Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

cz. II Park Narodowy Park Krajobrazowy FORMY Jest to obszar ziemi prawie zupełnie nie zmieniony przez działalność człowieka. Najczęściej są to ocalałe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "cz. II Park Narodowy Park Krajobrazowy FORMY Jest to obszar ziemi prawie zupełnie nie zmieniony przez działalność człowieka. Najczęściej są to ocalałe."— Zapis prezentacji:

1

2 cz. II

3 Park Narodowy Park Krajobrazowy FORMY

4 Jest to obszar ziemi prawie zupełnie nie zmieniony przez działalność człowieka. Najczęściej są to ocalałe kompleksy pierwotnych lasów, w których żyją rzadkie okazy roślin i zwierząt albo występują wyjątkowo piękne krajobrazy naturalne z widocznymi śladami przeszłości. PARK NARODOWY

5

6 Jest to najstarszy park narodowy w naszym kraju (1932 r.). Białowieski Park Narodowy jest uznany za światowy rezerwat biosfery i jako jedyny polski obiekt przyrodniczy wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego. Na terenie Białowieskiego Parku Narodowego mało jest gatunków związanych ze środowiskami przekształconymi przez człowieka a bardzo dużo gatunków charakterystycznych dla lasów naturalnych. Wśród tych prawie wyłącznie obszarów leśnych (92% powierzchni parku) dominują wielogatunkowe lasy dębowo-grabowo-lipowe typu grądu. Białowieski Park Narodowy

7 W Białowieskim Parku Narodowym występuje największy ssak lądowy Europy – żubr (symbol parku), jelenie, sarny, dziki, łosie, rysie, wilki, lisy, jenoty, gronostaje, kuny, łasice, tchórze, wydry, bobry, koszatki, popielice, ryjówki i rzęsorki. Spośród bogactwa ptaków do rzadkich gatunków należą: żuraw, bocian czarny, jarząbek, orlik krzykliwy, sóweczka, muchołówka, orzechówka, dziwonia, 8 gatunków dzięciołów (w tym białogrzbiety i trójpalczasty). Znajdziemy tu też 12 gatunków płazów i 7 gatunków gadów (m.in. żółwia błotnego). Wiele gatunków owadów znanych jest tylko z tego parku. Flora parku to ponad 3500 gatunków roślin. Wśród gatunków chronionych znajduje się 12 gatunków storczyków, lilia złotogłów, orlik pospolity, kosaciec syberyjski, reliktowe gatunki: wierzba borówkolistna, skalnica torfowa i inne. Rzadkie gatunki grzybów to: szmaciak gałęzisty, soplówka koralowa, żagwica okółkowa i listkowata, sromotnik bezwstydny, pniarek różowy. Ochrona gatunkowa

8 Jest to największy park narodowy w Polsce, utworzony 1993 w województwie podlaskim. Powierzchnia 59 223 ha (w tym 2569 ha pod ochroną ścisłą). Siedzibą dyrekcji jest Osowiec. Zajmuje największy i jeden z najbardziej naturalnych w Polsce (a także w Europie) kompleksów torfowisk niskich, przejściowych i wysokich. Położony w płaskiej, silnie zabagnionej Kotlinie Biebrzańskiej, w której obrębie wyróżnia się trzy części zwane basenami: północnym, środkowym i południowym. Biebrzański Park Narodowy

9 W wyjątkowo bogatej florze występują liczne relikty epoki lodowcowej, m.in.: brzoza niska, wierzba lapońska, turzyca życicowa, skalnica torfowa, a także wiele roślin podlegających ochronie np.: widłaki - wroniec i jałowcowaty, arnika górska, rosiczka okrągłolistna, lilia złotogłów, gnidosz królewski. W faunie występują m.in.: ryjówki - malutka i aksamitna, sarna, łoś, bóbr, borsuk, jenot, gronostaj i wilk. Z ponad 260 gatunków ptaków na uwagę zasługują: orzeł przedni, bielik, gadożer, bocian czarny, żuraw, bączek, dubelt, bekasik i wodniczka. W granicach Biebrzańskiego Parku Narodowego znajduje się jeden z największych polskich rezerwatów - Czerwone Bagno, stanowiący ważną ostoję łosia oraz stanowisko lęgowe wielu gatunków ptaków wodno- błotnych i drapieżnych. Ochrona gatunkowa

