Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cykl działań proekologicznych „Jak gmina i dzieci pokonują śmieci”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cykl działań proekologicznych „Jak gmina i dzieci pokonują śmieci”"— Zapis prezentacji:

1 Cykl działań proekologicznych „Jak gmina i dzieci pokonują śmieci”
Gminne Centrum Edukacji Ekologicznej w Szkole Podstawowej w Skarżynie

2 O projekcie Projekt „Jak gmina i dzieci pokonują śmieci” ma za zadanie: rozwijanie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Kawęczyn, edukację dorosłych poprzez dzieci, propagowanie różnorodnych działań związanych z gospodarką odpadami na terenie gminy Kawęczyn, nawiązanie współpracy z podmiotami związanymi z gospodarką proekologiczną. Zadania zawarte w projekcie zostały podzielone na cztery etapy, realizowane w kolejnych kwartałach 2008 roku: I. „Nie spalaj, nie wypalaj – szkodzisz sobie i środowisku!” II. „Śmieci segregujesz – Ziemię ratujesz!” III. „Sprzątamy świat i tropimy dzikie wysypiska”. IV. „Las to nie śmietnik!”

3 I. „Nie spalaj, nie wypalaj – szkodzisz sobie i środowisku!”
SPALANIU ŚMIECI I WYPALANIU TRAW

4 Członkowie szkolnego Klubu Ekologicznego przeprowadzili akcję informacyjną poświęconą szkodliwości wypalania wiosną traw i spalania śmieci w ogniskach lub domowych piecach oraz zaprezentowali przedstawienie „SOS mieszkańców płonącej łąki”.

5 Ulotka „Stop spalaniu śmieci i wypalaniu traw trafiła do wielu mieszkańców gminy Kawęczyn.

6 II. „Śmieci segregujesz – Ziemię ratujesz!”
Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców gminy Kawęczyn 1. Czy segregujesz swoje domowe odpady? TAK % NIE % 2. Czy segregacja odpadów sprawi, że będzie się nam żyło lepiej? TAK % NIE % NIE WIEM % 3. Co jest dla Ciebie największą niedogodnością do stosowania selektywnej zbiórki śmieci? - Brak pojemników na posegregowane odpady - 62 % - Firmy i tak potem mieszają śmieci % - Nie mam warunków do segregacji % - Segregacja jest bez sensu - 5 % 4. Co robisz z elektrośmieciami (zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym)? - Oddaję do sklepu – przy zakupie nowego sprzętu-35% - Przechowuję w domu % - Wyrzucam do śmietnika % - Inna odpowiedź % : oddaję do punktu zbierającego taki sprzęt, odwożę do punktu skupu złomu, oddaję do firmy wywożącej śmieci, małe spalę, duże zakopuję, kolekcjonuję. 5. Czy zwracasz uwagę na to, aby nie zabierać ze sklepu nadmiernej ilości opakowań, w szczególności plastikowych jednorazówek? TAK % NIE % A można ich nie zabierać? - 6 % 6. Czy na zakupy chodzisz z własna torbą, koszykiem? TAK % NIE % CZASAMI % 7. Czy w Twojej miejscowości – gminie widać gospodarkę odpadami (segregacja, informacje)? TAK % NIE % NIE WIEM % 8. Jak myślisz, które odpady można ponownie wykorzystać? szkło % makulatura % plastik/butelki % złom % puszki Alu % aluminium/miedź - 1,6 % szmaty - 0,7 % zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 0,7 % odp. 9. Podaj swoje propozycje – uwagi dotyczące gospodarki odpadami w Twojej miejscowości – gminie: - ustawienie pojemników do segregacji, najlepiej w każdej miejscowości ( 70 %odp.) - Inne propozycje: - uruchomienie skupu butelek, makulatury i innych surowców wtórnych, - posprzątanie zaśmieconych lasów i rowów, - obniżka kosztów wywozu śmieci, - zlikwidowanie śmietniska w Nowym Świecie, - likwidacja innych dzikich wysypisk, - większa promocja segregacji śmieci, - niższe opłaty za posegregowane śmieci. Dziękujemy za udział w ankiecie: Gminne Centrum Edukacji Ekologicznej w Szkole Podstawowej w Skarżynie

7 DZIEŃ ZIEMI 2008 – „Nasze rady na odpady”
22 kwietnia wszyscy uczniowie i nauczyciele wzięli udział w turnieju ekologicznym. Każda klasa przedstawiła swoje pomysły na zagospodarowanie i pozbywanie się różnego rodzaju śmieci i odpadów.

8 Klasy I i VI zaprezentowały pokaz mody ekologicznej, a klasy II i III ekologiczne plakaty, wiersze i piosenki.

9 Klasa IV zaśpiewała piosenkę o zbieraniu makulatury, klasa V omówiła sposoby segregowania śmieci i pozbywania się odpadów szkodliwych i uciążliwych dla środowiska.

10 Młodsi uczniowie wzięli udział w konkursie sprawnościowym: „Slalom między odpadami”, a starsi w konkursie wiedzy ekologicznej „Jeden z dziewięciu”.

11 W Dniu Ziemi podsumowano klasowe konkursy, związane ze zbiórką surowców wtórnych i zbiórką zużytych baterii. Nagrodzone klasy otrzymały dyplomy i zestawy słowników. Szkolny zespół teatralny przedstawił „Sąd nad człowiekiem”.

12 Na festynie „Dzień Rodziny” odbyły się konkursy sprawnościowe z wykorzystaniem rekwizytów z makulatury:„Sztafeta rodzinna”, „Najdłuższy wąż”, „Bitwa makulaturowa”.

13 Członkowie Klubu Ekologicznego zapoznali rodziców z zasadami postępowania z ZSEE, czyli zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

14 Zwiedzanie Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Nowych Prażuchach

15 Wszystkie wiadomości związane z gospodarką odpadami umieszczone zostały w rozdanych dorosłym ulotkach: „Śmieci mniej – Ziemi lżej!”

16 III. „Sprzątamy świat i tropimy dzikie wysypiska.”
Jak co roku, już po raz 15. sprzątamy Skarżyn i okolice

17 Rajdy piesze i rowerowe to przyjemny sposób na spędzenie wolnego czasu, ale również możliwość wytropienia dzikich wysypisk śmieci.

18 IV. „Las to nie śmietnik!”

19 „Zielone Lekcje” w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie

20 Zajęcia z dendrologiem

21 Spacer do zagrody zwierząt

22 W Muzeum Leśnictwa

23 Zajęcia w salce edukacyjnej Nadleśnictwa Turek

24 Autor prezentacji: Elżbieta Linka – opiekun Klubu Ekologicznego
Podsumowaniem całorocznej pracy nad projektem „Jak gmina i dzieci pokonują śmieci” było opracowanie i wydanie informatora ekologicznego w formie folderu. Cykl działań proekologicznych „Jak gmina i dzieci pokonują śmieci” był finansowany przez Starostwo Powiatowe w Turku i Urząd Gminy w Kawęczynie. Autor prezentacji: Elżbieta Linka – opiekun Klubu Ekologicznego


Pobierz ppt "Cykl działań proekologicznych „Jak gmina i dzieci pokonują śmieci”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google