Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

C# Windows Forms Zastosowania Informatyki Wykład 4, 5

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "C# Windows Forms Zastosowania Informatyki Wykład 4, 5"— Zapis prezentacji:

1 C# Windows Forms Zastosowania Informatyki Wykład 4, 5
Copyright, 2004 © Adam Czajka

2 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Spis treści Kontrolki Przekazywanie danych do okienka dialogowego Copyright, 2004 © Adam Czajka

3 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki Podstawowe obiekty kontrolek : Button (przycisk) Label (etykieta) LinkLabel (łącze) CheckBox (przycisk wyboru) RadioButton (przycisk radiowy) Panel (obiekt grupujący) TextBox (okno edycji) ListBox (okno listy) CheckedListBox (okno listy) ComboBox (okno listy rozwijanej) Copyright, 2004 © Adam Czajka

4 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki Button Mają etykiety Reagują na zdarzenia (klikanie) Copyright, 2004 © Adam Czajka

5 Kontrolki Button Kolor tła Rysunek tła Typ kursora myszki
Typ przycisku Czcionka Kolor tekstu Rysunek Tekst przycisku Rozmieszczenie tekstu Copyright, 2004 © Adam Czajka

6 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki Button Wynik dialogu Aktywność przycisku Widoczność przycisku Nazwa obiektu Rodzaj zakotwiczenia Położenie przycisku Rozmiar przycisku Copyright, 2004 © Adam Czajka

7 Kontrolki Button klik odrysowanie przycisku odrysowanie przycisku
wciśnięcie przycisku myszki „wejście” myszki „stagnacja” myszki „wyjście” myszki przesunięcie myszki zwolnienie przycisku myszki Copyright, 2004 © Adam Czajka

8 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki Button Copyright, 2004 © Adam Czajka

9 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki Button Copyright, 2004 © Adam Czajka

10 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki Button Copyright, 2004 © Adam Czajka

11 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki Button „kliknięcie” Copyright, 2004 © Adam Czajka

12 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki Label, LinkLabel Spełniają funkcję informacyjną w okienkach – wyświetlają zadany tekst Obiekty LinkLabel ponadto reagują na zdarzenia pochodzące od myszki Copyright, 2004 © Adam Czajka

13 Kontrolki Label, LinkLabel
Kolor tekstu gdy przycisk myszki jest wciśnięty Kolor tła Typ ramki Typ kursora myszki Kolor tekstu gdy łączne jest wyłączone Kolor tekstu łącza Stan łącza Tekst etykiety Rozmieszczenie tekstu Kolor tekstu gdy łączne zostało już „odwiedzone” Copyright, 2004 © Adam Czajka

14 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki Label, LinkLabel klik „podwójny” klik klik myszką na łączu odrysowanie etykiety Copyright, 2004 © Adam Czajka

15 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki Label, LinkLabel Copyright, 2004 © Adam Czajka

16 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki Label, LinkLabel „kliknięcie” Copyright, 2004 © Adam Czajka

17 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki CheckBox Pozwalają na selekcję poszczególnych opcji Działają niezależnie od siebie Copyright, 2004 © Adam Czajka

18 Kontrolki CheckBox Wygląd Kolor tła Obrazek tła
Położenie pola zaznaczenia Stan obiektu Stan zaznaczenia Styl obiektu Tekst opisu Rozmieszczenia tekstu opisu Przycisk „automatyczny” Przycisk 3-stanowy Copyright, 2004 © Adam Czajka

19 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki CheckBox Zmiana zaznaczenia Zmiana stanu Copyright, 2004 © Adam Czajka

20 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki CheckBox Copyright, 2004 © Adam Czajka

21 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki CheckBox „kliknięcie” Copyright, 2004 © Adam Czajka

22 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki RadioButton Pozwalają na selekcję poszczególnych opcji Współpracują ze sobą w ramach grupy pozwalając na wybór tylko jednej opcji Copyright, 2004 © Adam Czajka

23 Kontrolki RadioButton Kolor tła Wygląd Obrazek tła
Położenie pola zaznaczenia Stan obiektu Styl obiektu Tekst opisu Rozmieszczenia tekstu opisu Przycisk „automatyczny” Copyright, 2004 © Adam Czajka

24 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki RadioButton Copyright, 2004 © Adam Czajka

25 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki Panel 1. Wpierw umieszczamy obiekty typu Panel 2. Następnie umieszczamy kontroli w obrębie poszczególnych paneli Copyright, 2004 © Adam Czajka

