Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polska w Unii Europejskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polska w Unii Europejskiej"— Zapis prezentacji:

1 Polska w Unii Europejskiej

2 Nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Wspólnotą Europejską nastąpiło 16 września 1988 r. Rok później, 19 września 1989 r. w Warszawie, podczas pierwszej wizyty w Polsce Przewodniczącego Rady Ministrów Komisji WE podpisano negocjacje w sprawie umowy o handlu.

3 Zmiany ustrojowe w Polsce po 1989 r
Zmiany ustrojowe w Polsce po r. umożliwiły podjęcie rozmów na temat stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi. Oficjalne rokowania rozpoczęto 22 grudnia 1990 r. zakończone podpisaniem 16 grudnia 1991 r. Układu europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską a Wspólnotą Europejską.

4 Przedstawienie w dniu 8 kwietnia 1994 r
Przedstawienie w dniu 8 kwietnia 1994 r. oficjalnego wniosku o przyjęcie do UE otworzyło formalnie proces negocjacyjny. Polska rozpoczęła okres intensywnych przygotowań ukierunkowanych na przyszłe członkostwo w UE.

5 Podczas szczytu Rady Europejskiej w Luksemburgu 13 grudnia 1997 r
Podczas szczytu Rady Europejskiej w Luksemburgu 13 grudnia 1997 r. zostały wyłonione kraje, które miały stanowić pierwsza grupę państw zaproszonych do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych. W tej grupie znalazła się również Polska.

6 Warto podkreślić, że wszystkie rządy RP, niezależnie od swojej orientacji politycznej, dążyły do realizacji priorytetów polskiej polityki zagranicznej, wśród których szczególne miejsce zajmowała kwestia negocjacji w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej.

7 Negocjacje zakończyły się sukcesem w grudniu 2002 r. 16 kwietnia 2003 r. w Atenach podpisano Traktat o Przystąpieniu RP do UE. Natomiast w referendum które zostało przeprowadzone w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r większość obywateli polskich uczestniczących w głosowaniu wypowiedziała się za przystąpieniem RP do Unii Europejskiej.

8 Wyniki referendum ogólnokrajowego w sprawie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

9 Oficjalnie Polska została członkiem
Unii Europejskiej 1 maja 2004 r.

10 Korzyści ze wstąpieniem Polski do Unii:
-wzrost opłacalności eksportu w wyniku zmniejszenia kosztów przekraczania granicy przyspieszenie rozwoju społeczno – gospodarczego jako skutek pomocy finansowej Unii (m.in. fundusze strukturalne) oraz napływu inwestycji zagranicznych W latach z budżetu Unii dla polskiego rolnictwa trafiło 7552 mln euro możliwość swobodnego poruszania się na obszarze Unii bez kontroli granicznej

11 Minusy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
wykorzystanie Polski jako ogromny rynek zbytu dla produktów z Unii Europejskiej wypływ pieniędzy z Polski do Unii Europejskiej choroby zakaźne globalizacja

12 Polscy Eurodeputowani:
Platforma Obywatelska:  Jerzy Buzek Zdzisław Chmielewski Małgorzata Handzlik Stanisław Jałowiecki Filip Kaczmarek Bogdan Klich Barbara Kurdycka Janusz Lewandowski Jan Olbrycht Paweł Piskorski Jacek Potasiewicz Jacek Saryusz-Wolski Bogusław Sonik Zbigniew Zaleski Tadeusz Zefiewka Prawo i Sprawiedliwość: Adam Bielan Anna Fotyga Mieczysław Janowski Michał Kamiński Marcin Libicki Wojciech Rosztowski Konrad Szymański Socjaldemokracja Polska: Genowefa Grabowska Józef Pinior Dariusz Rosati

13 Unia Wolności: Bronisław Geremek Jan Kułakowski Janusz Onyszkiewicz Grażyna Staniszewska Samoobrona: Marek Czarnecki Ryszard Czarnecki Bogdan Golik Wiesław Kuc Jan Masiel Leopold Rutowicz SLD-UP: Lidia Geringer d’ Oedenberg Adam Gierek Bogusław Liberacki Marek Siwiec Andrzej Szejna Liga Polskich Rodzin: Filip Adwent Sylwester Chruszcz Maciej Giertych Dariusz Grabowski Urszula Krupa Bogdan Pęk Mirosław Piotrkowski Bogusław Rogalski Witold Tomczak Wojciech Wierzejski Polskie Stronnictwo Ludowe: Zbigniew Kuźmiuk Zdzisław Podkański Czesław Siekierski Janusz Wojciechowski

14 Jerzy Karol Buzek (ur. 3 lipca 1940 w Śmiłowicach na Zaolziu) – polski polityk, profesor nauk technicznych, poseł na Sejm III kadencji oraz premier rządu RP w latach 1997–2001, od 2004 poseł do Parlamentu Europejskiego VI i VII kadencji, a od 14 lipca 2009 jego przewodniczący.

15 Definicja Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
Co sześć miesięcy kolejne państwo członkowskie Unii Europejskiej sprawuje Prezydencję, czyli przewodniczy pracom Rady Unii Europejskiej. W tym czasie państwo sprawujące Prezydencję staje się gospodarzem większości unijnych wydarzeń i gra kluczową rolę na wszystkich polach aktywności Unii Europejskiej. Jest odpowiedzialne za organizację spotkań UE, nadaje kierunek polityczny Unii, dba o jej rozwój, integrację oraz bezpieczeństwo.

16 1 lipca 2011 roku Polska obejmuje Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.
Przygotowania organizacyjne do polskiej Prezydencji toczą się pełną parą. Realizację pewnych zadań rozpoczęliśmy już w 2007 roku wychodząc od analizy doświadczeń innych krajów. W 2008 roku powołany został Pełnomocnik rządu ds. Prezydencji, a w styczniu 2009 roku polski rząd przyjął kompleksowy program przygotowań do tego historycznego wydarzenia. Ponadto w roku zabezpieczone zostały środki finansowe na organizację, ruszyły przygotowania logistyczne, a także szkolenia dla polskich urzędników i pierwsze działania informacyjno-promocyjne.

17 Bibliografia http://intereuropa.interia.pl/

18 Wykonali: Michał Duda Szymon Prządka Kamil Zakrzewski Damian Wesołowki
Mateusz Gąsiorowski Ramona Biernatek


Pobierz ppt "Polska w Unii Europejskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google