Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza wykonalności przedsięwzięcia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza wykonalności przedsięwzięcia"— Zapis prezentacji:

1 Analiza wykonalności przedsięwzięcia
„Kajakiem przez Pomorze” - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej” Wykonawca Cele opracowania Zakres prac Grzegorz Tomaszewski DS Consulting Sp. z o.o. 21 maja 2014 Gdańsk

2 O DS Consulting Sp. z o.o. – Podstawowe informacje
Oferta dla samorządów obejmuje: Funkcjonowanie na rynku usług doradczych od 1996 roku, Zrealizowanych ponad 250 projektów dla JST i spółek komunalnych, Doświadczenie w Polsce oraz Rosji, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Rumunii, Gruzji i na Ukrainie, Praca dla takich klientów jak EBOR, British Know How Fund, MRR, JST wszystkich szczebli, 1. Studia wykonalności projektów inwestycyjnych oraz wnioski o dofinansowanie 2. Zarządzanie projektami i pełnienie funkcji inżyniera kontraktu 3. Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) 4. Doradztwo przy emisji obligacji komunalnych oraz obligacji przychodowych 5. Wieloletnie Planowanie Finansowe (WPF) 6. Analiza zdolności kredytowej i inwestycyjnej budżetu JST 7. Wieloletnie Planowanie Inwestycyjne (WPI) 8. Budżetowanie zadaniowe 9. Restrukturyzacja zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, programy naprawcze 10. Doradztwo w zakresie racjonalizacji wydatków budżetowych w sferze oświaty 11. Strategie społeczno-gospodarcze / strategie rozwoju 12. Strategie zarządzania mieniem komunalnym 13. Strategie pozyskiwania inwestorów 14. Szkolenia i organizacje wizyt studialnych. 2

3 Przykładowe zrealizowane projekty o zbliżonym charakterze
DS Consulting Sp. z o.o. - Doświadczenie Przykładowe zrealizowane projekty o zbliżonym charakterze 2014 2013 2013 Studium Wykonalności dla Projektu pn.: „Rewaloryzacja Zamku w Gniewie” realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla Projektu pn. „Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście – Kompleksowe Udostępnienie Unikatowej Fortyfikacji” realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG Wykonanie aktualizacji Studium Wykonalności „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej”.

4 Cele projektu Dokument, jako kolejny etap wdrożenia Projektu Strategicznego „Kajakiem przez Pomorze” - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej Opracowanie pozwoli określić warianty rozwiązań w zakresie zlokalizowania infrastruktury i sposobów zagospodarowania szlaków wodnych dla potrzeb turystyki kajakowej. Zidentyfikowane warianty zostaną wieloaspektowo ocenione oraz uzupełnione o rekomendacje. Materiał stanowić będzie podstawę do podjęcia decyzji przez partnerów dotyczącej przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia, wskazania liderów poszczególnych szlaków kajakowych oraz określenia środków finansowych, jakie będą musieli ponieść partnerzy. 4

5 Cele projektu Analizy mają skutkować wypracowaniem standardów dla infrastruktury kajakowej, które pozwolą zarówno na zaplanowanie rozwiązań projektowych jak i wpłyną na fazę operacyjną. Analiza będzie podstawą do zawarcia porozumień z partnerami, którzy będą realizowali zadania w ramach Projektu Strategicznego „Kajakiem przez Pomorze” Wdrożenie Projektu Strategicznego „Kajakiem przez Pomorze” ma w szczególności zbudować silną regionalną markę turystyczną zbudowaną na minimum 15-tu produktach turystycznych (szlakach kajakowych), zintegrowaną z innymi elementami oferty turystycznej i kulturalnej województwa. 5

6 Opracowanie uwzględniać będzie analizy wykonalności: technicznej,
Zakres prac Opracowanie uwzględniać będzie analizy wykonalności: technicznej, ekonomicznej, instytucjonalnej (zarówno na etapie inwestycji jak i zarządzania powstałą infrastrukturą), środowiskowej. W ramach prac przewidziano przygotowanie map lokalizacji planowanej infrastruktury. 6

7 Kluczowe dane źródłowe
Zestawienie wniosków inwestycyjnych przygotowane przez potencjalnych beneficjentów Koncepcja zagospodarowania szlaków wodnych województwa pomorskiego dla turystyki kajakowej Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego Dokumentacja i informacje na temat istniejących inwestycji i produktów turystycznych dot. infrastruktury turystyki wodnej i powiązanych (np. rowerowych) 7

8 Dziękuję za uwagę Grzegorz Tomaszewski DS Consulting Sp. z o.o.


Pobierz ppt "Analiza wykonalności przedsięwzięcia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google