Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Języki i techniki programowania prowadzący dr Grzegorz Filipczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Języki i techniki programowania prowadzący dr Grzegorz Filipczyk."— Zapis prezentacji:

1 1 Języki i techniki programowania prowadzący dr Grzegorz Filipczyk

2 2 Pliki tekstowe

3 3 Komponent OpenDialog wyświetla okno dialogowe otwarcia pliku Komponent jest niewidoczny Do uaktywnienia komponenty służy metoda Execute. Metoda ta zwraca wartość True lub False w zależności czy dokonano wyboru koloru czy nie

4 4 Komponent OpenDialog wybrane właściwości FileName – udostępnia pełną nazwę wybranego pliku DefaultExt – pozwala na wprowadzenie domyślnego rozszerzenia otwieranego pliku InitialDir – pozwala na podanie nazwy katalogu w którym poszukiwane są pliki do otwarcia Title – pozwala na podanie nazwy otwartego okna dialogowego

5 5 Komponent OpenDialog wybrane właściwości Filter – pozwala na ustawienie filtrów dla wyświetlanych plików FilterIndex – pozwala na podanie numeru domyślnej maski plików

6 6 Przykład procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin if OpenDialog1.Execute then label1.Caption:=OpenDialog1.FileName; end;

7 7 Komponent SaveDialog wyświetla okno dialogowe zapisania pliku Komponent jest niewidoczny Do uaktywnienia komponenty służy metoda Execute. Metoda ta zwraca wartość True lub False w zależności czy dokonano wyboru koloru czy nie

8 8 Komponent OpenDialog wybrane właściwości FileName – udostępnia pełną nazwę wybranego pliku DefaultExt – pozwala na wprowadzenie domyślnego rozszerzenia otwieranego pliku InitialDir – pozwala na podanie nazwy katalogu w którym poszukiwane są pliki do otwarcia Title – pozwala na podanie nazwy otwartego okna dialogowego

9 9 Komponent OpenDialog wybrane właściwości Filter – pozwala na ustawienie filtrów dla wyświetlanych plików FilterIndex – pozwala na podanie numeru domyślnej maski plików

10 10 Przykład procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin if SaveDialog1.Execute then label1.Caption:=SaveDialog1.FileName; end;

11 11 Typ TStrings obsługuje listę łańcuchów wartości typy TString mogą być przypisane miedzy innymi do takich właściwości jak: Items, Lines, Rows, Cols łańcuchy składowe można wyodrębnić z właściwości za pomocą indeksu (indeksowanie rozpoczyna się od zera)

12 12 Wybrane metody klasy TStrings procedure LoadFromFile (const FileName: String) – przypisuje do listy łańcuchów zawartość pliku tekstowego procedure SaveToFile (const FileName: String) – zachowuje zawartość listy w pliku tekstowym function Add (const S: String): Integer – dodaje łańcuch tekstowy na końcu listy, zwraca indeks nowo utworzonego elementu listy

13 13 Projekt I Założenia przygotować przeglądarkę plików dla DELPHI wyświetlenie zawartości pliku zapisanie pliku pod nową nazwą rozszerzenia analizowanych plików *.pas *.dfm *.dpr

14 14 Projekt I

15 15 Typ TStringList Jest typem pochodnym od TStrings wzbogaconym miedzy innymi o metody wyszukiwania i sortowania łańcuchów zawartych na liscie

16 16 Wybrane właściwości klasy TStringList Sorted – właściwość typu Boolean gdy przyjmie wartość true powoduje automatyczne sortowanie przy dodaniu nowych łańcuchów do listy Duplicates – wartość przypisana do tej właściwości decyduje o sposobie traktowania powtarzających się łańcuchów znaków: dupIgnore – ignorowanie duplikatów dupError – generowanie wyjątku dla duplikatów dupAccept – zgoda na wystąpienie duplikatów

17 17 Wybrane metody klasy TStringList Constructor Create – inicjuje zadeklarowany obiekt przed pierwszym użyciem procedure Free – działa jak destruktor function Find (const S: String, var Index: Integer): Boolean; - funkcja zwraca True gdy łańcuch S występuje na posortowanej liście. Zmienna Index przyjmuje numer parametru

18 18 Wybrane metody klasy TStringList function IndexOf (const S: String): Integer; - zwraca indeks pierwszego łańcucha równego S zawartego na liście. Gdy łańcuch nie zostaje znaleziony zwracana jest wartość -1 procedure Sort – sortuje listę w porządku roznacym

19 19 Projekt II Założenia przygotować aplikację która pozwoli na: sortowanie pliku tekstowego zawierającego nazwiska i imiona osób wyszukiwanie osoby w pliku posortowanym wyszukiwanie osoby w pliku nie posortowanym

20 20 Projekt II

21 21 Komponent OpenPictureDialog wyświetla okno dialogowe pozwalające na pobranie pliku graficznego Komponent jest niewidoczny Do uaktywnienia komponenty służy metoda Execute. Metoda ta zwraca wartość True lub False w zależności czy dokonano wyboru koloru czy nie

22 22 Komponent OpenPictureDialog FileName – udostępnia pełną nazwę wybranego pliku DefaultExt – pozwala na wprowadzenie domyślnego rozszerzenia otwieranego pliku InitialDir – pozwala na podanie nazwy katalogu w którym poszukiwane są pliki do otwarcia Title – pozwala na podanie nazwy otwartego okna dialogowego

23 23 Komponent OpenPictureDialog Filter – pozwala na ustawienie filtrów dla wyświetlanych plików FilterIndex – pozwala na podanie numeru domyślnej maski plików

24 24 Komponent SavePictureDialog wyświetla okno dialogowe zapisania pliku graficznego Komponent jest niewidoczny Do uaktywnienia komponenty służy metoda Execute. Metoda ta zwraca wartość True lub False w zależności czy dokonano wyboru koloru czy nie

25 25 Komponent SavePictureDialog FileName – udostępnia pełną nazwę wybranego pliku DefaultExt – pozwala na wprowadzenie domyślnego rozszerzenia otwieranego pliku InitialDir – pozwala na podanie nazwy katalogu w którym poszukiwane są pliki do otwarcia Title – pozwala na podanie nazwy otwartego okna dialogowego Filter – pozwala na ustawienie filtrów dla wyświetlanych plików FilterIndex – pozwala na podanie numeru domyślnej maski plików

26 26 Komponent Image pozwala na wyświetlenie plików graficznych wyświetlane pliki mogą być skalowane do rozmiaru komponentu właściwość Picture pozwala na wskazanie pliku którego zawartość ma zostać wyświetlona jej wartość może zostać ustawiona jednokrotnie za pomocą inspektora obiektów lub dynamiczne za pomocą odpowiednich metod

27 27 przykład Image1.Picture.LoadFromFile(rysunek.bmp); Image1.Picture.SaveToFile(rysunek.bmp);

28 28 Projekt III Założenia przygotować przeglądarkę plików graficznych: przeglądarka powinna dysponować możliwością wyświetlania plików graficznych typu: bmp oraz wmf powinna istnieć możliwość zapisania pliku pod nową nazwą poniżej wyświetlanego pliku graficznego powinna zostać umieszczona jego nazwa

29 29 Projekt III


Pobierz ppt "1 Języki i techniki programowania prowadzący dr Grzegorz Filipczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google