Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instytut Romanistyki UW Język francuski na świecie  175 mln użytkowników  63 kraje należące do Międzynarodowej Organizacji Frankofonii  Język urzędowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instytut Romanistyki UW Język francuski na świecie  175 mln użytkowników  63 kraje należące do Międzynarodowej Organizacji Frankofonii  Język urzędowy."— Zapis prezentacji:

1

2 Instytut Romanistyki UW Język francuski na świecie  175 mln użytkowników  63 kraje należące do Międzynarodowej Organizacji Frankofonii  Język urzędowy w blisko 30 państwach

3 Międzynarodowa Organizacja Frankofonii

4 Instytut Romanistyki UW Francuski – język instytucji międzynarodowych  Język dyplomacji i wielu międzynarodowych dokumentów prawnych  Jeden z 6 oficjalnych języków ONZ  Jeden z języków roboczych instytucji Unii Europejskiej

5 Romanistyka UW Instytut Romanistyki UW

6 Studia na Romanistyce  Studia I stopnia stacjonarne  Francuski zaawansowany – 50 miejsc  Francuski od podstaw – 50 miejsc  Studia II stopnia  Stacjonarne – 50 miejsc  Zaoczne – 50 miejsc

7 Instytut Romanistyki UW

8 Specjalizacje  Literatura i kultura Francji oraz krajów francuskojęzycznych  Językoznawstwo (przekład, socjolingwistyka, językoznawstwo komputerowe)  Glottodydaktyka (dydaktyka języka francuskiego, wielojęzyczność)

9 Wysoki poziom nauczania  Certyfikaty jakości kształcenia :  Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2011)  Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (2007) Instytut Romanistyki UW

10 Dlaczego warto studiować na Romanistyce?  Biegła znajomość języka francuskiego na poziomie C1 (I stopień) i C2 (II stopień):  780 godzin ćwiczeń praktycznych w grupie „Francuski zaawansowany”  1200 godzin w grupie „Francuski od podstaw”  180 godzin na studiach II stopnia  Zajęcia z lektorami z Francji i Belgii 

11 Język francuski zaawansowany i od podstaw Instytut Romanistyki UW

12 Francja i kraje frankofońskie Francja i kraje frankofońskie Znajomość kultury, historii i literatury Francji, Belgii, Szwajcarii, Kanady oraz krajów Afryki Północnej

13 Literatura i kultura Instytut Romanistyki UW

14 Przekład Przekład  Moduł przekładowy na studiach II stopnia:  Umiejętność tłumaczenia z francuskiego i na francuski tekstów publicystycznych, literackich, ekonomicznych oraz filmowych.  Warsztaty tłumaczeniowe oraz seminarium z teorii przekładu (330 godzin).

15 Instytut Romanistyki UW Glottodydaktyka Glottodydaktyka  Moduł metodyczny na studiach I i II stopnia:  Znajomość najnowszych metod nauczania języka obcego  Uprawnienia do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej – studia I stopnia  Uprawnienia do pracy we wszystkich typach szkół – studia II stopnia

16 Glottodydaktyka Instytut Romanistyki UW

17 Wiedza o języku Instytut Romanistyki UW

18 Wielokulturowość

19 Romanista – poszukiwany profesjonalista  Absolwent studiów II stopnia posiada:  Umiejętności przydatne w pracy w wydawnictwach i redakcjach czasopism, mediach, instytucjach kulturalnych i badawczych, administracji publicznej i sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języka francuskiego  Kompetencje konieczne w zawodzie tłumacza  Uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela języka francuskiego.

20 Instytut Romanistyki UW Współpraca międzynarodowa  Wykłady wybitnych profesorów literatury, językoznawstwa i glottodydaktyki z zagranicznych uczelni partnerskich  Międzynarodowe konferencje naukowe  Spotkania z francuskojęzycznymi pisarzami

21 Międzynarodowa konferencja naukowa Konferencja z okazji 90-lecia Romanistyki UW

22 Program Erasmus  Wyjazdy na stypendia zagraniczne od drugiego roku studiów: Paryż, Montpellier, Bordeaux, Poitiers, Barcelona, …. Instytut Romanistyki UW

23 Polsko-francuski dyplom magistra  Instytut Romanistyki uczestniczy, we współpracy z Uniwersytetem w Poitiers, w polsko-francuskim programie wspólnych magisteriów, umożliwiającym uzyskanie podwójnego dyplomu magistra Instytut Romanistyki UW

24 Nie tylko nauka  Koło naukowe  Sekcja filmowa  Sekcja przekładu literackiego  Sekcja komparatystyki  Neonalia  Tydzień Frankofonii Instytut Romanistyki UW

25

26 Rekrutacja 2013  Studia I stopnia stacjonarne  Francuski zaawansowany  Francuski od podstaw  Studia II stopnia  Stacjonarne  Zaoczne Instytut Romanistyki UW

27 Kandydaci z „nową maturą”  Waga punktów uzyskanych na maturze z poniższych przedmiotów:  Język polski (poziom rozszerzony x 1 ; poziom podstawowy x 0,6) – 15%  Matematyka (poziom rozszerzony x 1; poziom podstawowy x 0,6; matura 2005-2009: 0 pkt.) – 5 %  Język francuski (poziom rozszerzony) dla kandydatów do grupy „Francuski zaawansowany” – 80 %  Język obcy nowożytny (poziom rozszerzony) dla kandydatów do grupy „Francuski od podstaw” – 80 %

28 Instytut Romanistyki UW Kandydaci z „maturą dwujęzyczną”  Wynik egzaminu maturalnego z języka francuskiego przelicza się na wynik arkusza poziomu rozszerzonego według przelicznika 4/3.  Maksymalnie można uzyskać 100 punktów.

29 Studia I stopnia Kandydaci ze starą maturą  Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:  Matura do 1991 roku 5 – 100% 4 – 85% 3 – 30%  Matura po 1991 roku 6 – 100% 5 – 90% 4 – 75% 3 – 50% Instytut Romanistyki UW

30 Zapraszamy Dyrekcja, wykładowcy i studenci IR


Pobierz ppt "Instytut Romanistyki UW Język francuski na świecie  175 mln użytkowników  63 kraje należące do Międzynarodowej Organizacji Frankofonii  Język urzędowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google