Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowanie : Michał Kukiełczyński BAZA DANYCH AMATORSKIEJ DRUŻYNY PIŁKI HALOWEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowanie : Michał Kukiełczyński BAZA DANYCH AMATORSKIEJ DRUŻYNY PIŁKI HALOWEJ."— Zapis prezentacji:

1 Opracowanie : Michał Kukiełczyński BAZA DANYCH AMATORSKIEJ DRUŻYNY PIŁKI HALOWEJ

2 Opracowanie : Michał Kukiełczyński Cel pracy Baza danych będzie służyć do gromadzenia danych wykorzystywanych w amatorskiej drużynie piłkarskiej - CUK oraz do udokumentowania historii drużyny. Baza będzie również wykorzystywana do generowania analiz podsumowujących osiągnięcia poszczególnych zawodników i całej drużyny w określonym okresie. W bazie tej przechowywane będą między innymi informacje dotyczące: Meczów oraz sparingów rozegranych przez drużynę, Treningów drużyny Przedmiotów drużyny Zawodników drużyny Opłat uiszczanych przez zawodników na rzecz drużyny Wydatków drużyny

3 Opracowanie : Michał Kukiełczyński Dane ogólne dotyczące bazy Baza danych drużyny CUK składa się z: 15 tabel 67 kwerend 68 makr 1 modułu

4 Opracowanie : Michał Kukiełczyński Tabele i relacje w bazie danych drużyny CUK

5 Opracowanie : Michał Kukiełczyński Po uruchomieniu aplikacji na ekranie pojawia się panel główny. Użytkownik może wybrać jeden z umieszczonych na tym formularzu przycisków… PANEL GŁOWNY Po naciśnięciu tego przycisku użytkownik przełączany jest do formularza, na którym może wybrać dane, które chce obejrzeć w trybie przeglądania Po naciśnięciu tego przycisku użytkownik przełączany jest do formularza, na którym może wybrać dane, które chce obejrzeć w trybie edycji Po naciśnięciu tego przycisku użytkownik przełączany jest do formularza, na którym może wybrać dane, które chce obejrzeć w postaci raportu Przycisk służący do zamykania aplikacji

6 Opracowanie : Michał Kukiełczyński Po wybraniu przycisku Przeglądanie danych z panelu głównego użytkownik przełączany jest do formularza Przeglądanie danych… Przeglądanie danych cz. 1/3 Po przyciśnięciu przycisku użytkownik wybiera dane, które chce obejrzeć w trybie przeglądania Naciśnięcie przycisku powoduje powrót do panelu głównego

7 Opracowanie : Michał Kukiełczyński Przeglądanie funkcji zawodników – to przykładowy formularz służący do przeglądania danych… Przyciski służące do przewijania rekordów Pola za pomocą, których użytkownik może bezpośrednio przejść do określonego rekordu formularza lub ustawić filtr na formularzu Przycisk powrotu do poprzedniego MENU Przyciski służące do uruchomienia i usunięcia filtra z formularza Przeglądanie danych cz. 2/3

8 Opracowanie : Michał Kukiełczyński Przeglądanie meczów - przykładowy formularz służący do przeglądania danych, zawierający podformularze, w których można znaleźć bardziej szczegółowe informacje… Przyciski służące do przewijania rekordów w podformularzach Przeglądanie danych cz. 3/3 Podformularze ze szczegółowymi danymi dotyczącymi określonego meczu

9 Opracowanie : Michał Kukiełczyński Po wybraniu przycisku Aktualizacja danych z panelu głównego użytkownik przełączany jest do formularza Aktualizacja danych... Po przyciśnięciu przycisku użytkownik wybiera dane, które chce modyfikować lub dodać do bazy Przyciśnięcie przycisku powoduje powrót do panelu głównego Aktualizacja danych cz. 1/6

10 Opracowanie : Michał Kukiełczyński Aktualizacja funkcji zawodników - przykładowy formularz służący do edytowania danych… Przyciski służące do przewijania rekordów Pola za pomocą, których użytkownik może bezpośrednio przejść do określonego rekordu formularza lub ustawić filtr na formularzu Przycisk powrotu do poprzedniego MENU Przyciski służące do uruchomienia i usunięcia filtra z formularza Przycisk służący do dodawania rekordu do bazy Przycisk służący do usuwania rekordu z bazy Aktualizacja danych cz. 2/6

11 Opracowanie : Michał Kukiełczyński Jeśli użytkownik naciśnie na jednym z formularzy do aktualizacji przycisk służący do dodawania danych zostanie przełączony do formularza służącego do wprowadzania danych… Po wprowadzeniu wszystkich informacji niezbędnych dla danego rekordu (zgodnych z regułami poprawności) użytkownik może zapisać rekord w bazie W sytuacji, gdy użytkownik chce zrezygnować z wprowadzania danych musi wybrać przycisk nie zapisuj. W tej sytuacji rekord nie zostanie zapisany w bazie. Aktualizacja danych cz. 3/6

