Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

0. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Adama Mickiewicza TECHNIKUM nr 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "0. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Adama Mickiewicza TECHNIKUM nr 1."— Zapis prezentacji:

1 0. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Adama Mickiewicza TECHNIKUM nr 1

2 Drogi gimnazjalisto! Oferta edukacyjna LO i Technikum jest szeroka i dostosowana do Twojego dalszego kształcenia. Gwarantujemy Ci bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego, który równocześnie będzie dla Ciebie egzaminem wstępnym na studia. Każdego roku nasza młodzież zajmuje wysokie miejsce w województwie śląskim pod względem zdawalności matury. W roku 2009 zdawalność ta wyniosła w LO 97,7% (wynik w województwie: 91,3%), natomiast w Technikum 95,7% (wynik w województwie: 71,8%). Wynik próbnej matury z matematyki ( r.) także potwierdza wysoki poziom nauczania. Zdawalność wyniosła 98%, co jest jednym z najwyższych wyników w województwie śląskim!

3 nowoczesne pracownie przedmiotowe 2 pracownie informatyczne z szerokopasmowym dostępem do Internetu biblioteka i multimedialna czytelnia obserwatorium astronomiczne z nowoczesnym teleskopem aula z systemem multimedialnym strzelnica sportowa nowoczesna hala sportowa z siłownią i kompleks boisk Orlik kawiarnia szkolna Bohema

4 udział w olimpiadach i konkursach powiatowych zajęcia z matematyki w języku angielskim program matematyczny MAPLE koła zainteresowań: matematyczne, chemiczne, historyczne, ekonomiczne, strzeleckie, astronomiczne Szkolny Klub Europejski imprezy szkolne: Dni Mickiewiczowskie, Dni Językowe i Edukacji Europejskiej, Koncerty Noworoczne wymiany i wycieczki międzynarodowe gazetka szkolna i radiowęzeł

5 4 Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza I

6 Oferta kształcenia na rok szkolny 2010/11 5 informatyka matematyka fizyka i astron. chemia biologia geografia wos język polski historia j.obcy dodatkowe zajęcia dla zainteresowanych matematyczno- informatyczna program MAPLE politechniczna zajęcia z biologii biologiczno-chemiczna zajęcia z matemat. ekologiczna zajęcia sportowe geograficzno-językowa koło geograficzne dziennikarsko–artystyczna warsztaty dziennikarskie humanistyczna z elementami filozofii koło artystyczne Przedmioty realizo- wane w zakresie rozszerzonym Umowna nazwa klasy

7 Lp. Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji Zawód Oznaczenie Oddziału Technikum nr 1 1. język polski matematyka geografia język obcy Technik ekonomista IAT 2. język polski matematyka geografia język obcy Technik obsługi turystycznej IBT Oferta kształcenia na rok szkolny 2010/11

8 Proponowane kierunki nauczania - I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Przedmioty wiodące Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji Przewidywany wybór kierunków studiów Specjaliści w zakresie: KLASA 1A matematyczno-informatyczna Matematyka, Informatyka Fizyka i astronomia ( fizyka w zakresie rozszerzonym jest niezbędna na każdej politechnice, również na informatyce) język polski matematyka fizyka informatyka studia politechniczno - inżynierskie lub uniwersyteckie robotyki, ekonomii, matematyki, analizy finansowej, informatyki, inżynierii budownictwa, elektroniki, zarządzania, teleinformatyki, matematyki

9 Przedmioty wiodące Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji Przewidywany wybór kierunków studiów Specjaliści w zakresie: KLASA 1B politechniczna matematyka fizyka i astronomia, chemia język polski matematyka fizyka chemia uniwersyteckie i politechniczne gospodarki przestrzennej, geodezji, budownictwa, transportu, zarządzania, ochrony środowiska, elektroniki, elektroenergetyki i inżynierii produkcji Proponowane kierunki nauczania - I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza

10 Przedmioty wiodące Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji Przewidywany wybór kierunków studiów Specjaliści w zakresie: KLASA 1C humanistyczna z elementami filozofii j. polski historia wiedza o społeczeństwie język polski historia j. obcy wiedza o społeczeństwie uniwersyteckie w zakresie prawa, administracji, nauk społecznych, pedagogiki prawa karnego (adwokat, prokurator, sędzia), cywilnego, administracyjnego (radca prawny), politologii, socjologii, historii, polonistyki, europeistyki, psychologii, filologii obcej Proponowane kierunki nauczania - I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza

11 Przedmioty wiodące Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji Przewidywany wybór kierunków studiów Specjaliści w zakresie: KLASA 1D biologiczno - chemiczna biologia chemia fizyka i astronomia język polski fizyka biologia chemia studia medyczne i politechniczne medycyny, farmacji, biotechnologii, inżynierii chemicznej, inżynierii biomedycznej, stomatologii, ochrony środowiska, fizjoterapii

