Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historia integracji Polski z Unią Europejską:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historia integracji Polski z Unią Europejską:"— Zapis prezentacji:

1 Historia integracji Polski z Unią Europejską:
25 czerwca 1988r – podpisanie tzw. Wspólnej Deklaracji między EWG a RWPG Wrzesień 1988r. Nawiązanie przez Polskę stosunków dyplomatycznych z EWG 19 września 1989r. – Podpisanie Układu o handlu, współpracy gospodarczej i handlowej, Grudzień 1989r. – stworzenie programu pomocniczego PHARE 22 grudnia 1990r. – rozpoczęcie negocjacji o stowarzyszenie Polski z EWG 16 grudnia 1991r. - podpisanie umowy stowarzyszeniowej (Układu Europejskiego) 1 lutego 1994r. – wejście w życie Układu Europejskiego

2 8 kwietnia 1994r. – złożenie przez Polskę wniosku o przyjęcie do Unii Europejskiej,
1 października 1996r. – utworzenie Komitetu Integracji Europejskiej, 28 stycznia 1997r. - zatwierdzenie przez Radę Ministrów RP Narodowej Strategii Integracji 16 lipca 1997r. – przedstawienie przez Komisję Europejską dokumentu Agenda 2000 30 marca 1998r. – rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych Polski 23 czerwca 1998 r. – przyjęcie przez Radę Ministrów RP Narodowego Programu Przygotowań do Członkostwa 26 lutego 2001r. – podpisanie przez państwa członkoskie UE traktatu nicejskiego 16 kwietnia 2003r – podpisanie akcesyjne w Polsce

3 Ostatni etap wejścia do Unii:
7 – 8 czerwca 2003r. – referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

4 % głosów naTak w poszczególnych województwach

5 Wyniki negocjacji Polski o członkostwo:
Swobodny przepływ kapitału – Polska uzyskała 5-letni okres przejściowy na stosowanie dotychczasowych zasad nabywania przez cudzoziemców tzw. Drugich domów. Swobodny przepływ osób - ustalono formułę okresu przejściowego przy otwieraniu rynków europejskich dla mieszkańców europy wschodniej Rolnictwo – 55 % wysokości dopłat bezpośrednich w 2004r, kwota miała ta rosnąć do 2010r., kiedy to osągnęłaby 100 %.

6 Przyjęcie Polski do Unii Europejskiej
Przyjęcie nastąpiło w dniu 1 maja 2004r. Premierem Polski był wtedy Leszek Miller, zaś prezydentem Aleksander Kwaśniewski.

7 Przyjęcie do strefy Schengen
Nastąpiło 1 stycznia 2007r. Premierem był Jarosław Kaczyński, natomiast Prezydentem Lech Kaczyński.


Pobierz ppt "Historia integracji Polski z Unią Europejską:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google