Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

środowisko przyrodnicze i zagospodarowanie turystyczne szczytu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "środowisko przyrodnicze i zagospodarowanie turystyczne szczytu"— Zapis prezentacji:

1 środowisko przyrodnicze i zagospodarowanie turystyczne szczytu
Widok na śnieżkę środowisko przyrodnicze i zagospodarowanie turystyczne szczytu Projekt edukacyjny z geografii realizowany na zajęciach pozalekcyjnych przez uczniów klas II Gimnazjum w Mysłakowicach pod kierunkiem mgr Joanny Rentflejsz – Panek.

2 Cele projektu Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie potrafią: -korzystając z Internetu samodzielnie poszukiwać informacji na dany temat, selekcjonować je i oceniać ich wartość, -scharakteryzować klimat Śnieżki i przedstawić jego elementy przy pomocy wykresów sporządzonych w programie Excel, -opublikować przeprowadzony wywiad jako plik dźwiękowy na stronie internetowej stosując program dBpoweramp Music Converter, -opracować zdjęcia wykonane metodą cyfrową stosując program Gimp, -przygotować prezentację w programie PowerPoint na temat budowy geologicznej, turystyki oraz flory i fauny Śnieżki, -stworzyć plakat i stronę internetową korzystając z programu Publisher, -nakręcić kamerą cyfrową film o wycieczce i zmontować go za pomocą programu Windows Movie Maker.

3 Opis projektu W Kotlinie Jeleniogórskiej, u stóp Karkonoszy, leżą Mysłakowice. Jest to wieś, w której dziś prężnie rozwija się agroturystyka. Charakterystycznym elementem krajobrazu Mysłakowic są domy tyrolskie. Stało się tak za sprawą przybyszów z Zillertal w Austrii, których urzekły te strony i skłoniły do osiedlenia się na Mysłakowickiej Ziemi. Historia Mysłakowic to także nasza szkoła – dawniej pałac królewski. Czasy te już przeminęły, ale urok, walory przyrodnicze i historyczne tego miejsca wciąż są atrakcyjne. Rozpościerający się z naszych okien widok na pasmo Karkonoszy był inspiracją do stworzenia projektu edukacyjnego - „Widok na Śnieżkę”. Uczniowie podzieleni na cztery zespoły zadaniowe opracowywali następujące tematy: 1. Śnieżka - królowa Karkonoszy - opis położenia, powstania, rzeźby i budowy geologicznej szczytu na tle Karkonoszy. 2. Rok na Śnieżce - opis klimatu, analiza ciekawych zjawisk pogody, historia obserwatorium meteorologicznego na Śnieżce. 3. Rośliny i zwierzęta Śnieżki – opis występujących gatunków flory i fauny. 4. Śnieżka i turyści – prezentacja szlaków turystycznych, schronisk, historia ruchu turystycznego.

4 Zespoły zadaniowe W projekcie wzięło udział 11 uczniów z klasy II „b” i II „c”. Tworzenie zespołów zadaniowych odbyło się na zasadzie wyboru interesującego ucznia tematu. W ten sposób powstały cztery grupy. Grupa pierwsza: Kamil C., Jakub Cz., Maciej P. Grupa druga: Alicja Cz., Elżbieta L., Justyna W. Grupa trzecia: Edyta C., Urszula K. Grupa czwarta: Jakub N., Daniel P., Daniel Rz.

5 Zadania zespołów Zadaniem uczniów było wykonanie czterech prezentacji PowerPoint na temat: położenia, powstania i budowy geologicznej szczytu Śnieżki na tle Karkonoszy, klimatu Śnieżki, flory i fauny Śnieżki, turystyki na Śnieżce. W prezentacjach uczniowie wykorzystali zdjęcia, do opracowania których posłużyli się programem Gimp . Grupa I wykonała ponadto plakat na temat bezpieczeństwa w górach stosując program Publisher i stworzyła film z wyprawy na Śnieżkę przy pomocy programu Movie Maker. Grupa II poznała możliwości programu Excel, by umieścić w prezentacji wykresy. Uczennice z grupy III przygotowały wywiad z ratownikiem GOPR oraz stworzyły gazetkę ścienną na temat projektu. Uczniowie z grupy IV przygotowali stronę internetową w programie Publisher, na której umieszczone zostały wszystkie prace uczniów.

