Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustalenia Rady Programowej kierunku biologia z dnia 19.02.2014 dr hab. Małgorzata Duda Spotkanie ze studentami III roku pierwszego stopnia na Wydziale.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustalenia Rady Programowej kierunku biologia z dnia 19.02.2014 dr hab. Małgorzata Duda Spotkanie ze studentami III roku pierwszego stopnia na Wydziale."— Zapis prezentacji:

1 Ustalenia Rady Programowej kierunku biologia z dnia 19.02.2014 dr hab. Małgorzata Duda Spotkanie ze studentami III roku pierwszego stopnia na Wydziale BiNoZ 14.05.2014 ∞ Nieograniczone możliwości Masz licencjat. Co dalej…? Biologia – czy wybór specjalności daje preferencje?

2 Masz licencjat. Co dalej…? Biologia – strategia studiowania na II stopniu = wybór specjalności na II stopniu = wybór specjalności

3 Zasady rekrutacji na specjalność: Zasady rekrutacji na specjalność: - studenci studiów II stopnia wybierają specjalność po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego; - zgodnie z limitem miejsc - ranking, w którym brane są pod uwagę oceny z przedmiotów obowiązkowych zaliczonych w ciągu studiów I stopnia, wskazanych dla każdej ze specjalności przez jej koordynatora. Warunkiem uzyskania wpisu ze specjalności na dyplomie jest: - realizacja pracy magisterskiej w jednym z zakładów prowadzących kursy w ramach specjalności; - zrealizowanie kursów określonych dla każdej specjalności za minimum 45 ECTS; SPECJALNO Ś CI Spotkanie ze studentami III roku pierwszego stopnia na Wydziale BiNoZ 14.05.2014 ∞ Nieograniczone możliwości

4 Zasady rekrutacji na specjalność: po zakończeniu Zasady rekrutacji na specjalność: - studenci studiów II stopnia wybierają specjalność po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego (deklaracja); zgodnie z limitem miejsc - ranking, w którym brane są pod uwagę oceny z przedmiotów obowiązkowych zaliczonych w ciągu studiów I stopnia, wskazanych dla każdej ze specjalności przez jej koordynatora. Warunkiem uzyskania wpisu ze specjalności na dyplomie jest: - realizacja pracy magisterskiej w jednym z zakładów prowadzących kursy w ramach specjalności; - zrealizowanie kursów określonych dla każdej specjalności za minimum 45 ECTS; SPECJALNO Ś CI Spotkanie ze studentami III roku pierwszego stopnia na Wydziale BiNoZ 14.05.2014 ∞ Nieograniczone możliwości

5 Zasady rekrutacji na specjalność: po zakończeniu ranking Zasady rekrutacji na specjalność: - studenci studiów II stopnia wybierają specjalność po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego (deklaracja); - zgodnie z limitem miejsc - ranking, w którym brane są pod uwagę oceny z przedmiotów obowiązkowych zaliczonych w ciągu studiów I stopnia, wskazanych dla każdej ze specjalności przez jej koordynatora. Warunkiem uzyskania wpisu ze specjalności na dyplomie jest: - realizacja pracy magisterskiej w jednym z zakładów prowadzących kursy w ramach specjalności; - zrealizowanie kursów określonych dla każdej specjalności za minimum 45 ECTS; SPECJALNO Ś CI – ROK AKADEMICKI 2014/2015 Spotkanie ze studentami III roku pierwszego stopnia na Wydziale BiNoZ 14.05.2014 ∞ Nieograniczone możliwości

6 Zasady rekrutacji na specjalność: po zakończeniu ranking Warunkiem uzyskania wpisu ze specjalności na dyplomie jest: realizacja pracy magisterskiej w jednym z zakładów Zasady rekrutacji na specjalność: - studenci studiów II stopnia wybierają specjalność po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego (deklaracja); - zgodnie z limitem miejsc - ranking, w którym brane są pod uwagę oceny z przedmiotów obowiązkowych zaliczonych w ciągu studiów I stopnia, wskazanych dla każdej ze specjalności przez jej koordynatora. Warunkiem uzyskania wpisu ze specjalności na dyplomie jest: - realizacja pracy magisterskiej w jednym z zakładów prowadzących kursy w ramach specjalności; - zrealizowanie kursów określonych dla każdej specjalności za minimum 45 ECTS; SPECJALNO Ś CI – ROK AKADEMICKI 2014/2015 Spotkanie ze studentami III roku pierwszego stopnia na Wydziale BiNoZ 14.05.2014 ∞ Nieograniczone możliwości

