Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zaawansowane komponenty graficzne Swing

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zaawansowane komponenty graficzne Swing"— Zapis prezentacji:

1 Zaawansowane komponenty graficzne Swing
Michał Wolski

2 Swing Czym jest Swing? Podstawowy zestaw narzędzi Java GUI.
Zapewnia graficzne przedstawienie interfejsu użytkownika. Bardziej wyrafinowany zestaw elementów graficznych od AWT(Abstract Window Toolkit) Prócz przycisków, pól wyboru czy etykiet zapewnia komponenty takie jak panel z zakładkami, szyby przewijania, drzewa czy listy.

3 Komponent Czym jest komponent?
Obiekt o graficznej reprezentacji, który może być wyświetlony i może podlegać interakcji z użytkownikiem. Przykłady: Przycisk Checkbox Pasek przewijania

4 Komponent Swing Definiowane są w klasach pakietu javax.swing.
Ich nazwy zaczynają się literą J. Klasy używane przy tworzeniu interfejsu dziedziczą po klasie JComponent

5 Przykładowe okienko

6 Ramki Klasa JComponent zawiera metodę o nazwie setBorder() , pozwalającą na ustawienie każdemu z komponentów własnej ramki (obramowania lub krawędzi).

7 Przyciski W Swingu mamy cztery rodzaje przycisków:
JButton JToggleButton – przycisk dwustanowy JCheckBox JRadioButton Podstawową funkcjonalność zapewnia klasa AbstractButton

8 Pole tekstowe Komponent JTextField jest to pole tekstowe edycyjne.
Aby stworzyć obiekt klasy JTextField wystarczy przekazać kontruktorowi parametr szerokości pola w kolumnach lub użyć konstruktora bez parametru. Do zmiany zawartości pola, używa się metody setText(String).

9 JTextPane Pozwala na ogromne możliwości edycji tekstu.
Posiada takie funkcje jak chociażby automatyczne zawijanie tekstu. Jest to kontener dla wystylizowanego tekstu.

10 JTextPane

11 Listy rozwijane Drop-down list pozwala na wybór tylko jednego elementu z grupy różnych możliwości. W kontrolce JComboBox można wybrać jeden i tylko jeden z elementów listy. Rozwija się dopiero przy aktywacji.

12 Listy Lista JList pozwala również na wielokrotny wybór.
Nie to samo co listy rozwijane. Zawsze zajmuje z góry określony obszar ekranu.

13 Listy a listy rozwijane

14 Menu Komponenty zdolne do wyświetlania menu zawierają metodę setJMenuBar() , która przyjmuje obiekt JMenuBar. W JMenuBar można umieszczać kolejne Jmenu. W Jmenu można dodawać pozycje JMenuItem. Każdy element może mieć podpiętego ActionListener, który będzie uruchamiany, po wybraniu odpowiedniego elementu menu.

15 Menu

16 Dialogi JFileChooser – wybór pliku JColorChooser – wybór koloru
Mogą być dodane do dowolnego kontenera i obsługiwane przez nasłuchiwanie odpowiednich zdarzeń. Zdarzenia do wyboru plików i kolorów używają standardowego dialogu.

17 Dialogi

18 Dialogi Środowiska okienkowe często zawierają zestaw okienek kominikatów. Oferuje je komponent JOptionPane. Najcęściej używane: JOptionPane.showMessageDialog() – okienko wiadomości JOptianPane.showConfirmDialog() – okienko otwierdzenia

19 Dialog

20 HTML Prawie każdy komponent, który może pobierać tekst, przyjmuje również składnie HTML, która zostanie odpowiednio sformatowana. Bardzo łatwo można przekazać komponentowi sformatowany tekst, np. do JTextPane.

