Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cz. 6 SYSTEMY REGIONALNE Zdzisław Kędzia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cz. 6 SYSTEMY REGIONALNE Zdzisław Kędzia"— Zapis prezentacji:

1 Cz. 6 SYSTEMY REGIONALNE Zdzisław Kędzia
PREZENTACJA NA PRAWACH RĘKOPISU PRZEZNACZONA JAKO POMOC DLA SŁUCHACZY STUDIUM ADMINISTRACJI WPiA UAM PRAWA CZŁOWIEKA Cz. 6 SYSTEMY REGIONALNE Zdzisław Kędzia

2 Rada Europy (1) traktaty
Europejska Konwencja Praw Człowieka (1950) i Protokoły Europejska Karta Socjalna (1961) i Protokoły Zrewidowana Europejska Karta Socjalna (1996) Europejska Konwencja Statusu Prawnego Pracowników Migrantów (1977) Europejska Konwencja o Zapobieganiu Torturom (1987) Europejska Karta Języków Regionalnych i Mniejszości (1992) Konwencja Ramowa Ochrony Mniejszości Narodowych (1995) Europejska Konwencja o Realizacji Praw Dzieci (1996) Konwencja o Prawach Człowieka i Biomedycynie (1997) Europejska Konwencja o Obywatelstwie (1997)

3 Rada Europy (2) System Europejskiej Konwencji – z prawnego punktu widzenia najbardziej zaawansowany System petycji (skarg) do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – ostateczny i prawnie wiążący charakter wyroków –mechanizm monitorowania przez Komitet Ministrów Autor petycji – każdy (jednostka, grupa lub organizacja pozarządowa), kto uważa, że jego prawa chronione przez Konwencję i jej Protokoły zostały pogwałcone przez Państwo Stronę Dopuszczalność – wykorzystanie krajowych środków prawnych Możliwość zasądzenia odszkodowania na rzecz ofiary naruszenia praw człowieka

4 Rada Europy (3) Prawa socjalne System raportów (od 31 X 2007) – co cztery lata Kolektywne skargi na podstawie Protokołu do Karty Socjalnej (w mocy od 1998) – pewne organizacje mogą wnosić skargi do Europejskiego Komitetu Praw Socjalnych Decyzje merytoryczne Komitetu przedstawiane zainteresowanym Państwom-Stronom i Komitetowi Ministrów w celu przyjęcia rezolucji o realizacji decyzji (publiczny raport)

5 Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
EUROPA Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Ludzki Wymiar (coroczne spotkania przeglądowe, ODIHR, dokumenty programowe) Unia Europejska Europejska Karta Praw Podstawowych (2000) Traktat z Lizbony Pełnomocnik Unii Europejskiej ds. Praw Człowieka Europejski Rzecznik Praw Człowieka Europejska Agencja Praw Podstawowych – mandat: gromadzenie i analiza informacji o prawach podstwowych poprzez badania i dochodzenia, sprawozdania i pomoc techniczną dla organów UE, Państw-Stron, państw kandydackich, a także oświatę publiczną. Nie jest jej zadaniem interwencja w indywidualnych sprawach

6 Organizacja Państw Amerykańskich traktaty
Amerykańska Deklaracja Praw i Obowiązków Człowieka (1948) Amerykańska Konwencja Praw Człowieka (1969) I Protokoły Dodatkowe Międzyamerykańska Konwencja o Zapobieganiu Torturom i ich Karaniu (1985) Międzyamerykańska Konwencja o Zapobieganiu, Karaniu i Wykorzenieniu Przemocy wobec Kobiet (1994) Międzyamerykańska Konwencja o Wymuszonych Zaginięciach Osób (1994) Międzyamerykańska Konwencja o Międzynarodowym Handlu Nieletnimi (1994) Międzyamerykańska Konwencja o Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych (1999)

7 SYSTEM MIĘDZYAMERYKAŃSKI
System oparty na Karcie OPA Amerykańska Deklaracja Praw i Obowiązków Człowieka (1948) Międzyamerykańska Komisja Praw Człowieka System oparty na Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka (1961) i jej Protokołach (esk 1999 and kara śmierci 1990) Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka

8 Unia Afrykańska traktaty
Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów (1981) Konwencja dotycząca Specyficznych Problemów Uchodźców w Afryce (1969) Konwencja o Prawach i Dobrobycie Afrykańskiego Dziecka (1990) Mechanizmy Afrykańska Komisja Praw Człowieka i Ludów –międzyrządowe ciało monitorujące Afrykański Trybunał Praw Człowieka i Ludów (Protokół wszedł w życie w 2004 r., powołanie w 2006 r.) Skargi dot. systematycznych, na masową skalę, poważnych naruszeń praw człowieka i ludów wnoszone do Komisji (autorzy skarg: skargi indywidualne, kolektywne i międzypańśtwowe)

9 Liga Arabska Arabska Karta Praw Człowieka (2004)
Liczba ratyfikacji - Algeria (2006), Bahrain (2006), Iraq (2012), Jordan (2004), Kuwait (2006), Lebanon (2011), Libya (2006), Palestine (2007), Qatar (2009), Saudi Arabia (2009), Syria (2007),, the United Arab Emirates (2008), and Yemen (2008) Państwa, które podpisały, ale nie ratyfikowały Karty - Egypt (2004), Morocco (2004), Sudan (2004), Tunisia (2004) mechanizm monitorujący podobny do Komitetu Praw Człowieka


Pobierz ppt "Cz. 6 SYSTEMY REGIONALNE Zdzisław Kędzia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google