Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła organizuje konkursy, a uczniowie uczestniczą w konkursach, w których komputer i sieć Internet jest elementem zadań konkursowych lub ich rozwiązań.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła organizuje konkursy, a uczniowie uczestniczą w konkursach, w których komputer i sieć Internet jest elementem zadań konkursowych lub ich rozwiązań."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła organizuje konkursy, a uczniowie uczestniczą w konkursach, w których komputer i sieć Internet jest elementem zadań konkursowych lub ich rozwiązań Szkoła organizuje konkursy, a uczniowie uczestniczą w konkursach, w których komputer i sieć Internet jest elementem zadań konkursowych lub ich rozwiązań.

2

3

4 Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem, dlatego organizatorzy zdecydowali się na jego kontynuację w kolejnych latach. Projekt został wyróżniony przez Prezydenta Miasta Krakowa Pana Jacka Majchrowskiego. Oceniły go pozytywnie władze samorządowe i oświatowe. Kolejne edycje odbywały się pod hasłami: „60-lecie Nowej Huty” (2008/2009)(galeria), „Krakowskie zwyczaje i obrzędy”(2009/2010)(galeria), „W cieniu krakowskich klasztorów” (2010/2011)(galeria), „By łączyć w jedno przymioty ciała, woli i ducha – sportowe oblicze Krakowa na przestrzeni dziejów”(2011/2012) (galeria). Z roku na rok impreza cieszyła się coraz większą popularnością(galeria)

5 Zeszłoroczną - jubileuszową edycję objęli patronatem honorowym: Małopolski Kurator Oświaty Pan Aleksander Palczewski, Prezydent Miasta Krakowa Pan Jacek Majchrowski, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa oraz Przewodniczący Rady Dzielnicy XVIII – Pan Stanisław Moryc. Patronat medialny nad imprezą sprawowało Radio Kraków oraz portal internetowy „Magiczny Kraków”. Tegoroczna edycja konkursu przebiegała pod hasłem: „Krakowskie dworki – ich historia i dzień dzisiejszy”(galeria).Jak w zeszłym roku również i w tym roku konkurs został objęty patronatem honorowym: Małopolskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Krakowa, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa oraz Przewodniczącego Rady Dzielnicy XVIII(galeria

6 Konkurs jest organizowany na platformie MOODLE. Jego celem jest sprawdzenie umiejętności wyszukiwania i wykorzystywania informacji w sieci Internet oraz sprawdzania jej wiarygodności. Konkurs odbywa się w trakcie obchodów Święta Szkoły

7 Każdego roku uczniowie są zachęcani do tworzenia własnych klasowych stron internetowych oraz ich aktualizowania przez cały rok szkolny. Najciekawsze strony: - klasa 1a,klasa 1a - klasa 2a,klasa 2a - klasa 2f.klasa 2f

8 Cele konkursu: 1) Rozwijanie wiedzy na temat programów komputerowych służących do przygotowania prezentacji multimedialnych (np. Prezi, Power Point, technologia flash). 2) Kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł (Internet, prasa, książki, programy komputerowe, encyklopedie multimedialne) 3) Kształcenie umiejętności zaprezentowania materiału w języku angielskim. 4) Motywowanie do twórczej pracy w zespole

9 - Szkolny konkurs na prezentację multimedialną wybranego rejonu następujących krajów: Francji, Hiszpanii, Niemiec, Rosji i Włoch. Nagrodzona prezentacja przedstawiała Prowansję we Francji (konkurs zorganizowany przez nauczycieli języka obcego). - - Łamigłówki matematyczne dla klas I połączony z prezentacją projektów uczniowskich z wykorzystaniem TIK i quizem dotyczącym treści tych projektów. - - Klasy o profilu dziennikarskim redagują własne portale: - klasa 2d >> klasa 1d >>>> - - Wspólne redagowania literacko-artystycznego bloga, na którym uczniowie mogą zamieszczać swoje wiersze, opowiadania, scenki dramatyczne, recenzje książek lub filmu, rysunki, zdjęcia... http://wprawkixilo.wordpress.com http://wprawkixilo.wordpress.com

