Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Produkt Krajowy Brutto PKB:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Produkt Krajowy Brutto PKB:"— Zapis prezentacji:

1 Produkt Krajowy Brutto PKB:
jest miarą wielkości produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terenie danego kraju, bez względu na to, kto jest właścicielem tych czynników produkcji. Definicja 1. jest sumą wydatków na zakup dóbr finalnych, zrealizowanych przez podmioty gospodarcze, zlokalizowane na terenie danego kraju.

2 Produkt Krajowy Brutto PKB:
jest miarą wielkości produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terenie danego kraju, bez względu na to, kto jest właścicielem tych czynników produkcji. Definicja 1. jest sumą wydatków na zakup dóbr finalnych, zrealizowanych przez podmioty gospodarcze, zlokalizowane na terenie danego kraju. Definicja 2. jest sumą wartości dodanej przedsiębiorstw w gospodarce.

3 Produkt Krajowy Brutto PKB:
jest miarą wielkości produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terenie danego kraju, bez względu na to, kto jest właścicielem tych czynników produkcji. Definicja 1. jest sumą wydatków na zakup dóbr finalnych, zrealizowanych przez podmioty gospodarcze, zlokalizowane na terenie danego kraju. Definicja 2. jest sumą wartości dodanej przedsiębiorstw w gospodarce. Definicja 3. jest sumą dochodów z czynników produkcji, osiąganych przez uczestników procesu produkcji.

4 Jakie czynniki mają wpływ na poziom PKB?
• krańcowa skłonność do konsumpcji (część każdej dodatkowej złotówki dochodu rozporządzalnego,którą gospodarstwa domowe chcą przeznaczyć na wzrost konsumpcji) •

5 Jakie czynniki mają wpływ na poziom PKB?
• krańcowa skłonność do konsumpcji (część każdej dodatkowej złotówki dochodu rozporządzalnego,którą gospodarstwa domowe chcą przeznaczyć na wzrost konsumpcji) • krańcowa skłonność do oszczędzania (część każdej dodatkowej złotówki dochodu rozporządzalnego, którą gospodarstwa domowe chcą przeznaczyć na wzrost oszczędności).

6 Jakie czynniki mają wpływ na poziom PKB?
• krańcowa skłonność do konsumpcji (część każdej dodatkowej złotówki dochodu rozporządzalnego,którą gospodarstwa domowe chcą przeznaczyć na wzrost konsumpcji) • krańcowa skłonność do oszczędzania (część każdej dodatkowej złotówki dochodu rozporządzalnego, którą gospodarstwa domowe chcą przeznaczyć na wzrost oszczędności). • udział konsumpcji i akumulacji w PKB,

7 Jakie czynniki mają wpływ na poziom PKB?
• krańcowa skłonność do konsumpcji (część każdej dodatkowej złotówki dochodu rozporządzalnego,którą gospodarstwa domowe chcą przeznaczyć na wzrost konsumpcji) • krańcowa skłonność do oszczędzania (część każdej dodatkowej złotówki dochodu rozporządzalnego, którą gospodarstwa domowe chcą przeznaczyć na wzrost oszczędności). • udział konsumpcji i akumulacji w PKB, • udział inwestycji w PKB,

8 Jakie czynniki mają wpływ na poziom PKB?
• krańcowa skłonność do konsumpcji (część każdej dodatkowej złotówki dochodu rozporządzalnego,którą gospodarstwa domowe chcą przeznaczyć na wzrost konsumpcji) • krańcowa skłonność do oszczędzania (część każdej dodatkowej złotówki dochodu rozporządzalnego, którą gospodarstwa domowe chcą przeznaczyć na wzrost oszczędności). • udział konsumpcji i akumulacji w PKB, • udział inwestycji w PKB, • wartość mnożnika inwestycyjnego.

