Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

C# Windows Forms Zastosowania Informatyki Wykład 4, 5 Copyright, 2004 © Adam Czajka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "C# Windows Forms Zastosowania Informatyki Wykład 4, 5 Copyright, 2004 © Adam Czajka."— Zapis prezentacji:

1 C# Windows Forms adam.czajka@wsnhid.pl Zastosowania Informatyki Wykład 4, 5 Copyright, 2004 © Adam Czajka

2 Spis treści Kontrolki Przekazywanie danych do okienka dialogowego

3 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki Button (przycisk) Label (etykieta) LinkLabel (łącze) CheckBox (przycisk wyboru) RadioButton (przycisk radiowy) Panel (obiekt grupujący) TextBox (okno edycji) ListBox (okno listy) CheckedListBox (okno listy) ComboBox (okno listy rozwijanej) Podstawowe obiekty kontrolek :

4 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki Button Mają etykiety Reagują na zdarzenia (klikanie)

5 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki Button Kolor tła Rysunek tła Typ kursora myszki Czcionka Kolor tekstu Typ przycisku Rysunek Tekst przycisku Rozmieszczenie tekstu

6 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki Button Aktywność przycisku Widoczność przycisku Nazwa obiektu Położenie przycisku Rozmiar przycisku Rodzaj zakotwiczeniaWynik dialogu

7 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki Button klik odrysowanie przycisku wciśnięcie przycisku myszki wejście myszki stagnacja myszki wyjście myszki przesunięcie myszki zwolnienie przycisku myszki odrysowanie przycisku

8 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki Button

9 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki Button

10 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki Button

11 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki Button kliknięcie

12 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki Label, LinkLabel Spełniają funkcję informacyjną w okienkach – wyświetlają zadany tekst Obiekty LinkLabel ponadto reagują na zdarzenia pochodzące od myszki

13 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki Label, LinkLabel Kolor tła Typ kursora myszki Kolor tekstu gdy przycisk myszki jest wciśnięty Typ ramki Kolor tekstu gdy łączne jest wyłączone Kolor tekstu łącza Kolor tekstu gdy łączne zostało już odwiedzone Tekst etykiety Rozmieszczenie tekstu Stan łącza

14 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki Label, LinkLabel klik odrysowanie etykiety podwójny klik klik myszką na łączu

15 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki Label, LinkLabel

16 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki Label, LinkLabel klikni ęcie

17 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki CheckBox Pozwalają na selekcję poszczególnych opcji Działają niezależnie od siebie

18 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki CheckBox Kolor tła Obrazek tła Tekst opisu WyglądPołożenie pola zaznaczenia Stan zaznaczenia Styl obiektu Rozmieszczenia tekstu opisu Przycisk automatyczny Przycisk 3-stanowy Stan obiektu

19 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki CheckBox Zmiana zaznaczenia Zmiana stanu

20 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki CheckBox

21 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki CheckBoxkliknięcie

22 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki RadioButton Pozwalają na selekcję poszczególnych opcji Współpracują ze sobą w ramach grupy pozwalając na wybór tylko jednej opcji

23 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki RadioButton Kolor tła Obrazek tła Tekst opisu WyglądPołożenie pola zaznaczenia Rozmieszczenia tekstu opisu Przycisk automatyczny Stan obiektu Styl obiektu

24 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki RadioButton

25 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki Panel 1. Wpierw umieszczamy obiekty typu Panel 2. Następnie umieszczamy kontroli w obrębie poszczególnych paneli

26 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki Panel

27 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki Panel

28 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki Panel

29 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki Panel

30 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki TextBox Pozwalają na wprowadzanie tekstów, haseł, itp. Obsługują proste funkcje edycyjne

31 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki Kolor tłaTyp obrzeża Typ kursora myszki Czcionka Kolor tekstu Tekst podzielony na wiersze Tekst wprowadzony Rozmieszczenie tekstu Paski przewijania tekstu TextBox

32 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki Akceptacja klawisza Enter Akceptacja klawisza TAB Automatyczne dopasowanie rozmiaru Maksymalna długość tekstu Tekst wielowierszowy Tekst tylko-do-odczytu Zawijanie tekstu na końcach wierszy Znak maskowania hasła TextBox

33 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki TextBox Naciśnięcie klawisza Zwolnienie klawisza Zmiana tekstu Naciśnięcie klawisza znakowego

34 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki TextBox

35 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki TextBox pisanie tekstu

36 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki TextBox

37 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki TextBox BorderStyle : FixedSingle AutoSize : False MultiLine : True ReadOnly : True Dock : Left, Up, Right, Bottom

38 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki TextBox public void AppendText( string text );voidstring public void Clear();void public void ClearUndo();void public void Copy();void public void Cut();void public void Paste();void public void Select( int start, int length );voidint public void SelectAll();void public void Undo();void Metody :

39 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki ListBox Pozwalają na wyświetlenie listy obiektów Obsługują możliwość wyboru jednego/wielu obiektów z listy

