Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BAZA DANYCH AMATORSKIEJ DRUŻYNY PIŁKI HALOWEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BAZA DANYCH AMATORSKIEJ DRUŻYNY PIŁKI HALOWEJ"— Zapis prezentacji:

1 BAZA DANYCH AMATORSKIEJ DRUŻYNY PIŁKI HALOWEJ

2 Cel pracy Baza danych będzie służyć do gromadzenia danych wykorzystywanych w amatorskiej drużynie piłkarskiej - CUK oraz do udokumentowania historii drużyny. Baza będzie również wykorzystywana do generowania analiz podsumowujących osiągnięcia poszczególnych zawodników i całej drużyny w określonym okresie. W bazie tej przechowywane będą między innymi informacje dotyczące: Meczów oraz sparingów rozegranych przez drużynę, Treningów drużyny Przedmiotów drużyny Zawodników drużyny Opłat uiszczanych przez zawodników na rzecz drużyny Wydatków drużyny

3 Dane ogólne dotyczące bazy
Baza danych drużyny CUK składa się z: 15 tabel 67 kwerend 68 makr 1 modułu

4 Tabele i relacje w bazie danych drużyny CUK

5 PANEL GŁOWNY Po uruchomieniu aplikacji na ekranie pojawia się panel główny. Użytkownik może wybrać jeden z umieszczonych na tym formularzu przycisków… Po naciśnięciu tego przycisku użytkownik przełączany jest do formularza, na którym może wybrać dane, które chce obejrzeć w trybie przeglądania Po naciśnięciu tego przycisku użytkownik przełączany jest do formularza, na którym może wybrać dane, które chce obejrzeć w trybie edycji Po naciśnięciu tego przycisku użytkownik przełączany jest do formularza, na którym może wybrać dane, które chce obejrzeć w postaci raportu Przycisk służący do zamykania aplikacji

6 Przeglądanie danych cz. 1/3
Po wybraniu przycisku „Przeglądanie danych” z panelu głównego użytkownik przełączany jest do formularza „Przeglądanie danych”… Po przyciśnięciu przycisku użytkownik wybiera dane, które chce obejrzeć w trybie przeglądania Naciśnięcie przycisku powoduje powrót do panelu głównego

7 Przeglądanie danych cz. 2/3
„Przeglądanie funkcji zawodników” – to przykładowy formularz służący do przeglądania danych… Pola za pomocą, których użytkownik może bezpośrednio przejść do określonego rekordu formularza lub ustawić filtr na formularzu Przyciski służące do uruchomienia i usunięcia filtra z formularza Przyciski służące do przewijania rekordów Przycisk powrotu do poprzedniego MENU

8 Przeglądanie danych cz. 3/3
„Przeglądanie meczów” - przykładowy formularz służący do przeglądania danych, zawierający podformularze, w których można znaleźć bardziej szczegółowe informacje… Przyciski służące do przewijania rekordów w podformularzach Podformularze ze szczegółowymi danymi dotyczącymi określonego meczu

9 Aktualizacja danych cz. 1/6
Po wybraniu przycisku „Aktualizacja danych” z panelu głównego użytkownik przełączany jest do formularza „Aktualizacja danych”... Po przyciśnięciu przycisku użytkownik wybiera dane, które chce modyfikować lub dodać do bazy Przyciśnięcie przycisku powoduje powrót do panelu głównego

10 Aktualizacja danych cz. 2/6
„Aktualizacja funkcji zawodników” - przykładowy formularz służący do edytowania danych… Przyciski służące do uruchomienia i usunięcia filtra z formularza Przyciski służące do przewijania rekordów Pola za pomocą, których użytkownik może bezpośrednio przejść do określonego rekordu formularza lub ustawić filtr na formularzu Przycisk służący do dodawania rekordu do bazy Przycisk służący do usuwania rekordu z bazy Przycisk powrotu do poprzedniego MENU

11 Aktualizacja danych cz. 3/6
Jeśli użytkownik naciśnie na jednym z formularzy do aktualizacji przycisk służący do dodawania danych zostanie przełączony do formularza służącego do wprowadzania danych… Po wprowadzeniu wszystkich informacji niezbędnych dla danego rekordu (zgodnych z regułami poprawności) użytkownik może zapisać rekord w bazie W sytuacji, gdy użytkownik chce zrezygnować z wprowadzania danych musi wybrać przycisk „nie zapisuj”. W tej sytuacji rekord nie zostanie zapisany w bazie.