6 Rola nauczyciela Zadaniem nauczyciela w tym projekcie było: sformułowanie tytułu projektu; opracowanie celów i treści realizowanych w obrębie projektu; wybór potrzebnych narzędzi, programów komputerowych; przedstawienie uczniom założeń projektu i sposobu jego realizacji; podział uczniów na zespoły zadaniowe; opracowanie kryteriów oceny pracy zespołu; konsultacje na temat doboru programów i narzędzi; przygotowanie kart pracy zespołów; konsultacje na temat doboru treści;   konsultacje dotyczące przygotowania poszczególnych publikacji; organizacja wycieczki na Śnieżkę; organizacja spotkania z uczniami klas I, na którym odbyła się prezentacja efektów pracy nad projektem; podsumowanie pracy i ocena uczniów.

7 Działania uczniów sformułowanie tematów realizowanych w obrębie projektu; wybór interesującego tematu; stworzenie spisu potrzebnych stron internetowych; stworzeni szkicu strony internetowej; opracowanie informacji tekstowych i obiektów clipart do plakatu na temat bezpieczeństwa w górach; przygotowanie zdjęć potrzebnych do prezentacji; analiza i przedstawienie w postaci wykresów danych statystycznych; przygotowanie mapki omawianego obszaru; opracowanie plakatu na temat bezpieczeństwa w górach; opracowanie informacji tekstowych i zdjęć do prezentacji; przygotowanie prezentacji PowerPoint; przygotowanie planu wycieczki na Śnieżkę; nakręcenie filmu z wycieczki; nagranie wywiadu; zmontowanie filmu; umieszczenie na stronie internetowej opracowanych materiałów; prezentacja publikacji uczniom klas I.

8 Gazetka ścienna na temat projektu

9 Uczniowskie prezentacje PowerPoint

10 Plakat na temat bezpieczeństwa w górach

11 Strona internetowa dotycząca projektu

12 Prezentacja publiczna
Efekty swojej pracy uczestnicy projektu zaprezentowali uczniom klas pierwszych 15 maja 2008r. Przedstawiciel każdej grupy zadaniowej korzystając z komputera i projektora przedstawił swoją prezentację PowerPoint. Urszula zaprezentowała wywiad z ratownikiem Karkonoskiej Grupy GOPR, a Maciej – zmontowany przez swoją grupę film z wycieczki na Śnieżkę. Zdjęcia krajobrazów Karkonoszy, wykonane podczas wyprawy na Śnieżkę wszyscy uczniowie szkoły mogą oglądać na gazetce ściennej. Zdjęcia te zostały również wystawione do konkursu „Przyroda Karkonoszy”, organizowanego przez Związek Gmin Karkonoskich. Opracowane przez poszczególne grupy materiały są prezentowane na stronie internetowej szkoły. Uczniowie przygotowują również drugi pokaz, który zostanie zorganizowany 27 maja 2008r. na zebraniu z rodzicami. Na tę szczególną wywiadówkę rodzice zostaną zaproszeni pisemnymi zaproszeniami stworzonymi przez uczestników projektu.

13 Przygotowania do publicznej prezentacji
Kamil proponuje kolejność wyświetlania prezentacji Ula sprawdza działanie sprzętu

14 Prezentacja publiczna
Maciej przedstawia film z wycieczki na Śnieżkę Ula odpowiada o „kulisach” wywiadu z ratownikiem GOPR

15 Wnioski uczniów Potrafię zrobić interesującą prezentację multimedialną. Poznałem program Publisher. Nie wiedziałem, że GIPM daje tak dużo możliwości. Nauczyłem się tworzyć stronę internetową. Nauczyłem się wstawiać dodatki na stronę internetową. Poznałem podstawy języka html . O Karkonoszach i Śnieżce wiem teraz znacznie więcej niż wcześniej. Uczestnictwo w projekcie wymaga ogromnej dyscypliny. Praca w zespole uczy odpowiedzialności. Praca nad projektem umożliwia integrację klas.

16 Wnioski nauczyciela Metoda projektu jest doskonałym sposobem na rozszerzenie zakresu realizowanego materiału nauczania, a także na uaktywnienie uczniów biernych na zajęciach lekcyjnych. Powodzenie w pracy tą metodą zależy w dużej mierze od dobrej organizacji pracy. Najbardziej efektywne są zespoły zadaniowe składające się z 2–3 osób. Realizowane przez uczniów zadania powinny być kontrolowane często, na wielu etapach, by nie doprowadzić do spiętrzenia trudności. Internet to źródło informacji, z którego uczniowie bardzo chętnie korzystają, dlatego warto odwoływać się do niego podczas zajęć edukacyjnych. Multimedia uatrakcyjniają lekcje i skupiają uwagę nawet uczniów nadpobudliwych. Możliwość korzystania z Internetu i programów komputerowych znacznie ułatwia przygotowywanie ciekawych zajęć edukacyjnych. Joanna Rentflejsz – Panek


Pobierz ppt "środowisko przyrodnicze i zagospodarowanie turystyczne szczytu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google