40 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki ListBox Kolor tłaTyp obrzeża Typ kursora myszki Czcionka Kolor elementów listy Szerokość kolumny Pasek przewijania poziomego Wielkość elementu listy Lista wielokolumnowa Lista sformatowana Lista posortowana Tryb selekcji Rodzaj rysowania

41 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki ListBox podwójne kliknięcie na liście Wymiarowanie elementu listy Wyrysowywanie elementu listy Zmiana zaznaczenia (-1 : brak, 0.. N – numer wybranego elementu)

42 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki ListBox

43 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki ListBox

44 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki ListBox

45 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki ListBox

46 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki ListBox

47 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki ListBox public void ClearSelected();void public int FindString( string s );intstring public int FindString( string s, int startIndex );intstringint public int FindStringExact( string s );intstring public int FindStringExact( string s, int startIndex );intstringint public string GetItemText( object item );stringobject public bool GetSelected( int index );boolint public int IndexFromPoint( Point p );intPoint public int IndexFromPoint( int x, int y );int public void SetSelected( int index, bool value );voidintbool Metody :

48 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki ListBox.Items public int Add( object item );intobject public void AddRange( object[] items );voidobject public void AddRange( ListBox.ObjectCollection value );voidListBox.ObjectCollection public virtual void Clear();void public virtual bool Contains( object value );boolobject public virtual int Count {get;}int public virtual int IndexOf( object value );intobject public virtual void Insert( int index, object item );voidintobject public virtual object this[ int index ] {get; set;}objectint public virtual void Remove( object value );voidobject public virtual void RemoveAt( int index );voidint Metody :

49 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki CheckedListBox Pozwalają na wyświetlenie listy obiektów Obsługują możliwość zaznaczenia jednego/wielu obiektów z listy

50 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki CheckedListBox Kolor tłaTyp obrzeża Typ kursora myszki Czcionka Kolor elementów listy Szerokość kolumny Pasek przewijania poziomego Wielkość elementu listy Lista wielokolumnowa Lista sformatowana Lista posortowana Tryb selekcji Sposób zaznaczenia

51 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki CheckedListBox podwójne kliknięcie na liście Zmiana zaznaczenia (-1 : brak, 0.. N – numer wybranego elementu)

52 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki CheckedListBox

53 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki CheckedListBox

54 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki ComboBox Pozwalają na wyświetlenie rozwijanej listy obiektów Obsługują możliwość wyboru jednego obiektu z listy, bądź wpisanie nazwy obiektu

55 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki ComboBox Kolor tła Typ kursora myszki Czcionka Kolor elementów listy Szerokość listy rozwijanej Wielkość elementu listy Max. liczba elementów na liście rozwijanej Lista posortowana Sposób rysowania Typ listy

56 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki ComboBox podwójne kliknięcie na liście Rozwinięcie listy Wyrysowywanie elementu listy Zmiana zaznaczenia (-1 : brak, 0.. N – numer wybranego elementu) Wymiarowanie elementu listy

57 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki ComboBox Simple: Pole edycyjne + rozwinięta lista wyboru DropDown: Pole edycyjne + lista wyboru DropDownList: Lista wyboru

58 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki ComboBox

59 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki ComboBox

60 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki ComboBox comboBox2 – lista posortowana

61 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki ComboBox

62 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki TrackBar, ProgressBar Pozwala na płynny wybór nastaw Dokonuje wizualizacji nastaw

63 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki TrackBar Kolor tła Typ kursora myszki Zmiana o jednostkę (, ) Zmiana o stronę (PgDn, PgUp) Maksymalna wartość Automatyczne wymiarowanie Minimalna wartość Bieżąca wartość Gęstość podziałki Ułożenie podziałkiUłożenie elementu

64 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki TrackBar Zmiana wartości Przesunięcie suwaka

65 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki ProgressBar Maksymalna wartość Minimalna wartość Krok zmian Bieżąca wartość

66 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki TrackBar, ProgressBar

67 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki TrackBar, ProgressBar

68 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki Menu Pozwala na wybór jednego elementu z dostępnego zbioru – elementy pogrupowane są hierarchicznie

69 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki Menu

70 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki Menu Element zaznaczony Zaznaczenie radiowe Skrót klawiszowy Skrót widoczny w menu Element domyślny Element włączony Rysowanie we własnym zakresie Tekst menu

71 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki Menu Wyrysowywanie elementu Wymiarowanie elementu Wybór elementu Rozwijanie menu Wybór elementu

72 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki Menu

73 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki Menu

74 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki Menu

75 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki Menu

76 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki Menu OwnerDraw

77 Copyright, 2004 © Adam Czajka Kontrolki

78 Copyright, 2004 © Adam Czajka Podsumowanie Kontrolki Przekazywanie danych do okienka dialogowego


Pobierz ppt "C# Windows Forms Zastosowania Informatyki Wykład 4, 5 Copyright, 2004 © Adam Czajka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google