12 Aktualizacja danych cz. 4/6
W przypadku formularzy, które zawierają podformularze po uzupełnieniu wymaganych pól dla danego rekordu przy zapisywaniu automatycznie otworzą się podformularze, które powinny być uzupełnione… Przycisk służący do zapisu rekordu i otwarcia podformularzy Przycisk „nie zapisuj” służy do anulowania dodawania rekordu do bazy

13 Aktualizacja danych cz. 5/6
Przykład formularza po otwarciu podformularzy dla nowego rekordu - formularz Aktualizacja meczów… Po wprowadzeniu danych do podformularzy dane zapiszą się automatycznie przy zamknięciu formularza czy przyciśnięciu każdego innego przycisku

14 Aktualizacja danych cz. 6/6
Jeśli użytkownik naciśnie na jednym z formularzy do aktualizacji przycisk służący do usuwania danych zostanie wyświetlony komunikat informujący o konsekwencjach usuwania rekordów z bazy Po przyciśnięciu przycisku ANULUJ operacja usuwania rekordów nie zostanie wykonana Po przyciśnięciu przycisku USUŃ dane dotyczące bieżącego rekordu zostaną usunięte z bazy oraz zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający usunięcie danych z bazy

15 Raporty cz. 1/5 Po wybraniu przycisku „Przeglądaj raporty” z panelu głównego użytkownik przełączany jest do formularza „Panel raportów”… Po przyciśnięciu przycisku użytkownik wybiera dane, które chce wyświetlić w postaci raportu Naciśnięcie przycisku powoduje powrót do panelu głównego

16 Raporty cz. 2/5 Po wybraniu wybraniu dowolnego raportu zostanie wyświetlony formularz służący do wprowadzenia parametrów raportu. W większości wypadków użytkownik wybiera okres, którego ma dotyczyć raport… Po wpisaniu dat i przyciśnięciu przycisku OK zostanie wyświetlony raport Naciśnięcie przycisku Anuluj spowoduje powrót do poprzedniego formularza bez wyświetlania raportu

17 Raporty cz. 3/5 Na niektórych formularzach do wprowadzania parametrów raportu użytkownik wybiera żądane wartości z pola kombi np. raport „Mecze wg drużyn”… Naciśnięcie przycisku Anuluj spowoduje powrót do poprzedniego formularza bez wyświetlania raportu Po wybraniu druzyny i przyciśnięciu przycisku OK zostanie wyświetlony raport

18 Raporty cz. 4/5 Raporty zawarte w aplikacji mają charakter mniej lub bardziej szczegółowy. Raport „Gole i asysty wg meczów” jest przykładem raportu szczegółowego… Na raportach wykorzystane jest sortowanie, aby zwiększyć jego czytelność (np. sortowanie wg nazwisk i nazw drużyn) Przycisk do zamykania raportu Przycisk do przewijania stron raportu

19 Raporty cz. 5/5 Raport „Frekwencja na treningach” jest przykładem raportu o mniejszym stopniu szczegółowości … Przycisk do zamykania raportu Na raportach wykorzystane jest sortowanie, aby zwiększyć jego czytelność (np. sortowanie wg frekwencji i nazwisk)

20 Zamykanie aplikacji Po wybraniu przycisku „Zamknij program” aplikacja zostanie zamknięta. Jednak przed każdym zamknięciem aplikacji wyświetlany jest komunikat informujący użytkownika o konieczności robienia kopii zapasowych bazy… Po naciśnięciu przycisku ZAMKNIJ PROGRAM aplikacja zostanie zamknięta

21 Podsumowanie W obecnej formie stworzona baza danych na pewno umożliwi nam na uporządkowanie wszystkich informacji dotyczących naszej drużyny. Dzięki niej w znacznym stopniu zostanie zaoszczędzony czas głównie trenera, który dotychczas zajmował się przygotowywaniem analiz i zestawień na spotkania drużyny. Myślę, że w przyszłości aplikacja będzie rozwijana, gdyż w trakcie jej użytkowania pojawią się nowe pomysły i potrzeby raportowe.

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "BAZA DANYCH AMATORSKIEJ DRUŻYNY PIŁKI HALOWEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google