Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co to takiego? Czym się zajmuje? Wybory do Parlamentu Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co to takiego? Czym się zajmuje? Wybory do Parlamentu Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Co to takiego? Czym się zajmuje? Wybory do Parlamentu Europejskiego.
Parlament Europejski Co to takiego? Czym się zajmuje? Wybory do Parlamentu Europejskiego.

2 Co to jest Parlament Europejski?
Parlament Europejski – instytucja Unii Europejskiej będąca odpowiednikiem jednoizbowego parlamentu, której członkowie są wybierani przez obywateli państw należących do UE na 5-letnią kadencję. Oficjalną siedzibą Parlamentu jest Strasburg, ale w Brukseli odbywa się większość obrad parlamentu i mieszczą się biura poselskie, a także komisje parlamentarne i władze klubów. W Luksemburgu znajduje się sekretariat generalny, biblioteka i część zaplecza technicznego. Parlament Europejski składa się z 766 członków, podzielonych na 8 ugrupowań. Ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się w 2009r.

3 Historia Parlamentu Europejskiego.
Korzenie obecnego Parlamentu Europejskiego sięgają 1952, kiedy na mocy Traktatu paryskiego powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Traktaty rzymskie z 1957 (a ściślej dołączona do nich konwencja) przekształciły je w organ wszystkich trzech Wspólnot Europejskich. Nazwa Parlament Europejski pojawiła się w Początkowo deputowani byli wybierani przez parlamenty krajów członkowskich. W 1979 odbyły się pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego i od tego czasu deputowani do tego Parlamentu są wybierani w wyborach bezpośrednich przez obywateli państw członkowskich.

4 Kompetencje Parlamentu Europejskiego.
Parlament jest przede wszystkim organem prawodawczym, który wspólnie z Radą stanowi akty prawne w toku różnych procedur legislacyjnych. Do funkcji prawodawczej Parlamentu należy też współudział w uchwalaniu budżetu oraz udzielanie Komisji absolutorium z jego wykonania. Parlament Europejski w przeciwieństwie do parlamentów krajowych nie posiada prawa inicjatywy ustawodawczej - na uprawnioną do inicjatyw Komisję może jedynie wpływać podejmowaniem niewiążących ją wezwań do działania.

5 Prawa i obowiązki Parlamentu Europejskiego
zatwierdza Komisję i jej przewodniczącego ma prawo uchwalenia wotum nieufności wobec Komisji (większością 2/3 głosów) ma prawo zadawania pytań komisarzom ma zwyczajową możliwość zadawania pytań Radzie Komisja jest zobowiązana do składania Parlamentowi Europejskiemu sprawozdań z działalności Unii Przewodniczący Rady Europejskiej składa Parlamentowi sprawozdania z posiedzeń Rady Europejskiej Parlament Europejski ma prawo do ustanawiania komisji śledczych na wniosek ¼ swoich członków powołuje Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

6 Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Parlamentu Europejskiego – akt wyboru, w drodze głosowania, przez obywateli 27 (od ) państw członkowskich Unii Europejskiej swych przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w Polsce nadzoruje Państwowa Komisja Wyborcza. Inaczej, niż w wyborach do Sejmu, podział mandatów pomiędzy uprawnione komitety wyborcze dokonywany jest w skali całego kraju według metody d'Hondta, zaś rozdział mandatów przypadających komitetom wyborczym pomiędzy listy kandydatów dokonywany jest metodą największych reszt (metodą Hare'a-Niemeyer’a).

7 Frekwencja wyborcza w Polsce
W Polsce, frekwencja wyborcza do Parlamentu Europejskiego jest przerażająco niska, porównując się chociażby z Francją. Gdy w 2004r. ich frekwencja wyborcza wynosiła 43,14%, w Polsce było to zaledwie 20,42%. Nietrudno policzyć, że różnica wyniosła ponad 22%! Sytuacja z wyborami do Parlamentu Europejskiego w Naszym kraju ulega jednak stopniowej poprawie. W 2009r. Frekwencja wyborcza wzrosła o prawie 4% i wynosiła 24,53%. Cała nadzieja w młodych, aktywnych ludziach. Może z czasem osiągniemy zadowalającą frekwencję, która będzie naszą chlubą.


Pobierz ppt "Co to takiego? Czym się zajmuje? Wybory do Parlamentu Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google