Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Bogdan Zinchenko Dyżury w semestrze zimowym 2010/2011 Każdą środę, godz.12.00 - 13.00 Katedra Ekonomii, pokój C-9.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Bogdan Zinchenko Dyżury w semestrze zimowym 2010/2011 Każdą środę, godz.12.00 - 13.00 Katedra Ekonomii, pokój C-9."— Zapis prezentacji:

1 dr Bogdan Zinchenko e-mail: bogdanvz@kozminski.edu.pl Dyżury w semestrze zimowym 2010/2011 Każdą środę, godz.12.00 - 13.00 Katedra Ekonomii, pokój C-9

2 Wstęp do Mikroekonomii

3 Główne tematy  Mikroekonomia: alokacja rzadkich zasobów  Modele: Ekonomiści wykorzystują modele do robienie sprawdzalnych prognoz  Wykorzystanie mikroekonomicznych modeli i prognoz w procesach decyzyjnych

4 Ekonomia  Ekonomia to nauka społeczna zajmująca się produkcją, dystrybucją i konsumpcją dóbr i usług.  Termin ekonomia pochodzi z greckiego οίκος (oikos) – dom i νομος (nomos) – prawo, reguła. Chodziło o zasady prowadzenia gospodarstwa domowego.

5 Czym jest ekonomia?  Studiuje w jaki sposób ludzie i przedsiębiorstwa radzą sobie najlepiej w świecie rzadkości (zasobów) oraz konsekwencje tych indywidualnych decyzji dla rynków i gospodarki jako całości.

6 Mikroekonomia: alokacja rzadkich zasobów  Rzadkość oznacza, że istniejące zasoby są niewystarczające dla zadowolenia wszystkich chęci i potrzeb.  Ludzie i przedsiębiorstwa alokują swoje ograniczone zasoby w sposób pozwalający im „wyjść na tym” jak najlepiej.  Efektywna alokacja zasobów to podstawowy problem ekonomii  Ludzie muszą iść na kompromisy, bo nie mogą „mieć wszystkiego”

7 Podstawowe wybory  KTÓRE dobra i usługi wytwarzać  JAK wytwarzać  KTO otrzyma dobra i usługi

8 Kto decyduje?  Decyzje może podejmować Państwo

9 Kto decyduje?  Decyzje alokacyjne są odzwierciedleniem interakcji niezależnych decyzji wielu konsumentów i producentów.

10 Co determinuje decyzje?  Jak wytwarzać określone ilości w najmniej kosztowny sposób  Jak wielu konsumentów zechce płacić

11 Jak się łączą indywidualne decyzje?  Indywidualne decyzje alokacyjne łączone są CENAMI

12 Ceny determinują alokację  Ceny wpływają na decyzje jednostek i firm  Decyzje ciągle wpływają na siebie  Interakcje decyzji konsumentów, przedsiębiorstw i państwa wyznaczą ceny

13 Gdzie odbywają się interakcje?  Interakcje pomiędzy konsumentami a producentami mają miejsce na RYNKU

14 Czym jest rynek?  Mechanizm pozwalający na kontakt i wymianę pomiędzy kupującymi i sprzedającymi  Fizyczny (np. sklepy detaliczne, salony samochodowe, giełdy klasyczne)  Elektroniczny (e-Bay, Allegro, giełda EURONEXT)

15 Modele W celu wyjaśnienia jak jednostki i przedsiębiorstwa alokują zasoby oraz jak wyznaczane są ceny rynkowe, ekonomiści wykorzystują MODELE

16 Model ekonomiczny  Jest uproszczonym obrazem rzeczywistości ekonomicznej.  Służy uzyskaniu uproszczonego, ale przejrzystego obrazu tej rzeczywistości.  Próba przedstawienia całej rzeczywistości nie ma sensu ze względu na nieskończoną ilość szczegółów.

17 Model ekonomiczny  Model opisuje zależność pomiędzy 2 i więcej zmiennymi ekonomicznymi  Ekonomiści używają modeli do prognozowania jak zmiana jednej ze zmiennych wpłynie na zmienną drugą.  Model ekonomiczny może być przedstawiony werbalnie, za pomocą wykresów lub matematycznie.