10 Parki krajobrazowe stanowią obok parków narodowych, jeden z podstawowych elementów systemu obszarów chronionych w Polsce. Tworzą system dość równomiernie pokrywający cały obszar Polski, obejmując wszystkie krainy geograficzne, od morza aż po góry. Parki krajobrazowe chronią wiele cennych ekosystemów oraz ostoi i stanowisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Obok obszarów o krajobrazie zbliżonym do naturalnego parki obejmują również krajobrazy kulturowe ukształtowane przez kilkuwiekową tradycję. PARK KRAJOBRAZOWY

11

12 Suwalski Park Krajobrazowy

13 Suwalski Park Krajobrazowy został utworzony w 1976 roku jako pierwszy park krajobrazowy w Polsce. Obejmuje Zagłębienie Szeszupy i tereny otaczające jez. Hańcza (najgłębsze jezioro w Polsce). Powierzchnia parku wynosi 6284 ha. Tu znajduje się - będąca symbolem Suwalszczyzny - Góra Cisowa zwana suwalską "Fudżi - jamą". Jeziora Parku, o kryształowo czystej wodzie uchodzą za najpiękniejsze w Polsce. Występują tu również gatunki zwierząt charakterystyczne dla chłodnego klimatu: ryba sieja, ptak orzechówka, mały gryzoń – smużka. Jednak ssakiem najbardziej charakterystycznym dla tego rejonu jest bóbr - pospolicie występujący nad wodami. O Parku…

14 Park Krajobrazowy Dolina Baryczy

15 Park Krajobrazowy Dolina Baryczy powstał w 1996 r. na terenie o powierzchni 870,4 km2 i jest największym parkiem krajobrazowym w Polsce. Osobliwością tego obszaru są kompleksy, które wykorzystywane są do hodowli ryb, szczególnie karpi. Stawy stanowią najcenniejszy element krajobrazu i przyrody Parku. Na florę Parku składają się gatunki związane głównie z siedliskami wodnymi, wilgotnymi i bagiennymi. Stwierdzono występowanie tu gatunków chronionych, wśród których na uwagę zasługują m.in.: grążel żółty, grzybienie białe, salwinia pływająca, bluszcz pospolity, wawrzynek wilczełyko, kruszczyk szerokolistny, długosz królewski. Szczególnie bogata jest fauna ptaków, licząca ponad 200 gatunków. Są wśród nich gatunki rzadkie i zagrożone zarówno w skali kraju, jak i Europy, np.: kania ruda, bielik, orlik krzykliwy, bocian czarny, bąk, wąsatka. Żyje tu 29 gatunków ryb, 13 gatunków płazów, 6 gatunków gadów oraz 51 gatunków ssaków. Osobliwością Parku jest występowanie żółwi błotnych. O Parku…

16 Bibliografia Biologia Podręcznik Gimnazjum 3, Wyd. Operon, J. Loritz – Dobrowolska, Z. Sendecka, E. Szedzianis, E. Wierbiłowicz www.wikipedia.pl www.e-gify.pl www.portalwiedzy.onet.pl www.polska.travel.pl www.ekoportal.gov.pl Muzyka: Yiruma - River Flows In You Prezentację wykonała: Barbara Michałowska


Pobierz ppt "cz. II Park Narodowy Park Krajobrazowy FORMY Jest to obszar ziemi prawie zupełnie nie zmieniony przez działalność człowieka. Najczęściej są to ocalałe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google