7 Zasady rekrutacji na specjalność: po zakończeniu ranking Warunkiem uzyskania wpisu ze specjalności na dyplomie jest: realizacja pracy magisterskiej w jednym z zakładów minimum 45 ECTS – potwierdza koordynator specjalności, zalicza dyrektor Instytutu, w którym specjalność realizowana Zasady rekrutacji na specjalność: - studenci studiów II stopnia wybierają specjalność po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego (deklaracja); - zgodnie z limitem miejsc - ranking, w którym brane są pod uwagę oceny z przedmiotów obowiązkowych zaliczonych w ciągu studiów I stopnia, wskazanych dla każdej ze specjalności przez jej koordynatora. Warunkiem uzyskania wpisu ze specjalności na dyplomie jest: - realizacja pracy magisterskiej w jednym z zakładów prowadzących kursy w ramach specjalności; - zrealizowanie kursów określonych dla każdej specjalności za minimum 45 ECTS – potwierdza koordynator specjalności, zalicza dyrektor Instytutu, w którym specjalność realizowana SPECJALNO Ś CI – ROK AKADEMICKI 2014/2015 Spotkanie ze studentami III roku pierwszego stopnia na Wydziale BiNoZ 14.05.2014 ∞ Nieograniczone możliwości

8 nie jest obligatoryjny - studenci nie deklarujący wyboru żadnej specjalności realizują studia w ramach biologii ogólnej  Wybór specjalności nie jest obligatoryjny - studenci nie deklarujący wyboru żadnej specjalności realizują studia w ramach biologii ogólnej. SPECJALNO Ś CI – ROK AKADEMICKI 2014/2015 Spotkanie ze studentami III roku pierwszego stopnia na Wydziale BiNoZ 14.05.2014 ∞ Nieograniczone możliwości

9 II stopniu biologia Biologia Człowieka Biologia komórki Biologia roślin Biologia środowiskowa Genetyka i biologia rozrodu Neurofizjologia Obecnie na II stopniu studiów stacjonarnych na kierunku biologia, studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach 6 specjalności: Biologia Człowieka (limit miejsc - 16) Biologia komórki (limit miejsc – 15) Biologia roślin (limit miejsc – 60) Biologia środowiskowa (limit miejsc – 50) Genetyka i biologia rozrodu (limit miejsc – 34) Neurofizjologia (limit miejsc – 25) SPECJALNO Ś CI – ROK AKADEMICKI 2013/2014 Spotkanie ze studentami III roku pierwszego stopnia na Wydziale BiNoZ 14.05.2014 ∞ Nieograniczone możliwości

10 Specjalność Miejsce realizacji Koordynator Biologia Biologia człowieka człowieka Zakład Antropologii dr hab. Elżbieta Haduch Elżbieta Haduchprofesor Biologiakomórki Zakład Anatomii Porównawczej, Zakład Immunologii Ewolucyjnej, Zakład Biologii Rozwoju i Morfologii Bezkręgowców, Zakład Biochemii Glikokonjugatów, Zakład Endokrynologii, Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu, Zakład Hematologii Doświadczalnej Prof. dr hab. Elżbieta Pyza Biologia Biologia roślin roślin Instytut Botaniki dr hab. Maria Kościńska-Pająk Kościńska-Pająk Biologia Biologia środowiskowa środowiskowa Instytut Nauk o Środowisku dr hab. Janusz Fyda Genetyka Genetyka i biologia biologia rozrodu rozrodu Zakład Anatomii Porównawczej, Zakład Endokrynologii, Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu, Zakład Genetyki i Ewolucjonizmu, Zakład Biologii Rozwoju i Morfologii Bezkręgowców, INoŚ: Zespół Rozrodu Ssaków Prof. dr hab. Teresa Szklarzewicz Spotkanie ze studentami III roku pierwszego stopnia na Wydziale BiNoZ 14.05.2014 ∞ Nieograniczone możliwości

11 Biologia Człowieka Biologia komórki Biologia środowiskowa Genetyka i biologia rozrodu Biologia roślin Neurofizjologia Proponowane zmiany: Biologia Człowieka (limit miejsc – 16 ) Biologia komórki (limit miejsc – 15) Biologia środowiskowa (limit miejsc – 50) Genetyka i biologia rozrodu (limit miejsc – 34) Biologia roślin (limit miejsc – 60) Neurofizjologia (limit miejsc – 25) SPECJALNO Ś CI – ROK AKADEMICKI 2014/2015 Spotkanie ze studentami III roku pierwszego stopnia na Wydziale BiNoZ 14.05.2014 ∞ Nieograniczone możliwości 30 Fizjologia eksperymentalna 30 (limit miejsc – 30 ) 12

12 Fizjologia eksperymentalna Pracownik naukowo-dydaktyczny odpowiedzialny za specjalność: Prof. dr hab. Anna Lityńska Miejsce realizacji: Instytut Zoologii UJ (Prof. dr hab. Anna Lityńska - Fizjologia Zwierząt), Instytut Nauk o Środowisku (dr hab. Janusz Fyda - Ekofizjologia), Instytut Botaniki (dr hab. Maria Kościńska-Pająk - Fizjologia Roślin). limit miejsc:30 Celem jest: kształcenie w zakresie badań podstawowych obejmujących zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej fizjologii w tym fizjologii zwierząt, fizjologii roślin i ekofizjologii. Absolwenci specjalności będą przygotowani do pracy badawczej w tych dziedzinach biologii i medycyny, w których konieczna jest znajomość procesów fizjologicznych zachodzących w organizmach zwierzęcych i roślinnych, znajomość mechanizmów ekologii i bioenergetyki fizjologicznej, znajomość związków między funkcjonowaniem organizmów, a środowiskiem ich życia. Spotkanie ze studentami III roku pierwszego stopnia na Wydziale BiNoZ 14.05.2014 ∞ Nieograniczone możliwości

