Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Najważniejsze historyczne wydarzenia w miejscowości Janowice

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Najważniejsze historyczne wydarzenia w miejscowości Janowice"— Zapis prezentacji:

1 Najważniejsze historyczne wydarzenia w miejscowości Janowice
Powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej

2 Spis treści Rys historyczny Ważniejsze wydarzenia Najwyższa ofiara
Sprzęt strażaków Zdjęcia Bibliografia

3 OSP JANOWICE – Rys historyczny
Powstanie OSP i czas I Wojny Światowej Straż w Janowicach założona została w 1908 roku przy miejscowym Kółku Rolniczym. Jej założycielem był Michał Papla mieszkaniec Janowic. Źródłem potwierdzającym podaną datę założenia straży jest książka pamiątko­wa założona w 1908 roku, księga ta już w kolejnym wydaniu, opisująca wszystkie wydarzenia, począwszy od powstania OSP aż do czasów teraźniejszych jest do wglądu w siedzibie OSP w Janowicach. Komenda (tzn. prowadzenie dokumentacji i statystyk), do 1918 roku wydawana była prawdopodobnie w języku polskim. W czasie I wojny światowej działalność straży została zawieszona zupełnie i ten stan trwał do końca 1920 roku.

4 OSP JANOWICE – Rys historyczny
Okres międzywojenny i II Wojna Światowa W 1921 roku na polecenie Starostwa Powiatowego w Białej reaktywowano straż pożarną w Janowicach. W 1928 roku zakupiono sukna na mundury. Od tego czasu strażacy byli już umundurowani, zaczęto też czynić starania o wybudowanie nowej strażnicy. W dniu 30 września 1931 roku odbyło się uroczyste poświęcenie nowej remizy strażackiej przez probosz­cza z Bestwiny księdza Józefa Rączkę. Troszczono się aby strażacy byli dobrze wyszkoleni i ich skuteczność działania w akcjach była wysoka. W czasie II Wojny Światowej, okupant utrzymał istnienie straży pożarnej. Zmieniło się tylko kierownictwo. Zarząd straży przestał istnieć. Władzę w straży sprawował niemiecki komendant. Sprzęt strażacki został mocno zdewastowany. Na szczęście w czasie wojny nie zginął żaden strażak OSP Janowice. W czasie okupacji druh Franciszek Papla stracił rękę, natomiast druh Józef Chromik był krótko w niewoli niemieckiej jako jeniec.

5 OSP JANOWICE – Rys historyczny
OSP Janowice po II Wojnie Światowej Po wojnie straż w Janowicach wznowiła działalność. Pierwszą najpilniejszą czynnością było wyremontowanie motopompy, a już w 1945 roku ufundowano sztandar. Jego poświęcenie odbyło się w dniu 20 sierpnia 1945 roku. Położono nacisk na lepsze wyposażenie straży. W niedługim czasie zakupiono z demobilu wojskowy samochód marki Chevrolet, który przerobiono na samochód pożarni­czy. W 1960 roku straż otrzymała na wyposażenie drabinę Szczerbowskie­go. W 1966 roku straż nabyła samochód pożarniczy marki „Dodge”. W późniejszych latach samochody te zostały sukcesywnie wymienione na nowsze i bardziej przydatne w akcjach gaśniczych. W dążeniu do poprawy warunków działania w latach siedemdziesiątych straż wybudowała strażnicę, która oddana została do użytku w dniu 25 maja 1977 roku.

6 OSP JANOWICE – Rys historyczny
OSP Janowice – czasy współczesne Lata 70 i 80 XX wieku, to czas intensywnego rozwoju straży. Przy OSP zaczynają działać sekcje sportowe, np. sekcja judo złożona z członków młodzieżowej drużyny pożarniczej oraz sekcja piłki nożnej młodzieżowej drużyny pożarniczej. Drugą sekcję piłki nożnej tworzą druhowie starsi. W czerwcu 1997 roku jednostka OSP Janowice została włączona do Kra­jowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Ochotnicza Straż Pożarna w Janowicach, decyzją prezesa OSP Rzeczpospolitej Polskiej, w 1998 roku odznaczona została Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.

7 OSP JANOWICE – ważniejsze wydarzenia
założenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach wybudowanie pierwszej strażnicy do przechowywania sprzętu (czterokołowa, ręczna sikawka konna) wprowadzenie mundurów dla strażaków ochotników oddanie do użytku nowo wybudowanej strażnicy zakup sztandaru reprezentacyjnego 1937- zakup sikawki motorowej zakup pierwszego samochodu pożarniczego zakup drabiny Szczerbowskiego zakup drugiego samochodu pożarniczego wybudowanie nowoczesnej, obecnie istniejącej strażnicy OSP Janowice członkiem Krajowego Systemu Gaśniczego OSP Janowice otrzymuje najwyższe państwowe odznaczenie pożarnicze; Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”

8 OSP JANOWICE – najwyższa ofiara
Najtragiczniejszym wydarzeniem w ponad 100 letniej historii OSP, był ogromny pożar, który wybuchł 26 czerwca 1971 roku w rafinerii w Czechowicach Dziedzicach. Aby pokazać ogrom pożaru, poniżej kilka liczb; W akcji gaśniczej brało udział strażaków. Podczas działań użyto 313 samochodów gaśniczych, 49 samochodów ciężarowych, 34 samochodów wodno- pianowych, 6 samochodów proszkowych, 2 autodrabiny, 15 agregatów proszkowych, 11 działek pianowych, 197 pomp pożarniczych oraz metrów węży pożarniczych. Pożar okazał się być tragiczny w skutkach, oprócz olbrzymich strat, życie straciło również 37 ratowników, w tym strażak z OSP Janowice, druh Władysław Niemczyk. Od początku istnienia OSP Janowice do czasów obecnych, przy okazji wyjazdów ratujących życie, zdrowie i dobytek, to na szczęście jedyny przypadek, kiedy życie zostało poświęcone dla ratowania innych.

9 OSP JANOWICE – sprzęt strażaków
Od czasu wejścia jednostki OSP Janowice w Krajowy System Ratownictwa w 1996 roku, strażacy dysponują najnowocześniejszym sprzętem ratowniczym, to m.in.; Osobiste wyposażenie (pełne umundurowanie ogniotrwałe, hełmy przeciw urazowe, systemy łączności) Dwa samochody ratownicze; gaśniczy oraz wspierający lekki samochód, wyposażony w sprzęt ratownictwa drogowego, taki jak; nożyce, rozpieraki, wysięgniki, sprzęt oświetleniowy Wyposażenie dodatkowe; lekkie drabiny, bosaki, liny, pompy szlamowe i wodne, Odczynniki do neutralizowania niewielkich skażeń chemicznych (wycieki paliw, olejów, smarów, detergentów)

10 czterokołowa ręczna sikawka konna rocznica poświęcenia sztandaru
Drabina Szczerbowskiego nadanie odznaczeń

11 Nowoczesny sprzęt strażaków

12 Bibliografia praca zbiorowa „Tym, którzy odeszli”, wyd. Komenda Miejska PSP 2013 strona internetowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach; osp.janowice-bestwina.pl strona internetowa gminy Bestwina; opracowanie Pana Eugeniusza Niemczyka wspomnienia mojego dziadka Bronisława Jonkisza, wieloletniego naczelnika OSP Janowice


Pobierz ppt "Najważniejsze historyczne wydarzenia w miejscowości Janowice"

Podobne prezentacje


Reklamy Google