Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marzenna Dudzińska Prorektor ds. Nauki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marzenna Dudzińska Prorektor ds. Nauki"— Zapis prezentacji:

1 Marzenna Dudzińska Prorektor ds. Nauki
BWzZiBN BWM BRPiK SPRAWOZDANIE z badań naukowych oraz współpracy naukowo – badawczej z zagranicą w roku 2012 Marzenna Dudzińska Prorektor ds. Nauki

2 BADANIA NAUKOWE

3 Działalność statutowa (utrzymanie potencjału) – koszty wydziałów PL (w tyś. zł)
Dotacja w 2012 r. – zł Dotacja w 2010 r. – zł Dotacja w 2011 r. – zł

4 Działalność statutowa (utrzymanie potencjału) – struktura wydatków (w tyś. zł)
Wydatkowano w 2012 r. – zł

5 Działalność statutowa – rozwój młodej kadry, rok 2012 (w tyś. zł)

6 Działalność statutowa ogółem – dotacja w latach 2009 - 2012
rok 2009 – zł, rok 2010 – zł, rok 2011 – zł, rok zł

7 Projekty NCN, NCBiR, MNiSW, PBS i PBRoz. w 2012 r. (w tyś. zł.)
Ogółem: zł

8 Projekty badawcze MNiSW realizowane w latach 2009-2012
Wydział Rok realizacji projektów badawczych MNiSW 2009 2010 2011 2012 M 18 19 20 23 EiI 13 14 11 8 BiA 9 7 5 1 Z 3 6 12 16 PT - Ogółem 61 66 60 52

9 Projekty rozwojowe – kontynuowane
W 2012 roku realizowano 5 projektów badawczych rozwojowych, na które środki pozyskano w latach poprzednich: 1 projekt na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki, 2 projekty na Wydziale Inżynierii Środowiska, 1 na Wydziale Mechanicznym, 1 na Wydziale Zarządzania. Cztery projekty zakończono w roku 2012. W realizowany będzie tylko projekt na Wydziale Zarządzania, (termin zakończenia r., dofinansowanie w 2013 r zł .

10 „Nowe” projekty w 2012 W roku 2012 pracownicy i absolwenci PL pozyskali środki z „nowych” rodzajów projektów, wprowadzonych przez MNiSW, dedykowanych młodym naukowcom: „Diamentowy Grant” , „Juwentus Plus”; oraz tzw. przedsięwzięć Ministra.

11 Prace naukowo-badawcze na zlecenie przedsiębiorców w 2012 r. ( w tyś
Prace naukowo-badawcze na zlecenie przedsiębiorców w 2012 r. ( w tyś. zł) Ogółem: zł

12 Prace wykonane na zlecenie przedsiębiorców lub innych podmiotów (w tyś
Prace wykonane na zlecenie przedsiębiorców lub innych podmiotów (w tyś. zł)

13 PB Przedsięwzięcia Ministra
Koszty działalności naukowo-badawczej w 2012 r. w poszczególnych jednostkach (w tyś. zł) Wydział PB Młoda Kadra NCN, NCBiR, MNiSW Program Badań Stos. PB Roz. PB Przedsięwzięcia Ministra PB zlecone Razem M 756,79 126,67 2 673,78 47,49 347,60 16,72 1 599,7 5 568,77 EiI 1 391,3 175,75 502,19 - 228,16 1 197,04 3 494,47 BiA 318,57 27,25 125,35 125,45 123,51 720,15 Z 123,32 4 ,85 195,03 967,42 111,09 1 401,86 522,31 12,28 1 020,96 364,99 3,29 1 923,85 PT 159,24 4,91 20,00 184,15

14 Inne projekty realizowane w 2012 w PL (w PLN)
Projekty zakończone Projekty kontynuowane Projekty uzyskane w 2012 Projekty 3 6 4 Ogółem - dotacja ,83 ,65 ,04

15 Zestawienie kosztów działalności (w tyś. zł)
Razem w 2012 r. – zł

16 EFEKTY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ

17 St. nauk/tytuły - pracownicy PL
Stopnie i tytuły naukowe uzyskane przez pracowników/nie pracowników PL, 2012 r. Wydział St. nauk/tytuły - pracownicy PL St. nauk/tytuły nadane nie pracownicy doktor dr hab. prof. M 3 1 - EiI 4 BiA 2 PT Z Ogółem 14 7

