Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marzenna Dudzińska Prorektor ds. Nauki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marzenna Dudzińska Prorektor ds. Nauki"— Zapis prezentacji:

1 Marzenna Dudzińska Prorektor ds. Nauki
BWzZiBN BWM SPRAWOZDANIE z badań naukowych oraz współpracy naukowo – badawczej z zagranicą w roku 2013 Marzenna Dudzińska Prorektor ds. Nauki

2 BADANIA NAUKOWE

3 Finansowanie działalności naukowo - badawczej
Finansowanie badań naukowych: działalność statutowa , w tym rozwój młodej kadry; projekty badawcze – NCN, NCBiR, MNiSW; prace naukowo-badawcze wykonywane na zamówienie podmiotów gospodarczych; badania naukowe z zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz międzynarodowe programy edukacyjne; programy badawcze Unii Europejskiej; programy finansowane przez UE, przyznawane w konkursach krajowych.

4 Działalność statutowa (utrzymanie potencjału) – koszty wydziałów PL (w tyś. zł – 3.665.096,00 zł)
Dotacja w 2013 r. – zł Dotacja w 2011 r. – zł Dotacja w 2012 r. – zł

5 Działalność statutowa (utrzymanie potencjału) – struktura wydatków (w tyś. zł)
Wydatkowano w 2013 r. – zł

6 Działalność statutowa – rozwój młodej kadry, rok 2013 (w tyś. zł)
Wydatkowano w 2013 r. – ,41 zł

7 Działalność statutowa ogółem – dotacja w latach 2010 - 2013
rok 2010 – zł, rok 2011 – zł, rok zł rok 2013 – zł.

8 Projekty NCN, NCBiR, MNiSW, OPI, PBS w 2013 r. (w tyś. zł.)
Ogółem: zł

9 Projekty badawcze MNiSW/NCN realizowane w latach 2010-2013
Wydział Rok 2010 2011 2012 2013 M 19 20 23 27 EiI 14 11 8 6 BiA 7 5 1 3 Z 13 16 9 PT - Ogółem 66 60 52 50

10 Projekty NCBiR realizowane w 2013 roku – PL LIDER
Nazwa projektu Kierownik Środki przyznane Termin realizacji PBS1/A2/7/2012 Wojciech Franus 2 640 000 PBS1/A6/4/2012 Mirosław Wendeker PBS 2 ,00 ,00 PBS2/A6/16/2013 ,00 ,00 INNO-TECH Zbigniew Pater ,00

11 Projekty NCBiR realizowane w 2013 roku – PL członek konsorcjum
Nazwa projektu Kierownik Środki przyznane Termin realizacji INNOLOT/I/1/NCBR/2013 Mirosław Wendeker INNOLOT/I/5/NCBR/2013 Tomasz Sadowski ,87 ,80 INNOLOT/I/7/NCBR Józef Jonak ,75 ,38 INNOLOT/I/6/NCBR/2013 Józef Kuczmaszewski ,37 ,00 FENCO-NET R-79/2013 Wojciech Franus ,00 ,00 BG1/SOIL/2013 BLUE-GAS – Polski Gaz Łupkowy Lucjan Pawłowski ,00 ,00

12 Skuteczność aplikowania o środki finansowe do NCN 2012-2013

13 Projekty badawcze NCN i NCBiR do roku 2016
Wydział PB realizowane w 2012 r. PB zakończone w 2012 r. PB kończące się w 2013 r. PB kończące się w r. M 23 7 6 10 EiI 8 4 1 3 BiA - Z 2 PT 14 5

14 Prace naukowo-badawcze na zlecenie przedsiębiorców w 2013 r. ( w tyś
Prace naukowo-badawcze na zlecenie przedsiębiorców w 2013 r. ( w tyś. zł) Ogółem: zł

15 Prace wykonane na zlecenie przedsiębiorców lub innych podmiotów (w tyś
Prace wykonane na zlecenie przedsiębiorców lub innych podmiotów (w tyś. zł)

16 Koszty działalności naukowo-badawczej w 2013 r
Koszty działalności naukowo-badawczej w 2013 r. w poszczególnych wydziałach (w tyś. zł) Wydział PB Młoda Kadra NCN, NCBiR, MNiSW Prace n-b zlecona PB OPI Razem M 684,65 173,09 4 019,35 420,98 57,35 5 355,45 EiI 1 871,42 228,77 714,33 742,24 - 3 556,76 BiA 431,00 51,44 188,32 242,16 912,93 Z 207,32 13,53 639,04 185,89 1 045,80 242,01 10,54 581,39 3,62 837,58 PT 228,66 5,01 233,68

17 Zestawienie kosztów działalności (w tyś. zł)
Razem w 2013 r. – zł

18 EFEKTY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ

19 Stopnie i tytuły uzyskane przez pracowników PL w latach 2010-2013

20 St. nauk/tytuły - pracownicy PL
Stopnie i tytuły naukowe uzyskane przez pracowników/nie pracowników PL, 2013 r. Wydział St. nauk/tytuły - pracownicy PL St. nauk/tytuły nadane nie pracownicy Postępowanie o tyt. nauk. + post. hab. w toku – termin ukończenia w 2014 r. doktor dr hab. prof. M 3 1 4 2 EiI - 5 BiA PT Z Ogółem 7 10 8 14

