Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

.. Unia Europejska- gospodarczo-polityczny związek demokratycznych państw europejskich. Powstała na mocy traktatu w Maastricht- 1 listopada 1993r. Jest.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ".. Unia Europejska- gospodarczo-polityczny związek demokratycznych państw europejskich. Powstała na mocy traktatu w Maastricht- 1 listopada 1993r. Jest."— Zapis prezentacji:

1 .

2 Unia Europejska- gospodarczo-polityczny związek demokratycznych państw europejskich. Powstała na mocy traktatu w Maastricht- 1 listopada 1993r. Jest efektem wieloletniej integracji politycznej, społecznej i gospodarczej. Flaga UE

3 Informacje podstawowe Początkiem integracji europejskiej było powstanie w 1952 roku Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. W roku 1958 powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza. Natomiast Unia Europejska działająca do teraz powstała w 1993 r. Konstytucja obowiązująca w UE od czasu wejścia w życie traktatu lizbońskiego (1 grudnia 2009) została nazwana Traktatem o Unii Europejskiej. Ważna jest również Karta praw podstawowych. Na początku do Unii należało 6 państw. Potem stopniowo dołączały nowe. Aktualnie jest 28 państw członkowskich. Siedziba Unii Europejskiej mieści się w Brukseli, przewodniczącym jest José Barroso. Siedziba UE- Bruksela José Barroso

4 Ojcowie założyciele Konrad Adenauer Jean Monnet Robert Schuman Alcide de Gasperi

5 Najważniejsze organy Unii Europejskiej Parlament Europejski- instytucja Unii Europejskiej będąca odpowiednikiem jednoizbowego parlamentu, której członkowie są wybierani przez obywateli państw należących do UE na 5-letnią kadencję. Przede wszystkim organ prawodawczy. Rada Unii Europejskiej- główny organ decyzyjny Unii Europejskiej. Przewodniczącym Rady jest minister z kraju sprawującego aktualnie prezydencję. Prezydencja Rady przypada co pół roku na kolejne państwo członkowskie. Aktualnie zadanie to sprawuje Grecja. Komisja Europejska- organ wykonawczy Unii Europejskiej będący instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorujący prace wszystkich jej agencji i zarządzającą jej funduszami. Posiada wyłączną inicjatywę legislacyjną. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej- instytucja sądownicza. Obecnie składa się z trzech organów sądowniczych: Trybunału Sprawiedliwości, Sądu i Sądu do spraw Służby Publicznej. Rada Europejska- instytucja Unii Europejskiej mająca za zadanie wyznaczanie ogólnych kierunków rozwoju Unii i jej priorytetów politycznych.

6 Państwa członkowskie Unii Europejskiej Państwa założycielskie to Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Włochy. Należały do Unii Europejskiej od 1952 roku. Następnie przystępowały państwa takie jak: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Malta, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Węgry, Wielka Brytania, Łotwa. Polska przystąpiła 1 maja 2004 roku.

7 Kraje członkowskie UE

8 Cele Unii Europejskiej promowanie ekonomicznego i społecznego postępu poprzez zacieśnianie współpracy gospodarczej i likwidowanie barier w obrocie handlowym między państwami członkowskimi, wzmacnianie obrazu Unii jako jednego ciała politycznego, dążenie do stworzenia obywatelstwa europejskiego i poczucia przynależności do jednej wspólnoty u zwykłych obywateli, rozwijanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwego traktowania, ujednolicenie struktury gospodarczej krajów członkowskich, wyrównanie rozwoju gospodarczego regionów, polepszenie standardów życia.

9 Możliwość korzystania z programów pomocy, Szybszy rozwój gospodarczy Większy napływ zagranicznego kapitału daje szansę unowocześnienia wielu gałęzi przemysłu, Uruchomienie i stymulowanie procesów innowacji społecznej, gospodarczej, Powstanie nowych miejsc pracy, spadek bezrobocia, wzrost wynagrodzenia, Korzyści z realizacji zasad czterech swobód- swobody osiedlania się, podejmowania pracy oraz przepływu kapitału i usług, Przyspieszony rozwój regionów i miast współpracujących z innymi regionami UE i tworzących tzw. Euroregiony, Uaktywnienie międzynarodowego ruchu turystycznego, Polepszenie bezpieczeństwa i pozycji polski w Europie, Wyjście z sąsiedztwa dwóch mocarstw: Rosji i Niemiec.

10 Walutą obowiązującą w Unii Europejskiej jest Euro, Na fladze przedstawiony jest okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na lazurowym tle, Liczba gwiazd nie jest związana z liczbą Państw Członkowskich. Gwiazd jest dwanaście, ponieważ liczba dwanaście jest tradycyjnie symbolem doskonałości, pełni i jedności. Dlatego też, flaga pozostaje jednakowa, bez względu na rozszerzenia UE symbolem wspólnej waluty UE euro jest grecka litera epsilon przecięta dwiema równoległymi liniami poziomymi.

11 Europa leży na pięciu kontynentach. Poza Europą terytoria należące do Unii znajdują się w: Azji (Cypr), Ameryce Północnej (m.in. Martynika), Ameryce Południowej (Gujana Francuska), a także w Afryce (np. Ceuta, Reunion), Hymnem Unii Europejskiej jest Oda do radości, 9 maja jest Dniem Europy ustanowiony na pamiątkę Planu Schumana ogłoszonego 9 maja 1950 roku.

12 Maskotka Unii Europejskiej nosi nazwę Syriusz. Jest to niebieska, uśmiechnięta stonoga, która w każdym kraju występuje ubrana w charakterystyczne dla niego elementy. W 2012 roku Unia Europejska otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla.

13 Prezentację przygotowała: Ewelina Romik Żródła: Wikipedia.org, Encyklopedia powszechna PWN, Ściąga.pl, Msw.gov.pl, Europa.pl, Euroactiv.pl, Unia.realnet.pl.


Pobierz ppt ".. Unia Europejska- gospodarczo-polityczny związek demokratycznych państw europejskich. Powstała na mocy traktatu w Maastricht- 1 listopada 1993r. Jest."

Podobne prezentacje


Reklamy Google