Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNIK RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNIK RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO"— Zapis prezentacji:

1 TECHNIK RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO
wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

2 TECHNIK RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO
Multimedialna charakterystyka zawodu Nazwa zawodu: TECHNIK RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 321[06] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy: Na wesoło

3 Złowił rybak złotą rybkę, a rybka każe mu
NA WESOŁO Złowił rybak złotą rybkę, a rybka każe mu powiedzieć trzy życzenia. Rybak mówi pierwsze: Chcę mieć mercedesa. A rybka na to: Za gotówkę czy na raty? Rybak odparł: A Ty chcesz na oleju czy na masełku? Powrót

4 Syntetyczny opis zawodu i środowisko pracy
Czy wiesz, że technik rybactwa śródlądowego: Organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z hodowlą i produkcją ryb słodkowodnych w jeziorach, stawach, zbiornikach zaporowych i rzekach oraz z przechowywaniem i transportem odłowionych ryb; uczestniczy w przeprowadzaniu tarła oraz zarybianiu stawów. Pracuje w różnych miejscach, przede wszystkim na powietrzu, na wodzie, w kabinach pojazdów; często musi przebywać dłużej w jednym miejscu, niezależnie od warunków atmosferycznych. Pracuje w grupie bądź indywidualnie. W czasie pracy nosi ubranie robocze, w tym specjalistyczne, np. nieprzemakalne kurtki; podczas połowów ryzykuje wypadkami – nawet utonięciem.

5 Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem zawodu i środowiska pracy z pewnością znalazłeś sformułowania niezrozumiałe dla Ciebie. Wypisz je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić znaczenie tych sformułowań. W tym celu najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy będziesz zapoznawał się z treścią kolejnych slajdów. Na wesoło

6 NA WESOŁO Z rybaka, myśliwego, młynarza nie będzie dobrego gospodarza.
Zbyt wielu chrześcijan nie jest już rybakami ludzi, a jedynie posiadaczami akwarium (Paul Harvey) Powrót

7 Zadania i umiejętności zawodowe
Dokonuje oceny wód śródlądowych i otaczającego je środowiska. Nadzoruje prace pielęgnacyjne, melioracyjne oraz nawozi stawy hodowlane i produkcyjne. Wykonuje pomiary jezior, pobiera próbki wody oraz przeprowadza proste badania i analizy. Nadzoruje prace przy rozrodzie ryb w warunkach naturalnych i hodowlanych. Opracowuje normy żywienia ryb i wybiera paszę oraz ustala stan ilościowy ryb w warunkach hodowlanych i produkcyjnych. Organizuje i nadzoruje odłowy i połowy różnych gatunków ryb. Dokonuje wstępnej, optycznej oceny stanu zdrowia ryb, zwalcza choroby i szkodniki oraz zapobiega im. Planuje i przygotowuje właściwe zimowanie ryb. Kontroluje przestrzegania przepisów prawnych dotyczących gospodarki rybackiej, żeglugi na wodach śródlądowych, terminów wędkowania przez różnych użytkowników wód śródlądowych. Nadzoruje wykonywanie napraw i konserwacji urządzeń wodnych oraz sprzętu służącego do hodowli, połowu i transportu ryb.

8 Przeprowadza selekcję w stawach hodowlanych.
Rozpoznaje gatunki ryb słodkowodnych i raków w różnych stadiach rozwojowych. Przeprowadza selekcję w stawach hodowlanych. Oblicza obsady i zarybia stawy, jeziora oraz rzeki. Planuje żywienie ryb oraz przygotowuje i zadaje paszę. Nadzoruje zimowanie i magazynowanie ryb. Rozpoznaje podstawowe choroby ryb. Przygotowuje i konserwuje narzędzia do połowu ryb i raków. Wykonuje zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne w stawach. Obsługuje mechaniczne urządzenia rybackie. Przeprowadza połów i odłów różnych gatunków ryb. Na wesoło Praca własna… Uwaga: W tekstach podanych powyżej dotyczących zadań i umiejętności zawodowych z pewnością pojawiły się nowe niezrozumiałe sformułowania, spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy rodziców, nauczyciela, doradcy zawodowego, Internetu, literatury

9 NA WESOŁO Rybak złapał złota rybkę, a ta obiecała mu spełnić trzy jego życzenia, z tym jednak zastrzeżeniem, ze jego sąsiadowi wszystko się spełni podwójnie. Podaruj mi rybko willę. I willa stoi, z tym, ze za płotem u sąsiada stoją takie dwie. Zamień rybko moją żonę na piękna blondynkę. W stronę rybaka idzie długonoga piękność, z tym, ze sąsiad wyszedł właśnie na spacer z dwoma wspaniałymi dziewczynami. I spraw szybko, abym był ślepy na jedno oko... Powrót

