Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMATOR 2014 dla kandydatów do klas pierwszych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMATOR 2014 dla kandydatów do klas pierwszych"— Zapis prezentacji:

1 INFORMATOR 2014 dla kandydatów do klas pierwszych
ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Nr II im. L. KRUCZKOWSKIEGO TECHNIKUM Nr 2 w MORĄGU

2 zapraszamy do kształcenia w następujących oddziałach:
W roku szkolnym 2014/2015 zapraszamy do kształcenia w następujących oddziałach: Liceum Ogólnokształcące Nr II im. L. Kruczkowskiego politechnicznym biznesowo-menadżerskim medycznym bezpieczeństwo publiczne psychologiczno-społecznym humanistycznym lingwistyczno-medialnym turystycznym Technikum Nr 2 technik informatyk

3 politechniczny Nazwa oddziału Przedmioty punktowane przy rekrutacji
język polski, język obcy, matematyka, do wyboru: fizyka, informatyka, biologia, chemia, geografia Języki obce I język obcy: kontynuacja języka obcego z gimnazjum (angielski lub niemiecki) na poziomie odpowiadającym wynikowi egzaminu gimnazjalnego – podział na 2 poziomy zaawansowania; przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym II język obcy – do wyboru przez kandydata: - angielski, niemiecki (na poziomie dla kontynuujących lub początkujących), - francuski lub rosyjski (dla początkujących) Zajęcia prowadzone są w grupach międzyklasowych. Grupy liczą od osób. Przedmioty wiodące Od II klasy: matematyka, fizyka oraz 1 wybrany przedmiot spośród: informatyka, biologia, chemia, geografia, język angielski Przygotowuje do studiów m.in.: politechnicznych na kierunkach o profilach ścisłych, inżynierskich, ekonomicznych: matematyka, informatyka, elektronika, architektura, budownictwo, geodezja i kartografia, mechanika i budowa maszyn, robotyka, pożarnictwo Propozycja przedmiotów dodatkowych (uzupełniających) - podstawy rysunku - grafika komputerowa - elementy logiki - historia i społeczeństwo

4 biznesowo-menadżerski
Nazwa oddziału biznesowo-menadżerski Przedmioty punktowane przy rekrutacji język polski, język obcy, matematyka, do wyboru: wiedza o społeczeństwie, geografia, chemia, fizyka Języki obce I język obcy: kontynuacja języka obcego z gimnazjum (angielski lub niemiecki) na poziomie odpowiadającym wynikowi egzaminu gimnazjalnego – podział na 2 poziomy zaawansowania; przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym II język obcy – do wyboru przez kandydata: - angielski, niemiecki (na poziomie dla kontynuujących lub początkujących), - francuski lub rosyjski (dla początkujących) Zajęcia prowadzone są w grupach międzyklasowych. Grupy liczą od osób. Przedmioty wiodące Od II klasy: geografia, matematyka oraz 1 wybrany przedmiot spośród: wiedza o społeczeństwie, język angielski, chemia, fizyka Przygotowuje do studiów m.in.: ekonomicznych na kierunkach związanych z ekonomią, ekonometrią, finansami, rachunkowością, zarządzaniem i marketingiem, geodezją i kartografią, międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi, bankowością, rachunkowością, gospodarka przestrzenna, geografia, geologia, matematyka Propozycja przedmiotów dodatkowych (uzupełniających) - ekonomia w praktyce historia i społeczeństwo komunikacja interpersonalna i autoprezentacja

5 medyczny Nazwa oddziału Przedmioty punktowane przy rekrutacji
język polski, język obcy, matematyka, do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia Języki obce I język obcy: kontynuacja języka obcego z gimnazjum (angielski lub niemiecki) na poziomie odpowiadającym wynikowi egzaminu gimnazjalnego – podział na 2 poziomy zaawansowania; przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym II język obcy – do wyboru przez kandydata: - angielski, niemiecki (na poziomie dla kontynuujących lub początkujących), - francuski lub rosyjski (dla początkujących) Zajęcia prowadzone są w grupach międzyklasowych. Grupy liczą osób. Przedmioty wiodące Od II klasy: biologia, chemia oraz 1 wybrany przedmiot spośród: fizyka, matematyka, geografia, język angielski Przygotowuje do studiów m.in.: medycznych (medycyna, stomatologia, farmacja, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne…) i politechnicznych, związanych z naukami przyrodniczymi: biotechnologia, bioinżynieria, weterynaria i zootechnika, ochrona środowiska, technologia żywności i żywienia, dietetyka Propozycja przedmiotów dodatkowych (uzupełniających) ratownictwo przedmedyczne podstawy statystyki opisowej historia i społeczeństwo

