Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE z badań naukowych oraz współpracy naukowo – badawczej z zagranicą w roku 2012 Marzenna Dudzińska Prorektor ds. Nauki BWzZiBN BWM BRPiK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE z badań naukowych oraz współpracy naukowo – badawczej z zagranicą w roku 2012 Marzenna Dudzińska Prorektor ds. Nauki BWzZiBN BWM BRPiK."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE z badań naukowych oraz współpracy naukowo – badawczej z zagranicą w roku 2012 Marzenna Dudzińska Prorektor ds. Nauki BWzZiBN BWM BRPiK

2 BADANIA NAUKOWE 2

3 Działalność statutowa (utrzymanie potencjału) – koszty wydziałów PL (w tyś. zł) Dotacja w 2010 r. – 2.638.139 złDotacja w 2011 r. – 3.060.152 zł Dotacja w 2012 r. – 3.308.180 zł 3

4 Działalność statutowa (utrzymanie potencjału) – struktura wydatków (w tyś. zł) Wydatkowano w 2012 r. – 3.271.553 zł 4

5 Działalność statutowa – rozwój młodej kadry, rok 2012 (w tyś. zł) 5

6 Działalność statutowa ogółem – dotacja w latach 2009 - 2012 rok 2009 – 4.131.265 zł, rok 2010 – 2.638.139 zł, rok 2011 – 3.060.152 zł, rok 2012 - 3.678.850 zł 6

7 Ogółem: 6. 598.489 zł Projekty NCN, NCBiR, MNiSW, PBS i PBRoz. w 2012 r. (w tyś. zł.) 7

8 Projekty badawcze MNiSW realizowane w latach 2009-2012 Wydział Rok realizacji projektów badawczych MNiSW 2009201020112012 M 18192023 EiI 1314118 BiA 9751 Z 3876 IŚ 12131614 PT 651- Ogółem 61666052 8

9 Projekty rozwojowe – kontynuowane W 2012 roku realizowano 5 projektów badawczych rozwojowych, na które środki pozyskano w latach poprzednich: 1 projekt na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki, 2 projekty na Wydziale Inżynierii Środowiska, 1 na Wydziale Mechanicznym, 1 na Wydziale Zarządzania. Cztery projekty zakończono w roku 2012. W 2013 realizowany będzie tylko projekt na Wydziale Zarządzania, (termin zakończenia 30.11.2013 r., dofinansowanie w 2013 r. - 234.858 zł. 9

10 Nowe projekty w 2012 W roku 2012 pracownicy i absolwenci PL pozyskali środki z nowych rodzajów projektów, wprowadzonych przez MNiSW, dedykowanych młodym naukowcom: Diamentowy Grant, Juwentus Plus; oraz tzw. przedsięwzięć Ministra. 10

11 Prace naukowo-badawcze na zlecenie przedsiębiorców w 2012 r. ( w tyś. zł) Ogółem: 3.054.652 zł

12 Prace wykonane na zlecenie przedsiębiorców lub innych podmiotów (w tyś. zł) 12

13 Koszty działalności naukowo-badawczej w 2012 r. w poszczególnych jednostkach (w tyś. zł) WydziałPB Młoda Kadra NCN, NCBiR, MNiSW Program Badań Stos. PB Roz. PB Przedsię wzięcia Ministra PB zlecone Razem M756,79126,672 673,7847,49347,6016,721 599,75 568,77 EiI1 391,3175,75502,19-228,16-1 197,043 494,47 BiA318,5727,25125,35125,45--123,51720,15 Z123,324,85195,03-967,42-111,091 401,86 IŚ522,3112,281 020,96-364,99-3,291 923,85 PT159,244,91----20,00184,15 13

14 Inne projekty realizowane w 2012 w PL (w PLN) 14 Projekty zakończone Projekty kontynuowane Projekty uzyskane w 2012 Projekty364 Ogółem - dotacja 2.140.308,835.229.461,65656.913,04

15 Zestawienie kosztów działalności (w tyś. zł) Razem w 2012 r. – 13.293.288 zł 15

16 EFEKTY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ 16

17 Stopnie i tytuły naukowe uzyskane przez pracowników/nie pracowników PL, 2012 r. Wydział St. nauk/tytuły - pracownicy PL St. nauk/tytuły nadane nie pracownicy doktordr hab.prof.doktordr hab. M331-- EiI4--11 BiA2--1- IŚ23122 PT11--- Z2---- Ogółem147243 17