26 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki Panel Copyright, 2004 © Adam Czajka

27 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki Panel Copyright, 2004 © Adam Czajka

28 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki Panel Copyright, 2004 © Adam Czajka

29 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki Panel Copyright, 2004 © Adam Czajka

30 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki TextBox Pozwalają na wprowadzanie tekstów, haseł, itp. Obsługują proste funkcje edycyjne Copyright, 2004 © Adam Czajka

31 Kontrolki TextBox Typ kursora myszki Czcionka Kolor tekstu
Kolor tła Typ obrzeża Typ kursora myszki Czcionka Kolor tekstu Tekst podzielony na wiersze Paski przewijania tekstu Tekst wprowadzony Rozmieszczenie tekstu Copyright, 2004 © Adam Czajka

32 Kontrolki TextBox Akceptacja klawisza „TAB”
Akceptacja klawisza „Enter” Akceptacja klawisza „TAB” Automatyczne dopasowanie rozmiaru Maksymalna długość tekstu Tekst „wielowierszowy” Znak „maskowania” hasła Tekst „tylko-do-odczytu” „Zawijanie” tekstu na końcach wierszy Copyright, 2004 © Adam Czajka

33 Kontrolki TextBox Naciśnięcie klawisza
Naciśnięcie klawisza „znakowego” Zwolnienie klawisza Zmiana tekstu Copyright, 2004 © Adam Czajka

34 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki TextBox Copyright, 2004 © Adam Czajka

35 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki TextBox „pisanie tekstu” Copyright, 2004 © Adam Czajka

36 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki TextBox Copyright, 2004 © Adam Czajka

37 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki TextBox BorderStyle : FixedSingle AutoSize : False MultiLine : True ReadOnly : True Dock : Left, Up, Right, Bottom Copyright, 2004 © Adam Czajka

38 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki TextBox Metody : public void AppendText( string text ); public void Clear(); public void ClearUndo(); public void Copy(); public void Cut(); public void Paste(); public void Select( int start, int length ); public void SelectAll(); public void Undo(); Copyright, 2004 © Adam Czajka

39 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki ListBox Pozwalają na wyświetlenie listy obiektów Obsługują możliwość wyboru jednego/wielu obiektów z listy Copyright, 2004 © Adam Czajka

40 Kontrolki ListBox Typ kursora myszki Czcionka Kolor elementów listy
Kolor tła Typ obrzeża Typ kursora myszki Czcionka Kolor elementów listy Szerokość kolumny Rodzaj rysowania Pasek przewijania poziomego Wielkość elementu listy Lista wielokolumnowa Tryb selekcji Lista „sformatowana” Lista posortowana Copyright, 2004 © Adam Czajka

41 Kontrolki ListBox „podwójne” kliknięcie na liście
Wyrysowywanie elementu listy Wymiarowanie elementu listy Zmiana zaznaczenia (-1 : brak, 0 .. N – numer wybranego elementu) Copyright, 2004 © Adam Czajka

42 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki ListBox Copyright, 2004 © Adam Czajka

43 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki ListBox Copyright, 2004 © Adam Czajka

44 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki ListBox Copyright, 2004 © Adam Czajka

45 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki ListBox Copyright, 2004 © Adam Czajka

46 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki ListBox Copyright, 2004 © Adam Czajka

47 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki ListBox Metody : public void ClearSelected(); public int FindString( string s ); public int FindString( string s, int startIndex ); public int FindStringExact( string s ); public int FindStringExact( string s, int startIndex ); public string GetItemText( object item ); public bool GetSelected( int index ); public int IndexFromPoint( Point p ); public int IndexFromPoint( int x, int y ); public void SetSelected( int index, bool value ); Copyright, 2004 © Adam Czajka

48 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki ListBox.Items Metody : public int Add( object item ); public void AddRange( object[] items ); public void AddRange( ListBox.ObjectCollection value ); public virtual void Clear(); public virtual bool Contains( object value ); public virtual int Count {get;} public virtual int IndexOf( object value ); public virtual void Insert( int index, object item ); public virtual object this[ int index ] {get; set;} public virtual void Remove( object value ); public virtual void RemoveAt( int index ); Copyright, 2004 © Adam Czajka

49 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki CheckedListBox Pozwalają na wyświetlenie listy obiektów Obsługują możliwość zaznaczenia jednego/wielu obiektów z listy Copyright, 2004 © Adam Czajka