12 Proponowane kierunki nauczania - I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Przedmioty wiodące Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji Przewidywany wybór kierunków studiów Specjaliści w zakresie: KLASA 1E dziennikarsko - artystyczna j. polski j. obcy wiedza o społeczeństwie j. polski j. obcy historia wiedza o społeczeństwie studia uniwersyteckie, szkoły artystyczne dziennikarstwa, politologii, socjologii, kulturoznawstwa, nauk społecznych, produkcji filmowych i telewiz., lingwistyki stosowanej

13 Proponowane kierunki nauczania - I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Przedmioty wiodące Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji Przewidywany wybór kierunków studiów Specjaliści w zakresie: KLASA 1F1 geograficzno - językowa geografia j. obcy wiedza o społeczeństwie j. polski geografia j. obcy wiedza o społeczeństwie studia uniwersyteckie lub politechniczne stosunków międzynarodowych, europeistyki, geografii, turystyki i rekreacji

14 Proponowane kierunki nauczania - I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Przedmioty wiodące Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji Przewidywany wybór kierunków studiów Specjaliści w zakresie: KLASA 1F2 ekologiczna ekologiczna geografia biologia j. obcy j. polski biologia geografia j. obcy studia uniwersyteckie lub politechniczne wychowania fizycznego, fizioterapełtyki, turystyki, rekreacji, stosunków, międzynarodowych, europeistyki oraz geografii

15 14 Technikum Ekonomiczne nr 1

16 Proponowane kierunki nauczania - Technikum nr 1 Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji Przewidywany wybór kierunków studiów Specjaliści w zakresie: Zajęcia dodatkowe zawód – technik ekonomista j. polski matematyka geografia j. obcy studia ekonomiczne (finanse, rachunkowość, zarządzanie, marketing) filologie obce (np..: j. angielski, niemiecki) ekonomiczno- finans. w przeds., bankach i instytucjach (księgowi) urzędnika podatkowego (urzędy skarbowe, biura podatkowe), urzędnika ubezpieczeń społ., agenta celnego, spedytora, pracowników biurowych, prowadzenia własnej firmy zajęcia z matematyki, język biznesu, praktyki w lublinieckich zakładach pracy, bankach i instytucjach

17 Proponowane kierunki nauczania - Technikum nr 1 Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji Przewidywany wybór kierunków studiów Specjaliści w zakresie: Zajęcia dodatkowe zawód – technik obsługi turystycznej j. polski matematyka geografia j. obcy studia uniwersyteckie na kierunkach: geografia, turystyka i rekreacja do spraw organizacji imprez turystycznych, w urzędach administracji terenowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki, prowadzenie własnej firmy zajęcia z języka włoskiego, praktyki w lublinieckich zakładach pracy, bankach i instytucjach

18 Szkoła Policealna Podstawa przyjęcia Osoba kończąca szkołę jest specjalistą w zakresie: Możliwości zatrudnienia zawód - technik rachunkowości ukończenie szkoły średniej prowadzenia ksiąg rachunkowych analizy i interpretacji wyników finansowych, sporządzania wyniku finansowego przedsiębiorstw, dokonywania rozliczeń finansowych z Urzędem Skarbowym w przedsiebiorstwach, bankach i instytucjach państwowych

19 Szkoła Policealna Podstawa przyjęcia Osoba kończąca szkołę jest specjalistą w zakresie: Możliwości zatrudnienia zawód - technik organizacji reklamy ukończenie szkoły średniej sprzedaży usług reklamowych radiowych i telewizyjnych, stosowania technik reklamy wizualnej, przeprowadzania analiz marketingowych w działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw, w specjalistycznych agencjach reklamy, w biurach ogłoszeń i promocji środków masowego przekazu, w działach public relations

20 19 DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE PRZY PRZYJĘCIU w sekretariacie szkoły należy złożyć następujące dokumenty: DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE PRZY PRZYJĘCIU w sekretariacie szkoły należy złożyć następujące dokumenty: 1.Podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej. 2.Życiorys. 3.Świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie z egzaminu gimnazjalnego 4.Zaświadczenie lekarskie (w technikum - zaświadczenie o przydatności do zawodu). 5.Trzy zdjęcia o wymiarach 30x42 mm. 6.Kartę zdrowia i szczepień. 7.Orzeczenie kwalifikacyjne poradni psychologiczno- pedagogicznej (składają kandydaci z wadami słuchu lub innymi schorzeniami). 8.Dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, turniejach.

21 20


Pobierz ppt "0. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Adama Mickiewicza TECHNIKUM nr 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google