21 Publikacje pracowników PL w roku 2013
Wydział Publikacje ogółem Publikacje z IF Publikacje/NA Sprawozdanie Wydziału Dane z Biblioteki PL M 431 89 2,3 640 83 3,5 EiI 432 56 2,9 501 51 3,3 BiA 161 11 1,8 192 20 2,1 81 24 1,5 118 22 2,2 Z 173 1,7 166 1,6 PT 53 5 1,2 52 4 Ogółem 1331 185 1669 180 2,6

22 Publikacje z listy filadelfijskiej w latach 2010-2013

23 Cytowania publikacji w latach 2009-2013

24 Punkty (działalność statutowa) – LP, w przeliczeniu na prac
Punkty (działalność statutowa) – LP, w przeliczeniu na prac. – EP oraz za publikacje + monografie + patenty (P+M+P) i EP’ Wydział N/No LP EP LP’ (P+M+P) EP’ M 122 / 10,33 5042,56 41,33 4 678,56 38,34 EiI 91,58 / 7,25 3215,87 35,12 3 005 32,81 BiA 75 / 14 1202,46 16,03 1 100,52 14,67 38 / 2 1359 35,76 1 175 30,92 Z 61 / 6 1230 20,16 1 191 19,52 PT 25 / 7 364 14,56 317 12,68 Ogółem 12 413,89 27,2 11 467,08 24,82

25 Punkty w poszczególnych obszarach aktywności (wg
Punkty w poszczególnych obszarach aktywności (wg. wytycznych MNiSW z danego roku)

26 WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ

27 Współpraca z zagranicą realizowana w ramach umów dwustronnych, projektów międzynarodowych oraz tzn. współpracy „bezumownej” Formy: wspólne badania, wizyty - wykłady - staże naukowe, wspólne projekty, w tym UE (8) konferencje międzynarodowe (udział / organizacja) Międzynarodowe programy edukacyjne: LLP-Erasmus (około 240 umów bilateralnych), Erasmus Mundus (3 projekty), Leonardo da Vinci (3 projekty), Baltic Sea University, CEEPUS, Tempus (2 projekty).

28 Wyjazdy zagraniczne pracowników /przyjazdy cudzoziemców
Razem wyjazdów w 2013 r. – 372 (bez wyjazdów pracowników w charakterze ekspertów KE) Razem przyjazdów w 2013 r

29 Wyjazdy zagraniczne pracowników PL w latach 2010-2013

30 Wyjazdy zagraniczne według stanowiska
(ogółem i w przeliczeniu na 1 pracownika) Wydział Prof. zw. ogółem- na prac. Prof. nadzw. Adiunkt Asystent Starszy wykładowca M 25 / 1,47 17 / 1,31 47 / 0,69 35 / 1,30 1 / 0,07 EiI 20 / 3,33 14 / 1,17 50 / 0,89 27 / 1,23 3 / 0,17 BiA 16 / 8,0 5 / 0,45 20 / 0,65 10 / 0,29 - PT 6 / 3,0 3 / 0,50 2 / 0,13 Z 3 / 1,0 20 / 0,48 1 / 0,11 3 / 0,21 7/ 1,40 15 / 1,36 16 / 1,07 6 / 0,50 Ogółem/prac. 77 / 2,20 54 / 0,92 155 / 0,68 79 / 0,71 7 / 0,11

31 Międzynarodowe programy edukacyjne

32 Międzynarodowe programy edukacyjne w PL

33 Mobilność w ramach LLP-Erasmus - 2013

34 Wyjazdy zagraniczne w ramach programu LLP-Erasmus w latach 2009-2013

35 Umowy międzynarodowe podpisane i aktywne a publikacje w 2013 r.
Wydział Umów bilateralne podpisane Ilość umów wg. krajów zawartych na wydziale w roku 2013 Publikacje M 23 1-Izrael, 2-Ukraina 83 EiI 33 6-Kazachstan, 1-Kirgistan, 2-Ukraina 51 BiA 9 - 20 PT 1-Ukraina 4 Z 21 1-Rosja, 2-Ukraina, 2-Hiszpania 22 1-Australia, 1-Szwajcaria, 1-Włochy, 2-Ukraina Ogółem PL 117 180

36 Publikacje będące wynikiem współpracy z zagranicą w latach 2010-2013

37 PODSUMOWANIE

38 Publikacje z podziałem na wydziały (dane Biblioteki PL) - 2013

39 Publikacje – wydziały PL - 2013 (na 1 pracownika naukowo-dydaktycznego)

40 Środki finansowe na naukę - lata 2012 i 2013 – wydziały PL (na 1 pracownika)

41 Rekomendacje zwiększenie aktywności w pozyskiwaniu środków finansowych na badania, zwiększenie ilość publikacji w czasopismach międzynarodowych z listy filadelfijskiej, zwiększenie aktywności międzynarodowej, zwłaszcza w grupie doktorów habilitowanych, polityka kadrowa, umożliwiająca zrównoważony rozwój kadry naukowej, zwłaszcza na wydziałach, które nie mają uprawnień do nadawania stopnia doktora.

42 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Marzenna Dudzińska Prorektor ds. Nauki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google