10

11 Uczniowie naszego liceum od pierwszej edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej w 2002 roku aktywnie w niej uczestniczyli. Co roku do gry zgłasza się kilkanaście zespołów 3-4 osobowych. Na przestrzeni 11 lat młodzież naszej szkoły osiągała większe i mniejsze sukcesy, najlepszym wynikiem było zajęcie I miejsca wśród drużyn krakowskich. W roku szkolnym 2011/2012 w 10 edycji wzięło udział 54 uczniów zgłoszonych w 16 zespołach.

12 W tym roku szkolnym w 23 zespołach uczestniczy ponad 70 osób z klas I i III. Rozgrywkom towarzyszą silne emocje i rywalizacja pomiędzy grupami szkolnymi. Ponadto część uczestników gry giełdowej bierze udział w czteromiesięcznym kursie e-learningowym połączonym z quizami i klasówką on-line. Uczestniczą również w dyskusjach na forum giełdowym.

13 Przedłużeniem rywalizacji ze Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej jest udział w konkursie Z klasy do kasy, również polegającym na internetowym inwestowaniu w akcje spółek z warszawskiej giełdy. Również od I edycji nasi uczniowie uczestniczą w tym konkursie, w roku ubiegłym zaangażowało się 10 osób.

14 Konkurs dedykowany jest uczniom szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Zadanie konkursowe polega na udziale w internetowej grze symulacyjnej TEES-6, w trakcie której jej uczestnicy pełnią rolę menedżerów, zarządzających przedsiębiorstwami przemysłowymi. W tym roku szkolnym 1 zespół brał udział w konkursie, w latach ubiegłych nasi uczniowie uczestniczyli w etapie półfinałowym.

15 Jak w uczeniu się i w nauczaniu wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)? Szkoła z klasą 2.0 pomaga odpowiedzieć na to pytanie uczniom i nauczycielom. Projekt zachęca nauczycieli do pracy z uczniami metodą projektów edukacyjnych z wykorzystaniem TIK i innymi metodami motywującymi uczniów do samodzielnej pracy i uczenia się. Prezentacje z naszej szkoły zostały zaprezentowane na festiwalu projektów w Warszawie http://www.slawni-matematycy.cba.pl/ http://www.konstrukcje-geometryczne.cba.pl/ Więcej informacji w prezentacji: >>>> Więcej zdjęć w galerii galerii

16 - to internetowy, otwarty program 3 letnich studiów e- learningowych w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W ramach tego projektu uczniowie korzystają z kursów online, biorą udział w wykładach, konkursach, mają możliwość udziału w akademickich kołach naukowych. W rankingu na dzień 13 marca 2013 roku nasza szkoła była na I miejscu w województwie małopolskim i na 8 w Polsce. Ostateczne wyniki poznamy w czerwcu. Wyróżniający się w programie uczniowie mieli szansę uzyskać status studenta MSDNAA i pozyskać darmowe kopie pewnej części oprogramowania firmy Microsoft

17 -projekt skierowany do zdolnej młodzieży uczącej się w gimnazjach i liceach. W projekcie tym uczestniczyło około 30 uczniów naszego liceum. W pierwszym roku e-Akademii prowadzimy z młodzieżą zajęcia z matematyki i informatyki, w drugim roku młodzież oprócz matematyki i informatyki ma jeszcze dwa przedmioty wybrane spośród: geografii, biologii, fizyki i chemii. W e-Akademii pełny cykl edukacji informatycznej trwa dwa lata, a podstawowym celem tej części programowej projektu jest uzyskanie przez młodzież międzynarodowego certyfikatu ECDL, który potwierdza nabycie umiejętności w zakresie obsługi komputera, w tym także znajomość powszechnie stosowanych programów.

