Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Weihnachten in Polen und in Deutschland
Święta Bożego Narodzenia w Polsce i w Niemczech Arkadiusz Więzowski

3 Dzisiejsza lekcja ma na celu zapoznać nas:
- ze słownictwem związanym ze Świętami Bożego Narodzenia, - z obyczajami obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia w Niemczech, - oraz z obyczajami obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia w Polsce.

4 Wortschatz zum Thema „Weihnachten”
Słownictwo do tematu „Święta Bożego Narodzenia” der Advent - adwent die Weihnachtsbaumkugeln / Christbaumkugeln - bombka na choinkę am Heiligen Abend / an Heiligabend - w Boże Narodzenie der erste Stern am Himmel - pierwsza gwiazda na niebie der Nikolaus / der Weihnachtsmann - mikołaj das Weihnachten - Boże Narodzenie der Weihnachtsbaum - choinka das Christkind - Dzieciątko Jezus das Krippenspiel - jasełka das Weihnachtslied - kolęda die Weihnachtsmesse - pasterka das Geschenk - prezent die Weihnachtskrippe - szopka das Weihnachtsfest - Święto Bożego Narodzenia der Adventkranz - wieniec adwentowy der Heiligabend - wigilia der Brauch - zwyczaj

5 Czy wiesz że... - Der Christbaum ist ein relativ junger Brauch zum Weihnachtsfest. Er wurde erst im 18. Jahrhundert eingeführt. Choinka jest dość nowym zwyczajem. Pojawiła się dopiero w XVIII - Die Weihnachtskrippe geht in das 16. Jahrhundert zurück. Początki szopki bożonarodzeniowej sięgają XVI wieku. - Der jungste Brauch zum Weihnachtsfest ist der Adventskalender, der im Jahre 1809 von einem Münchner Kaufmann eingeführt wurde. Najmłodszym zwyczajem jest kalendarz adwentowy, który został wprowadzony przez pewnego kupca z Monachium.

6 Weihnachten Das Geburtstagsfest Jesu ist Weihnachten. - Święta Bożego Narodzenia są świętem urodzin Jezusa. Fast jede Gegend hat ihre eigenen Bräuche. Prawie każda okolica ma swoje własne zwyczaje. Niemand darf während des Essens aufstehen. Podczas jedzenia nikt nie powinien wstawać. Am Weihnachtstag smücken wir den Weihnachtsbaum mit dem Glaskugeln und Sternen. W dzień Bożego Narodzenia stroimy choinkę bombkami i gwiazdkami.

7 Was machen wir am Weihnachtstag? - Wortschatz
Co robimy w Dzień Bożego Narodzenia? - Słownictwo sich auf die Festtage freuen - cieszyć się z nadchodzących świąt die Weihnachtsoblate teilen - dzielić się opłatkiem zum Gottesdienst gehen - iść na mszę sich an den Tisch setzen - siadać do stołu gratulieren - składać życzenia den Weihnachtsbaum schmücken - stroić choinkę Weihnachtslieder singen - śpiewać kolędy im Familienkreis feiern - świętować w rodzinnym kręgu einsame Menschen einladen - zapraszać samotne osoby die Verwandten einladen - zaprosić krewnych sich Glück und Gesundheit wünschen - życzyć sobie szczęścia i zdrowia sich alles Beste wünschen - życzyć sobie wszystkiego najlepszego

8 Beispiele Przykładowe zdania
Freust du dich auf die Festtage? - Cieszysz się z nadchodzących Świąt? Um 24 Uhr gehen wir zum Gottesdienst. - O 24 idziemy na mszę. Setzen wir uns schon an den Tisch? - Siadamy już do stołu? Ich lade einsame Menschen ein. Und du? - Zapraszam samotne osoby. A ty? Ich lade nur die Verwandten ein. - Ja zapraszam tylko znajomych.

9 Beispiele Przykładowe zdania
Am Heiligen Abend schmücken wir den Weihnachtsbaum und singen Weihnachtslieder. - W Wigilię stroimy choinkę i śpiewamy kolędy. Wir teilen die Weihnachtsoblate und wünschen uns Glück und Gesundheit. - Dzielimy się opłatkiem i życzymy sobie szczęścia oraz zdrowia. Das Weihnachten feiern wir im Familienkreis. - Święta Bożego Narodzenia spędzamy w kręgu rodzinnym. Ich wünsche dir alles Beste! - Życzę ci wszystkiego najlepszego!

10 …Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr 2010!
Wir wünschen uns... Życzymy sobie... …Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr 2010! Wesołych Świąt oraz dobrego wskoku do Nowego 2010 Roku!

