Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE z badań naukowych oraz współpracy naukowo – badawczej z zagranicą w roku 2013 Marzenna Dudzińska Prorektor ds. Nauki BWzZiBN BWM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE z badań naukowych oraz współpracy naukowo – badawczej z zagranicą w roku 2013 Marzenna Dudzińska Prorektor ds. Nauki BWzZiBN BWM."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE z badań naukowych oraz współpracy naukowo – badawczej z zagranicą w roku 2013 Marzenna Dudzińska Prorektor ds. Nauki BWzZiBN BWM

2 BADANIA NAUKOWE 2

3 Finansowanie działalności naukowo - badawczej Finansowanie badań naukowych:  działalność statutowa,  w tym rozwój młodej kadry;  projekty badawcze – NCN, NCBiR, MNiSW;  prace naukowo-badawcze wykonywane na zamówienie podmiotów gospodarczych;  badania naukowe z zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz międzynarodowe programy edukacyjne;  programy badawcze Unii Europejskiej;  programy finansowane przez UE, przyznawane w konkursach krajowych. 3

4 Działalność statutowa (utrzymanie potencjału) – koszty wydziałów PL (w tyś. zł – 3.665.096,00 zł) Dotacja w 2011 r. – 3.060.152 złDotacja w 2012 r. – 3.308.180 zł Dotacja w 2013 r. – 3.361.620 zł 4

5 Działalność statutowa (utrzymanie potencjału) – struktura wydatków (w tyś. zł) Wydatkowano w 2013 r. – 3.665.096 zł 5

6 Działalność statutowa – rozwój młodej kadry, rok 2013 (w tyś. zł) 6 Wydatkowano w 2013 r. – 482.403,41 zł

7 Działalność statutowa ogółem – dotacja w latach 2010 - 2013  rok 2010 – 2.638.139 zł,  rok 2011 – 3.060.152 zł,  rok 2012 - 3.678.850 zł  rok 2013 – 3.361.620 zł. 7

8 Ogółem: 7.281.588 zł Projekty NCN, NCBiR, MNiSW, OPI, PBS w 2013 r. (w tyś. zł.) 8

9 Projekty badawcze MNiSW/NCN realizowane w latach 2010-2013 Wydział Rok 2010201120122013 M 19202327 EiI 141186 BiA 7513 Z 8765 IŚ 1316149 PT 51-- Ogółem 66605250 9

10 Projekty NCBiR realizowane w 2013 roku – PL LIDER 10 Nazwa projektuKierownikŚrodki przyznaneTermin realizacji PBS1/A2/7/2012Wojciech Franus 2 640 000 ------------------- 1 413 900 2012 - 2015 PBS1/A6/4/2012 Mirosław Wendeker 2 887 0002012 - 2014 PBS 2Wojciech Franus 3 538 080,00 ---------------- 722 400,00 2013 - 2014 PBS2/A6/16/2013 Mirosław Wendeker 4 676 162,00 ---------------- 3 825 680,00 2013 - 2015 INNO-TECHZbigniew Pater 2 806 448,00 ----------------- 1 450 000 2014-2017

11 Projekty NCBiR realizowane w 2013 roku – PL członek konsorcjum 11 Nazwa projektuKierownikŚrodki przyznaneTermin realizacji INNOLOT/I/1/NCBR /2013 Mirosław Wendeker 25 139 000 -------------- 5 742 500 1.12.2013 ------------- 30.11. 2017 INNOLOT/I/5/NCBR /2013 Tomasz Sadowski 13 327 915,87 ----------------- 4 069 888,80 1.12.2013 ------------- 30.11.2018 INNOLOT/I/7/NCBRJózef Jonak 38 333 333,75 ----------------- 2 148 941,38 1.12.2013 ------------- 30.11.2018 INNOLOT/I/6/NCBR /2013 Józef Kuczmaszewski 23 754 635,37 ------------------ 441 600,00 1.12.2013 ------------- 30.11.2018 FENCO-NET R-79/2013 Wojciech Franus 944 520,00 --------------- 405 360,00 8.10.2013 -------------- 09.2016 BG1/SOIL/2013 BLUE-GAS – Polski Gaz Łupkowy Lucjan Pawłowski 18 974 000,00 ------------------ 1 800 000,00 1 12.2012 -------------- 30.06.2014

12 Skuteczność aplikowania o środki finansowe do NCN 2012-2013 12

13 Projekty badawcze NCN i NCBiR do roku 2016 Wydział PB realizowane w 2012 r. PB zakończone w 2012 r. PB kończące się w 2013 r. PB kończące się w 2014-2016 r. M 237610 EiI 8413 BiA 11-0 Z 6232 PT ---- IŚ 14725 13

14 Prace naukowo-badawcze na zlecenie przedsiębiorców w 2013 r. ( w tyś. zł) Ogółem: 1.594.907 zł

15 Prace wykonane na zlecenie przedsiębiorców lub innych podmiotów (w tyś. zł) 15

16 Koszty działalności naukowo-badawczej w 2013 r. w poszczególnych wydziałach (w tyś. zł) WydziałPB Młoda Kadra NCN, NCBiR, MNiSW Prace n-b zlecona PB OPI Razem M684,65173,094 019,35420,9857,355 355,45 EiI1 871,42228,77714,33742,24-3 556,76 BiA431,0051,44188,32242,16-912,93 Z207,3213,53639,04185,89-1 045,80 IŚ242,0110,54581,393,62-837,58 PT228,665,01---233,68 16