18 Dla uczniów, którzy te umiejętności już posiadają oferta była bardziej zaawansowaną, w ramach której zrealizowany został poszerzony program teoretycznych podstaw informatyki oraz zaawansowanej algorytmiki. Sukcesem naszych uczniów zakończyła się Młodzieżowa e-Akademia Nauk Matematyczno - Przyrodniczych. Aż czworo spośród nich zostało nagrodzonych wakacyjnym wyjazdem do CERN - ośrodka naukowo-badawczego położonego na północno-zachodnich przedmieściach Genewy na granicy Szwajcarii i Francji, pomiędzy Jeziorem Genewskim a górskim pasmem Jury.

19 – konkurs na projekt koszulki (T-shirt) jak bezpiecznie korzystać z Internetu. Uczniowie naszej szkoły zgłosili swoje prace do konkursu i teraz czekają na wyniki. Najciekawsze prace:

20

21 Konkurs organizowany przez Wydział Edukacji Miasta Krakowa i Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Przedmiotem konkursu są opracowane w formie elektronicznej, ogólnie dostępne przez Internet, materiały dydaktyczne wspomagające naukę w zakresie zajęć edukacyjnych. Uczniowie naszej szkoły biorą udział w kolejnych edycjach tego konkursu od roku szkolnego 2008/2009 i odnoszą znaczące sukcesy. Następne slajdy pokazują sukcesy naszych uczniów w ostatnich latach

22 Wyróżnione zostały prace: "Tajemnice budowy komputera" Autor: Jakub Roch Opiekun naukowy: mgr inż. Marzena Krzysztoń, "Grafmania" Autorzy: Dominik Górnikiewicz, Łukasz Kowalczyk Opiekun naukowy: mgr inż. Marzena Krzysztoń, "Kombinatoryka - nic prostszego!" Autorzy: Krzysztof Patoła, Krzysztof Lipiński, Marcin Kapłan Opiekun naukowy: mgr Bożena Witecka. Zdjęcia z uroczystości wręczenia nagród: Więcej zdjęć na stronie: http://notatki.cel.agh.edu.pl/uczniowie/archiwum/album_2011_2012/index.html http://notatki.cel.agh.edu.pl/uczniowie/archiwum/album_2011_2012/index.html

23 Nagrodzone zostały prace: - druga nagroda "Tajemnice szyfrów" Autorzy: Grzegorz Bogusz, Mateusz Moksa, Łukasz Taff Opiekun naukowy: mgr inż. Marzena Krzysztoń. - dwie trzecie nagrody zostały przyznane pracom: "Niesamowity świat trójkątów" Autorzy: Monika Suchy, Agnieszka Olech Opiekun naukowy: mgr Bożena Witecka, "Parabole tańczą" Autorzy: Jarosław Gądek, Mateusz Jeziorek Opiekun naukowy: mgr Bożena Witecka Zdjęcia z uroczystości wręczenia nagród: Więcej zdjęć na stronie: http://notatki.cel.agh.edu.pl/uczniowie/archiwum/album_2010_2011/index.html

24 Konkurs jest organizowany przez firmę Motorola. „Diversity” rozumiane jest w tym wypadku jako różnorodność wewnątrz zespołów ludzkich pracujących razem, czyli kobiet i mężczyzn, co wspomaga kreatywność, elastyczność, dostosowanie się do wymagań klienta, doświadczenie i efektywność. Bazując na doświadczeniu, Motorola uważa, że praca zespołów mieszanych cechuje się większą efektywnością, do czego niewątpliwie przyczynia się panująca tam lepsza atmosfera pracy niż w zespołach typowo męskich czy kobiecych. Poprzez ten projekt Motorola chce zachęcić młodzież szkół średnich, a zwłaszcza dziewczęta, do wyboru studiów związanych z technologiami informatycznymi.