50 Kontrolki CheckedListBox Typ kursora myszki Czcionka
Kolor tła Typ obrzeża Typ kursora myszki Czcionka Kolor elementów listy Sposób zaznaczenia Szerokość kolumny Pasek przewijania poziomego Wielkość elementu listy Lista wielokolumnowa Tryb selekcji Lista „sformatowana” Lista posortowana Copyright, 2004 © Adam Czajka

51 Kontrolki CheckedListBox „podwójne” kliknięcie na liście
Zmiana zaznaczenia (-1 : brak, 0 .. N – numer wybranego elementu) Copyright, 2004 © Adam Czajka

52 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki CheckedListBox Copyright, 2004 © Adam Czajka

53 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki CheckedListBox Copyright, 2004 © Adam Czajka

54 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki ComboBox Pozwalają na wyświetlenie rozwijanej listy obiektów Obsługują możliwość wyboru jednego obiektu z listy, bądź wpisanie nazwy obiektu Copyright, 2004 © Adam Czajka

55 Kontrolki ComboBox Typ kursora myszki Czcionka Kolor elementów listy
Kolor tła Typ kursora myszki Typ listy Czcionka Kolor elementów listy Sposób rysowania Szerokość listy rozwijanej Wielkość elementu listy Max. liczba elementów na liście rozwijanej Lista posortowana Copyright, 2004 © Adam Czajka

56 Kontrolki ComboBox „podwójne” kliknięcie na liście
Wyrysowywanie elementu listy Rozwinięcie listy Wymiarowanie elementu listy Zmiana zaznaczenia (-1 : brak, 0 .. N – numer wybranego elementu) Copyright, 2004 © Adam Czajka

57 Kontrolki ComboBox Simple: Pole edycyjne + rozwinięta lista wyboru
DropDown: Pole edycyjne + lista wyboru DropDownList: Lista wyboru Copyright, 2004 © Adam Czajka

58 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki ComboBox Copyright, 2004 © Adam Czajka

59 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki ComboBox Copyright, 2004 © Adam Czajka

60 Kontrolki ComboBox comboBox2 – lista posortowana
Copyright, 2004 © Adam Czajka

61 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki ComboBox Copyright, 2004 © Adam Czajka

62 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki TrackBar, ProgressBar Pozwala na płynny wybór nastaw Dokonuje wizualizacji nastaw Copyright, 2004 © Adam Czajka

63 Kontrolki TrackBar Typ kursora myszki Zmiana o jednostkę ( , )
Kolor tła Typ kursora myszki Ułożenie elementu Zmiana o jednostkę ( , ) Gęstość podziałki Ułożenie podziałki Automatyczne wymiarowanie Zmiana o stronę (PgDn, PgUp) Maksymalna wartość Minimalna wartość Bieżąca wartość Copyright, 2004 © Adam Czajka

64 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki TrackBar Zmiana wartości Przesunięcie suwaka Copyright, 2004 © Adam Czajka

65 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki ProgressBar Maksymalna wartość Minimalna wartość Krok zmian Bieżąca wartość Copyright, 2004 © Adam Czajka

66 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki TrackBar, ProgressBar Copyright, 2004 © Adam Czajka

67 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki TrackBar, ProgressBar Copyright, 2004 © Adam Czajka

68 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki Menu Pozwala na wybór jednego elementu z dostępnego zbioru – elementy pogrupowane są hierarchicznie Copyright, 2004 © Adam Czajka

69 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki Menu Copyright, 2004 © Adam Czajka

70 Kontrolki Menu Rysowanie we własnym zakresie Element zaznaczony
Element domyślny Element włączony Zaznaczenie „radiowe” Skrót klawiszowy Skrót widoczny w menu Tekst menu Copyright, 2004 © Adam Czajka

71 Kontrolki Menu Wyrysowywanie elementu Wymiarowanie elementu
Wybór elementu Rozwijanie menu Wybór elementu Copyright, 2004 © Adam Czajka

72 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki Menu Copyright, 2004 © Adam Czajka

73 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki Menu Copyright, 2004 © Adam Czajka

74 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki Menu Copyright, 2004 © Adam Czajka

75 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki Menu Copyright, 2004 © Adam Czajka

76 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki Menu „OwnerDraw” Copyright, 2004 © Adam Czajka

77 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Kontrolki Copyright, 2004 © Adam Czajka

78 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Podsumowanie Kontrolki Przekazywanie danych do okienka dialogowego Copyright, 2004 © Adam Czajka


Pobierz ppt "C# Windows Forms Zastosowania Informatyki Wykład 4, 5"

Podobne prezentacje


Reklamy Google