9 POCHODNE MIERNIKI PKB PKB = C+I+G + XN (X-Z) PKN = PKB – amortyzacja PNB = PKB + Dw (wartość dochodów narodowych czynników wytwórczych funkcjonujących poza granicami kraju minus wartość dochodów zagranicznych czynników wytwórczych funkcjonujących w danym kraju) PNN = PNB – amortyzacja DN = PNN – Te (podatki pośrednie) Licząc agregaty w cenach czynników produkcji należy odjąć wartość Te

10 Zadanie 5 Na rachunku narodowym hipotetycznego kraju znajdują się następujące pozycje: PKB=390 mld Amortyzacja A=30 mld Dochód netto z tytułu własności za granicą D=15 mld Podatki pośrednie Te=35 mld Oblicz: a)PNB, b)PNN, c)DN Zadanie 6 W oparciu o poniższe dane oblicz: a) PNB, b) PNN, c) DN Dane:1)zakupy dóbr kapitałowych = 90; 2)podatki pośrednie = 13; 3)eksport = 30; 4)import =20; 5)wydatki konsumpcyjne = 250; 6)amortyzacja = 20; 7)rządowe zakupy dóbr i usług =130; 8)dochody netto z tytułu pracy lub własności za granicą =5

11 Trzy sposoby liczenia PKB
Metoda wartości dodanej PKB jest sumą wartości dodanej wytworzonej przez przedsiębiorstwa Wartość dodana jest to przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu produkcji.

12 Sposób obliczenia wartości dodanej na przykładzie produkcji chleba:

13 ZADANIE 3 W gospodarce zamkniętej działają 4 przedsiębiorstwa wytwarzające: stal, maszyny, opony i samochody. Producent samochodów sprzedaje je końcowym nabywcom za zł. W procesie wytwarzania samochodów wykorzystuje opony, które kupuje za (500 zł), stal (3.000 zł) i maszyny(2.000zł). Producent maszyn nabywa stal za 1.000zł, a producent opon i producent stali są właścicielami czynników produkcji. Przy założeniu, że maszyny nie zużywają się wcale w rocznym procesie produkcji, oblicz całkowitą wielkość transakcji oraz wkład przemysłu samochodowego w tworzenie PKB, liczonego od strony wielkości dodanej, wydatków na dobra finalne oraz dochodów czynników wytwórczych.

14 ROZWIĄZANIE Stal Maszyna Opony Samochód P. stali P. maszyn P. opon
DOBRO SPRZEDAWCA NABYWCA WARTOŚĆ TRANSAKCJI WARTOŚĆ DODANA WYDATKI NA DOBRA FINALNE DOCHODY CZYNNIKÓW WYTWÓRCZYCH Stal Maszyna Opony Samochód P. stali P. maszyn P. opon P. samochodów P. Samochodów Klient 1.000 3.000 2.000 500 5.000 1.500 - SUMA 11.500 7.000

15 Trzy sposoby liczenia PKB
Metoda dochodowa PKB jest sumą dochodów czynników wytwórczych

16 Metoda dochodowa Dochody gospodarstw domowych z pracy (labor income) płace + inne dochody wypłacane z tytułu pracy – np. zasiłki, emerytury itp.).

17 Metoda dochodowa Dochody gospodarstw domowych z pracy (labor income) płace + inne dochody wypłacane z tytułu pracy – np. zasiłki, emerytury itp.). Dochody z kapitału (capital income) – np. zyski, czynsze, procenty – przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe.

18 Metoda dochodowa Dochody gospodarstw domowych z pracy (labor income) płace + inne dochody wypłacane z tytułu pracy – np. zasiłki, emerytury itp.). Dochody z kapitału (capital income) – np. zyski, czynsze, procenty – przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe. Pośrednie podatki – np. VAT, akcyza – państwo.

19 Metoda dochodowa Dochody gospodarstw domowych z pracy (labor income) płace + inne dochody wypłacane z tytułu pracy –np. zasiłki, emerytury itp.). Dochody z kapitału (capital income) – np. zyski, czynsze, procenty – przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe. Pośrednie podatki – np. VAT, akcyza – państwo. Dochody netto obcokrajowców – dochody uzyskiwane w związku z wytwarzaniem dóbr i usług na terenie danego kraju minus dochody uzyskiwane przez obywateli danego kraju za granicą.

20 Metoda dochodowa Dochody gospodarstw domowych z pracy (labor income) płace + inne dochody wypłacane z tytułu pracy –np. zasiłki, emerytury itp.). Dochody z kapitału (capital income) – np. zyski, czynsze, procenty – przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe. Pośrednie podatki – np. VAT, akcyza – państwo. Dochody netto obcokrajowców – dochody uzyskiwane w związku z wytwarzaniem dóbr i usług na terenie danego kraju minus dochody uzyskiwane przez obywateli danego kraju za granicą. Amortyzacja – wydatki na odtworzenie zużytego majątku trwałego.


Pobierz ppt "Produkt Krajowy Brutto PKB:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google