18 Model ekonomiczny  Najprostszy ekonomiczny model w formie matematycznej to model popytu na dobro - popyt na dobro ( P p ) zależy tylko od ceny tego dobra ( c ).  Zależność tą zapisujemy jako równanie: P p = f(c) Odczytujemy następująco : popyt jest funkcją ceny.

19 Economic Model  Modele są uproszczeniem rzeczywistości i zawierają tylko najistotniejsze jej cechy.  Ekonomiści robią przypuszczenia w celu uproszczenia modeli  Przypuszcza się, że niektóre czynniki są nieistotne i nie mają wpływu na decyzję osób i przedsiębiorstw.

20 Weryfikacja teorii  Teoria ekonomiczna: opracowanie i wykorzystanie modelu do weryfikacji hipotez (prognoz odnośnie przyczyn i skutków)  Ekonomiści weryfikują teorie w drodze ustalenia, czy prognozy się sprawdziły.  Dobry model ekonomiczny pozwala na robienie jakościowych i klarownych prognoz, zgodnych z rzeczywistością.

21 Zachowania maksymalizujące  Jednym z kluczowych przypuszczeń jest założenie o „maksymalizującym” zachowaniu jednostek i przedsiębiorstw  Ludzie wybierają zestaw dóbr zapewniający im maksymalnie możliwą satysfakcję/ przyjemność  Przedsiębiorstwa próbują maksymalizować swoje zyski przy ograniczonych zasobach

22 Pozytywne a Normatywne  Twierdzenie pozytywne: weryfikowalna hipoteza o przyczynie i skutku  Twierdzenie normatywne: wniosek, czy coś jest dobre czy złe, opinia wartościująca

23 Wykorzystanie modeli ekonomicznych  Modele i prognozy ekonomiczne są pożyteczne w procesie podejmowania decyzji  Osoby: co kupować; na kogo głosować  Przedsiębiorstwa: decyzje produkcyjne, zachowania konsumentów, decyzje konkurencji  Państwo: prognoza efektywności polityki zanim zostanie przyjęta

24 Podsumowanie  Mikroekonomia: alokacja rzadkich zasobów na poziomie „mikro”  Modele: uproszczona struktura stworzona do zilustrowania złożonych procesów  Wykorzystywanie modeli mikroekonomicznych: osoby, państwa i przedsiębiorstwa używają modeli prognoz mikroekonomicznych w procesie podjęcia decyzji.

25 Koszt alternatywny  Koszt utraconych korzyści - wartość najlepszej z możliwych korzyści, utraconej w wyniku dokonanego wyboru  Koszt alternatywny danego dobra to ilość innego dobra, z której trzeba zrezygnować, aby możliwe stało się wytworzenie dodatkowej jednostki tego pierwszego.

26 Koszt alternatywny Kombinacjaodkurzacze w tys. sztuk aparaty fotograficzne w tys. sztuk Koszt alternatywny A500 B465 C4010 D3015 E1720 F025

27 Koszt alternatywny Kombinacjaodkurzacze w tys. sztuk aparaty fotograficzne w tys. sztuk Koszt alternatywny A500 B4654 C40106 D301510 E172013 F02517

28 Granica możliwości produkcyjnych Przedstawia alternatywne kombinacje dwóch grup produktów, które mogą być wytworzone w kraju w ciągu danego okresu czasu, przy wykorzystaniu do tego w całości i w jak najlepszy sposób posiadanych zasobów oraz technologii produkcji

29 Granica możliwości produkcyjnych GMP oddziela dwa zbiory kombinacji: Kombinacje nieefektywne, które znajdują się poniżej GMP. Oznaczają niepełne wykorzystanie zasobów i technologii. Z takimi sytuacjami spotykamy się podczas kryzysów Kombinacje nieosiągalne – są to kombinacje dóbr, które znajdują się powyżej GMP i wskazują na wielkości produkcji nieosiągalne przy danej wielkości zasobów i danej technologii W dłuższym okresie kombinacje nieosiągalne mogą stać się osiągalnymi w wyniku zmiany zasobów i technologii


Pobierz ppt "Dr Bogdan Zinchenko Dyżury w semestrze zimowym 2010/2011 Każdą środę, godz.12.00 - 13.00 Katedra Ekonomii, pokój C-9."

Podobne prezentacje


Reklamy Google