Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badania klimatu w Gminie Wieliszew na podstawie Programu GLOBE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badania klimatu w Gminie Wieliszew na podstawie Programu GLOBE"— Zapis prezentacji:

1 Badania klimatu w Gminie Wieliszew na podstawie Programu GLOBE

2 Co to jest GLOBE? Międzynarodowy Ekologiczny Program Badawczy.
Bierze w nim udział 25 tyś. szkół ze 111 krajów świata, w tym 40 krajów europejskich. W Polsce w Programie GLOBE uczestniczy 110 szkół.

3 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ambasador USA w Polsce podpisali umowę w sprawie realizacji programu. W lipcu 1997r. centrum UNEP/GRID - Warszawa zostało koordynatorem programu GLOBE w Polsce. Już w sierpniu 1997r. odbyło się w Dębem inauguracyjne spotkanie GLOBE na którym obecni byli Dyrektorzy Szkół z całej Polski.

4 Opis miejsca badań Położenie geograficzne
Szerokość geograficzna N Długość geograficzna E

5 Orientacja geograficzna budynku szkoły

6 Repery – przeszkody terenowe
Wieża kościelna (0.38 km, N Wieża antenowa (0.7 km, SW) Wieża antenowa (0.1 km, NE)

7 ( 2x2km) Tereny leśne i zakrzewione 25 % Tereny odkryte 15 %
Tereny uprawowe rolnicze 3 % (uprawy, pastwiska, ogrodnictwo) Tereny uprawowe nierolnicze 1 % ( boiska, cmentarz) Tereny zurbanizowane mieszkalne 45 % Tereny zurbanizowane przemysłowo-handlowe 11%

8 ( 20x20 km) Ukształtowanie terenu: nizina Mazowiecka
Tereny leśne i zakrzewione 35% Tereny odkryte 10 % Wody otwarte (duży akwen) 10% Tereny uprawowe rolnicze 5% (uprawy, pastwiska, ogrodnictwo) Tereny uprawowe nierolnicze% (boiska, cmentarz) Tereny zurbanizowane mieszkalne 35 % Tereny zurbanizowane przemysłowo-handlowe 5% Typ upraw: ziemniaki, pszenica, żyto

9 Określenie stopnia zachmurzenia nieba
Wilgotności względnej Temperatury powietrza Siły i prędkości wiatru

10 Pomiar promieniowania słonecznego przy pomocy luksomierza
Promieniowanie bezpośrednie Promieniowanie całkowite Promieniowanie rozproszone

11 Określenie wielkości opadów atmosferycznych
Ph opadu Grubości pokrywy śniegu

12 Określenia temperatury podłoża przy pomocy pirometru

13 Pomiar temperatury gleby

14 Określanie grubości masy optycznej przy pomocy fotometru

15 Określenie widzialności i koloru nieba

16 Zestawienie tabelaryczne wykonanych badań

17 Podsumowanie •Typowy kolor nieboskłonu w okolicach twojej szkoły, korelacja koloru z kierunkiem wiatru Mleczny 63 dni (37%) Jasnoniebieskie 68 dni (40%) Niebieskie 39 dni (23%) •Kolor nieba a pogoda Niebieski (dni pogodne) Bladoniebieski, mleczny (dni pochmurne) Od września 2013 roku wykonywałam przez 236 dni pomiary •Stan jakości powietrza w okolicach naszej szkoły jest słabo zanieczyszczone Przez tydzień fotometrem określaliśmy stan jakości powietrza w okolicy naszej szkoły.

18 Konferencja Globe W dniu 11 kwietnia 2014r. w Warszawie odbyła się XIV Konferencja Dyrektorów Szkół biorących udział w programie GLOBE w Polsce. Obecni byli przedstawiciele Ambasady Amerykańskiej w Polsce oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania w Warszawie. W trakcie konferencji krajowy koordynator programu Pani Magda Machinko Nagrabecka - przedstawiła ranking szkół w mijającym roku szkolnym. W programie uczestniczy ponad 160 szkół. Nasza szkoła odniosła ogromny sukces - znalazła się na 7 miejscu w Polsce.

19 Dyrektor naszej szkoły Pan Mirosław Sieradzki otrzymał list gratulacyjny od Ambasadora USA w Polsce oraz nagrody rzeczowe w postaci przyrządów pomiarowych. Wybrani uczniowie wyjadą na Sympozjum Naukowe – GLOBE GAMES w Bieszczady.


Pobierz ppt "Badania klimatu w Gminie Wieliszew na podstawie Programu GLOBE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google