Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA W RAMACH PROJEKTU „MŁODZI GŁOSUJĄ” LEKCJA O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM MŁODZIEZOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY KWIDZYN.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA W RAMACH PROJEKTU „MŁODZI GŁOSUJĄ” LEKCJA O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM MŁODZIEZOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY KWIDZYN."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA W RAMACH PROJEKTU „MŁODZI GŁOSUJĄ” LEKCJA O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM MŁODZIEZOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY KWIDZYN

2 O nas W placówce pod opieką Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego znajduje się sześćdziesiąt wychowanek (różna liczba w różnych okresach). Są to dziewczęta w wieku od trzynastu do dziewiętnastu lat. Wszystkie zostały skierowane do naszej placówki postanowieniem sądu. Otrzymują tu wszechstronną pomoc wychowawczą, psychologiczną , pedagogiczną logopedyczną, a także medyczną. Przede wszystkim realizują u nas obowiązek szkolny – uczą się w klasach: I, II i III Gimnazjum Specjalnego oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej o kierunku kucharz małej gastronomii. Potrzeba wiele pracy, cierpliwości a może najbardziej miłości, by nabrały zaufania do ludzi i odzyskały radość życia. Z naszej strony robimy wszystko, aby wychowanka opuszczająca MOW potrafiła dobrze funkcjonować w rodzinie, w szkole lub w pracy oraz społeczeństwie; żeby adekwatnie oceniała swoje możliwości i umiała wykorzystać swoje, choćby minimalne, zdolności, zainteresowania i dobre chęci. A najważniejsze – żeby nie traciła nadziei i dostrzegała wartość zwykłej, szarej codzienności (w MOW funkcjonuje autorski program wychowawczy „Radość Codzienności”). WYCHOWANKI CHĘTNIE UCZESTNICZYŁU W ZAJECIACH - lekcja o Parlamencie Europejskim. UZUPELNIŁY WIEDZĘ NA TEN TEMAT. Zajęcia wzbogaciła obecność studentki pani Karoliny, która również omawiała zadania parlamentu , członkostwo w UE (PANI Karolina zaproszona została w ramach XX sesji sejmu dzieci i młodzieży do MOW, jednak wykorzystałyśmy obecność i porozmawiałyśmy ze studentką na temat parlamentu).

3 I cześć Realizacja zadania obyła się na terenie MOW Kwidzyn. W zajęciach uczestniczyło 52 wychowanki. Pierwsza cześć poprowadzona była w formie dyskusji przez studentkę Karolinę Szymanek. Pani Karolina przedstawiła wychowankom podstawowe wydarzenia z historii UE, omówiła czym jest Parlament Europejski , czym zajmuje się przewodniczący Parlamentu itp. Podczas spotkania wykorzystano materiały „ Parlament Europejski Pytania, które chcielibyście zadać……” Uczestniczki spotkania były bardzo zainteresowane tematyką spotkania, angażowały się podczas dyskusji.

4 Zdjęcia - spotkanie z panią Karolina

5 Z uczestnictwa w zajęciach wychowanki wyniosły
wychowanki znają i rozumieją pojęcie parlamentu oraz istotę parlamentaryzmu. Wychowanki potrafią przedstawić najważniejsze informacje o Parlamencie Europejskim. wychowanki dostrzegają związki podobieństwa i różnice między funkcjami i zadaniami parlamentów krajowego i europejskiego wychowanki potrafią przedstawić zakres kompetencji Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej, Rady UE, Trybunału Europejskiego

6 Część II Część druga zajęć odbyła sią w grupach wychowawczych na terenie Ośrodka. Wychowawcy poszczególnych grup wykorzystując materiału udostępnione na stronie CEO zrealizowali zajęcia na temat Parlamentu Europejskiego. W zajęciach wzięło udział 52 wychowanki. (w ośrodku funkcjonują 4 grupy wychowawcze oraz gr. usamodzielnienia).

7 Zajęcia w gr. I Cel zajęć:
wychowanki poznają znaczenie pojęć: „rzecznictwo powyborcze” oraz „lobbing” i są w stanie podać kilka konkretnych przykładów działań rzeczniczych w okresie między wyborami. wychowanki poznają sposoby wpływania na pracę eurodeputowanych. wychowanki dowiadują się, czym jest i czego dotyczy petycja do Parlamentu Europejskiego i jak ją sformułować.

8 Zdjęcia z zajęć

9 Efekty zajęć Wychowanki znają i rozumieją definicję parlamentu oraz istotę parlamentaryzmu. Wychowanki potrafią wymienić i umiejscowić w czasie najważniejsze etapy w historii parlamentaryzmu. Wychowanki dostrzegają związki między funkcjami i zadaniami parlamentów krajowych i Parlamentu Europejskiego.

10 Gr.II Omówienie warunków powstania parlamentu.
Cel zajęć; Omówienie warunków powstania parlamentu. Przedstawienie zasad działania parlamentu. Omówienie zadań parlamentu. Omówienie oraz przedstawienie zasady wyborów.

11 Zdjęcia z dyskusji

12 Efekty z zajęć Wychowanki znają i rozumieją podstawowe zasady wyborów w systemie demokratycznym. Wychowanki potrafią przedstawić podstawowe informacje dotyczące ordynacji do Parlamentu Europejskiego i cechy wyróżniające ją spośród innych ordynacji. wychowanki wiedzą, w jaki sposób głosować i jak dopisać się do spisu wyborczego.

13 Grupa III Cel zajęć: wychowanki poznają najważniejsze osiągnięcia Parlamentu Europejskiego. wyjaśnienie wychowankom, w jaki sposób Parlament Europejski wpływa na życie obywateli Unii Europejskiej.

14 Zdjęcia z zajęć

15 Efekty zajęć Wychowanki rozumieją znaczenie pojęcia parlamentu.
Znają ważne informacje o Parlamencie Europejskim. Wychowanki zrozumiały sens wyborów parlamentarnych.

16 Grupa IV Cel zajęć: Uczniowie wiedzą, jak następował rozwój praw wyborczych. · Uczniowie rozumieją znaczenie udziału w wyborach. · Uczniowie potrafią sformułować argumenty za i przeciw udziałowi w wyborach.

17 Zdjęcia z zajęć

18 Efekty zajęć wychowanki wiedzą, jak następował rozwój praw wyborczych.
· wychowanki rozumieją znaczenie udziału w wyborach. · wychowanki potrafią sformułować argumenty za i przeciw udziałowi w wyborach.

19 Koordynatorka wspierająca wychowawcę w realizacji zadania
Jako wychowanka , przewodnicząca samorządu uczniowskiego z ogromną satysfakcją wspierałam panią Barbarę Dzich w realizacji zadania w ramach projektu „Młodzi głosują”. Udział w państwa projekcie dla wszystkich wychowanek był nowym wyzwaniem. Dowiedziałyśmy się wielu ciekawych rzeczy na temat Parlamentu Europejskiego. Paulina Moskaluk

20 Podsumowanie Wychowanki chętnie uczestniczyły w zajęciach lekcyjnych na temat Parlamentu Europejskiego. Uzupełniły wiedze na temat parlamentu. Zrozumiały jak ważną instytucją w życiu każdego człowieka jest parlament. Zrozumiały znaczenie wyborów parlamentarnych. Koordynator projektu, wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kwidzynie Barbara Dzich


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA W RAMACH PROJEKTU „MŁODZI GŁOSUJĄ” LEKCJA O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM MŁODZIEZOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY KWIDZYN."

Podobne prezentacje


Reklamy Google