Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawdy oczywiste Część 40

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawdy oczywiste Część 40"— Zapis prezentacji:

1 Prawdy oczywiste Część 40 Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych c.d.2      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

2 Amortyzacja środków trwałych w przypadku zawieszenia działalności
Zgodnie z art. 22c ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawieszając działalność należy zawiesić również amortyzację środków . W takiej sytuacji środki trwałe nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono działalność, natomiast można ją ponownie uruchomić przy wznowieniu działalności gospodarczej.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

3 Ewidencja środków trwałych
Ustawa o rachunkowości obliguje każdego przedsiębiorcę do prowadzenia ewidencji środków trwałych, zawierającej następujące dane: liczbę porządkową datę nabycia datę przyjęcia do używania określenie dokumentu stwierdzającego nabycie określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej symbol Klasyfikacji Środków Trwałych wartość początkową      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

4 Ewidencja środków trwałych c.d.
stawkę amortyzacyjną kwotę odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy i narastająco za okres dokonywania tych odpisów, również w przypadku gdy składnik majątku był kiedykolwiek wprowadzony do ewidencji (wykazu), a następnie z niej wykreślony i ponownie wprowadzony zaktualizowaną wartość początkową zaktualizowaną kwotę odpisów amortyzacyjnych wartość ulepszenia zwiększającą wartość początkową datę likwidacji oraz jej przyczynę albo datę zbycia      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

5 Inwestycje w obcych środkach trwałych
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych definiuje ulepszenie środka trwałego jako przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację środka trwałego. Minimalna kwota wydatków na ulepszenie: środki trwałe uważa się za ulepszone, jeśli suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

6 Inwestycje w obcych środkach trwałych c.d.
UWAGA: Podatnik może zaliczyć niezamortyzowaną część inwestycji w obcym środku trwałym do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem ich związku z poniesieniem, zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

7 Likwidacja środka trwałego
Likwidując środek trwały należy sporządzić dowód księgowy LT (likwidacja środka trwałego). Służy on wycofaniu z ewidencji aktywów rzeczowych firmy. Dokument ten zawiera następujące dane: nazwę jednostki, w której wystawia się dowód LT i jej dokładny adres numer kolejny dowodu datę wystawienia nazwę środka trwałego numer inwentarzowy środka trwałego orzeczenie komisji likwidacyjnej podające przyczynę oraz sposób likwidacji środka trwałego      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

8 Likwidacja środka trwałego c.d.
podpisy członków komisji likwidacyjnej podpis pracownika odpowiedzialnego za gospodarkę środkami trwałymi w jednostce podpis upoważnionego pracownika księgowości podpis kierownika jednostki uwagi dotyczące likwidowanego środka trwałego      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

9 Likwidacja środka trwałego c.d.2
Jeżeli środki trwałe nie zostały do końca zamortyzowane, a podlegają likwidacji, wówczas można ująć ich niezamortyzowaną część w kosztach uzyskania przychodów. UWAGA: Należy pamiętać, że istnieją od tej reguły liczne odstępstwa, np. zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

10 … ciąg dalszy nastąpi ;)
W razie problemów z prowadzeniem księgowości, niezadowolenia z obecnej obsługi lub planowaniem założenia nowej działalności zachęcamy do kontaktu z nami: POLECAMY: ACCOUNT Kancelaria Rachunkowa ul. Warowna 1 lok.3, Warszawa tel. kom.: , tel.:      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

11 http://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.pl
Dziękujemy za uwagę! Biuro Rachunkowe FINITE INFOLINIA: 801  ul. Przejazd 6/67 | Warszawa| tel. 22  |      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |


Pobierz ppt "Prawdy oczywiste Część 40"

Podobne prezentacje


Reklamy Google