Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa w Przeorsku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa w Przeorsku"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa w Przeorsku
„Przez Przeorsk z biegiem czasu.” Gmina Tomaszów Lubelski

2 Władysław Grzeszczyk – Parada paradoksów
„Kto buduje – pracuje także dla swych dzieci, kto buduje dobrze – pracuje również dla swych wnuków, ale kto tworzy – pracuje dla wszystkich przyszłych pokoleń”. Władysław Grzeszczyk – Parada paradoksów

3 …na początku było tak…. Już od czasów zaborów w miejscowości Przeorsk kwitła myśl o stworzeniu miejsca ,gdzie mieszkańcy mogliby się gromadzić i kształcić swoje dzieci. W połowie XIX w. słowa przekształciły się w czyn i wybudowano pierwszą w historii miejscowości szkołę. Budynek ten przez wiele lat był miejscem edukacyjno – kulturalnym.

4 Wraz z rozwojem wsi wzrastały też ambicje mieszkańców
Wraz z rozwojem wsi wzrastały też ambicje mieszkańców. Powstał plan budowy nowej szkoły gdyż dotychczasowa nie mogła pomieścić wzrastającej liczby dzieci, ani zapewnić im podstawowych warunków bytowych. W 1985 r. wmurowano pierwsze cegły. Uczyniła to przyszła pani dyrektor Danuta Świderek.

5 Na przełomie roku 1989/90 budynek nowej szkoły urósł do II kondygnacji
Na przełomie roku 1989/90 budynek nowej szkoły urósł do II kondygnacji. Nie miał jednak pokrycia dachowego. Z nastaniem roku 1990 wprowadzono samorządy gminne. W tym też roku pracę w Urzędzie Gminy rozpoczyna pan Antoni Wawryca. Jako Wójt Gminy Tomaszów Lubelski od początku wszelkimi możliwymi środkami wspiera inicjatywę budowy szkoły w Przeorsku.

6 W latach 1990/93 Rada Gminy z panem Wójtem na czele aktywnie zaangażowała się w rozwój miejscowości. Montowane było oświetlenie uliczne. Do budynku szkoły doprowadzono wodę, wstawiono otwory okienne i wykonano poszycie dachowe. Założono też instalację CO w budynku. 4 września 1993 roku uczniowie i nauczyciele uroczyście wprowadzili się do budynku nowej szkoły. Otwarcia szkoły dokonały władze gminy oraz biskup Jan Śrutwa. W 1995 roku z inicjatywy władz samorządowych budynek został otynkowany.

7 Budynek „starej” szkoły zastępuje „nowy.”

8 Powołany zostaje też komitet budowy remizo- świetlicy
Powołany zostaje też komitet budowy remizo- świetlicy. Wiele prac związanych z tym przedsięwzięciem bezpłatnie wykonywali mieszkańcy wsi. Materiały budowlane i wykończeniowe w całości pokrył samorząd gminy. Budynek ten zaadoptowano pod działalność jednostki OSP Przeorsk.

9 Utworzono również Młodzieżową Jednostkę Straży Pożarnej
Utworzono również Młodzieżową Jednostkę Straży Pożarnej. Koszty związane z utrzymaniem i działalnością jednostki OSP Przeorsk oraz utrzymaniem budynku remizo- świetlicy pokrywa Urząd Gminy w Tomaszowie Lubelskim. Samorząd gminny doinwestował też zakup wozu strażackiego dla jednostki. Za kadencji Wójta Gminy Tomaszów Lubelski pana Antoniego Wawrycy wybudowano drogę łączącą miejscowości Ruda Żelazna i Przeorsk. Powstał również nowy odcinek drogi, przy którym zamontowano bariery energochłonne.

10 Miejscowość przez cały czas rozwijała się nie tylko materialnie, ale też duchowo. W 1995 roku spełniły się marzenia mieszkańców o własnym kościele. Pieczę nad budową sprawował ks. Józef Flis. Przedsięwzięcie możliwe było dzięki zaangażowaniu mieszkańców i przychylności samorządu terytorialnego.

11 Obecnie przy Szkole Podstawowej funkcjonuje Zakład Aktywności Zawodowej, którego kierownikiem jest pani Małgorzata Kaszuba. Część funduszy związanych z przygotowaniem budynku, wyposażeniem w potrzebny sprzęt jak i wymianę okien, ocieplenie i tynki pokryła Gmina Tomaszów Lubelski. Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Przeorsku jest pani Bożena Żółkiewska, która w znacznym stopniu przyczyniła się do obecnego wyglądu tej placówki przez co budynek stał się wizytówką miejscowości.

12 W ZAZ-ie funkcjonuje kuchnia i stołówka nie tylko dla potrzeb własnych ,ale całej gminy. Obiady jedzą tutaj dzieci z naszej szkoły. Zakład dysponuje też świetlicą i salą rehabilitacyjną. Rehabilitację przechodzą tu osoby o różnym stopniu niepełnosprawności.

13 Wszystkie prace remontowo-budowlane możliwe były tylko przy współpracy samorządu z mieszkańcami. Sprawdza się więc przysłowie, że „zgoda buduje, a niezgoda rujnuje.” Powstałe obiekty są wizytówką nie tylko miejscowości Przeorsk, ale też całej gminy.

14 Serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę.
Władze gminy prezentują twórcze, kreatywne podejście do potrzeb podlegających im obywateli. Wszystkie działania samorządu lokalnego są podporządkowane głównemu celowi, jakim jest dbałość o rozwój i zadowolenie mieszkańców gminy. Poczynania samorządowców mają charakter pozytywny, nastawiony na tworzenie, a nie niszczenie. Wzajemne relacje obu tych środowisk służą budowaniu pozytywnych więzi miedzy nimi oraz tworzą przestrzeń dla wspólnych działań. Serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę.

15 W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
Dumicz Anna kl. VI Phung Tuan Izabela kl. VI Drożdż Justyna kl. VI Bondyra Diana kl. VI Szkoła Podstawowa w Przeorsku Opiekunowie: Magdziak Alina Gozdek Grzegorz Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa w Przeorsku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google