Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Paweł Bartoszewski Gówny Specjalista Wydział Rozwoju i Nadzoru Kapitałowego Poznań, 1

2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
25 lat doświadczenia w finansowaniu projektów z obszaru ochrony środowiska; powołany w okresie zmian ustrojowych 1989 roku; państwowa osoba prawna; ok. 550 pracowników, w tym ponad 200 inżynierów; unikatowy na skalę światową kluczowy element systemu funduszy ekologicznych i filar ochrony środowiska;

3 Doświadczenia - banki Kolektory słoneczne Domy energooszczędne
450 mln na dotacje w latach Wykonane instalacje: 59 tys. (w tym 48 wspólnot) Dotacja: 396,7 mln zł (88% budżetu) Łączna powierzchnia kolektorów: 415 tys. m2 Domy energooszczędne 300 mln na dotacje w latach 6 banków wybranych w naborze 65 złożonych wniosków (49 umów) 7 projektów deweloperskich 27 domów, dotacja: 810 tys. zł

4 Doświadczenia Jednostki samorządu terytorialnego WFOŚiGW
Przydomowe oczyszczalnie i przyłącza kanalizacyjne WFOŚiGW KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii Usuwanie wyrobów zawierających azbest Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego

5 Prosument - Cel Efekt ekologiczny: ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł poprzez zakup i montaż małych lub mikroinstalacji oze do produkcji ciepła lub energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. Wskaźniki realizacji Zwiększenie produkcji energii MWh/rok Ograniczenie emisji CO Mg/rok

6 Parametry programu Okres wdrażania: 2014 – 2020 (umowy do 2018 r.)
Budżet : 600 mln zł: 150 mln zł – dotacje 450 mln zł – niskooprocentowane pożyczki / kredyty Transza pilotażowa: 300 mln zł na lata

7 Formy dofinansowania Część Forma Budżet 2014-2015
Minimalna kwota wniosku do NF Informacje o formie dofinansowania 4a) dla samorządów 100 mln zł 1 mln zł Wnioski zbiorcze składane przez JST do NF 4b) poprzez banki --- Środki udostępnione przez NFOŚiGW dla banków 4c) poprzez WFOŚiGW Środki udostępnione przez NFOŚiGW dla WFOŚiGW

8 Wspólnota mieszkaniowa Spółdzielnia mieszkaniowa
Odbiorcy pomocy Część Wniosek składa Wniosek przyjmuje Odbiorca pomocy 4a) JST NFOŚiGW Osoba fizyczna Wspólnota mieszkaniowa Spółdzielnia mieszkaniowa 4b) Banki 4c) WFOŚiGW

9 Rodzaje przedsięwzięć
mikroinstalacje małe instalacje budynki istniejące budynki nowe potrzeby mieszkaniowe beneficjenta (> 50% powierzchni budynku) produkcja energii elektrycznej produkcja ciepła i energii elektrycznej

10 Rodzaje przedsięwzięć cd.
Źródło ciepła do 300 kWt kotły na biomasę pompy ciepła kolektory słoneczne Źródło energii elektrycznej, kogeneracja do 40 kWe systemy fotowoltaiczne małe elektrownie wiatrowe mikrokogeneracja Instalacje hybrydowe

11 Dofinansowanie do 100 % kosztów kwalifikowanych
Struktura dofinansowania Dofinansowanie do 100 % kosztów kwalifikowanych Dotacja: 20% kotły na biomasę, pompa ciepła, kolektory słoneczne 40% fotowoltaika, elektrownie wiatrowe, mikrokogeneracja (od 2016 r. odpowiednio 15% i 30%) Pożyczka: oprocentowanie: 1% okres: ≤ 15 lat karencja: ≤ 6 m-cy realizacja: ≤ 18 / 24 m-ce

12 Przykład Pierwsza rata kwartalna kapitałowo-odsetkowa: 293 zł
Instalacja fotowoltaiczna 3 kWp Koszt kwalifikowany: zł Dotacja: zł (40%) Pożyczka (kapitał do spłaty): zł Okres kredytowania: 15 lat Oprocentowanie: 1% Pierwsza rata kwartalna kapitałowo-odsetkowa: 293 zł Suma odsetek przez 15 lat: zł

13 Warunki dofinansowania
przedsięwzięcie nie zakończone przed złożeniem wniosku jeden budynek – jedno dofinansowanie instalacje łączone: poziom dotacji - średnia ważona proporcjonalnie do mocy koszt każdego z urządzeń - min. 20% łącznych kosztów pomoc de minimis podatek dochodowy od dotacji nabór w trybie ciągłym wyłączenie innych środków publicznych

