Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie klasą a motywacja ucznia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie klasą a motywacja ucznia"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie klasą a motywacja ucznia
Clare Heaney: Dyrektor ds. Dydaktycznych

2 Zarządzanie klasą??

3 Czym jest zarządzanie klasą
Skuteczna dyscyplina Bycie przygotowanym na zajęcia Motywowanie swoich uczniów Zapewnienie bezpiecznego i wygodnego środowiska nauki Budowanie poczucia własnej wartości swoich uczniów Bycie kreatywnym i obdarzonym wyobraźnią w codziennych lekcjach

4 Różne dla każdego… Dlaczego??
Style nauczaniaTeaching Styles Osobowość/Postawa Nie wszystkie strategie zarządzania są skuteczne dla każdego uczącego się Wypróbuj różne strategie i zobacz, która Ci pasuje najlepiej!!

5 ZADANIE PRZEDYSKUTUJ SPOSOBY, JAKIE MOŻESZ WYKORZYSTAĆ DO ZAPROJEKTOWANIA LEKCJI DLA UCZNIÓW Z RÓŻNYMI STYLAMI NAUKI. JAKIE STRATEGIE MOŻESZ WDROŻYĆ ABY WZIĄĆ ZARZĄDZANIE KLASĄ POD UWAGĘ? Przygotuj w grupach a potem przekaż klasie

6 DLACZEGO ZARZĄDZANIE KLASĄ JEST WAŻNE??
Satysfakcja i zadowolenie z nauczania zależą od poprowadzenia uczniów do współpracy Kwestie zarządzania klasą są jednymi z głównych trosk początkujących nauczycieli

7 Zasady skutecznego zarządzania klasą
Radź sobie z uciążliwymi zachowaniami – miej przejrzysty kodeks postępowania Ucz uczniów aby zarządzali swoim własnym zachowaniem Skup uwagę na całej klasie Ukierunkowuj swoje instrukcje aby uczniowie wiedzieli, co się wydarzy Monitoruj wszystkie grupy – chodź dookoła Sali aby studenci byli zmuszeni zwracać uwagę Upewnij się, że sala jest wygodna i bezpieczna Zaplanuj więcej niż jesteś w stanie zrealizować, aby na zajęciach rzeczywiście była atmosfera nauki Utrzymuj stałe tempo Okazuj pewność siebie w swoim nauczaniu Spraw, żeby wymagania wobec klasy były przejrzyste i realistyczne i trzymaj się ich Bądź konsekwentny – wyznaczaj realistyczne cele Pracuj nad zaangażowaniem wszystkich studentów

8 ZASADY ZARZĄDZANIA KLASĄ
Wywrzyj dobre pierwsze wrażenie Wejdź z entuzjazmem i pokaż, że jesteś podekscytowany byciem tam

9 NAUCZYCIEL JAKO DYREKTOR
Siedzenie za biurkiem stwarza dystans między nauczycielem a uczniem Dostosuj się do ich poziomu podczas nauczania Wiedz jak pracować twarzą w twarz, nie odwracając się do klasy plecami

10 RADZENIE SOBIE Z UCIĄŻLIWYMI ZACHOWANIAMI
Pozostań skupiony i spokojny Odpowiadaj zdecydowanie Przestrzegaj polityki i procedur szkoły Unikaj konfrontacji

11 KLUCZ DO DOBREGO ZARZĄDZANIA KLASĄ
Używaj spójnych, jednoznacznych instrukcji i chwal wszelkie próby komunikacji Mów wyraźnie używając normalnego rytmu i wzorów angielskiego Używaj powtórek i pozawerbalnych wyrazów wsparcia Obserwuj i wchodź w interakcje aby ustalić, ile uczeń rozumie Daj uczniom czas na dostrojenie się do angielskiego – będą rozumieli więcej, niż będą w stanie wyartykułować Odwzorowuj poprawne konstrukcje

12 „Stary Sposób” – Zdominowany przez nauczyciela
Nauczyciel mówi przez większość czasu Uczeń oczekuje, że nauczyciel będzie prowadził działania Nauczyciele stale przkazują ocenę postępów ucznia Ta strategia może działać, ale jest wyczerpująca

13 „Nowy Sposób” – Zogniskowany na uczniu
Uczniowie pracują indywidualnie lub w parach/małych grupach Może nawet nad odmiennymi zadaniami i projektami!

14 DLACZEGO UŻYWAĆ NOWEGO SPOSOBU??
Uczniowie zwracają pilniejszą uwagę i lepiej się uczą od siebie nawzajem, kiedy ich postępy i procesy negocjacji znaczenia są bliżej zaadaptowane do wzajemnego poziomu możliwości Praca grupowa jest szczególnie skuteczna, ponieważ uczący się angielskiego jako języka obcego często niechętnie mówią w większych grupach

15 NIEKTÓRE WYZWANIA W ZARZĄDZANIU KLASĄ
Uczniom ciężko jest uczestniczyć, bo nie chcą popełnić błędu Uczniowie nalegają na tłumaczenie każdego słowa Uczniowie wypowiadają się w swoim rodzimym języku Uczniowie mają różne poziomy zaangażowania Uczniowie nalegają na tłumaczenie każdego zdania na ich rodzimy język

16 Motywacja: Jak możemy podekscytować swoich uczniów?

17 ZADANIE ZAPROJEKTUJ PLAN STRATEGII, KTÓRYCH UŻYWASZ DO MOTYWOWANIA STUDENTÓW W KLASIE ZAPREZENTUJ GO GRUPIE

18 Motywacja w sali języka angielskiego jako drugiego języka
Motywacja długo była głównym problemem dla większości nauczycieli angielskiego jako drugiego języka(ADJ) lub jako języka obcego(AJO). Motywacja w klasie ADJ/AJO jest jednym z najważniejszych czynników, ponieważ większość naszych studentów ma słabą motywację do nauki angielskiego. Dodatkowo, podczas gdy większość z nich ma mgliste pojęcie, że „angielski przyda mi się w przyszłości”, nie mają wyraźnego pojęcia co to znaczy, ani nie jest to zbyt silnym motywatorem; jest zbyt mgliste i zbyt odległe.