21 HTML Import javax.swing.* Public class HTMLTest extends JFrame { Conteiner cp = getContentPane(); cp.setLayout(new FlowLayout()); cp.add(new JLabel(<html><i><font size=+4 color=\”red\”>Lubudu!</font></i></html>)); setDefaultCloseOperation(WindowConstants.EXIT_ON _CLOSE); setSize(new Dimension(400, 300)); setTitle(„HTML Test”); }

22 HTML

23 Kontenery Swing zapewnia szeroką gamę kontenerów pozwalających na umieszczanie w nich komponentów (także innych kontenerów) - struktura drzewa. Do tej pory posługiwaliśmy się kontenerem ciężkim (JFrame) i lekkim (JPanel). Inne lekkie kontenery są przedstawione poniżej.

24 Kontener JScrollPane

25 Kontener JSplitPane

26 Kontener JTabbedPane

27 Kontener warstwowy JLayeredPane zapewnia dodatkowy wymiar Z do pozycjonowania zawartości komponentu dla głębokości. Im większy numer warstwy, tym pozycja bliższa górze kontenera.

28 Szyby przewijania JScrollPane zapewnia przewijanie w komponencie.
Kiedy obszar wyświetlanego ekranu (tekst lub obrazek) są wielkościowo większe względem komponentu w którym się znajdują, do przewijania obszaru używa się właśnie JScrollPane.

29 Szyby przewijania - działanie

30 Drzewa JTree pozwala na hierarchiczne wyświetlanie danych.
Komponent ten nie przechowuje danych. Wyświetla dane wertykalnie, przy czym każdy wierz zawiera dokładnie jeden obiekt danych. Drzewno składa się z węzłów, gałęzi i korzenia.

31 Drzewa Wszystkie węzły schodzą się do korzenia.
Gałęzie mogą zawierać każdą ilość węzłów, czy gałęzi. Można je w nieskończoność zagnieżdzać. Gałęzie można zwijać i rozwijać.

32 Drzewa

33 Tabele JTable zapewnia wyświetlanie danych za pomocą tabeli, opcjonalnie z możliwością edycji danych. Nie przechowuje danych, tylko je wyświetla. W poszczególne pola tabeli możemy umieszczać tekst lub zagnieżdżać w nich inne komponenty (np. JCheckBox lub JButton).

34 Tabele

35 Okienko z zakładkami Dzięki JTabbedPane można dzielić tą samą przestrzeń dla kilku różnych komponentów, np. paneli Użytkownik ma wybór, który komponent ma być wczytany do dzielonej przestrzeni, za pomocą zakładek

36 Separatory JSeparator pozwala na oddzielenie dwóch obiektów horyzontalną, bądź wertykalną linią lub pustą przestrzenią. Głównie używana w menu i paskach narzędzi.

37 Slidery JSlider pozwala użytkownikowi na określenie numerycznej wartości ograniczonej przez minimum i maksimum za pomocą suwaka.

38 Spinnery JSpinner pozwala na wybór kolejnych wartości z pewnego zakresu danych. Dane mogą być określone przez programistę, bądź zwiększać wartość w polu o 1.

39 Ikony Komponenty w Swingu, takie jak przyciski, szyby czy etykiety możemy udekorować w ikonę graficzną – ImageIcon. Ikoną może być obrazek każdego rozmiaru. Obsługiwane formaty: GIF, JPEG, PNG

40 Look&Feel Dotychczas wygląd komponentów był uzależniony od platformy systemowej, na której dana aplikacja była uruchomiona. Założeniem było, że Java ma być językiem wielo-platformowym, gdzie każda platforma oferowała inny wygląd komponentów. Zarządzaniem wyglądem komponentów zajmuje się UIManager.

41 Look&Feel Istnieje możliwość stworzenia własnego niestandardowego L&F lub skorzystanie z dowolnego dostępnego, np. w sieci (uwaga na licencje!) Żeby ustalić L&F należy wywołać metodę setLookAndFeel() z argumentem specyfikującym pełną kwalifikowaną nazwę klasy określającej wygląd i achowanie komponentów.

42 Look&Feel

43 Podsumowanie Po bardziej szczegółowe informacje dotyczące komponentów wraz z samouczkiem zapraszam na stronę: ng/components/index.html

44 Dziękuję za uwagę :-)


Pobierz ppt "Zaawansowane komponenty graficzne Swing"

Podobne prezentacje


Reklamy Google