Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój Psychofizyczny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój Psychofizyczny"— Zapis prezentacji:

1 Rozwój Psychofizyczny

2 Człowiek jest skomplikowanym organizmem, w którym biologia ma niebagatelny wpływ na psychikę, a psychika wywiera wpływ na biologię. Każdy, kto pracuje z dziećmi powinien znać możliwości i potrzeby swoich podopiecznych. Dzięki tej wiedzy będzie mógł tak zajmować się wychowankami, że przyczyni się do ich prawidłowego rozwoju.

3 Rozwój psychofizyczny człowieka
intelektualny Rozwój emocjonalny Rozwój fizyczny

4 Wewnątrzłonowy- śródmaciczny
Okres prenatalny Wewnątrzłonowy- śródmaciczny jajowy zarodkowy płodowy Pierwsze tydzień od tydzień tygodnie od zapłodnienia życia człowieka zapłodnienia

5 Podokres Płodowy Wówczas następuje bardzo intensywny rozwój, kształtuje się ludzki organizm. Widoczna jest znaczna przewaga reakcji anabolicznych(ich rezultatem jest gromadzenie energii, wytwarzanie związków wchodzących w skład komórki oraz wzrost) nad katabolicznymi (są to reakcje rozkładu złożonych związków organicznych na produkty proste, wytwarza się wówczas duża ilość energii)

6 Pozamaciczny-pourodzeniowy
Okres Postnatalny Pozamaciczny-pourodzeniowy Wiek dojrzałości Wiek niemowlęcy Noworodek Wiek starzenia Wiek szkolny Wiek przedszkolny Wiek starszej wegetacji Wiek młodzieńczy

7 Okres Szkolny 7-17 rok życia człowieka
mnogość procesów biologicznych i emocjonalnych

8 Rozwój fizyczny Lata 7-8 Skok szkolny- intensywny wzrost
Dzieci różnią się wzrostem, wagą, sprawnością fizyczną.

9 Rozwój emocjonalny Lata 7-8
dziecko potrafi już hamować swoje reakcje na uczucia typu: radość, strach, wzruszenie, złość, gniew; uczy się obcowania w grupie, skrywa swoje uczucia; następuje ochłodzenie w kontaktach z rodzicami, mimo wszystko rodzice są dla niego nadal autorytetem; dziecko chcę podejmować się obowiązków domowych, chcę żywo uczestniczyć w życiu rodzinnym; uczy się rozpoznawać dobro od zła, bezwzględnie przestrzega zakazów i nakazów pochodzących od dorosłego; pojawiają się pierwsze zainteresowanie jednak są one zmiennie i krótkotrwałe;

10 Rozwój intelektualny Lata 7-8
dziecko zaczyna wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce; potrafi własnymi słowami przedstawić zdobytą informację; nie potrafi jeszcze skupić na dłużej swojej uwagi na jednej rzeczy; niezbędne jest przerywanie wysiłku umysłowego zabawą;

11 Rozwój fizyczny Lata 9-11 następuje zmniejszenie tempa wzrostu;
uwidacznia się większa sprawność fizyczna u chłopców;

12 Rozwój emocjonalny Lata 9-11
dziecko panuje już nad swoimi uczuciami; potrafi dłużej przeżywać trwające uczucia; zanikają nagłe wybuchy złości; rodzina nadal najważniejsza, ale większe znaczenie ma dla dziecka matka niż ojciec; dziecko uczyc się współdziałać w grupie, ważna jest dla niego opinia członków grupy; dziecko jest lojalne wobec grupy, podporządkowuje się jego interesom, normom; następuje zaciekawienie ludźmi

13 Rozwój intelektualny Lata 9-11
Następuje rozwój koncentracji- dziecko potrafi dłużej skupić uwagę na jednej czynności, wzrasta szybkość zapamiętywania; W sposób bardziej precyzyjny dziecko wyraża swoje myśli zarówno w mowie jak i w piśmie; Uwaga skierowana zostaje na własne cechy i emocje (np. na wygląd zewnętrzny, budowę ciała, reakcje emocjonalne)

14 Rozwój fizyczny Lata 11-13 Dziewczyny:
następuje przyrost wagi ciała i dysproporcje w sylwetce; rozszerzają się kości miednicowe; formułują piersi; zmieniają proporcje twarzy; zmaga się aktywność gruczołów wydzielniczych skóry; przeważnie następuje pierwsza menstruacja; Chlopcy: przyrost wysokości, a od 13 roku życia i wagi; następuje mutacja; pojawiają się polucje nocne;

15 Rozwój emocjonalny Lata 11-13
rozluźnienie kontaktów z rodzicami; pojawia się krytycyzm; rozwój pierwszych poważnych zainteresowań; młody człowiek cechuje się niestabilnością emocjonalną, dominuje radość, a także pewność siebie; pojawiają się pierwsze uczucia emocjonalne; potrzeba przynależności do grupy, pierwsze konflikty dziewcząt i chłopców; chłopcy jeszcze nie interesują się dziewczynami, które próbują zwrócić ich uwagę;

16 Rozwój fizyczny Lata 14-15 Dziewczyny: Chłopcy:
następuje wzrost ciała, które do 15 roku życia jest już praktycznie rozwinięte; Chłopcy: do 15 roku życia są mniejsi od dziewczyn; ich głos nabiera niższej tonacji;

17 Rozwój emocjonalny Lata 14-15
następuje kryzys autorytetu rodziców; wzmaga się potrzeba przynależności do grupy; rodzą się pierwsze przyjaźnie oraz zainteresowanie płcią przeciwną; wrażliwość na ocenę i krytykę, odczuwa potrzebę przygody, ma silnie rozwinięte marzenia i ideały; powstają życiowe pasje, rozwija się działalność w grupach i organizacjach;

18 Rozwój intelektualny Lata 14-15
dominuje myślenie logiczne i abstrakcyjne; rozwija się wyobraźnia; zwiększa się zdolność do przyswajania wiadomości i tworzenia systemu wiedzy;

19 Rozwój fizyczny Lata 16-17 sylwetka jest już ukształtowana i harmonijna; sprawność fizyczna jest dobrze rozwinięta; dojrzałość fizyczna jest w pełni rozwinięta;

20 Rozwój emocjonalny Lata 16-17
Kształtują się ideały; Dojrzewa osobowość Rozwija się świadomość celów i zadań życiowych; Rozwój przyjaźni, a także coraz większe zainteresowanie płcią przeciwną; Obniżony zostaje autorytet rodziców; Maksymalna zdolność przyswajania wiedzy oraz umiejętność wiązania wiadomości z różnych dziedzin życia; Kształtuje się dojrzała samoocena;

21 Okres młodzieńczy Lata 18-21
Rozwój Fizyczny: sylwetka zostaje ostatecznie ukształtowana; organizm staje się sprawny, odporny; wzrasta pobudliwość seksualna

22 Okres młodzieńczy Lata 18-21
Okres emocjonalny: następuje ustabilizowanie stosunków z rodzicami; zainteresowanie płcią przeciwną jest poważniejsze; ukształtowany zostaje światopogląd; człowiek osiąga stabilność uczuć; nabiera dojrzałego stosunku życia;

23 Okres Dojrzałości następuje pomiędzy 20-25 rokiem życia, a 40-45
Okres Dojrzałości następuje pomiędzy rokiem życia, a Później następuje okres starzenia ( od 40/50 roku życia). Natomiast po 70 roku życia następuje okres starszej wegetacji.


Pobierz ppt "Rozwój Psychofizyczny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google