Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza wykonalności przedsięwzięcia „Kajakiem przez Pomorze” - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza wykonalności przedsięwzięcia „Kajakiem przez Pomorze” - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej”"— Zapis prezentacji:

1 Analiza wykonalności przedsięwzięcia „Kajakiem przez Pomorze” - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej” 1.Wykonawca1.Wykonawca 2.Cele opracowania2.Cele opracowania 3.Zakres prac3.Zakres prac Grzegorz TomaszewskiGrzegorz Tomaszewski DS Consulting Sp. z o.o.DS Consulting Sp. z o.o. 21 maja 2014 Gdańsk21 maja 2014 Gdańsk

2 O DS Consulting Sp. z o.o. – Podstawowe informacje 1.Funkcjonowanie na rynku usług doradczych od 1996 roku, 2.Zrealizowanych ponad 250 projektów dla JST i spółek komunalnych, 3.Doświadczenie w Polsce oraz Rosji, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Rumunii, Gruzji i na Ukrainie, 4.Praca dla takich klientów jak EBOR, British Know How Fund, MRR, JST wszystkich szczebli, DS Consulting Sp. z o.o. 2 1. Studia wykonalności projektów inwestycyjnych oraz wnioski o dofinansowanie 2. Zarządzanie projektami i pełnienie funkcji inżyniera kontraktu 3. Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) 4. Doradztwo przy emisji obligacji komunalnych oraz obligacji przychodowych 5. Wieloletnie Planowanie Finansowe (WPF) 6. Analiza zdolności kredytowej i inwestycyjnej budżetu JST 7. Wieloletnie Planowanie Inwestycyjne (WPI) 8. Budżetowanie zadaniowe 9. Restrukturyzacja zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, programy naprawcze 10. Doradztwo w zakresie racjonalizacji wydatków budżetowych w sferze oświaty 11. Strategie społeczno-gospodarcze / strategie rozwoju 12. Strategie zarządzania mieniem komunalnym 13. Strategie pozyskiwania inwestorów 14. Szkolenia i organizacje wizyt studialnych. Oferta dla samorządów obejmuje:

3 3 Przykładowe zrealizowane projekty o zbliżonym charakterze DS Consulting Sp. z o.o. - Doświadczenie Studium Wykonalności dla Projektu pn.: „Rewaloryzacja Zamku w Gniewie” realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2013 Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla Projektu pn. „Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście – Kompleksowe Udostępnienie Unikatowej Fortyfikacji” realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 Wykonanie aktualizacji Studium Wykonalności „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej”.

4 Cele projektu 4 Opracowanie pozwoli określić warianty rozwiązań w zakresie zlokalizowania infrastruktury i sposobów zagospodarowania szlaków wodnych dla potrzeb turystyki kajakowej. Dokument, jako kolejny etap wdrożenia Projektu Strategicznego „Kajakiem przez Pomorze” - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej Zidentyfikowane warianty zostaną wieloaspektowo ocenione oraz uzupełnione o rekomendacje. Materiał stanowić będzie podstawę do podjęcia decyzji przez partnerów dotyczącej przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia, wskazania liderów poszczególnych szlaków kajakowych oraz określenia środków finansowych, jakie będą musieli ponieść partnerzy.

5 Cele projektu 5 Analiza będzie podstawą do zawarcia porozumień z partnerami, którzy będą realizowali zadania w ramach Projektu Strategicznego „Kajakiem przez Pomorze” Analizy mają skutkować wypracowaniem standardów dla infrastruktury kajakowej, które pozwolą zarówno na zaplanowanie rozwiązań projektowych jak i wpłyną na fazę operacyjną. Wdrożenie Projektu Strategicznego „Kajakiem przez Pomorze” ma w szczególności zbudować silną regionalną markę turystyczną zbudowaną na minimum 15-tu produktach turystycznych (szlakach kajakowych), zintegrowaną z innymi elementami oferty turystycznej i kulturalnej województwa.

6 Zakres prac 6 Opracowanie uwzględniać będzie analizy wykonalności: technicznej, ekonomicznej, instytucjonalnej (zarówno na etapie inwestycji jak i zarządzania powstałą infrastrukturą), środowiskowej. W ramach prac przewidziano przygotowanie map lokalizacji planowanej infrastruktury.

7 Kluczowe dane źródłowe 7 Zestawienie wniosków inwestycyjnych przygotowane przez potencjalnych beneficjentów Koncepcja zagospodarowania szlaków wodnych województwa pomorskiego dla turystyki kajakowej Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego Dokumentacja i informacje na temat istniejących inwestycji i produktów turystycznych dot. infrastruktury turystyki wodnej i powiązanych (np. rowerowych)

8 Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę Grzegorz Tomaszewski DS C ONSULTING S P. Z O. O. WWW. DSCONSULTING. COM. PL


Pobierz ppt "Analiza wykonalności przedsięwzięcia „Kajakiem przez Pomorze” - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google