Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA W RAMACH PROJEKTU MŁODZI GŁOSUJĄ LEKCJA O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM MŁODZIEZOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY KWIDZYN.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA W RAMACH PROJEKTU MŁODZI GŁOSUJĄ LEKCJA O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM MŁODZIEZOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY KWIDZYN."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA W RAMACH PROJEKTU MŁODZI GŁOSUJĄ LEKCJA O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM MŁODZIEZOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY KWIDZYN

2 O nas W placówce pod opieką Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego znajduje się sześćdziesiąt wychowanek (różna liczba w różnych okresach). Są to dziewczęta w wieku od trzynastu do dziewiętnastu lat. Wszystkie zostały skierowane do naszej placówki postanowieniem sądu. Otrzymują tu wszechstronną pomoc wychowawczą, psychologiczną, pedagogiczną logopedyczną, a także medyczną. Przede wszystkim realizują u nas obowiązek szkolny – uczą się w klasach: I, II i III Gimnazjum Specjalnego oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej o kierunku kucharz małej gastronomii. Potrzeba wiele pracy, cierpliwości a może najbardziej miłości, by nabrały zaufania do ludzi i odzyskały radość życia. Z naszej strony robimy wszystko, aby wychowanka opuszczająca MOW potrafiła dobrze funkcjonować w rodzinie, w szkole lub w pracy oraz społeczeństwie; żeby adekwatnie oceniała swoje możliwości i umiała wykorzystać swoje, choćby minimalne, zdolności, zainteresowania i dobre chęci. A najważniejsze – żeby nie traciła nadziei i dostrzegała wartość zwykłej, szarej codzienności (w MOW funkcjonuje autorski program wychowawczy Radość Codzienności). WYCHOWANKI CHĘTNIE UCZESTNICZYŁU W ZAJECIACH - lekcja o Parlamencie Europejskim. UZUPELNIŁY WIEDZĘ NA TEN TEMAT. Zajęcia wzbogaciła obecność studentki pani Karoliny, która również omawiała zadania parlamentu, członkostwo w UE (PANI Karolina zaproszona została w ramach XX sesji sejmu dzieci i młodzieży do MOW, jednak wykorzystałyśmy obecność i porozmawiałyśmy ze studentką na temat parlamentu).

3 I cześć Realizacja zadania obyła się na terenie MOW Kwidzyn. W zajęciach uczestniczyło 52 wychowanki. Pierwsza cześć poprowadzona była w formie dyskusji przez studentkę Karolinę Szymanek. Pani Karolina przedstawiła wychowankom podstawowe wydarzenia z historii UE, omówiła czym jest Parlament Europejski, czym zajmuje się przewodniczący Parlamentu itp. Podczas spotkania wykorzystano materiały Parlament Europejski Pytania, które chcielibyście zadać…… Uczestniczki spotkania były bardzo zainteresowane tematyką spotkania, angażowały się podczas dyskusji.

4 Zdjęcia - spotkanie z panią Karolina

5 Z uczestnictwa w zajęciach wychowanki wyniosły wychowanki znają i rozumieją pojęcie parlamentu oraz istotę parlamentaryzmu. Wychowanki potrafią przedstawić najważniejsze informacje o Parlamencie Europejskim. wychowanki dostrzegają związki podobieństwa i różnice między funkcjami i zadaniami parlamentów krajowego i europejskiego wychowanki potrafią przedstawić zakres kompetencji Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej, Rady UE, Trybunału Europejskiego

6 Część II Część druga zajęć odbyła sią w grupach wychowawczych na terenie Ośrodka. Wychowawcy poszczególnych grup wykorzystując materiału udostępnione na stronie CEO zrealizowali zajęcia na temat Parlamentu Europejskiego. W zajęciach wzięło udział 52 wychowanki. (w ośrodku funkcjonują 4 grupy wychowawcze oraz gr. usamodzielnienia).

7 Zajęcia w gr. I Cel zajęć: wychowanki poznają znaczenie pojęć: rzecznictwo powyborcze oraz lobbing i są w stanie podać kilka konkretnych przykładów działań rzeczniczych w okresie między wyborami. wychowanki poznają sposoby wpływania na pracę eurodeputowanych. wychowanki dowiadują się, czym jest i czego dotyczy petycja do Parlamentu Europejskiego i jak ją sformułować.

8 Zdjęcia z zajęć

9 Efekty zajęć Wychowanki znają i rozumieją definicję parlamentu oraz istotę parlamentaryzmu. Wychowanki potrafią wymienić i umiejscowić w czasie najważniejsze etapy w historii parlamentaryzmu. Wychowanki dostrzegają związki między funkcjami i zadaniami parlamentów krajowych i Parlamentu Europejskiego.

10 Gr.II Cel zajęć; Omówienie warunków powstania parlamentu. Przedstawienie zasad działania parlamentu. Omówienie zadań parlamentu. Omówienie oraz przedstawienie zasady wyborów.

11 Zdjęcia z dyskusji

12 Efekty z zajęć Wychowanki znają i rozumieją podstawowe zasady wyborów w systemie demokratycznym. Wychowanki potrafią przedstawić podstawowe informacje dotyczące ordynacji do Parlamentu Europejskiego i cechy wyróżniające ją spośród innych ordynacji. wychowanki wiedzą, w jaki sposób głosować i jak dopisać się do spisu wyborczego.

13 Grupa III Cel zajęć: wychowanki poznają najważniejsze osiągnięcia Parlamentu Europejskiego. wyjaśnienie wychowankom, w jaki sposób Parlament Europejski wpływa na życie obywateli Unii Europejskiej.

14 Zdjęcia z zajęć

15 Efekty zajęć Wychowanki rozumieją znaczenie pojęcia parlamentu. Znają ważne informacje o Parlamencie Europejskim. Wychowanki zrozumiały sens wyborów parlamentarnych.

16 Grupa IV Cel zajęć: Uczniowie wiedzą, jak następował rozwój praw wyborczych. · Uczniowie rozumieją znaczenie udziału w wyborach. · Uczniowie potrafią sformułować argumenty za i przeciw udziałowi w wyborach.

17 Zdjęcia z zajęć

18 Efekty zajęć wychowanki wiedzą, jak następował rozwój praw wyborczych. · wychowanki rozumieją znaczenie udziału w wyborach. · wychowanki potrafią sformułować argumenty za i przeciw udziałowi w wyborach.

19 Koordynatorka wspierająca wychowawcę w realizacji zadania Jako wychowanka, przewodnicząca samorządu uczniowskiego z ogromną satysfakcją wspierałam panią Barbarę Dzich w realizacji zadania w ramach projektu Młodzi głosują. Udział w państwa projekcie dla wszystkich wychowanek był nowym wyzwaniem. Dowiedziałyśmy się wielu ciekawych rzeczy na temat Parlamentu Europejskiego. Paulina Moskaluk

20 Podsumowanie Wychowanki chętnie uczestniczyły w zajęciach lekcyjnych na temat Parlamentu Europejskiego. Uzupełniły wiedze na temat parlamentu. Zrozumiały jak ważną instytucją w życiu każdego człowieka jest parlament. Zrozumiały znaczenie wyborów parlamentarnych. Koordynator projektu, wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kwidzynie Barbara Dzich


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA W RAMACH PROJEKTU MŁODZI GŁOSUJĄ LEKCJA O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM MŁODZIEZOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY KWIDZYN."

Podobne prezentacje


Reklamy Google