Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25."— Zapis prezentacji:

1 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25

2 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

3 Kursy kwalifikacyjne to nowa forma kształcenia zawodowego wprowadzona z dniem 1 września 2012 roku. Poprzez uczestnictwo w wybranym kursie pełnoletnia osoba uzyskuje nowe kwalifikacje zawodowe. Kwalifikacyjne kursy zawodowe

4 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy jest bezpłatną formą kształcenia zawodowego dla osób powyżej 18 roku życia. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. Kwalifikacyjne kursy zawodowe

5 Ukończenie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego pozwala na uzyskanie dyplomu OKE. Dyplom OKE, potwierdzający zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych zwiększa szanse na znalezienie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie. Kwalifikacyjne kursy zawodowe

6 Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe będą organizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Kwalifikacyjne kursy zawodowe

7 oferta kursów: A.18. Prowadzenie sprzedaży. Kwalifikacyjne kursy zawodowe Kurs trwa dwa semestry, podczas których realizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne związane z organizacją sprzedaży i sprzedażą towarów.

8 oferta kursów: A.18. Prowadzenie sprzedaży. Kwalifikacyjne kursy zawodowe Egzamin końcowy pozwala uzyskać tytułu zawodowy: Sprzedawca Absolwent kursu może być zatrudniony we wszelkiego rodzaju punktach sprzedaży detalicznej i hurtowej. Może również pełnić funkcję kierownika punktu sprzedaży oraz samodzielnie prowadzić własny sklep lub hurtownię.

9 oferta kursów: A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania. Kwalifikacyjne kursy zawodowe Kurs trwa jeden semestr, podczas którego realizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne związane z procesami i parametrami drukowania w różnych technikach drukarskich.

10 oferta kursów: A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania. Kwalifikacyjne kursy zawodowe Egzamin końcowy pozwala uzyskać tytułu zawodowy: Technik cyfrowych procesów graficznych Technik cyfrowych procesów graficznych może podejmować pracę w: agencjach reklamowych, studiach graficznych, wydawnictwach, firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw, własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej, drukarniach.

11 oferta kursów: B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej. Kwalifikacyjne kursy zawodowe Kurs trwa dwa miesiące, podczas których realizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne związane z wykonywaniem różnych rodzajów kosztorysów robót i obiektów budowlanych, wykonywaniem dokumentacji przetargowej.

12 oferta kursów: B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej. Kwalifikacyjne kursy zawodowe Egzamin końcowy pozwala uzyskać tytułu zawodowy: Technika budownictwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.33 oraz B.20 lub B.18 lub B.16. Absolwent kursu przygotowany jest do pracy w firmach i jednostkach samorządu terytorialnego zajmujących się gospodarką przestrzenną i budownictwem. Może również podejmować pracę w biurach projektowych, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

13 oferta kursów: M.3. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Kwalifikacyjne kursy zawodowe Kurs trwa dwa semestry, podczas których realizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne związane z przetwórstwem tworzyw sztucznych.

14 oferta kursów: M.3. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Kwalifikacyjne kursy zawodowe Egzamin końcowy pozwala uzyskać tytułu zawodowy: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych Duża ilość podmiotów gospodarczych wykorzystuje w swojej działalności urządzenia związane z przetwórstwem tworzyw sztucznych, co przekłada się na dużą ilość ofert pracy.

15 oferta kursów: M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Kwalifikacyjne kursy zawodowe Kurs trwa dwa semestry, podczas których realizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne związane z mechaniką samochodową.

16 oferta kursów: M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Kwalifikacyjne kursy zawodowe Egzamin końcowy pozwala uzyskać tytułu zawodowy: Elektromechanik pojazdów samochodowych. Na rynku pracy, cały czas istnieje zapotrzebowanie na elektromechaników samochodowych. Wiele Firm z branży motoryzacyjnej, jeszcze w czasie trwania roku szkolnego, zgłasza chęć przyjęcia do pracy naszych absolwentów, oferując im atrakcyjne warunki do dalszego rozwoju i doskonalenia.

17 oferta kursów: R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych. Kwalifikacyjne kursy zawodowe Kurs trwa jeden semestr, podczas których realizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne związane z projektowaniem i wykonywaniem dekoracji roślinnych.

18 oferta kursów: R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych. Kwalifikacyjne kursy zawodowe Egzamin końcowy pozwala uzyskać tytułu zawodowy: Florysta Absolwent szkoły policealnej kształcącej w zawodzie florysta może podejmować pracę w kwiaciarniach, firmach organizujących wystrój na przyjęcia, salonach florystycznych oraz prowadzić własną działalność gospodarczą świadczącą usługi z zakresu aranżacji wnętrz i ogrodów dekoracjami roślinnymi.

19 dziękujemy za uwagę i zapraszamy do nas

20 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 www.ckziu25.sosnowiec.pl


Pobierz ppt "CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25."

Podobne prezentacje


Reklamy Google