Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ERASMUS+ unijny program w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ERASMUS+ unijny program w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1

2

3 ERASMUS+ unijny program w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu 2014-2020

4 ERASMUS+ nowy program nowe wyzwania nowe możliwości nowe szanse

5

6 Akcja 1. Mobilność edukacyjna Mobilność młodzieży 1. Wymiany młodzieżowe Wymiana młodzieży to spotkanie co najmniej dwóch grup rówieśników z dwóch różnych krajów. Każdy interesujący temat może być wystarczającym powodem do spotkania, pod warunkiem, że będzie równie interesujący dla rówieśników z zagranicy. To czas na zdobywanie doświadczeń poza murami szkoły czy uczelni. 2. Wolontariat Europejski (European Voluntary Service – EVS) Wolontariat może być świetnym wstępem do kariery zawodowej, oderwaniem od codzienności, sposobem na spełnienie swoich ambicji lub idealną odpowiedzią na potrzebę uczynienia czegoś bezinteresownego dla innych nie w swoim kraju, lecz za granicą. Nie trzeba mieć specjalnych kwalifikacji – wystarczy chęć do działania. Działania wspierane w ramach programu Sport? Historia? Graffiti? Taniec? Ekologia? Kultura? Wszystko jest możliwe, ale ważne jest, by dzięki projektowi nauczyć się czegoś nowego. Temat wolontariatu? Zgodny z zainteresowaniami wolontariuszy! Kto może wziąć udział W międzynarodowej wymianie może uczestniczyć młodzież w wieku 13-30 lat z co najmniej dwóch państw, z których przynajmniej jedno jest krajem biorącym udział w programie. Minimalna liczba uczestników projektu wynosi 16 osób, maksymalna – 60. Wolontariuszem może zostać osoba w wieku 17-30 lat.

7 Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Partnerstwa strategiczne Partnerstwo strategiczne to przemyślana, międzynarodowa współpraca organizacji i instytucji zajmujących się młodzieżą i edukacją pozaformalną. Jej celem jest realny, długofalowy wpływ na sposób i metody pracy z młodzieżą. Po to, by młodzi mieli większe kompetencje i łatwiej odnajdywali się w dorosłym świecie. To także szansa na rozwój organizacji lub instytucji pracujących z młodzieżą i zajmujących się edukacją pozaformalną. Działania wspierane w ramach programu Współpraca międzynarodowa w celu wymiany doświadczeń, stosowanych rozwiązań, poznania nowych metod pracy, stworzenia programu czy narzędzia do pracy z młodzieżą. Taki projekt powinien przynieść wymierny efekt, zmianę w miejscu, gdzie żyje, działa i uczy się młody człowiek. Kluczowym założeniem jest, by współpracowały ze sobą organizacje i instytucje o różnych doświadczeniach i z różnych obszarów (np. instytucje publiczne, organizacje młodzieżowe, eksperci, świat nauki, przedsiębiorstwa). Kto może wziąć udział Organizacja lub instytucja edukacyjna i pracująca z młodzieżą; instruktorzy, wychowawcy, pedagodzy, wolontariusze, liderzy nieformalnych grup i inicjatyw, opiekunowie świetlic itd. Międzynarodowe inicjatywy młodzieżowe Projekty przygotowywane, realizowane i koordynowane samodzielnie przez grupy młodych ludzi z minimum dwóch różnych krajów. Młodzi ludzie powinni przygotować projekty z myślą o społecznościach lokalnych, w których żyją. Działania wspierane w ramach programu Grupy partnerskie w swoich krajach w tym samym czasie realizują działania lokalne o tej samej tematyce, pozostając ze sobą w ciągłym kontakcie i wymieniając się na bieżąco doświadczeniami. Część działań może być również realizowana wspólnie w kraju/krajach partnerów. Taki projekt umożliwia młodym ludziom wspólną pracę, dzielenie się swoimi doświadczeniami i umiejętnościami, a także aktywne włączenie się w życie swoich społeczności. Kto może wziąć udział Młodzież w wieku 13-30 lat.

8

9 ec.europa.eu/erasmus-plus www.erasmusplus.org.pl

10


Pobierz ppt "ERASMUS+ unijny program w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google