Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W w w. n f o s i g w. g o v. p l Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W w w. n f o s i g w. g o v. p l Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup."— Zapis prezentacji:

1 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Paweł Bartoszewski Gówny Specjalista Wydział Rozwoju i Nadzoru Kapitałowego Poznań, 13.05.2014 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 lat doświadczenia w finansowaniu projektów z obszaru ochrony środowiska; powołany w okresie zmian ustrojowych 1989 roku; państwowa osoba prawna; ok. 550 pracowników, w tym ponad 200 inżynierów; unikatowy na skalę światową kluczowy element systemu funduszy ekologicznych i filar ochrony środowiska;

3 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Doświadczenia - banki Kolektory słoneczne  450 mln na dotacje w latach 2010-2014  Wykonane instalacje: 59 tys. (w tym 48 wspólnot)  Dotacja: 396,7 mln zł (88% budżetu)  Łączna powierzchnia kolektorów: 415 tys. m 2 Domy energooszczędne  300 mln na dotacje w latach 2013-2022  6 banków wybranych w naborze  65 złożonych wniosków (49 umów)  7 projektów deweloperskich  27 domów, dotacja: 810 tys. zł

4 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Doświadczenia Jednostki samorządu terytorialnego  Przydomowe oczyszczalnie i przyłącza kanalizacyjne WFOŚiGW  KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii  Usuwanie wyrobów zawierających azbest  Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego

5 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Prosument - Cel Efekt ekologiczny: ograniczenie lub uniknięcie emisji CO 2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł poprzez zakup i montaż małych lub mikroinstalacji oze do produkcji ciepła lub energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. Zwiększenie produkcji energii - 360 000 MWh/rok Ograniczenie emisji CO 2 - 165 000 Mg/rok Wskaźniki realizacji

6 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Parametry programu Okres wdrażania: 2014 – 2020 (umowy do 2018 r.) Budżet : 600 mln zł:  150 mln zł – dotacje  450 mln zł – niskooprocentowane pożyczki / kredyty Transza pilotażowa: 300 mln zł na lata 2014-2015

7 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Formy dofinansowania CzęśćFormaBudżet 2014-2015 Minimalna kwota wniosku do NF Informacje o formie dofinansowania 4a) dla samorządów 100 mln zł1 mln zł Wnioski zbiorcze składane przez JST do NF 4b) poprzez banki 100 mln zł--- Środki udostępnione przez NFOŚiGW dla banków 4c) poprzez WFOŚiGW 100 mln zł1 mln zł Środki udostępnione przez NFOŚiGW dla WFOŚiGW

8 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Odbiorcy pomocy CzęśćWniosek składaWniosek przyjmuje Odbiorca pomocy 4a)JSTNFOŚiGW Osoba fizyczna Wspólnota mieszkaniowa Spółdzielnia mieszkaniowa 4b) BankiNFOŚiGW Osoba fizyczna Wspólnota mieszkaniowa Spółdzielnia mieszkaniowa Banki 4c) WFOŚiGWNFOŚiGW Osoba fizyczna Wspólnota mieszkaniowa Spółdzielnia mieszkaniowa WFOŚiGW

9 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Rodzaje przedsięwzięć  produkcja energii elektrycznej  produkcja ciepła i energii elektrycznej  budynki istniejące  budynki nowe potrzeby mieszkaniowe beneficjenta (> 50% powierzchni budynku)  mikroinstalacje  małe instalacje

10 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Rodzaje przedsięwzięć cd. Ź ródło ciepła do 300 kWt kotły na biomasę pompy ciepła kolektory słoneczne Źródło energii elektrycznej, kogeneracja do 40 kWe systemy fotowoltaiczne małe elektrownie wiatrowe mikrokogeneracja Instalacje hybrydowe

11 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Dofinansowanie do 100 % kosztów kwalifikowanych Struktura dofinansowania Pożyczka: oprocentowanie:1% okres: ≤ 15 lat karencja:≤ 6 m-cy realizacja:≤ 18 / 24 m-ce Dotacja: 20% kotły na biomasę, pompa ciepła, kolektory słoneczne 40% fotowoltaika, elektrownie wiatrowe, mikrokogeneracja (od 2016 r. odpowiednio 15% i 30%)

12 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Instalacja fotowoltaiczna 3 kWp Koszt kwalifikowany: 24 000 zł Dotacja: 9 600 zł (40%) Pożyczka (kapitał do spłaty): 14 400 zł Okres kredytowania: 15 lat Oprocentowanie: 1% Pierwsza rata kwartalna kapitałowo-odsetkowa: 293 zł Suma odsetek przez 15 lat: 1 218 zł Przykład

13 w w w. n f o s i g w. g o v. p l przedsięwzięcie nie zakończone przed złożeniem wniosku jeden budynek – jedno dofinansowanie instalacje łączone:  poziom dotacji - średnia ważona proporcjonalnie do mocy  koszt każdego z urządzeń - min. 20% łącznych kosztów pomoc de minimis podatek dochodowy od dotacji nabór w trybie ciągłym wyłączenie innych środków publicznych Warunki dofinansowania