17 Zestawienie kosztów działalności (w tyś. zł) Razem w 2013 r. – 11.942.218 zł 17

18 EFEKTY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ 18

19 Stopnie i tytuły uzyskane przez pracowników PL w latach 2010-2013 19

20 Stopnie i tytuły naukowe uzyskane przez pracowników/nie pracowników PL, 2013 r. Wydział St. nauk/tytuły - pracownicy PL St. nauk/tytuły nadane nie pracownicy Postępowanie o tyt. nauk. + post. hab. w toku – termin ukończenia w 2014 r. doktordr hab.prof.doktordr hab.prof.dr hab. M 3314112 EiI -3-3-45 BiA 11-1--1 IŚ 22--312 PT 11----1 Z -----23 Ogółem 710184814 20

21 Publikacje pracowników PL w roku 2013 Wydział Publikacje ogółem Publikacje z IF Publikacje/ NA Publikacje ogółem Publikacje z IF Publikacje/ NA Sprawozdanie WydziałuDane z Biblioteki PL M 431892,3640833,5 EiI 432562,9501513,3 BiA 161111,8192202,1 IŚ 81241,5118222,2 Z 17301,716601,6 PT 5351,25241,2 Ogółem 13311852,116691802,6 21

22 Publikacje z listy filadelfijskiej w latach 2010-2013 22

23 Cytowania publikacji w latach 2009-2013 23

24 Punkty (działalność statutowa) – LP, w przeliczeniu na prac. – EP oraz za publikacje + monografie + patenty (P+M+P) i EP’ WydziałN/NoLPEPLP’ (P+M+P)EP’ M 122 / 10,335042,5641,334 678,5638,34 EiI 91,58 / 7,253215,8735,123 00532,81 BiA 75 / 141202,4616,031 100,5214,67 IŚ 38 / 2135935,761 17530,92 Z 61 / 6123020,161 19119,52 PT 25 / 736414,5631712,68 Ogółem 12 413,8927,211 467,0824,82 24

25 Punkty w poszczególnych obszarach aktywności (wg. wytycznych MNiSW z danego roku) 25

26 WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ 26

27 27 Współpraca z zagranicą realizowana w ramach umów dwustronnych, projektów międzynarodowych oraz tzn. współpracy „bezumownej” Formy:  wspólne badania,  wizyty - wykłady - staże naukowe,  wspólne projekty, w tym UE (8)  konferencje międzynarodowe (udział / organizacja) Międzynarodowe programy edukacyjne:  LLP-Erasmus (około 240 umów bilateralnych),  Erasmus Mundus (3 projekty),  Leonardo da Vinci (3 projekty),  Baltic Sea University,  CEEPUS,  Tempus (2 projekty).

28 Wyjazdy zagraniczne pracowników /przyjazdy cudzoziemców Razem wyjazdów w 2013 r. – 372 (bez wyjazdów pracowników w charakterze ekspertów KE) Razem przyjazdów w 2013 r. - 121 28

29 Wyjazdy zagraniczne pracowników PL w latach 2010-2013 29

30 30 Wydział Prof. zw. ogółem- na prac. Prof. nadzw.AdiunktAsystent Starszy wykładowca M 25 / 1,4717 / 1,3147 / 0,6935 / 1,301 / 0,07 EiI 20 / 3,3314 / 1,1750 / 0,8927 / 1,233 / 0,17 BiA 16 / 8,05 / 0,4520 / 0,6510 / 0,29- PT 6 / 3,03 / 0,502 / 0,13-- Z 3 / 1,0-20 / 0,481 / 0,113 / 0,21 IŚ 7/ 1,4015 / 1,3616 / 1,076 / 0,50- Ogółem/prac.77 / 2,2054 / 0,92155 / 0,6879 / 0,717 / 0,11 Wyjazdy zagraniczne według stanowiska (ogółem i w przeliczeniu na 1 pracownika)

31 Międzynarodowe programy edukacyjne 31

32 Międzynarodowe programy edukacyjne w PL 32

33 Mobilność w ramach LLP-Erasmus - 2013 33

34 Wyjazdy zagraniczne w ramach programu LLP-Erasmus w latach 2009-2013 34

35 Umowy międzynarodowe podpisane i aktywne a publikacje w 2013 r. Wydział Umów bilateralne podpisane Ilość umów wg. krajów zawartych na wydziale w roku 2013 Publikacje M23 1-Izrael, 2-Ukraina 83 EiI33 6-Kazachstan, 1-Kirgistan, 2-Ukraina 51 BiA9-20 PT9 1-Ukraina 4 Z21 1-Rosja, 2-Ukraina, 2-Hiszpania - IŚ22 1-Australia, 1-Szwajcaria, 1-Włochy, 2-Ukraina 22 Ogółem PL11723180 35

36 Publikacje będące wynikiem współpracy z zagranicą w latach 2010-2013 36

37 PODSUMOWANIE 37

38 Publikacje z podziałem na wydziały (dane Biblioteki PL) - 2013 38

39 Publikacje – wydziały PL - 2013 (na 1 pracownika naukowo-dydaktycznego) 39

40 Środki finansowe na naukę - lata 2012 i 2013 – wydziały PL (na 1 pracownika) 40

41 Rekomendacje  zwiększenie aktywności w pozyskiwaniu środków finansowych na badania,  zwiększenie ilość publikacji w czasopismach międzynarodowych z listy filadelfijskiej,  zwiększenie aktywności międzynarodowej, zwłaszcza w grupie doktorów habilitowanych,  polityka kadrowa, umożliwiająca zrównoważony rozwój kadry naukowej, zwłaszcza na wydziałach, które nie mają uprawnień do nadawania stopnia doktora. 41

42 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE z badań naukowych oraz współpracy naukowo – badawczej z zagranicą w roku 2013 Marzenna Dudzińska Prorektor ds. Nauki BWzZiBN BWM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google