Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Standardy wymagań egzaminacyjnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Standardy wymagań egzaminacyjnych"— Zapis prezentacji:

1 Standardy wymagań egzaminacyjnych
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

2 I.Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu. Uczeń stosuje terminy i pojęcia matematyczno-przyrodnicze: Czyta ze zrozumieniem teksty, w których występują terminy i pojęcia matematyczno-przyrodnicze Wybiera odpowiednie terminy i pojęcia do opisu zjawisk, właściwości, zachowań, obiektów i organizmów c) Stosuje terminy dotyczące racjonalnego użytkowania środowiska

3 Zadania 1.Część jaja ptaka, z której rozwinie się organizm (ciało) młodego ptaka to: A. żółtko. B. białko. C. tarczka zarodkowa. D. skrętka. 2. Na butelkach ze stężonymi kwasami umieszczony jest symbol. Oznacza on, że substancja jest A. toksyczna. B. żrąca. C. łatwo palna. D. toksyczna.

4 2.Uczeń wykonuje obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych:
Stosuje w praktyce własności działań Operuje procentami Posługuje się przybliżeniami d) Posługuje się jednostkami miar

5 Zadania 1. Dorosły ptak waży 3 kilogramy. Ile waży jego jajo, jeśli wiemy, że osiąga ono 25 % wagi dorosłego osobnika ? A. 0,25 kg B. 0,75 kg C. 1,00 kg D. 1,25 kg 2. Gołąb siedzący na chodniku przefrunął na pobliskie drzewo. Jaką pracę wykonał gołąb o ciężarze 10 N, przefruwając z trawnika i siadając na gałęzi na wysokości 5 m ?   A. 5 J B. 15 J. C. 50 J D. 55 J.

6 3. Uczeń posługuje się własnościami figur:
Dostrzega kształty figur geometrycznych w otaczającej rzeczywistości b) Oblicza miary figur płaskich i przestrzennych c) Wykorzystuje własności miar

7 Zadania 1. Ile liter w poniższym wyrazie nie ma osi symetrii ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 2. Kartonik z sokiem przypomina kształtem: A. sześcian. B. prostopadłościan. C. prostokąt. D. czworościan. P T A K I

8 II. Wyszukiwanie i stosowanie informacji
Uczeń odczytuje informacje przedstawione w formie: Tekstu Mapy Tabeli Wykresu Rysunku Schematu Fotografii

9 Zadania 1. Lasy równikowe nie występują w A. Azji B. Europie
A. Azji B. Europie C. Ameryce Południowej D. Australii 2. Najwięcej wapnia spośród wymienionych produktów zawiera A. brukselka B. fasola C. kapusta D. pomarańcza Nazwa produktu Zawartość w mg Wapń Fosfor Żelazo Magnez Brukselka 43 25 2,9 16 Fasola 59 40 1,0 20 Kapusta 56 28 1,5 11 Marchew 38 7 0,5 6 Pomarańcze 17 0,3 9 Orzechy włoskie 39 149 0,8 44

10 2. Uczeń operuje informacją:
Selekcjonuje informacje Porównuje informacje Analizuje informacje Przetwarza informacje Interpretuje informacje Wykorzystuje informacje w praktyce

11 Zadania 1. Oblicz, ile gram wody znajduje się w jajku o masie 50g ?
A. 6 g B. 17 g C. 37 g D. 40 g 2. Pustynia Sahara leży w A. Europie B. Azji C. Afryce D. Australii

12 III. Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych Uczeń wskazuje prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów i systemów: Wyodrębnia z kontekstu dane zjawiska, Określa warunki jego występowania, Opisuje przebieg zjawiska w czasie i przestrzeni, Wykorzystuje zasady i prawa do objaśniania zjawisk.

13 Zadania 1. Wskaż, prawidłowo zapisany łańcuch pokarmowy.
A. ziarno → gołąb → orzeł → lis. B. ziarno → lis → gołąb → orzeł. C. ziarno → orzeł → lis → gołąb. D. ziarno → gołąb→ lis→ orzeł. 2. Który z ptaków o jednakowej masie ma największą energię potencjalną ? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

14 2. Uczeń posługuje się językiem symboli i wyrażeń algebraicznych
Zapisuje wielkości za pomocą symboli, Zapisuje wielkości za pomocą wyrażeń algebraicznych, Przekształca wyrażenia algebraiczne, Zapisuje związki i procesy w postaci równań i nierówności.

15 Zadania 1. Wskaż, poprawne rozwiązanie nierówności 2(x-1) > x
A. x > 2 B. x >-2 C. x < 2 D. x <-2 2. Wskaż, prawidłowo zapisany wzór kwasu solnego. A. HCl B. H2S C. HClO3 D. HNO3

16 3. Uczeń posługuje się funkcjami:
Wskazuje zależności funkcyjne Opisuje funkcje za pomocą wzorów, wykresów i tabel

17 Zadanie Wskaż, wykres odpowiadający funkcji określonej wzorem y = 2x.
b c d

18 4. Uczeń stosuje zintegrowaną wiedzę do objaśniania zjawisk przyrodniczych:
Łączy zdarzenia w ciągi przemian, Wskazuje współczesne zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego, Analizuje przyczyny i skutki oraz proponuje sposoby przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom cywilizacyjnym, Potrafi umiejscowić sytuacje dotyczące środowiska przyrodniczego w szerszym kontekście społecznym.

19 Zadanie 1. Na podstawie rysunku wskaż gaz, który jest w rurce.
A. CO2 (dwutlenek węgla) B. SO2 (dwutlenek siarki) C. SO3 (trójtlenek siarki) D. CO (tlenek węgla)

20 IV. Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów:
Uczeń stosuje techniki twórczego rozwiązywania problemów: Formułuje i sprawdza hipotezy, Kojarzy różnorodne fakty, obserwacje, wyniki doświadczeń i wyciąga wnioski.

21 2. Uczeń analizuje sytuacje problemową:
Dostrzega i formułuje problem, Określa dane i szukane

22 3. Uczeń tworzy modele sytuacji problemowej:
Wyróżnia istotne cechy sytuacji problemowej Zapisuje je w terminach matematyczno-przyrodniczych, Potrafi umiejscowić sytuacje dotyczące środowiska przyrodniczego w szerszym kontekście społecznym

23 4. Uczeń tworzy i realizuje plan rozwiązania:
Rozwiązuje równania i nierówności stanowiące model problemu Układa i wykonuje procedury osiągania celu.

24 5. Uczeń opracowuje wyniki:
Ocenia wyniki, Interpretuje wyniki, Przedstawia wyniki.

25 Zadania W czterech probówkach znajduje się białko jaja kurzego. Do probówek dodano stężone kwasy. Wskaż, probówkę w której białko ,, ścięło się” i zmieniło kolor na żółty. kwas siarkowy(VI) kwas azotowy(V) kwas solny kwas octowy białko białko białko białko A. I B. II C. III D. IV.


Pobierz ppt "Standardy wymagań egzaminacyjnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google