14 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Maksymalny koszt I. Maksymalny koszt kwalifikowany dla budynku: dla osób fizycznych (bez mikrobiogazowni) a) jedno źródło OZE100 tys. zł b) kilka źródeł OZE150 tys. zł dla Spółdzielni/Wspólnot mieszkaniowych (+ mikrobiogazownie) a) jedno źródło OZE300 tys. zł b) kilka źródeł OZE450 tys. zł II. Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla instalacji zał. 3 do programu, pkt III

15 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Warunki techniczne 1.Projektowanie instalacji uprawnienia projektanta obliczenie uzysku energii 2.Dobór urządzeń wysoka jakość instalowanych urządzeń (normy, certyfikaty) zakres kosztów kwalifikowanych instalacja liczników energii gwarancja producenta urządzeń – 5 lat 3.Montaż instalacji uprawnienia instalatora pisemna umowa z wykonawcą – gwarancja uzysków rękojmia wykonawcy - 3 lata

16 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Systemy fotowoltaiczne Znamionowa moc instalacji - do 40 kWp. PN-EN 61215 lub PN-EN 61646, certyfikat do 5 lat Zabezpieczenia p-poż, przepięciowe, odgromowe Koszty kwalifikowane m.in..:  kompletna instalacja,  magazyn energii elektrycznej lub ciepła,  liczniki energii elektrycznej (obligatoryjnie),  projekt techniczny, dokumentacja,  roboty budowlane. Maksymalny poziom kosztów kwalifikowanych:  poniżej 10 kW: 8 000 zł/kWp  10-40 kW: 6 500 zł/kWp

17 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Akumulatory Pojemność: min. 1 kWh na 1 kW mocy instalacji Łączenie szeregowe lub równoległe w moduły 24V, 48V, 96V Min. 2500 cykli ładowania i rozładowania do 80% pojemności Deklarowana żywotność – 10 lat Klasa szczelności: IP67 System zarządzania energią Interfejs: RS485, CAN Odczyt: stanu naładowania, napięć, statusu ładowania Maksymalny poziom kosztów kwalifikowanych: + 5 000 zł/kW

18 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Początek naboru wniosków dla JST - Część 4 a) 26.05.2014 Ogłoszenie naboru wniosków dla WFOŚiGW – Część 4c)05/06.2014 Ogłoszenie naboru wniosków dla banków - Część 4 b) - po przyjęciu zmian legislacyjnych Plan wdrażania

19 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN – Rozproszone, odnawialne źródła energii Paweł Bartoszewski Gówny Specjalista Wydział Rozwoju i Nadzoru Kapitałowego Poznań, 13.05.2014 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

20 w w w. n f o s i g w. g o v. p l BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii Budżet programu: Pożyczka – 420 mln zł CEL: Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii Rodzaj przedsięwzięciaMoc minimalna Moc maksymalna Intensywność dofinansowania elektrownie wiatrowe3MWe 30% systemy fotowoltaiczne200 kWp1 MWp 75% pozyskiwanie energii z wód geotermalnych5 MWt20 MWt 50% małe elektrownie wodne5 MW 50% źródła ciepła opalane biomasą20 MWt 30% biogazownie300 kWe2 MWe 75% instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę 5 MWe 75%

21 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Okres wdrażania: 2014-22, alokacja do 2018 r. Beneficjenci: Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego Warunki dofinansowania, m.in.:  kwota pożyczki: min. 2 mln zł – max. 40 mln zł  oprocentowanie pożyczki - WIBOR 3M-100 pkt bazowych, nie mniej niż 2% w skali roku  pożyczka do 15 lat, karencja do 18 miesięcy Nabór wniosków: w trybie ciągłym 1.04 – 30.09.2014 BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii

22 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Rodzaj przedsięwzięcia Maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny (w mln zł/MW) elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej nie wyższej niż 3 MWe 6,3 systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 200 kWp do 1 MWp 10,0 pozyskiwanie energii z wód geotermalnych – od 5 MWt do 20 MWt 3,7 małe elektrownie wodne – do 5 MWe 25,0 źródła ciepła opalane biomasą – źródła rozproszone o mocy nie wyższej niż 20 MWt 8,6 biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego 300 kW – 2 MW oraz instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej 16,0 wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę do 5 MWe 7,5 mln zł /1 MWe dla ORC 20 mln /1 MWe (średnio 13,75) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii

23 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Dziękuję za uwagę Paweł Bartoszewski Główny Specjalista tel. 22 45 90 861 p.bartoszewski@nfosigw.gov.pl Wydział Rozwoju i Nadzoru Kapitałowego NFOŚiGW


Pobierz ppt "W w w. n f o s i g w. g o v. p l Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup."

Podobne prezentacje


Reklamy Google