10 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie
Do pracy w zawodzie technika rybactwa śródlądowego niezbędne są: Nazwa narzędzia Opis kotwica przyrząd służący do unieruchomienia statku (czasem także innych pływających obiektów) przez zaczepienie o dno luzgar worek do przechowywania żywych ryb, rozpięty na drewnianych lub metalowych obręczach, mocowany do pali wbitych w dno niewody ciągnione sieci rybackie złożone ze stożkowatego worka zwanego matnią oraz dwóch długich „skrzydeł” z tkaniny sieciowej kasarek rodzaj podbieraka (worka, siatki) wykonanego z tkaniny sieciowej rozpiętej najczęściej na okrągłej obręczy z trzonkiem; stosowany jest do wyjmowania ryb z wody łódź jednostka pływająca służąca między innymi do połowu ryb

11 Cechy psychofizyczne Test samooceny 1/3
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika rybactwa śródlądowego, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, temperamentu, swoje zainteresowania, uzdolnienia i wymagania fizyczne. Przed przystąpieniem do testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Przeczytaj uważnie poniższy tekst z cechami psychofizycznymi oraz wymaganiami fizycznymi i zdrowotnymi, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Praca własna… Uwaga: W podanych treściach jest prawdopodobnie dużo nowych niezrozumiałych sformułowań, spróbuj je rozszyfrować.

12 Cechy osobowości, wymagania fizyczne
Cechy psychofizyczne – test samooceny 2/3 Lp. Cechy osobowości, wymagania fizyczne Tak Nie 1. Czy możesz powiedzieć o sobie, że jesteś wytrzymały na długotrwały wysiłek? 1 2. Czy potrafisz szybko podejmować decyzje? 3. Czy jesteś spostrzegawczy? 4. Czy potrafisz przez dłuższy czas pracować fizycznie? 5. Czy masz silną budowę ciała? 6. Czy Twój układ krążenia jest sprawny? 7. Czy możesz powiedzieć o sobie, że potrafisz pracować w zespole? 8. Czy w razie zagrożenia jesteś w stanie opuścić statek i wskoczyć do wody? 9. Czy masz mocne kości i stawy? 10. Czy masz zmysł równowagi? Dodaj wszystkie punkty i w okienku zsumuj swój łączny wynik. Razem punktów:

13 Cechy psychofizyczne – test samooceny 3/3
Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i wymagań fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się doradcą zawodowym. Na wesoło

14 NA WESOŁO Straż Przybrzeżna odebrała słaby sygnał z tonącej łodzi. – Jaka jest Twoja pozycja? Powtarzam, jaka jest Twoja pozycja?! – krzyczy radiooperator do mikrofonu. W końcu słychać słabą, trzeszczącą odpowiedź: – Jestem wiceprezydentem Banku Światowego, proszę, pośpieszcie się! Powrót

15 Przeciwwskazania zdrowotne
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika rybactwa śródlądowego, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny 1/3 Przed przystąpieniem do zrobienia testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Przeczytaj uważnie poniższy tekst zawierający przeciwwskazania zdrowotne, a następnie oceń siebie pod tym kątem. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwych odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim na nie odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić.

16 Przeciwwskazania zdrowotne – test samooceny 2/3
Lp. Przeciwwskazania zdrowotne Tak Nie 1. Czy cierpisz na choroby związane z układem kostno-stawowym? 1 2. Czy masz problemy z układem nerwowym? 3. Czy masz sprawny układ krążenia? 4. Czy odczuwasz zaburzenia narządów równowagi? 5. Czy zaliczyłbyś siebie do osób o wątłej budowie ciała? 6. Czy cierpisz na choroby ograniczające ruchy Twoich rąk, np. reumatyzm? 7. Czy odczuwasz czasem zawroty głowy? 8. Czy odczuwasz lęk przed wodą? 9. Czy cierpisz na choroby skóry? 10. Czy chorowałeś kiedykolwiek na astmę?

17 Przeciwwskazania zdrowotne – test samooceny 3/3
Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie technika rybactwa śródlądowego. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo zapoznał się z tymi przeciwwskazaniami. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym.

18 Kształcenie w zawodzie technika rybactwa śródlądowego
1. Aby pracować w zawodzie technika rybactwa śródlądowego, możesz: 1.1. Jako absolwent gimnazjum – wybrać czteroletnie technikum. 1.2. Jako absolwent trzyletniego liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego, czteroletniego technikum, dwuletniego liceum uzupełniającego lub trzyletniego technikum uzupełniającego – wybrać szkołę policealną. 1.3. Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technika rybactwa śródlądowego oraz świadectwa maturalnego – podwyższać je, kontynuując naukę w szkołach wyższych na kierunku rybactwo. 2. Co zrobić, aby rozpocząć naukę w szkole technicznej? Należy złożyć następujące dokumenty: świadectwo potwierdzające ukończenie gimnazjum (lub dawnej ośmioletniej szkoły podstawowej) oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu technika rybactwa śródlądowego.