12 Opracowanie : Michał Kukiełczyński W przypadku formularzy, które zawierają podformularze po uzupełnieniu wymaganych pól dla danego rekordu przy zapisywaniu automatycznie otworzą się podformularze, które powinny być uzupełnione… Przycisk służący do zapisu rekordu i otwarcia podformularzy Przycisk nie zapisuj służy do anulowania dodawania rekordu do bazy Aktualizacja danych cz. 4/6

13 Opracowanie : Michał Kukiełczyński Przykład formularza po otwarciu podformularzy dla nowego rekordu - formularz Aktualizacja meczów… Po wprowadzeniu danych do podformularzy dane zapiszą się automatycznie przy zamknięciu formularza czy przyciśnięciu każdego innego przycisku Aktualizacja danych cz. 5/6

14 Opracowanie : Michał Kukiełczyński Jeśli użytkownik naciśnie na jednym z formularzy do aktualizacji przycisk służący do usuwania danych zostanie wyświetlony komunikat informujący o konsekwencjach usuwania rekordów z bazy Po przyciśnięciu przycisku USUŃ dane dotyczące bieżącego rekordu zostaną usunięte z bazy oraz zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający usunięcie danych z bazy Po przyciśnięciu przycisku ANULUJ operacja usuwania rekordów nie zostanie wykonana Aktualizacja danych cz. 6/6

15 Opracowanie : Michał Kukiełczyński Po wybraniu przycisku Przeglądaj raporty z panelu głównego użytkownik przełączany jest do formularza Panel raportów… Raporty cz. 1/5 Po przyciśnięciu przycisku użytkownik wybiera dane, które chce wyświetlić w postaci raportu Naciśnięcie przycisku powoduje powrót do panelu głównego

16 Opracowanie : Michał Kukiełczyński Po wybraniu wybraniu dowolnego raportu zostanie wyświetlony formularz służący do wprowadzenia parametrów raportu. W większości wypadków użytkownik wybiera okres, którego ma dotyczyć raport… Po wpisaniu dat i przyciśnięciu przycisku OK zostanie wyświetlony raport Naciśnięcie przycisku Anuluj spowoduje powrót do poprzedniego formularza bez wyświetlania raportu Raporty cz. 2/5

17 Opracowanie : Michał Kukiełczyński Na niektórych formularzach do wprowadzania parametrów raportu użytkownik wybiera żądane wartości z pola kombi np. raport Mecze wg drużyn… Po wybraniu druzyny i przyciśnięciu przycisku OK zostanie wyświetlony raport Naciśnięcie przycisku Anuluj spowoduje powrót do poprzedniego formularza bez wyświetlania raportu Raporty cz. 3/5

18 Opracowanie : Michał Kukiełczyński Raporty zawarte w aplikacji mają charakter mniej lub bardziej szczegółowy. Raport Gole i asysty wg meczów jest przykładem raportu szczegółowego… Przycisk do zamykania raportu Przycisk do przewijania stron raportu Na raportach wykorzystane jest sortowanie, aby zwiększyć jego czytelność (np. sortowanie wg nazwisk i nazw drużyn) Raporty cz. 4/5

19 Opracowanie : Michał Kukiełczyński Raport Frekwencja na treningach jest przykładem raportu o mniejszym stopniu szczegółowości … Przycisk do zamykania raportu Raporty cz. 5/5 Na raportach wykorzystane jest sortowanie, aby zwiększyć jego czytelność (np. sortowanie wg frekwencji i nazwisk)

20 Opracowanie : Michał Kukiełczyński Po wybraniu przycisku Zamknij program aplikacja zostanie zamknięta. Jednak przed każdym zamknięciem aplikacji wyświetlany jest komunikat informujący użytkownika o konieczności robienia kopii zapasowych bazy… Zamykanie aplikacji Po naciśnięciu przycisku ZAMKNIJ PROGRAM aplikacja zostanie zamknięta

21 Opracowanie : Michał Kukiełczyński W obecnej formie stworzona baza danych na pewno umożliwi nam na uporządkowanie wszystkich informacji dotyczących naszej drużyny. Dzięki niej w znacznym stopniu zostanie zaoszczędzony czas głównie trenera, który dotychczas zajmował się przygotowywaniem analiz i zestawień na spotkania drużyny. Myślę, że w przyszłości aplikacja będzie rozwijana, gdyż w trakcie jej użytkowania pojawią się nowe pomysły i potrzeby raportowe. Podsumowanie

22 Opracowanie : Michał Kukiełczyński Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Opracowanie : Michał Kukiełczyński BAZA DANYCH AMATORSKIEJ DRUŻYNY PIŁKI HALOWEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google