera Josepha Lenné, pruskiego ogrodnika i architekta krajobrazu, dyrektora generalnego Ogrodów Pruskich.

36 Pytanie nr 16. Marianna Orańska była fundatorką wielu kamienieckich budowli, a wśród nich ewangelickiego kościoła, którego budowę rozpoczęto w 1875 r. Kto jest projektantem tej neogotyckiej świątyni?

37 Odpowiedź nr 16. Projektantem kościoła ewangelickiego jest Ferdinand Martius.

38 Pytanie nr 17. Co obecnie znajduje się w kościele ewangelickim?

39 Odpowiedź nr 17. W kościele ewangelickim znajduje się obecnie Gminne Centrum Wystawiennicze.

40 Pytanie nr 18. Obecnie przy kamienieckim pałacu trwają prace porządkowo- remontowe. Czy jest to pierwsza próba odbudowy pałacu po zniszczeniach, jakie miały miejsce po zakończeniu drugiej wojny światowej? Odpowiedź uzasadnij.

41 Odpowiedź nr 18. Nie jest to pierwsza próba odbudowy pałacu. W 1984 r. pałac został wydzierżawiony prywatnemu przedsiębiorcy, Włodzimierzowi Sobiechowi. Obiekt był odbudowywany przez prawie 10 lat, aż do śmierci p. Sobiecha. W sierpniu 2012 r., po zakończeniu postępowania spadkowego po zmarłym dzierżawcy, pałac i przyległe grunty stały się ponownie własnością gminy, która rozpoczęła remont obiektu. Od 1 maja 2013 r. pałac został ponownie udostępniony dla zwiedzających.

42 Literatura: Gmina Kamieniec Ząbkowicki- przewodnik turystyczny; Wyd. Sudecka Oficyna Wydawnicza na zlecenie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki Źródła internetowe: http://www.kamzab.pl/pl http://www.mariannaoranska.eu/ http://www.ziemiaklodzka.pl/szlaki-turystyczne/szlak-marianny-oranskiej http://www.miedzygorze.com.pl/atrakcje/szlak_marianny_oranskiej.html http://pl.wikipedia.org/wiki/Opactwo_Cysters%C3%B3w_w_Kamie%C5%84 cu_Z%C4%85bkowickimhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Opactwo_Cysters%C3%B3w_w_Kamie%C5%84 cu_Z%C4%85bkowickim http://www.szlakikulturowe.dolnyslask.pl/o-szlakach/szlak-cysterski/opis- glownych-obiektow-na-szlaku/kamieniec-zabkowicki-kosciol-klasztorny-pw- wniebowziecia-nmp-zespol-zabudowan-gospodarczych/http://www.szlakikulturowe.dolnyslask.pl/o-szlakach/szlak-cysterski/opis- glownych-obiektow-na-szlaku/kamieniec-zabkowicki-kosciol-klasztorny-pw- wniebowziecia-nmp-zespol-zabudowan-gospodarczych/ http://www.kamieniecswidnica.dbv.pl/news.php https://www.google.pl/search?q=pa%C5%82ac+w+kamie%C5%84cu+galeri a&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=oR6cU_3mMoXy7AaVi4DACg&ved=0 CAYQ_AUoAQ&biw=1250&bih=850https://www.google.pl/search?q=pa%C5%82ac+w+kamie%C5%84cu+galeri a&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=oR6cU_3mMoXy7AaVi4DACg&ved=0 CAYQ_AUoAQ&biw=1250&bih=850 https://www.google.pl/search?q=Friedrich+Bernhard+Werner&tbm=isch&tbo =u&source=univ&sa=X&ei=7h6cU6azL4Gv7Ab15oGwBg&ved=0CCgQsAQ &biw=1250&bih=850https://www.google.pl/search?q=Friedrich+Bernhard+Werner&tbm=isch&tbo =u&source=univ&sa=X&ei=7h6cU6azL4Gv7Ab15oGwBg&ved=0CCgQsAQ &biw=1250&bih=850

43 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "II ETAP SZKOLNEGO KONKURSU „Wkład Marianny Orańskiej w rozwój naszego regionu” realizowanego w ramach projektu edukacyjnego POZNAJEMY DZIEDZICTWO KULTUROWE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google