25 Nasza Szkoła co roku bierze udział w tym konkursie. Dwa razy zespoły z Jedenastki znalazły się w finałe. Zadanie tegorocznej edycji to zaprogramowanie robotów do walki minisumo na ringu. Do konkursu zgłosiły się dwa zespoły z klas pierwszych. Jeden z projektów został zakwalifikowany do finału, który odbędzie się w dniach 20-21 czerwca 2013 roku w Krakowie. Skład finałowego zespołu: Weronika Guzik, Joanna Zborowska, Maksymilian Czernecki i Paweł Jankowski. Link do filmu prezentujące zespół i prace nad projektem: filmfilm

26 Współorganizatorami konkursu są Polskie Towarzystwo Informatyczne i Polskie Biuro ECDL. Uczniowie naszej Szkoły brali udział w I edycji tego konkursu w roku szkolnym 2010/11, obecnie szkoła została zgłoszona do III edycji (konkurs trwa). W rama I edycji został zorganizowany konkurs „Przygody Pana T.I.K.a” z okazji Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, W tym konkursie 9 miejsce zajęła Aleksandra Szyc z klasy Ig.

27 Organizowany jest przez Towarzystwo Ratowania Kultury w Nowej Hucie w partnerstwie z Ośrodkiem Kultury im. Norwida w Krakowie i Muzeum Historycznym Miasta Krakowa - I miejsce w kategorii praca multimedialna i II miejsce w turnieju wiedzy: Agnieszka Olech, Monika Suchy i Mateusz Moksa z klasy II A i Małgosia Olech z klasy II C. Film o Nowej Hucie opracowany przez uczniów zdobył ogromne uznanie organizatorów (opieka pedagog.: Marcin Maciuk)

28 Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Za realizację programu w województwie małopolskim odpowiadała Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. J. Tischnera. Podczas warsztatów i szkoleń młodzież poznała pracę specjalistów: redaktora naczelnego, dziennikarza, tłumacza, grafika, informatyka i PR- owca. Spotkała się też ze znanymi postaciami świata mediów. Przede wszystkim jednak młodzi kandydaci na ludzi mediów poprowadzili własne serwisy informacyjne, łącząc teorię z praktyką dziennikarską.

29 Pięcioosobowy zespół uczniów z naszej szkoły za portal Trzepak otrzymał 5 miejsce na 42 zespoły z trzech województw. W Krakowie nie było lepszego portalu dziennikarskiego! Troje członków Zespołu Trzepaka dostało nagrodę specjalną – udział w dwutygodniowym obozie językowym w Wielkiej Brytanii podczas wakacji w 2011 roku.

30 Uczniowie XI LO zostali twórcami jednego z najlepszych projektów opracowanego w ramach programu CEO "Młodzi do akcji". Byli zaproszeni na galę finałową tego programu, która odbyła się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Na gali został zaprezentowany film -reportaż uczniów XI LO pt. "Cienie i blaski prywatyzacji dawnej Huty im. Sendzimira" – (maj 2012).

31 - organizatorzy Polish Open Uniwersity oraz VII LO Kraków - Celem turnieju jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie nowoczesnych metod nauczania (w tym wykorzystujących TIK) oraz propagowanie postaw przedsiębiorczych, kreatywności i inicjatywy w działaniu, a także aktywnej postawy wśród młodzieży. Uczniowie mieli przygotować obszerny program kampanii promocyjnej szkoły na lata 2013/2014. Przy przygotowaniu projektu uczniowie wykorzystali zasoby Internetu do zdobycia wiedzy na temat form reklamy i ich cen, edytor tekstu przy przygotowaniu projektu, prezentację Power Point, programy do obróbki grafiki oraz materiałów filmowych przy przygotowaniu finałowego wystąpienia. Zespół został zakwalifikowany do finału jako jedna z dziesięciu najlepszych prac.


Pobierz ppt "Szkoła organizuje konkursy, a uczniowie uczestniczą w konkursach, w których komputer i sieć Internet jest elementem zadań konkursowych lub ich rozwiązań."

Podobne prezentacje


Reklamy Google