Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWA CZŁOWIEKA Cz. 6 SYSTEMY REGIONALNE Zdzisław Kędzia PREZENTACJA NA PRAWACH RĘKOPISU PRZEZNACZONA JAKO POMOC DLA SŁUCHACZY STUDIUM ADMINISTRACJI WPiA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWA CZŁOWIEKA Cz. 6 SYSTEMY REGIONALNE Zdzisław Kędzia PREZENTACJA NA PRAWACH RĘKOPISU PRZEZNACZONA JAKO POMOC DLA SŁUCHACZY STUDIUM ADMINISTRACJI WPiA."— Zapis prezentacji:

1 PRAWA CZŁOWIEKA Cz. 6 SYSTEMY REGIONALNE Zdzisław Kędzia PREZENTACJA NA PRAWACH RĘKOPISU PRZEZNACZONA JAKO POMOC DLA SŁUCHACZY STUDIUM ADMINISTRACJI WPiA UAM

2 Rada Europy (1) traktaty Europejska Konwencja Praw Człowieka (1950) i Protokoły Europejska Konwencja Praw Człowieka (1950) i Protokoły Europejska Karta Socjalna (1961) i Protokoły Europejska Karta Socjalna (1961) i Protokoły Zrewidowana Europejska Karta Socjalna (1996) Zrewidowana Europejska Karta Socjalna (1996) Europejska Konwencja Statusu Prawnego Pracowników Migrantów (1977) Europejska Konwencja Statusu Prawnego Pracowników Migrantów (1977) Europejska Konwencja o Zapobieganiu Torturom (1987) Europejska Konwencja o Zapobieganiu Torturom (1987) Europejska Karta Języków Regionalnych i Mniejszości (1992) Europejska Karta Języków Regionalnych i Mniejszości (1992) Konwencja Ramowa Ochrony Mniejszości Narodowych (1995) Konwencja Ramowa Ochrony Mniejszości Narodowych (1995) Europejska Konwencja o Realizacji Praw Dzieci (1996) Europejska Konwencja o Realizacji Praw Dzieci (1996) Konwencja o Prawach Człowieka i Biomedycynie (1997) Konwencja o Prawach Człowieka i Biomedycynie (1997) Europejska Konwencja o Obywatelstwie (1997) Europejska Konwencja o Obywatelstwie (1997)

3 Rada Europy (2) System Europejskiej Konwencji – z prawnego punktu widzenia najbardziej zaawansowany System Europejskiej Konwencji – z prawnego punktu widzenia najbardziej zaawansowany System petycji (skarg) do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – ostateczny i prawnie wiążący charakter wyroków – mechanizm monitorowania przez Komitet Ministrów System petycji (skarg) do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – ostateczny i prawnie wiążący charakter wyroków – mechanizm monitorowania przez Komitet Ministrów Autor petycji – każdy (jednostka, grupa lub organizacja pozarządowa), kto uważa, że jego prawa chronione przez Konwencję i jej Protokoły zostały pogwałcone przez Państwo Stronę Autor petycji – każdy (jednostka, grupa lub organizacja pozarządowa), kto uważa, że jego prawa chronione przez Konwencję i jej Protokoły zostały pogwałcone przez Państwo Stronę Dopuszczalność – wykorzystanie krajowych środków prawnych Dopuszczalność – wykorzystanie krajowych środków prawnych Możliwość zasądzenia odszkodowania na rzecz ofiary naruszenia praw człowieka Możliwość zasądzenia odszkodowania na rzecz ofiary naruszenia praw człowieka

4 Rada Europy (3) Prawa socjalne System raportów (od 31 X 2007) – co cztery lata System raportów (od 31 X 2007) – co cztery lata Kolektywne skargi na podstawie Protokołu do Karty Socjalnej (w mocy od 1998) – pewne organizacje mogą wnosić skargi do Europejskiego Komitetu Praw Socjalnych Kolektywne skargi na podstawie Protokołu do Karty Socjalnej (w mocy od 1998) – pewne organizacje mogą wnosić skargi do Europejskiego Komitetu Praw Socjalnych Decyzje merytoryczne Komitetu przedstawiane zainteresowanym Państwom-Stronom i Komitetowi Ministrów w celu przyjęcia rezolucji o realizacji decyzji (publiczny raport) Decyzje merytoryczne Komitetu przedstawiane zainteresowanym Państwom-Stronom i Komitetowi Ministrów w celu przyjęcia rezolucji o realizacji decyzji (publiczny raport)

5 EUROPA Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Ludzki Wymiar (coroczne spotkania przeglądowe, ODIHR, dokumenty programowe)Ludzki Wymiar (coroczne spotkania przeglądowe, ODIHR, dokumenty programowe) Unia Europejska Unia Europejska Europejska Karta Praw Podstawowych (2000)Europejska Karta Praw Podstawowych (2000) Traktat z LizbonyTraktat z Lizbony Pełnomocnik Unii Europejskiej ds. Praw CzłowiekaPełnomocnik Unii Europejskiej ds. Praw Człowieka Europejski Rzecznik Praw CzłowiekaEuropejski Rzecznik Praw Człowieka Europejska Agencja Praw Podstawowych – mandat: gromadzenie i analiza informacji o prawach podstwowych poprzez badania i dochodzenia, sprawozdania i pomoc techniczną dla organów UE, Państw-Stron, państw kandydackich, a także oświatę publiczną. Nie jest jej zadaniem interwencja w indywidualnych sprawachEuropejska Agencja Praw Podstawowych – mandat: gromadzenie i analiza informacji o prawach podstwowych poprzez badania i dochodzenia, sprawozdania i pomoc techniczną dla organów UE, Państw-Stron, państw kandydackich, a także oświatę publiczną. Nie jest jej zadaniem interwencja w indywidualnych sprawach