19 Pierwszy krok w poradzeniu sobie z problemem motywacji: nauczyciele muszą zrozumieć i docenić motywację w nauce języka. Według Williama Littlewooda (1987:53): “…motywacja jest krytyczną siła, która determinuje, czy uczeń w ogóle podejmie się zadania, jak dużo energii mu poświęci i jak długo wytrwa. To jest złożonym zjawiskiem i składa się z wielu składników: popęd jednostki, potrzeba osiągnięcia i sukcesu, ciekawość, pożądanie stymulacji i nowego doświadczenia. Te czynniki odgrywają rolę w każdego rodzaju sytuacji nauki.”

20 Zasadnicze sposoby motywowania uczniów w klasie
Właściwie używaj pracy w parach lub pracy grupowej. Języka najlepiej się uczy poprzez bliską współpracę i komunikację między uczniami. Uczniowie mogą sobie asystować podczas takich zadań jak pisanie, dialogi, scenki itd. Dla niektórych uczniów mniej stresującym jest uczenie się od swoich kolegów niż od nauczyciela. Komunikatywne nauczanie języka wymaga poczucia wspólnoty i środowiska wzajemnego zaufania, które mogą być zapewnione przez „pracę w parach” lub „pracę grupową”.

21 Dostarcz jakiejś „przyjacielskiej” rywalizacji
Dostarcz jakiejś „przyjacielskiej” rywalizacji. Dorośli lubią rywalizować tak samo bardzo jak i nastolatkowie (czasem bardziej!) Quizy Gry (Tabu/Szarady) Wykorzystaj ich umiejętności i talenty Integruj technologię do sali: poszukiwania w sieci, śledcza aktywność, w której wymaga się od studentów aby poszukiwali określonych informacji pod linkami podanymi przez nauczyciela a potem stworzyli raport lub prezentację w PowerPoincie

22 Usadzenie uczniów: determinuje dynamikę lekcji – prosta zmiana w ustawieniu krzeseł może stworzyć dużą różnicę w spójności grupy. Miej na uwadze poniższe: Maksymalizuj kontakt wzrokowy (nauczyciel z uczniem i uczniowie nawzajem) Upewnij się, że studenci są posadzeni w dogodnych odległościach od siebie, ale też że żaden nie jest izolowany Myśl na wyrost jak zorganizujesz zmianę partnerów i zmianę grup

23 Scenki: To jest kolejna technika zmiany tempa lekcji i odpowiedzi na fundamentalne pojęcie różnorodności w nauczaniu. Nauczycielom się radzi, żeby używali scenek aby motywować swoich uczniów i pomagać słabiej zmotywowanym z nich we wzięciu udziału w lekcji. Poza tym, pewne zadania w podręczniku wymagają odgrywania scenek, gdzie odgrywanie ich staje się koniecznością. Jako dobre przykłady tego możemy podać oczywiste przykłady udramatyzowania wywiadu klienta i sprzedawcy, rozmowy doktora z pacjentem itp. Także… czasowniki frazowe () – uczniowie przygotowują scenki wykorzystując czasowniki, których się nauczyli – wysoce motywujące!! ()

24 Używaj autentycznych pomocy naukowych i fiszek obrazkowych: autentyczne pomoce naukowe to autentyczne materiały, które pomagają nauczycielowi obejść sztuczność klasy Piosenki: Znakomity środek podniesienia motywacji w klasie – gramatyka, słownictwo, wymowa i budowanie wspólnoty mogą być poprzez nie nauczane. Nauczyciele mogą aktywizować pomysły uczniów poprzez przewidywanie, mapy myśli itd. Uczniowie dyskutują kwestie takie jak uczucia w piosence, co następnie się wydarzy itd…. i piszą swoje odpowiedzi w interesujący sposób. Uczniowie mogą pisać i prezentować jakie uczucia wywołuje w nich piosenka a potem rysować obrazek swoich odczuć podczas słuchania piosenki. Nauczyciele odpowiadają na te prezentacje i zadają pytania. Potem grupa dostarcza informacji zwrotnej.

25 Strategie sukcesu Drobne komplementy w trakcie zajęć
Wzmacnianie osiągnięć Zrobienie z tego gry “Jak dużo możesz zrobić w 5 minut?” Gra w grę z dzieckiem Odwrócenie ról Skupienie na wyniku Co jest celem ucznia? Odwołaj się bezpośrednio do motywacji

26 Pomocne wskazówki Dawaj wybór, kiedy tylko to możliwe
Użyj podstawy swojej relacji Bądź kreatywny Nalegaj na odpowiedzialność Ostrzegaj ich o konsekwencjach ich zachowań

27 “Jeśli chcesz zbudować statek, nie gromadź ludzi, by zbierali drewno i rozdzielali obowiązki. Zamiast tego wzbudź w nich tęsknotę za rozległym i niekończącym się morzem.” — Antoine de Saint-Exupery

28 DZIĘKUJĘ ZA TWÓJ CZAS. CZY MASZ JAKIEŚ PYTANIA??


Pobierz ppt "Zarządzanie klasą a motywacja ucznia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google