14 Maksymalny koszt I. Maksymalny koszt kwalifikowany dla budynku:
dla osób fizycznych (bez mikrobiogazowni) a) jedno źródło OZE 100 tys. zł b) kilka źródeł OZE 150 tys. zł dla Spółdzielni/Wspólnot mieszkaniowych (+ mikrobiogazownie) a) jedno źródło OZE 300 tys. zł b) kilka źródeł OZE 450 tys. zł II. Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla instalacji zał. 3 do programu, pkt III

15 Warunki techniczne Projektowanie instalacji uprawnienia projektanta
obliczenie uzysku energii Dobór urządzeń wysoka jakość instalowanych urządzeń (normy, certyfikaty) zakres kosztów kwalifikowanych instalacja liczników energii gwarancja producenta urządzeń – 5 lat Montaż instalacji uprawnienia instalatora pisemna umowa z wykonawcą – gwarancja uzysków rękojmia wykonawcy - 3 lata

16 Systemy fotowoltaiczne
Znamionowa moc instalacji - do 40 kWp. PN-EN lub PN-EN 61646, certyfikat do 5 lat Zabezpieczenia p-poż, przepięciowe, odgromowe Koszty kwalifikowane m.in..: kompletna instalacja, magazyn energii elektrycznej lub ciepła, liczniki energii elektrycznej (obligatoryjnie), projekt techniczny, dokumentacja, roboty budowlane. Maksymalny poziom kosztów kwalifikowanych: poniżej 10 kW: zł/kWp 10-40 kW: zł/kWp

17 Akumulatory Pojemność: min. 1 kWh na 1 kW mocy instalacji
Łączenie szeregowe lub równoległe w moduły 24V, 48V, 96V Min cykli ładowania i rozładowania do 80% pojemności Deklarowana żywotność – 10 lat Klasa szczelności: IP67 System zarządzania energią Interfejs: RS485, CAN Odczyt: stanu naładowania, napięć, statusu ładowania Maksymalny poziom kosztów kwalifikowanych: zł/kW

18 Plan wdrażania Początek naboru wniosków dla JST - Część 4 a) Ogłoszenie naboru wniosków dla WFOŚiGW – Część 4c) 05/ Ogłoszenie naboru wniosków dla banków - Część 4 b) - po przyjęciu zmian legislacyjnych

19 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN – Rozproszone, odnawialne źródła energii Paweł Bartoszewski Gówny Specjalista Wydział Rozwoju i Nadzoru Kapitałowego Poznań, 19

20 Rodzaj przedsięwzięcia Intensywność dofinansowania
BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii Budżet programu: Pożyczka – 420 mln zł Rodzaj przedsięwzięcia Moc minimalna Moc maksymalna Intensywność dofinansowania elektrownie wiatrowe 3MWe 30% systemy fotowoltaiczne 200 kWp 1 MWp 75% pozyskiwanie energii z wód geotermalnych 5 MWt 20 MWt 50% małe elektrownie wodne 5 MW źródła ciepła opalane biomasą biogazownie 300 kWe 2 MWe instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę 5 MWe CEL: Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii

21 Okres wdrażania: 2014-22, alokacja do 2018 r.
BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii Okres wdrażania: , alokacja do 2018 r. Beneficjenci: Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego Warunki dofinansowania, m.in.: kwota pożyczki: min. 2 mln zł – max. 40 mln zł oprocentowanie pożyczki - WIBOR 3M-100 pkt bazowych, nie mniej niż 2% w skali roku pożyczka do 15 lat, karencja do 18 miesięcy Nabór wniosków: w trybie ciągłym 1.04 –

22 BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii
Rodzaj przedsięwzięcia Maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny (w mln zł/MW) elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej nie wyższej niż 3 MWe 6,3 systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 200 kWp do 1 MWp 10,0 pozyskiwanie energii z wód geotermalnych – od 5 MWt do 20 MWt 3,7 małe elektrownie wodne – do 5 MWe 25,0 źródła ciepła opalane biomasą – źródła rozproszone o mocy nie wyższej niż 20 MWt 8,6 biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego 300 kW – 2 MW oraz instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej 16,0 wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę do 5 MWe 7,5 mln zł /1 MWe dla ORC 20 mln /1 MWe (średnio 13,75)

23 Dziękuję za uwagę Paweł Bartoszewski Główny Specjalista
tel Wydział Rozwoju i Nadzoru Kapitałowego NFOŚiGW


Pobierz ppt "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google