11 Die Symbole der Weihnachten
Symbole Świąt Bożego Narodzenia Der Weihnachtsmann bringt uns die Geschenke. Święty Mikołaj przynosi nam prezenty. Was hast du vom Weihnachtsmann bekommen? Co dostałeś od Mikołaja? Ich habe viele Geschenke bekommen! Dostałem dużo prezentów! Der Weihnachtsmann Mikołaj

12 Der Weihnachtsbaum Choinka
Unter dem Weihnachtsbaum suchen wir die Geschenke. Pod choinką szukamy prezentów! Welche Geschenke liegen unter dem Weihnachtsbaum? Jakie prezenty leżą pod choinką? Der Weihnachtsbaum macht die Weihnachtsstimmung. Choinka robi nastrój świąteczny. Der Weihnachtsmann legt die Geschenke unter den Weichnachtsbaum. Mikołaj kładzie prezenty pod choinką.

13 Der Adventskranz Wieniec adwentowy Der Adwentskranz hat vier Kerzen.
Wieniec adwentowy ma cztery świece. Sie symbolisieren vier Wochen vor Weihnachten. One symbolizują cztery tygodnie przed świętami. Hast du den Adwentskranz? Masz wieniec adwentowy? Der Adwentskranz ist bei mir eine Tradition. Wieniec adwentowy jest u mnie tradycją.

14 Szopka bożonarodzeniowa
Die Weihnachtskrippe Szopka bożonarodzeniowa In der Weihnachtskrippe liegt das Christkind. W szopce bożonarodzeniowej leży dzieciątko Jezus. Drei Könige kommen mit den Geschenken zum Christkind, das in der Krippe liegt. Trzej Królowie idą z prezentami do dzieciątka Jezus, które leży w szopce. Drei Könige heißen Kaspar, Melchior und Balthasar. Trzej Królowie nazywają się Kacper, Melchior i Baltazar.

15 Der Adventskalender Kalendarz adwentowy
Ein Fenster ist ein Tag vor Weihnachten. Jedno okno to jeden dzień przed Świętami Bożego Narodzenia. Die Kinder machen jeden Tag ein Fenster auf und suchen Süßigkeiten. Każdego dnia dzieci otwierają okno i szukają słodyczy. Hast du den Adwentskalender? Masz kalendarz adwentowy? Leider habe ich keinen Adwentskalender. Niestety nie mam kalendarza adwentowego.

16 die Weihnachtslieder kolędy
Es ist ein Brauch, am Heiligen Abend Weihnachtslieder zu singen. Zwyczajem jest śpiewanie kolęd w wigilię. „Stille Nacht” ist das bekannste Weihnachtslied. „Cicha Noc” jest najbardziej znaną kolędą. Welche Weihnachtslieder kennst du? Jakie znasz kolędy? Ich kenne „Stille Nacht” und „Kommet Ihr Hirten”. Znam „Cichą Noc” oraz „Podejdźcie Pasterze”

17 Stille Nacht Cicha Noc Stille Nacht! Heilige Nacht! Alles schläft; einsam wacht Nur das traute heilige Paar. Holder Knab im lockigten Haar, Schlafe in himmlischer Ruh! Schlafe in himmlischer Ruh! Stille Nacht! Heilige Nacht! Gottes Sohn! O wie lacht Lieb´ aus deinem göttlichen Mund, Da schlägt uns die rettende Stund´. Jesus in deiner Geburt! Jesus in deiner Geburt! Stille Nacht! Heilige Nacht! Die der Welt Heil gebracht, Aus des Himmels goldenen Höhn Uns der Gnaden Fülle läßt seh´n Jesum in Menschengestalt, Jesum in Menschengestalt Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem, a u żłobka Matka Święta czuwa sama uśmiechnięta, nad Dzieciątka snem. Cicha noc, święta noc, pastuszkowie od swych trzód biegną wielce zadziwieni, za anielskim głosem pieni, gdzie się spełnił cud. Cicha noc, święta noc, narodzony Boży Syn, Pan wielkiego majestatu niesie dziś całemu światu odkupienie win.

18 Weihnachten in Deutschland Święta Bożego Narodzenia w Niemczech
Die Adwentzeit beginnt vier Wochen vor Weihnachten. Czas Adwentu rozpoczyna się cztery tygodnie przed Świętami Bożego Narodzenia. Der Adventkranz mit vier Kerzen ist in Deutschland wichtig. Wieniec adwentowy z czterema świecami jest w Niemczech ważny. Sehr bekannt ist auch der Adventskalender für die Kinder Bardzo znany jest też kalendarz adwentowt dla dzieci. In jeder deutschen Stadt gibt es einen Weihnachtsmarkt, wo man viele Spezialitäten finden kann. W każdym niemieckim Mieście jest kiermasz przed bożonarodzeniowy, gdzie można kupić wiele specjalności. Das Weihnachten ist in Deutschland das schönste Fest im Jahr. Święta Bożego Narodzenia są w Niemczech najpiękniejszym świętem w roku.