18 Stopnie i tytuły uzyskane przez pracowników PL w latach 2009-2012 18

19 Publikacje z listy filadelfijskiej w latach 2009-2012 19

20 Cytowania publikacji w latach 2009-2012 20

21 Punkty (działalność statutowa) – LP, w przeliczeniu na prac. – EP oraz za publikacje + monografie + patenty (P+M+P) i EP WydziałLPEPLP (P+M+P)EP M3032,3622,562861,3621,35 EiI3129,5332,403098,6632,27 BiA144620,95130918,97 IŚ135835,73120531,71 Z91914,9490014,75 PT69421,759318,53 Ogółem 10 578,9524,69 967,0223,18 21

22 Punkty w poszczególnych obszarach aktywności (wg. wytycznych MNiSW z danego roku) 22

23 WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ 23

24 24 Współpraca z zagranicą realizowana w ramach umów dwustronnych, projektów międzynarodowych oraz tzn. współpracy bezumownej Formy: wspólne badania, wizyty - wykłady - staże naukowe, wspólne projekty, w tym UE (5) konferencje międzynarodowe (udział / organizacja) Międzynarodowe programy edukacyjne: LLP-Erasmus (około 260 umów bilateralnych), Erasmus Mundus (3 projekty), Leonardo da Vinci II (3 projekty), Baltic Sea University, CEEPUS, Tempus.

25 Wyjazdy zagraniczne pracowników /przyjazdy cudzoziemców Razem wyjazdów w 2012 r. – 352 (bez wyjazdów pracowników w charakterze ekspertów KE) Razem przyjazdów w 2012 r. - 192 25

26 Wyjazdy zagraniczne pracowników PL w latach 2009-2012 26

27 27 Wydział Prof. zw. Prof. nadzw.AdiunktAsystent Starszy wykładowca M37 / 2,8522 / 1,8340 / 0,6035 / 2,063 / 0,18 EiI27 / 4,512 / 1,0944 / 0,8316 / 0,679 / 0,47 BiA6 / 2,06 / 0,5020 / 0,5416 / 0,592 / 0,15 PT4 / 1,0-1 / 0,05-- Z6 / 2,0-7 / 0,17-1 / 0,07 IŚ4/ 1,08 / 0,8923 / 1,443 / 0,21- Ogółem/prac. 84 / 2,5555 / 0,87234 / 0,5896 / 0,7372 / 0,21 Wyjazdy zagraniczne według stanowiska (ogółem i w przeliczeniu na 1 pracownika)

28 Międzynarodowe programy edukacyjne 28

29 Międzynarodowe programy edukacyjne w PL 29

30 Mobilność w ramach LLP-Erasmus - 2012 30

31 Wyjazdy zagraniczne w ramach programu LLP-Erasmus w latach 2009-2012 31

32 Umowy międzynarodowe podpisane i aktywne a publikacje w 2012 r. Wydział Umów bilateralne podpisane Umowy aktywne Publikacje M21757 EiI27 88 BiA9512 PT223 Z13114 IŚ12 14 Ogółem PL 8764178 32

33 Publikacje będące wynikiem współpracy z zagranicą w latach 2009-2012 33

34 PODSUMOWANIE 34

35 Publikacje z podziałem na wydziały (dane Biblioteki PL) - 2012 35

36 Publikacje – wydziały PL - 2012 (na 1 pracownika naukowo-dydaktycznego) 36

37 Środki finansowe na naukę - lata 2011 i 2012 – wydziały PL (na1 pracownika) 37

38 38 zwiększenie aktywności w pozyskiwaniu środków finansowych na badania, zwiększenie aktywności publikacyjnej (publikacje w czasopismach międzynarodowych z listy filadelfijskiej), intensyfikacja komercjalizacji wyników, zwiększenie aktywność międzynarodowej, zwłaszcza w grupie adiunktów i doktorów habilitowanych. Rekomendacje

39 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE z badań naukowych oraz współpracy naukowo – badawczej z zagranicą w roku 2012 Marzenna Dudzińska Prorektor ds. Nauki BWzZiBN BWM BRPiK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google