Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Współpracy Debata pracowników szkoły Łankiejmy, 25.03.2014r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Współpracy Debata pracowników szkoły Łankiejmy, 25.03.2014r."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Współpracy Debata pracowników szkoły Łankiejmy, 25.03.2014r.

2 Jaka jest nasza szkoła – co w niej cenimy?  zadbany, estetyczny budynek,  mała szkoła, wszyscy się znamy, znamy uczniów i ich rodziny,  rodzinna atmosfera,  dobrze się w niej czujemy,  mało liczne klasy,  dobra kadra, pracownicy nastawieni na współpracę,  dobre wyposażenie sal, odpowiednia baza (sala gimnastyczna, boiska szkolne),  sprzyjanie potrzebom uczniów,  dodatkowe zajęcia pozalekcyjne,  możliwość wzięcia udziału w zawodach i konkursach – na różnych etapach,  udział w wielu projektach unijnych,  działalność stowarzyszenia UKS TYTAN,  bezpieczeństwo,  wykorzystywanie walorów okolicy – stadion leśny, kajaki.

3 Wady naszej szkoły i społeczności szkolnej: - wulgaryzmy uczniów, - brak motywacji uczniów, ich „słomiany” zapał, - brak pełnej współpracy z rodzicami, - mała liczba rodziców zaangażowanych w pracę szkoły, - brak poszanowania pracy i mienia szkolnego, - brak wpływu na postępowanie uczniów, - brak szacunku dla starszych, - dzieci i nauczyciele z różnych miejscowości, - ograniczenia czasowe – dzięki różnym miejscowościom zamieszkania uczniów często niemożliwe jest zorganizowanie zajęć dodatkowych, - roszczeniowość zarówno rodziców, jak i uczniów, - naginanie przez uczniów regulaminów, - brak konsekwencji nauczycieli, - brak odpowiedzialności uczniów i rodziców, - zrzucanie winy na szkołę – w niemal każdej sprawie, - estetyka korytarzy – brak odpowiedzialnych za gazetki (wizytówkę szkoły).

4 Jak się czujemy w naszej szkole? - czasami bezsilni, zestresowani, - w swoim gronie – komfortowo, - bezpiecznie, - dobrze, - nie jesteśmy pozostawieni sami sobie z problemami.

5 Jak wygląda współpraca w szkole – relacje uczeń – rodzic – nauczyciel? - rodzice ograniczają się jedynie do sprawdzenia ocen – najczęściej dwa razy w roku, nie szanują czasu nauczycieli – nie przychodzą na umówione wcześniej spotkania, - rodzice są roszczeniowi, stoi na pozycji „dziecko ma zawsze rację”, - rodzice nie radzą sobie z dziećmi, - mała liczba rodziców i uczniów chętnych do współpracy, - współpraca jest bardzo ograniczona, - forma spotkań z rodzicami nie zawsze jest właściwa, brak ciekawych spotkań w innej niż podająca formie.

6 W jakim stopniu czujemy się współodpowiedzialni za naszą szkołę? Wszyscy zgodnie stwierdzili, że czują się bardzo odpowiedzialni za wyniki nauczania, wygląd placówki i bezpieczeństwo w szkole. Nie każdy jednak wie, kto odpowiada za niektóre działania (np. kto ma robić gazetkę informacyjną – dzieci, nauczyciele, pracownicy szkoły a może rodzice?)

7 Jak możemy współdziałać, angażować się w życie szkoły? Jakich efektów oczekujemy?  należy częściej ze sobą rozmawiać, ustalać wspólnie kolejne działania, konsultować plany.  potrzeba konsekwencji w pracy z uczniami, rodzicami,  oczekujemy solidnej pracy wszystkich partnerów – uczniów, rodziców, nauczycieli; zmiany relacji, wzajemnego szacunku, aktywności.

8 Co możemy i chcielibyśmy zmienić w naszej szkole – działając wspólnie? W jakiej szkole chcielibyśmy pracować, gdyby nic nie ograniczało naszej wyobraźni?  organizowanie spotkań z rodzicami w postaci np. warsztatów,  większa dostępność nauczycieli dla rodziców,  rozmowa z uczniami o przestrzeni tylko dla nich, np. pokój ciszy,  zorganizowanie dyżurów na stołówce – dla uczniów gimnazjum.

9 Szkoła naszych marzeń:  sale w pełni wyposażone (Internet, laptop, rzutnik itp.),  rodzic chcący pomagać,  świetlica w osobnej sali,  biblioteka i czytelnia na miejscu,  szkolny ogródek – miejsce odpoczynku,  dzieci mają świadomość wartości wiedzy,  szkoła z uczniami i rodzicami chętnymi do współpracy oraz z pomysłami, jak się rozwijać.


Pobierz ppt "Szkoła Współpracy Debata pracowników szkoły Łankiejmy, 25.03.2014r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google