19 Weihnachten in Deutschland Święta Bożego Narodzenia w Niemczech
Am 24.Dezember muss sich „neunerlei” auf den Tisch befinden. 24 grudnia musi się znajdować „9 różnych rzeczy”. Das sind neun verschiedene Speisen - keine mehr, keine weniger. To jest dziewięć różnych dań -ani jednej mniej, ani jednej więcej. Dazu gehören Bratwurst mit Sauerkraut, Gänsebraten oder Karpfen. Do tych rzeczy należy pieczona kiełbasa z kiszoną kapustą, pieczeń z gęsi lub karp. Das Essen beginnt um 6 Uhr. Jedzenie rozpoczyna się o osiemnastej. Der Vater / Die Mutter zündet die Kerzen an. Tata / Mama zapala świece. Sie fassen sich an die Hand und wünscht sich Glück und Gesundheit. Biorą się za ręce i życzą sobie szczęścia oraz zdrowia.

20 Weihnachten in Deutschland Święta Bożego Narodzenia w Niemczech
Unter dem Teller befindet sich ein Geldstück. Pod talerzem znajduje się moneta. Das Geldstück soll Geld zu Hause symbolisiren. Moneta ma symbolizować pieniądze w domu. Viele deutsche Familien erzählen am Heiligen Abend eine Weihnachtsgeschichte. Wiele niemieckich rodzin opowiada w wigilię opowieści bożonarodzeniowe.

21 Święta Bożego Narodzenia w Polsce
Weihnachten in Polen Święta Bożego Narodzenia w Polsce Vier Wochen vor Weihnachten beginnt auch die Adventszeit. Także cztery tygodnie przed Świętami Bożego Narodzenia rozpoczyna się adwent. In der Kirche in Polen sind die Andachten typisch. W polskim kościele typowa jest pobożność. An dem Weinachtstag wird der Weihnachtsbaum mit schönen Glaskugeln und Sternen geschmückt. W Dniu Bożego Narodzenia przystrajana jest choinka pięknymi bombkami i gwiazdami. Am 24. Dezember feiern wir in Polen den Heiligabend. 24 grudnia obchodzimy w Polsce wigilię.

22 Święta Bożego Narodzenia w Polsce
Weihnachten in Polen Święta Bożego Narodzenia w Polsce Wenn der erste Stern am Himmel erleuchtet, setzen sich die polnischen Familien an den gedechten Tisch. Gdy zabłyśnie pierwsza gwiazdka na niebie, polskie rodziny zasiadają przy nakrytym stole. Wir teilen auch die Oblate und wünschen uns alles Gute. Dzielimy się także opłatkiem i życzymy sobie wszystkiego dobrego. An diesem Tag werden viele Gerichte serviert. - Genau 12 Speisen. Tego dnia serwowane jest wiele dań. - Dokładnie 12 potraw.

23 Święta Bożego Narodzenia w Polsce
Weihnachten in Polen Święta Bożego Narodzenia w Polsce Die wichtigsten Speisen – Najważniejsze potrawy die Rübensuppe – barszcz der Mohnkuchen – makowiec Sauerkraut mit Pilzen – kwaszona kapusta z grzybami der Karpfen – karp Piroggen mit Pilzen und Kraut – pierogi z kapustą i grzybami

24 Święta Bożego Narodzenia w Polsce
Weihnachten in Polen Święta Bożego Narodzenia w Polsce Nach dem Essen verteilen wir Weihnachtsgeschenke und singen Weihnachtslieder. Po jedzeniu rozdajemy prezenty bożonarodzeniowe i śpiewamy kolędy. Um Uhr nachts gehen wir in die Kirche zur Mette. O dwunastej w nocy idziemy do kościoła na pasterkę. Den ersten Weihnachtstag verbringen wir in Polen mit unseren Familien. W Polsce pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia spędzamy z naszymi rodzinami. Am zweiten Weihnachtstag besuchen wir die Bekannten. Drugiego dnia odwiedzamy znajomych.

25 Wiehnachtswitz Kawał świąteczny Ein Vater resümiert:
"Ich weiß jetzt, warum Weihnachten in meiner Kindheit so schön war. Ich mußte die Geschenke nicht bezahlen!" Pewien ojciec resumuje: „Teraz wiem, dlaczego Święta Bożego Narodzenia w moim dzieciństwie były takie piękne. Nie musiałem płacić za prezenty!”


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google