Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Unia Europejska: Unia Europejska: Unia Europejska Unia Europejska Unia Europejska powstała by położyć kres wojnom często wybuchającym między sąsiadującymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Unia Europejska: Unia Europejska: Unia Europejska Unia Europejska Unia Europejska powstała by położyć kres wojnom często wybuchającym między sąsiadującymi."— Zapis prezentacji:

1

2 Unia Europejska: Unia Europejska:

3 Unia Europejska Unia Europejska Unia Europejska powstała by położyć kres wojnom często wybuchającym między sąsiadującymi państwami i wzmocnić pozycje polityczną i gospodarczą Europy jako integralnej jedności Obecnie Unia Europejska liczy 28 państw członkowskich są to: Austria,Belgia,Bułgaria,Chorwacja,Cypr,Czechy,Dania,Estonia,Finlandia, Francja,Grecja,Hiszpania,Holandia,Irlandia,Litwa,Luksemburg,Łotwa, Malta,Niemcy,Polska,Portugalia,Rumunia,Słowacja,Słowenia,Węgry, Wielka Brytania,Włochy Powstanie UE ( ważne daty ) 18 kwietnia 1951r. - Europejska Wspólnota Węgla i Stali 25 marca 1957r. - Europejska Wspólnota Gospodarcza ( Traktat Rzymski) 7 lutego 1992r. - Traktat z Maastricht na mocy którego 1 listopada 1993r. powstała Unia Europejska

4 Polska w Unii Europejskiej Polska w Unii Europejskiej 1 maja 2004r. - Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Aby było to możliwe przeprowadzono referendum w który 77,45% głosujących Polaków zgodziło się na wstąpienie do UE.

5 Prezydencja w Radzie UE Prezydencja w Radzie UE Prezydencja to okres w którym dane państwa przewodniczą posiedzeniom Rady UE zmiana następuje co rok według wyznaczonej kolejności. Prezydencja Polski trwał od 1 lipca do 31 grudnia 2011r.

6 Organy Unii Europejskiej Organy Unii Europejskiej

7 Parlament Europejski Parlament Europejski

8 Europarlament Parlament Europejski – instytucja Unii Europejskiej będąca odpowiednikiem jednoizbowego parlamentu, którego członkowie są wybierani przez obywateli państw należących do UE na 5-letnią kadencję. Parlament Europejski – instytucja Unii Europejskiej będąca odpowiednikiem jednoizbowego parlamentu, którego członkowie są wybierani przez obywateli państw należących do UE na 5-letnią kadencję. Oficjalną siedzibą Parlamentu jest Strasburg, ale w Brukseli odbywa się większość obrad parlamentu i mieszczą się biura poselskie, a także komisje parlamentarne i władze klubów. W Luksemburgu znajduje się sekretariat generalny, biblioteka i część zaplecza technicznego. Oficjalną siedzibą Parlamentu jest Strasburg, ale w Brukseli odbywa się większość obrad parlamentu i mieszczą się biura poselskie, a także komisje parlamentarne i władze klubów. W Luksemburgu znajduje się sekretariat generalny, biblioteka i część zaplecza technicznego. Posiedzenia odbywają się co miesiąc, z wyjątkiem sierpnia i trwają od poniedziałku do piątku. Obrady toczą się w 21 oficjalnych językach UE. Rodzaj unikameralny. Posiedzenia odbywają się co miesiąc, z wyjątkiem sierpnia i trwają od poniedziałku do piątku. Obrady toczą się w 21 oficjalnych językach UE. Rodzaj unikameralny. Siedziba, Strasburg, Francja

9 Struktura: Struktura: Liczba członków: 766 Stowarzyszenia polityczne: EPP (275) S&D (195) ALDE (85) Verts/ALE (58) ECR (56) EUL-NGL (35) EFD (32) Niezrzeszeni (30) Ordynacja: proporcjonalna Ostatnie wybory: 2009

10 Podział zadań w Parlamencie Europejskim Przewodniczący – kieruje wszystkimi działaniami zgromadzenia,przewodniczy obradom plenarnym, podpisuje budżet i akty prawne oraz reprezentuje Parlament w stosunkach zewnętrznych 14 Wiceprzewodniczących – każdy z nich ma ściśle określony zakres obowiązków Konfederacja Przewodniczących – organizuje i planuje prace Parlamentu Prezydium – organ odpowiedzialny za sprawy administracyjne,kadrowe i organizacyjne Parlamentu Sekretariat Generalny – organizacja sesji plenarnych i innych posiedzeń

11 Przewodniczący Parlamentu Europejskiego od 1952 roku 1. Belgia - Paul-Henri Spaak 2.Włochy - Alcide De Gasperi 3.Włochy - Giuseppe Pella 4.Niemcy - Hans Furler 5.Francja - Robert Schuman 6.Niemcy - Hans Furler 7.Włochy - Gaetano Martino 8.Belgia - Jean Duvieusart 9.Belgia - Victor Leemans 10.Francja - Alain Poher 11.Włochy - Mario Scelba 12.Niemcy - Walter Behrendt 13.Holandia-Cornelis Berkhouwer 14.Francja - Georges Spénale 15.Włochy - Emilio Colombo 16. Francja - Simone Veil 17.Holandia - Piet Dankert 18.Francja - Pierre Pflimlin 19.Wielka Brytania - Henry Plumb 20.Hiszpania - Enrique Barón Crespo 21.Niemcy - Egon Klepsch 22.Niemcy - Klaus Hänsch 23.Hiszpania - José María Gil-Robles 24.Francja - Nicole Fontaine 25.Irlandia - Pat Cox 26.Hiszpania - Josep Borrell Fontelles 27. Niemcy - Hans-Gert Pöttering 28.Polska - Jerzy Buzek 29.Niemcy - Martin Schulz (2012–)

12 Jerzy Buzek Jerzy Buzek Urodzony 3 lipca 1940 roku. W latach 1997 – 2001 premier rządu RP.W roku 2009 został przewodniczącym Euro Parlamentu pełnił tą funkcję do 2012 roku. Został odznaczony przez Bronisława Komorowskiego Orderem Orła Białego.