6 Organizacja Państw Amerykańskich traktaty Amerykańska Deklaracja Praw i Obowiązków Człowieka (1948) Amerykańska Deklaracja Praw i Obowiązków Człowieka (1948) Amerykańska Konwencja Praw Człowieka (1969) I Protokoły Dodatkowe Amerykańska Konwencja Praw Człowieka (1969) I Protokoły Dodatkowe Międzyamerykańska Konwencja o Zapobieganiu Torturom i ich Karaniu (1985) Międzyamerykańska Konwencja o Zapobieganiu Torturom i ich Karaniu (1985) Międzyamerykańska Konwencja o Zapobieganiu, Karaniu i Wykorzenieniu Przemocy wobec Kobiet (1994) Międzyamerykańska Konwencja o Zapobieganiu, Karaniu i Wykorzenieniu Przemocy wobec Kobiet (1994) Międzyamerykańska Konwencja o Wymuszonych Zaginięciach Osób (1994) Międzyamerykańska Konwencja o Wymuszonych Zaginięciach Osób (1994) Międzyamerykańska Konwencja o Międzynarodowym Handlu Nieletnimi (1994) Międzyamerykańska Konwencja o Międzynarodowym Handlu Nieletnimi (1994) Międzyamerykańska Konwencja o Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych (1999) Międzyamerykańska Konwencja o Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych (1999)

7 SYSTEM MIĘDZYAMERYKAŃSKI System oparty na Karcie OPA System oparty na Karcie OPA Amerykańska Deklaracja Praw i Obowiązków Człowieka (1948)Amerykańska Deklaracja Praw i Obowiązków Człowieka (1948) Międzyamerykańska Komisja Praw CzłowiekaMiędzyamerykańska Komisja Praw Człowieka System oparty na Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka (1961) i jej Protokołach (esk 1999 and kara śmierci 1990) System oparty na Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka (1961) i jej Protokołach (esk 1999 and kara śmierci 1990) Międzyamerykański Trybunał Praw CzłowiekaMiędzyamerykański Trybunał Praw Człowieka

8 Unia Afrykańska traktaty Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów (1981) Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów (1981) Konwencja dotycząca Specyficznych Problemów Uchodźców w Afryce (1969) Konwencja dotycząca Specyficznych Problemów Uchodźców w Afryce (1969) Konwencja o Prawach i Dobrobycie Afrykańskiego Dziecka (1990) Konwencja o Prawach i Dobrobycie Afrykańskiego Dziecka (1990) Mechanizmy Mechanizmy Afrykańska Komisja Praw Człowieka i Ludów – międzyrządowe ciało monitorująceAfrykańska Komisja Praw Człowieka i Ludów – międzyrządowe ciało monitorujące Afrykański Trybunał Praw Człowieka i Ludów (Protokół wszedł w życie w 2004 r., powołanie w 2006 r.)Afrykański Trybunał Praw Człowieka i Ludów (Protokół wszedł w życie w 2004 r., powołanie w 2006 r.) Skargi dot. systematycznych, na masową skalę, poważnych naruszeń praw człowieka i ludów wnoszone do Komisji (autorzy skarg: skargi indywidualne, kolektywne i międzypańśtwowe) Skargi dot. systematycznych, na masową skalę, poważnych naruszeń praw człowieka i ludów wnoszone do Komisji (autorzy skarg: skargi indywidualne, kolektywne i międzypańśtwowe)

9 Liga Arabska Arabska Karta Praw Człowieka (2004) Arabska Karta Praw Człowieka (2004) Liczba ratyfikacji - Algeria (2006), Bahrain (2006), Iraq (2012), Jordan (2004), Kuwait (2006), Lebanon (2011), Libya (2006), Palestine (2007), Qatar (2009), Saudi Arabia (2009), Syria (2007),, the United Arab Emirates (2008), and Yemen (2008)Liczba ratyfikacji - Algeria (2006), Bahrain (2006), Iraq (2012), Jordan (2004), Kuwait (2006), Lebanon (2011), Libya (2006), Palestine (2007), Qatar (2009), Saudi Arabia (2009), Syria (2007),, the United Arab Emirates (2008), and Yemen (2008) Państwa, które podpisały, ale nie ratyfikowały Karty - Egypt (2004), Morocco (2004), Sudan (2004), Tunisia (2004)Państwa, które podpisały, ale nie ratyfikowały Karty - Egypt (2004), Morocco (2004), Sudan (2004), Tunisia (2004) mechanizm monitorujący podobny do Komitetu Praw Człowiekamechanizm monitorujący podobny do Komitetu Praw Człowieka


Pobierz ppt "PRAWA CZŁOWIEKA Cz. 6 SYSTEMY REGIONALNE Zdzisław Kędzia PREZENTACJA NA PRAWACH RĘKOPISU PRZEZNACZONA JAKO POMOC DLA SŁUCHACZY STUDIUM ADMINISTRACJI WPiA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google