Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Patrz i zmieniaj Realizacja uczniowie ze Szkolnego Klubu Europejskiego pod kierunkiem p.Marzeny Pytel.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Patrz i zmieniaj Realizacja uczniowie ze Szkolnego Klubu Europejskiego pod kierunkiem p.Marzeny Pytel."— Zapis prezentacji:

1 Patrz i zmieniaj Realizacja uczniowie ze Szkolnego Klubu Europejskiego pod kierunkiem p.Marzeny Pytel

2 Krótki opis projektu Głównym tematem projektu jest odpowiedzialność globalna wszystkich ludzi za losy świata i naszej cywilizacji.W ramach projektu uczniowie dowiadują się co to jest edukacja rozwojowa i globalna oraz podejmują działania mające na celu propagowanie idei globalnej odpowiedzialności lub działania pomocowe.Jednym z pomysłów jest też założenie klubu filmowego.

3 Cele projektu a. podniesienie świadomości uczniów na temat zagadnień rozwoju i globalnych współzależności pomiędzy Północą a Południem o b. zachęcenie ich do zaangażowania w promocję tej wiedzy wśród rówieśników. c.kształtowanie postaw i wrażliwości społecznej innych ludzi za pomocą prezentacji multimedialnej stworzonej przez uczniów d.stworzenie gazetek na korytarzu szkolnym poruszających zagadnienie zrównoważonego rozwoju i edukacji globalnej. e.przeprowadzenie wywiadu z imigrantem

4 Narzędzia i programy komputerowe excell - wyniki ankiet łatwo dają się opracowywać i pokazywać w formie wykresów word - łatwy i szybki zapis informacji pdf - zapis informacji i wyników prac, które chcemy utrwalić i nie pozwolić na ich modyfikowanie i interwencję zewnętrzną movie maker - atrakcyjna forma prezentacji na koniec projektu strona www - forum wymiany myśli i dokumentowanie działań power point - 2 prezentacje, sposób na materiał początkowy do dyskusji oraz ewaluację całości

5 Organizacja pracy zespołów uczniowskich Uczniowie podzieleni zostali na 6 grup po 4 osoby.W zespoły dobierali się samodzielnie. Skład grup związany był z: podobnymi predyspozycjami, zainteresowaniami (zwłaszcza techniką komputerową), miejscem zamieszkania. Po podaniu składu zespołów uczniowie potwierdzili chęć współpracy w nich i wspólne wykonanie swoich zadań. Podział uczniów na grupy zadaniowe pozwoli na pełną realizację projektu, z wykorzystaniem wielu metod oraz narzędzi komputerowych oraz da możliwość zakończenia go w planowanym czasie.

6 Rola nauczyciela...to pomoc i dyskretne wsparcie podczas realizacji projektów uczniowskich. Mentor - opiekun, mądry i zaufany doradca, którego Odyseusz pozostawił na gospodarstwie wyruszając w podróż.

7 Opis kolejnych działań uczniów 1.wprowadzenie do projektu,uczniowie zapoznają się z celami projektu i metodami pracy 2.wszyscy uczniowie oglądają filmy,a po projekcji dyskutują na temat problemu poruszonego w filmie. Po każdym z filmów jedna grupa uczniów wykonuje gazetkę na korytarzu szkolnym na temat problemu poruszonego w filmie(uczniowie są podzieleni na 6 grup po 4 osoby i każda z nich odpowiedzialna jest za jedną gazetkę)

8 Opis kolejnych działań uczniów 3.uczniowie zapraszają do szkoły imigranta z innego państwa i przeprowadzają z nim wywiad (może być to spotkanie zorganizowane w obecności innych uczniów szkoły maksymalnie 3 klas).Wywiad umieszczają na stronie internetowej szkoły 4. ankieta wśród uczniów naszej szkoły na temat tego czego dowiedzieli się z gazetek szkolnych i jakie miały one dla nich znaczenie,co w ich myśleniu zmieniły.Wyniki ankiety zostają opublikowane na stronie internetowej szkoły 5.uczniowie biorący udział w projekcie wykonują w grupach zadaniowych prezentacje multimedialne na tematy związane z filmami

9 Rezultaty pracy uczniów Przepięknie wykonane gazetki szkolne Sześć prezentacji multimedialnych Piękny i mądry wywiad z człowiekiem,który musiał uciekać z własnego kraju i mógł osiedlić się w Polsce

10 Publiczna prezentacja Uczniowie zaprosili na publiczną prezentację uczniów i nauczycieli naszej szkoły.Zaprezentowali swoje prezentacje barwnie opisując kolejne etapy pracy nad nimi.

11 Wnioski Uczniowie zyskali: - umiejętność pracy w grupie, - formułowanie problemów, - formułowanie celów, - planowanie i organizacja własnej pracy, - zapisywanie i prezentowanie zebranych materiałów (w różnych formach), - krytyczne analizowanie informacji (ocena ich wiarygodności), - przygotowywanie i praktykowanie wystąpień publicznych, - formułowanie i wyrażanie swoich opinii, - słuchanie opinii wyrażanych przez innych członków grupy, - podejmowanie decyzji grupowych, - rozwiązywanie konfliktów, - samoocena własnej pracy.

12 Wnioski Nauczyciel zyskuje niezachwianą pewność,że praca,którą wykonuje ma sens,a przy okazji daje mnóstwo frajdy!!!!!!


Pobierz ppt "Patrz i zmieniaj Realizacja uczniowie ze Szkolnego Klubu Europejskiego pod kierunkiem p.Marzeny Pytel."

Podobne prezentacje


Reklamy Google