19 Kształcenie w zawodzie technika rybactwa śródlądowego
3. Czego będziesz się uczył w zasadniczej szkole zawodowej, przygotowując się do wykonywania zawodu technika rybactwa śródlądowego? W ramach modułu: 3.1. Technika i hydrotechnika rybacka: projektowania oraz wykonywania narzędzi połowu i odłowu ryb; wykonywania połowów i odłowów ryb; projektowania i obsługiwania urządzeń hydrotechnicznych; dobierania i obsługiwania maszyn i urządzeń rybackich; użytkowania łodzi rybackich. 3.2. Rybactwo w wodach otwartych: rozróżniania wód śródlądowych; gospodarowania rakami i rybami; planowania i wykonywania zabiegów rybackich; wykorzystywania wód do wędkarstwa. 3.3. Akwakultura: określania biologicznych podstaw chowu ryb i innych organizmów wodnych; kształtowania środowiska wodnego; prowadzenia wychowu ryb, mięczaków, skorupiaków i płazów; stosowania intensywnych metod chowu organizmów wodnych; prowadzenia chowu ryb akwariowych i ozdobnych; żywienia ryb i innych organizmów wodnych; rozpoznawania oraz zwalczania chorób ryb i szkodników rybackich. 3.4. Rozród i wychów młodych organizmów wodnych: prowadzenia rozrodu ryb i innych organizmów wodnych; prowadzenia inkubacji ikry; prowadzenia podchowu stadiów młodocianych ryb; hodowli organizmów wodnych. 3.5. Gospodarka produktami rybnymi: oceniania surowca rybnego; stosowania podstawowych technik przetwórstwa ryb; dystrybucji oraz sprzedaży ryb i innych organizmów wodnych.

20 Kształcenie w zawodzie technika rybactwa śródlądowego
4. Z jakich podręczników będziesz się uczył w szkole, przygotowując się do wykonywania zawodu technik rybactwa śródlądowego? Przykładowe: Guziur J. (red.), Rybactwo stawowe, Oficyna Wydawnicza Hoża, 2003. Szczerbowski J.A. (red.), Rybactwo śródlądowe, IRŚ, 2008. Waszkiewicz Cz., Maszyny rolnicze, WSIP, Warszawa 1996.

21 Kształcenie w zawodzie technika rybactwa śródlądowego
Praca własna… Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół, w których możesz podjąć naukę w zawodzie technika rybactwa śródlądowego. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: 1) odnaleźć strony szkół w Internecie, 2) przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych, 3) rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie 4) i najtrudniejsze – wybierz się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie sukcesywnie wkładaj do teczki.

22 Rynek pracy Czy wiesz, że:
Typowymi stanowiskami pracy w zawodzie technika rybactwa śródlądowego są: rybak morski, rybak śródlądowy. 2) Pokrewnymi stanowiskami pracy, na których może pracować technik rybactwa śródlądowego, są: pracownik rybnego przetwórstwa wstępnego, pracownik rybnego przetwórstwa właściwego. 3) Technik rybactwa śródlądowego może poszukiwać pracy w firmach branży rybackiej. Może także prowadzić własną firmę produkcyjną lub usługową.

23 (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet)
Na wesoło Rynek pracy Praca własna… Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie technika rybactwa śródlądowego? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu możesz przeprowadzić wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z technikami rybactwa śródlądowego pracującymi na własny rachunek lub zatrudnionymi w czyjejś firmie. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wyniki zapisz w tabeli przygotowanej przez siebie według poniższego wzorca. Lp. Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia ( patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”). 23

24 Rzuca rybak w morze swoje szare sieci może dziś coś złowię jakaś rybka wleci? znam ja przecież bajkę o tej rybce złotej jak życzenia spełni rzucę tę robotę po wielu dniach złapał rybkę złotą wyrzekł jej życzenia z wielką swą ochotą a ona mu na to jeśli nie chcesz głodować musisz ze mnie smaczną zupę zgotować więc rybak wnet uświadomił sobie – tylko dzięki szczęściu majątku nie zrobię no cóż została mi ta ciężka praca grosik do grosika tak robić się opłaca NA WESOŁO Powrót

25 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji:
Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia informacji zawartych w publikacjach wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”. II. Czasopisma specjalistyczne: 1) Wiadomości Rybackie ( 13 listopada 2009). 2) Wędkarstwo moje hobby ( 13 listopada 2009).

26 Źródła informacji III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji: Doradca 2000 – przewodnik po zawodach. Technik rybactwa śródlądowego ( 2. Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Technik rybactwa śródlądowego, Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Jaworzno, 2004 ( 3. Kowalski A., Majewska M., Szczepkowski M., Modułowy program nauczania. Technik rybactwa śródlądowego 321[06], MEN, Warszawa 2006. 4. Klasyfikacja Zawodów i Specjalności – opis zawodu technik rybactwa śródlądowego ( 16 listopada 2009). 5. Ministerstwo Edukacji Narodowej: Zawody szkolnictwa zawodowego – vademecum informacyjne doradcy zawodowego, Warszawa 2005, s. 150.

27 Źródła informacji Akty prawne:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia  2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U Nr 82, poz. 537). 

28 Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat zawodów, które Cię interesują.


Pobierz ppt "TECHNIK RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google