6 bezpieczeństwo publiczne
Nazwa oddziału bezpieczeństwo publiczne Przedmioty punktowane przy rekrutacji język polski, język obcy, matematyka, do wyboru: geografia, wiedza o społeczeństwie, historia Języki obce I język obcy: kontynuacja języka obcego z gimnazjum (angielski lub niemiecki) na poziomie odpowiadającym wynikowi egzaminu gimnazjalnego – podział na 2 poziomy zaawansowania; przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym II język obcy – do wyboru przez kandydata: - angielski, niemiecki (na poziomie dla kontynuujących lub początkujących), - francuski lub rosyjski (dla początkujących). Zajęcia prowadzone są w grupach międzyklasowych. Grupy językowe liczą od osób. Przedmioty wiodące Od II klasy: geografia, wiedza o społeczeństwie oraz 1 wybrany przedmiot spośród: język angielski, język polski, historia lub matematyka Przygotowuje do studiów m.in.: akademiach wojskowych (np. WAT) – bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne (np. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie), uniwersyteckich - na kierunkach związanych z naukami społecznymi, obronnością, administracją, prawem, zarządzaniem (w tym kryzysowym), gospodarką przestrzenną, socjologią, politologią Propozycja przedmiotów dodatkowych (uzupełniających) historia i społeczeństwo podstawy prawa ratownictwo przedmedyczne elementy statystyki korespondencja sztuk komunikacja interpersonalna i autoprezentacja

7 psychologiczno-społeczny
Nazwa oddziału psychologiczno-społeczny Przedmioty punktowane przy rekrutacji język polski, język obcy, matematyka, do wyboru: biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia Języki obce I język obcy: kontynuacja języka obcego z gimnazjum (angielski lub niemiecki) na poziomie odpowiadającym wynikowi egzaminu gimnazjalnego – podział na 2 poziomy zaawansowania; przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym II język obcy – do wyboru przez kandydata: - angielski, niemiecki (na poziomie dla kontynuujących lub początkujących), - francuski lub rosyjski (dla początkujących) Zajęcia prowadzone są w grupach międzyklasowych. Grupy językowe liczą od osób. Przedmioty wiodące Od II klasy: biologia, język polski oraz 1 wybrany przedmiot spośród: geografia, wiedza o społeczeństwie, historia, język angielski Przygotowuje do studiów m.in.: psychologia, socjologia, resocjalizacja, public relations, pedagogika, biologia, neurobiologia, neurobiopsychologia, na kierunkach związanych z naukami społecznymi, ekonomicznymi, zarządzaniem i marketingiem, europeistyką, prawem, naukami o człowieku i świecie … Propozycja przedmiotów dodatkowych (uzupełniających) historia i społeczeństwo podstawy psychologii podstawy statystyki opisowej zajęcia artystyczne podstawy prawa

8 humanistyczny Nazwa oddziału Przedmioty punktowane przy rekrutacji
język polski, język obcy, matematyka, do wyboru: geografia, wiedza o społeczeństwie, historia Języki obce I język obcy: kontynuacja języka obcego z gimnazjum (angielski lub niemiecki) na poziomie odpowiadającym wynikowi egzaminu gimnazjalnego – podział na 2 poziomy zaawansowania; przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym II język obcy – do wyboru przez kandydata: - angielski, niemiecki (na poziomie dla kontynuujących lub początkujących), - francuski lub rosyjski (dla początkujących) Zajęcia prowadzone są w grupach międzyklasowych. Grupy językowe liczą od osób. Przedmioty wiodące Od II klasy: język polski , historia oraz 1 wybrany przedmiot spośród: geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski, matematyka Przygotowuje do studiów m.in.: prawo, filologie, socjologia, public relations, pedagogika, na kierunkach związanych z naukami społecznymi, ekonomicznymi, zarządzaniem i marketingiem, europeistyką, politologia, dziennikarstwo… Propozycja przedmiotów dodatkowych (uzupełniających) przyroda podstawy filozofii korespondencja sztuk zajęcia artystyczne podstawy prawa

9 lingwistyczno-medialny
Nazwa oddziału lingwistyczno-medialny Przedmioty punktowane przy rekrutacji język polski, język obcy, matematyka, do wyboru: geografia, wiedza o społeczeństwie, historia, informatyka, język niemiecki Języki obce I język obcy: kontynuacja języka obcego z gimnazjum (angielski lub niemiecki) na poziomie odpowiadającym wynikowi egzaminu gimnazjalnego – podział na 2 poziomy zaawansowania; przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym II język obcy – do wyboru przez kandydata: - angielski, niemiecki (na poziomie dla kontynuujących lub początkujących), - francuski lub rosyjski (dla początkujących) Zajęcia prowadzone są w grupach międzyklasowych. Grupy językowe liczą od osób. Przedmioty wiodące Od II klasy: język angielski, historia oraz 1 wybrany przedmiot spośród: język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie, informatyka Przygotowuje do studiów m.in.: lingwistyka, dziennikarstwo., kulturoznawstwo, filologie, socjologia, public relations, pedagogika, na kierunkach związanych z naukami społecznymi, ekonomicznymi, zarządzaniem i marketingiem, europeistyką, politologia, dziennikarstwo, … Propozycja przedmiotów dodatkowych (uzupełniających) przyroda podstawy filozofii korespondencja sztuk zajęcia artystyczne podstawy prawa komunikacja interpersonalna i autoprezentacja

