Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Otwieranie elementów w różnych ramkach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Otwieranie elementów w różnych ramkach"— Zapis prezentacji:

1 Otwieranie elementów w różnych ramkach
Ramki w HTML Otwieranie elementów w różnych ramkach Wykonał: Mariusz Stebelski Otwieranie elementów w różnych ramkach

2 Co to jest ramka? Ramka jest elementem języka HTML, za pomocą której możemy zdefiniować dowolny sposób podziału okna przeglądarki WWW. Podział ten może być realizowany zarówno w pionie, jak i poziomie. Możliwe jest również zagnieżdżanie ramek. Powyższe własności ramek przedstawiają następujące przykłady (Rys.1, Rys.2, Rys.3) Otwieranie elementów w różnych ramkach

3 Rys.1. Przykład pionowego podziału strony.
Otwieranie elementów w różnych ramkach

4 Rys.2. Przykład poziomego podziału strony.
Otwieranie elementów w różnych ramkach

5 Rys.3. Przykład zagnieżdżenia ramek na stronie.
Otwieranie elementów w różnych ramkach

6 Znaczniki ramek Otwieranie elementów w różnych ramkach

7 Definiuje układ ramek i sposób podziału okna przeglądarki. (1)
<frameset> Definiuje układ ramek i sposób podziału okna przeglądarki. (1) Przykład prostego układu pionowych ramek: <html xmlns=" xml:lang="pl" lang="pl"> <head> <meta http-equiv="Content-Type content="text/html: charset=windows-1250" /> <meta http-equiv="Last-Modified" content=" " /> <title>Znacznik FRAME</title> </head> <frameset cols="300,*"> <frame name="strona„ src="changelog.html"> <frame name="spis„ src="programowanieHTML.html"> </frameset> </html> Każda z ramek (kreowanych przez elementy frame) wyświetla osobny dokument definiujemy go używając atrybutu src. W tym przypadku element frameset zastępuje element body.(1) Otwieranie elementów w różnych ramkach

8 <frame> Definiuje ramkę. Przykład złożonego układu ramek:
<html xmlns=" xml:lang="pl" lang="pl"> <head> <meta http-equiv="Content-Type content="text/html: charset=windows-1250" /> <meta http-equiv="Last-Modified" content=" " /> <title>Ramki zagnieżdżone</title> </head> <frameset cols="300,*"> <frame name="strona„ src="changelog.html"> <frameset rows="30%,*%"> <frame src="programowanieHTML.html"> </html> Otwieranie elementów w różnych ramkach

9 <frameset cols=„25%”, 75%”>
<noframe> Ten element przeznaczony jest dla przeglądarek, które nie obsługują ramek. Umieszczany jest w obrębie frameset i zawiera informację zastępczą. Przykład: <frameset cols=„25%”, 75%”> <noframes>Opisa zawartości ramek lub inna informacja</noframes> <frame src=„ramka_a.html” /> <frame src=„ramka_b.html” /> <frame src=„ramka_c.html” /> </frameset>(1) Otwieranie elementów w różnych ramkach

10 Definiuje ramkę wpisaną w obrębie strony WWW.
<iframe> Definiuje ramkę wpisaną w obrębie strony WWW. Ramki lokalne są umieszczane bezpośrednio na stronie w postaci pojedynczych okienek o różnych rozmiarach. Dzięki temu możemy do takiej ramki wczytywać inne dokumenty. Tekst "Twoja przeglądarka nie akceptuje ramek", który można wpisać między znacznikiem otwierającym (<iframe>), a zamykającym (</iframe>), ukaże się, jeśli przeglądarka internetowa użytkownika nie akceptuje ramek lokalnych.(2) Otwieranie elementów w różnych ramkach

11 Przykład: <html xmlns=" xml:lang="pl" lang="pl"> <head> <meta http-equiv="Content-Type content="text/html: charset=windows-1250" /> <meta http-equiv="Last-Modified" content=" " /> <title>Znacznik iframe</title> </head> <body> <iframe name="strona„ src="programowanieHTML.html" width="80%" height="600" scrolling="yes" /> </body> </html> Otwieranie elementów w różnych ramkach

12 Opcjonalne atrybuty Otwieranie elementów w różnych ramkach

13 cols=„piksele|wartość%|*”
Składnia: cols=„piksele|wartość%|*” Określa liczbę kolumn układu ramek i ich rozmiar: w pikselach, w procentach szerokości całego układu ramek, względem pozostałych ramek.(1) Otwieranie elementów w różnych ramkach

14 rows=„piksele|wartość%|*”
Składnia: rows=„piksele|wartość%|*” Określa liczbę wierszy układu ramek i ich rozmiar: w pikselach, w procentach szerokości całego układu ramek, względem pozostałych ramek.(1) Otwieranie elementów w różnych ramkach

15 marginheight Składnia: marginheight=„piksele” Określa szerokość marginesu w pionie. marginwidth marginwidth=„piksele” Określa szerokość marginesu w poziomie.(1) Otwieranie elementów w różnych ramkach

16 frameborder Składnia: frameborder=„0|1” Atrybut odpowiedzialny za wyświetlanie obramowania (wartość 1) lub wyłączanie go (wartość 0) noresize noresize=„true|false” Umożliwia użytkownikowi zablokowanie zmiany rozmiarów ramki.(1) Otwieranie elementów w różnych ramkach

17 scrolling=„yes|no|auto”
Składnia: scrolling=„yes|no|auto” Włączanie przewijania zawartości ramki. Odpowiednio włączone, wyłączone lub automatyczne przewijanie, gdy zawartość ramki tego wymaga.(1) name name=„nazwa” Nazwa ramki. Atrybut bardzo przydatny razem z opcją target wykorzystywaną w znaczniku <a>, która to umożliwia wprost określenie, w której ramce chcemy wyświetlić zawartość strony WWW: <a target="strona" href="home.html">Strona główna</a> Otwieranie elementów w różnych ramkach

18 src Składnia: src=„nazwa_pliku|url” Źródłem jest tu plik z dokładną ścieżką dostępu, bądź też adres strony, której zawartość chcemy wyświetlić na ekranie. Otwieranie elementów w różnych ramkach

19 Literatura: - Tworzenie stron WWW – Ćwiczenia praktyczne
Literatura: - Tworzenie stron WWW – Ćwiczenia praktyczne. Maria Sokół, wyd.2, Helion 2006,(1) - Otwieranie elementów w różnych ramkach


Pobierz ppt "Otwieranie elementów w różnych ramkach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google