13 Fizjologia eksperymentalna Pracownik naukowo-dydaktyczny odpowiedzialny za specjalność: Prof. dr hab. Anna Lityńska Instytut Zoologii UJ Instytut Nauk o Środowisku Instytut Botaniki Miejsce realizacji: Instytut Zoologii UJ (Prof. dr hab. Anna Lityńska - Fizjologia Zwierząt, Katedra Fizjologii Zwierząt), Instytut Nauk o Środowisku (dr hab. Janusz Fyda - Ekofizjologia), Instytut Botaniki (dr hab. Maria Kościńska-Pająk - Fizjologia Roślin). 30 limit miejsc: 30 Cel: kształcenie w zakresie badań podstawowych obejmujących zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej fizjologii, w tym fizjologii zwierząt, fizjologii roślin i ekofizjologii. Absolwent specjalności: Absolwent specjalności: przygotowany do pracy badawczej w dziedzinach biologii i medycyny, w których konieczna jest znajomość procesów fizjologicznych zachodzących w organizmach zwierzęcych i roślinnych; znajomość mechanizmów ekologii i bioenergetyki fizjologicznej; znajomość związków między funkcjonowaniem organizmów, a środowiskiem ich życia. Spotkanie ze studentami III roku pierwszego stopnia na Wydziale BiNoZ 14.05.2014 ∞ Nieograniczone możliwości

14 KursS Ilość godzin ECTS Anatomia funkcjonalna układu nerwowego (WBNZ-463) Z605 Biologia molekularna roślin WBT-PN-BM43 Z20 (12 /6)5 Choroby o podłożu endokrynnym (WBNZ-882) Z302 Ecophysiology of Insects (WBNZ-866) L304 Ekologia fizjologiczna (WBNZ-687) Z 302 Fizjologia szyszynki kręgowc ó w (WBNZ-420) L151 Fizjologiczne techniki badań (WBNZ-126) R906 Glikobiologia (WBNZ-333) Z151 Grzyby w biotechnologii i medycynie (WBNZ-873) Z302 Hematologia (WBNZ-809) Z454 Hormonalnie czynne związki w środowisku, a choroby cywilizacyjne (WBNZ-806) R454 Inżynieria genetyczna tworzenie i hodowla zwierząt modelowych – dr hab Paweł Grzmil dr hab. Paweł Grzmil 45 (10/35)4 Koordynacja wzrostu i rozwoju roślin - dr hab. Robert Konieczny Z30 (24/6)4 Kultury in vitro i eksperymentalna embriologia roślin (WBNZ-731) L605 M ó zg człowieka – rozw ó j i ewolucja (WBNZ-862) L302 Neurofizjologia (WBNZ-808) Z302 Programowana śmierć kom ó rki - dr hab. Lidia Mazur L30 (10/12/8)3 Podstawy neurofizjologii eksperymentalnej (WBNZ-806) L807 Roślina a środowisko (WBNZ-226) L453 Sygnalizacja kom ó rkowa - prof. dr hab. Elżbieta Pyza L303 Suma 71 Minimalna liczba ECTS wymagana do zaliczenia specjalności 45 Spotkanie ze studentami III roku pierwszego stopnia na Wydziale BiNoZ 14.05.2014 ∞ Nieograniczone możliwości Inżynieria genetyczna tworzenie i hodowla zwierząt modelowych – dr habPaweł Grzmil (10W/35Cw, 4 ECTS) dr hab. Paweł Grzmil (10W/35Cw, 4 ECTS) Programowana śmierć komórki - dr hab. Lidia Mazur (10W/12Cw/8Kon, 3 ECTS)

15 Specjalność Praktyczne umiejętności Pierwszeństwo zapisu Grupy dedykowane Strategia studiowania Korzyści wynikające z wyboru specjalności Spotkanie ze studentami III roku pierwszego stopnia na Wydziale BiNoZ 14.05.2014 ∞ Nieograniczone możliwości

16 Najpiękniejszym uczuciem, jakiego możemy doświadczyć jest oczarowanie tajemnicą, która stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki. Ten, kto go nie zna i nie potrafi się dziwić – nie potrafi doznawać zachwytu, jest martwy niczym zdmuchnięta świeczka. Albert Einstein Spotkanie ze studentami III roku pierwszego stopnia na Wydziale BiNoZ 14.05.2014 ∞ Nieograniczone możliwości


Pobierz ppt "Ustalenia Rady Programowej kierunku biologia z dnia 19.02.2014 dr hab. Małgorzata Duda Spotkanie ze studentami III roku pierwszego stopnia na Wydziale."

Podobne prezentacje


Reklamy Google