10 turystyczny Nazwa oddziału Przedmioty punktowane przy rekrutacji
język polski, język obcy, matematyka, do wyboru: geografia, język niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie Języki obce I język obcy: kontynuacja języka obcego z gimnazjum (angielski lub niemiecki) na poziomie odpowiadającym wynikowi egzaminu gimnazjalnego – podział na 2 poziomy zaawansowania; przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym II język obcy – do wyboru przez kandydata: - angielski, niemiecki (na poziomie dla kontynuujących lub początkujących), - francuski lub rosyjski (dla początkujących) Zajęcia prowadzone są w grupach międzyklasowych. Grupy językowe liczą od osób. Przedmioty wiodące Od II klasy: język angielski, geografia oraz 1 wybrany przedmiot spośród: , wiedza o społeczeństwie, język polski, historia, język niemiecki Przygotowuje do studiów m.in.: prawo, filologie, socjologia, public relations, pedagogika, na kierunkach związanych z naukami społecznymi, ekonomicznymi, zarządzaniem i marketingiem, europeistyką, politologia, dziennikarstwo… Propozycja przedmiotów dodatkowych (uzupełniających) przyroda język angielski w turystyce korespondencja sztuk zajęcia artystyczne podstawy prawa podstawy statystyki opisowej komunikacja interpersonalna i autoprezentacja

11 Przedmioty punktowane przy rekrutacji
Nazwa oddziału technik informatyk Przedmioty punktowane przy rekrutacji język polski, język angielski, matematyka, informatyka Języki obce I język obcy: kontynuacja języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym – przygotowanie do egzaminu maturalnego II język obcy – język niemiecki od poziomu początkowego – podstawy komunikacji ; Dodatkowo język angielski zawodowy. Zajęcia prowadzone są w grupach. Przedmioty wiodące matematyka, informatyka, przedmioty zawodowe Opis Aby otrzymać dyplom technika należy zdać trzy kwalifikacje w zawodzie: - po klasie drugiej: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E-12) - po klasie trzeciej: Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E-13) w klasie czwartej: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E-14). Typowe miejsca pracy dla technika informatyki: administrator sieci, grafik komputerowy, informatyk wsparcia użytkowników, konsultant help desk, konsultant/wdrożeniowiec IT, pozycjoner stron internetowych, programista, robotyk, serwisant sprzętu komputerowego, tester oprogramowania komputerowego, webmaster… Zdanie matury umożliwia podjęcie studiów na dowolnym kierunku.

12 TEMINARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Termin Do godziny
Działania kandydata/szkoła r. 1500 Rejestracja kandydatów w systemie, wprowadzanie danych. Wybór preferencji przez kandydatów. Składanie podań przez kandydatów w szkołach pierwszego wyboru. do r. 1000 Dostarczenie dokumentów do szkoły (kopie świadectwa i wyników egzaminu gimnazjalnego) do r. 1400 Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do r. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów dokumentów, pobranie przez kandydatów do technikum skierowań do lekarza medycyny pracy do r. Ostateczne ogłoszenie listy przyjętych uczniów i r. Rekrutacja uzupełniająca

13 Jak liczymy punkty rekrutacyjne?
Oceny z języka polskiego i 3 wskazanych dla danej klasy przedmiotów mnoży się przez 3: Celujący x 3 = 18 pkt rekrutacyjnych Bardzo dobry x 3 = 15 pkt itd. Szczególne osiągnięcia ucznia: Świadectwo z wyróżnieniem – 8 pkt Tytuł finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty – 6 pkt (max. 12 pkt.) Inne szczególne osiągnięcia wskazane na świadectwie – do 8 pkt Punkty uzyskane na egzaminie gimnazjalnym z 5 zakresów: j. polski, historia i wos, matematyka, przedmioty przyrodnicze, j. obcy (każdy maksymalnie 20 pkt, czyli za 1% kandydat otrzyma 0,2 pkt) – łącznie do 100 pkt RAZEM: maksymalnie 200 pkt


Pobierz ppt "INFORMATOR 2014 dla kandydatów do klas pierwszych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google