18 Stopnie i tytuły uzyskane przez pracowników PL w latach 2009-2012

19 Publikacje z listy filadelfijskiej w latach 2009-2012

20 Cytowania publikacji w latach 2009-2012

21 Punkty (działalność statutowa) – LP, w przeliczeniu na prac
Punkty (działalność statutowa) – LP, w przeliczeniu na prac. – EP oraz za publikacje + monografie + patenty (P+M+P) i EP’ Wydział LP EP LP (P+M+P) EP’ M 3032,36 22,56 2861,36 21,35 EiI 3129,53 32,40 3098,66 32,27 BiA 1446 20,95 1309 18,97 1358 35,73 1205 31,71 Z 919 14,94 900 14,75 PT 694 21,7 593 18,53 Ogółem 10 578,95 24,6 9 967,02 23,18

22 Punkty w poszczególnych obszarach aktywności (wg
Punkty w poszczególnych obszarach aktywności (wg. wytycznych MNiSW z danego roku)

23 WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ

24 Współpraca z zagranicą realizowana w ramach umów dwustronnych, projektów międzynarodowych oraz tzn. współpracy „bezumownej” Formy: wspólne badania, wizyty - wykłady - staże naukowe, wspólne projekty, w tym UE (5) konferencje międzynarodowe (udział / organizacja) Międzynarodowe programy edukacyjne: LLP-Erasmus (około 260 umów bilateralnych), Erasmus Mundus (3 projekty), Leonardo da Vinci II (3 projekty), Baltic Sea University, CEEPUS, Tempus.

25 Wyjazdy zagraniczne pracowników /przyjazdy cudzoziemców
Razem wyjazdów w 2012 r. – 352 (bez wyjazdów pracowników w charakterze ekspertów KE) Razem przyjazdów w 2012 r

26 Wyjazdy zagraniczne pracowników PL w latach 2009-2012

27 Wyjazdy zagraniczne według stanowiska
(ogółem i w przeliczeniu na 1 pracownika) Wydział Prof. zw. Prof. nadzw. Adiunkt Asystent Starszy wykładowca M 37 / 2,85 22 / 1,83 40 / 0,60 35 / 2,06 3 / 0,18 EiI 27 / 4,5 12 / 1,09 44 / 0,83 16 / 0,67 9 / 0,47 BiA 6 / 2,0 6 / 0,50 20 / 0,54 16 / 0,59 2 / 0,15 PT 4 / 1,0 - 1 / 0,05 Z 7 / 0,17 1 / 0,07 4/ 1,0 8 / 0,89 23 / 1,44 3 / 0,21 Ogółem/prac. 84 / 2,55 55 / 0,87 234 / 0,58 96 / 0,73 72 / 0,21

28 Międzynarodowe programy edukacyjne

29 Międzynarodowe programy edukacyjne w PL

30 Mobilność w ramach LLP-Erasmus - 2012

31 Wyjazdy zagraniczne w ramach programu LLP-Erasmus w latach 2009-2012

32 Umowy międzynarodowe podpisane i aktywne a publikacje w 2012 r.
Wydział Umów bilateralne podpisane Umowy „aktywne” Publikacje M 21 7 57 EiI 27 88 BiA 9 5 12 PT 2 3 Z 13 11 4 14 Ogółem PL 87 64 178

33 Publikacje będące wynikiem współpracy z zagranicą w latach 2009-2012

34 PODSUMOWANIE

35 Publikacje z podziałem na wydziały (dane Biblioteki PL) - 2012

36 Publikacje – wydziały PL - 2012 (na 1 pracownika naukowo-dydaktycznego)

37 Środki finansowe na naukę - lata 2011 i 2012 – wydziały PL (na1 pracownika)

38 Rekomendacje zwiększenie aktywności w pozyskiwaniu środków finansowych na badania, zwiększenie aktywności publikacyjnej (publikacje w czasopismach międzynarodowych z listy filadelfijskiej), intensyfikacja komercjalizacji wyników, zwiększenie aktywność międzynarodowej, zwłaszcza w grupie adiunktów i doktorów habilitowanych.

39 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Marzenna Dudzińska Prorektor ds. Nauki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google