13 Co to są wybory do Europarlamentu? Wybory – proces, w którym obywatele wybierają spośród zgłoszonych kandydatów swoich przedstawicieli do organów władzy. Wybory – proces, w którym obywatele wybierają spośród zgłoszonych kandydatów swoich przedstawicieli do organów władzy. Jest to podstawowy mechanizm demokracji. Jest to podstawowy mechanizm demokracji. Podstawową metodą dokonywania wyborów jest głosowanie. W Polsce ustawa określająca sposób przeprowadzania konkretnych wyborów nazywana jest ordynacją wyborczą (kodeks wyborczy). Podstawową metodą dokonywania wyborów jest głosowanie. W Polsce ustawa określająca sposób przeprowadzania konkretnych wyborów nazywana jest ordynacją wyborczą (kodeks wyborczy).

14 Wybory do Europarlamentu Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w Polsce nadzoruje Państwowa Komisja Wyborcza. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w Polsce nadzoruje Państwowa Komisja Wyborcza. wybory powszechne-wszyscy mogą głosować (powyżej 18 roku życia i którym nie odebrano tego prawa sądownie) wybory powszechne-wszyscy mogą głosować (powyżej 18 roku życia i którym nie odebrano tego prawa sądownie) wybory bezpośrednie- głosujemy na konkretnego kandydata, a nie jak np. w USA na delegata, który glosuje na prezydenta wybory bezpośrednie- głosujemy na konkretnego kandydata, a nie jak np. w USA na delegata, który glosuje na prezydenta wybory równe-jeden człowiek - jeden głos, twój głos jest tak samo ważny jak np. prezydenta polski wybory równe-jeden człowiek - jeden głos, twój głos jest tak samo ważny jak np. prezydenta polski wybory tajne- nikt nie ma prawa sprawdzić na kogo głosowałeś wybory tajne- nikt nie ma prawa sprawdzić na kogo głosowałeś wybory proporcjonalne- jeżeli jedna partia dostała 2 razy więcej głosów od drugiej, to ma 2 razy więcej mandatów w Europarlamencie wybory proporcjonalne- jeżeli jedna partia dostała 2 razy więcej głosów od drugiej, to ma 2 razy więcej mandatów w Europarlamencie wybory większościowe- sprowadza się to do tego, że są progi np. partia która nie uzyska 5% poparcia nie wchodzi do Europarlamentu wybory większościowe- sprowadza się to do tego, że są progi np. partia która nie uzyska 5% poparcia nie wchodzi do Europarlamentu

15 Zasady wyborcze Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce – wybory do Parlamentu Europejskiego przeprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce – wybory do Parlamentu Europejskiego przeprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wybory do Parlamentu Europejskiego są jedynymi wyborami powszechnymi nieuregulowanymi w Konstytucji, a jedynie poprzez ustawę. Przyjęła ona cztery naczelne zasady: Wybory do Parlamentu Europejskiego są jedynymi wyborami powszechnymi nieuregulowanymi w Konstytucji, a jedynie poprzez ustawę. Przyjęła ona cztery naczelne zasady: wolność wyboru; wolność wyboru; powszechność; powszechność; bezpośredniość; bezpośredniość; tajność głosowania. tajność głosowania.

16 Prawa wyborcze Prawa wyborcze- przysługują wszystkim obywatelom polskim, a także obywatelom innych państw członkowskich stale zamieszkujących w Polsce. Prawa wyborcze- przysługują wszystkim obywatelom polskim, a także obywatelom innych państw członkowskich stale zamieszkujących w Polsce. Prawo wybierania przysługuje osobom, które ukończyły 18 rok życia oraz nie zostały wyrokiem sądu pozbawione praw publicznych, praw wyborczych ani ubezwłasnowolnione. Prawo wybierania przysługuje osobom, które ukończyły 18 rok życia oraz nie zostały wyrokiem sądu pozbawione praw publicznych, praw wyborczych ani ubezwłasnowolnione. Prawo wybieralności przysługuje osobom, które nie były karane za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego i od co najmniej 5 lat stale zamieszkują w Polsce lub na terytorium innego państwa Unii Europejskiej. Dolna granica (cenzus) wieku wynosi 21 lat. Prawo wybieralności przysługuje osobom, które nie były karane za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego i od co najmniej 5 lat stale zamieszkują w Polsce lub na terytorium innego państwa Unii Europejskiej. Dolna granica (cenzus) wieku wynosi 21 lat.

17 Zapraszamy na targi o wyborach do europarlamentu !! Zapraszamy na targi o wyborach do europarlamentu !! Które odbędą się w naszej szkole 13 maja na dwóch długich przerwach

18 ~ Nikola Chorałła i Paulina Sobocińska ~

19 Bibliografia Bibliografia http://europa.eu/index_pl http://pl.wikipedia.org/wiki https://www.google.pl/search http://belzyce.edu.pl http://www.polskawue.pl


Pobierz ppt "Unia Europejska: Unia Europejska: Unia Europejska Unia Europejska Unia Europejska powstała by położyć kres wojnom często wybuchającym między sąsiadującymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google