Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Agile – ale o co chodzi? Scrum, Kanban, XP Paweł Wójciak 26.11.2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Agile – ale o co chodzi? Scrum, Kanban, XP Paweł Wójciak 26.11.2013."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Agile – ale o co chodzi? Scrum, Kanban, XP Paweł Wójciak 26.11.2013

2 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cele wykładu Zapoznanie z rysem historycznym dotyczącym zarządzania projektami. Przedstawienie podstawowych informacji dotyczących najpopularniejszych metod z obszaru zwinnego zarządzania projektami. Analiza specyfiki projektów opartych o wiedzę i innowację w kontekście doboru metod zarządzania. Zachęcenie do postrzegania tworzenia oprogramowania jako rzemiosła.

3 Zarządzanie projektami – krótka historia Do ok. 1900 roku – niesformalizowane Frederic Taylor – zarządzanie naukowe 3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zastąpienie tradycyjnych metod pracy metodami opartymi na naukowym badaniu zadań, Selekcja i szkolenia pracowników w oparciu o naukowe metody jest lepsze niż pasywne pozostawienie ich, aby szkolili się sami, Zapewnienie szczegółowych instrukcji i nadzoru każdemu pracownikowi, aby monitorować jego indywidualną wydajność, Podział pracy, w którym kierownicy stosują naukowe metody do planowania pracy, którą faktycznie wykonują pracownicy Frederick W. Taylor 1856 - 1915

4 Ojcowie Zarządzania Projektami Henry Gantt (1861-1919) Ojciec technik planowania i kontroli System zadań i premii dla Bethlehem Steel Work, Wages and Profits – 1910 Organizing for Work - 1919 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Ojcowie Zarządzania Projektami Henri Fayol (1841 – 1925) "Administration Industrielle et Générale - 1916 5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Funkcje zarządzania przewidywanie organizowanie rozkazywanie koordynowanie kontrolowanie Zasady zarządzania 1. Podział pracy - specjalizacja 2. Autorytet (władza) – formalny i osobisty 3. Dyscyplina 4. Jedność rozkazodawstwa 5. Jednolitość kierownictwa 6. Podporządkowanie interesu osobistego interesowi ogółu 7. Wynagrodzenie – sprawiedliwe 8. Centralizacja (decyzyjności) 9. Hierarchia 10. Ład 11. Ludzkie traktowanie personelu 12. Stabilizacja personelu – wzrost efektywności 13. Inicjatywa – decyzyjność motywuje 14. Esprit des Corps – Team Sprit

6 Historia zarządzania - podsumowanie Tradycyjne zarządzanie wyrosło ze środowiska produkcji przemysłowej Wzrost efektywności wykonywania powtarzalnych prac Zakłada możliwość łatwego dzielenia pracy na etapy/zadania Hierarchia pomaga systematyzować strukturę dużych organizacji Dysproporcja kompetencji kadry zarządzającej i załogi wymaga podejścia rozkazuj i kontroluj Kierownik = dowódca 6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Współczesność – organizacje PM IPMA – 1967 PMI – 1969 (PMBOK 5th edition - 2013) Office of Government Commerce (OGC)/APM – PRINCE2 (:2009), ITIL (v3 – 2007, 2011) 7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Zarządzanie projektami w ujęciu PMBOK 5 grup procesów Inicjacja Planowanie Wykonanie Monitorowanie i kontrola Zamykanie 8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 10 obszarów Zarządzanie integracją projektu Zarządzanie zakresem projektu Zarządzanie czasem w projekcie Zarządzanie kosztami projektu Zarządzanie jakością projektu Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie Zarządzanie komunikacją w projekcie Zarządzanie ryzykiem projektu Zarządzanie dostawami w projekcie Zarządzanie interesariuszami projektu Obszary te istnieją - niezależnie od metody(ki) realizacji projektu!

9 Winston Royce i model Waterfall Managing the Development of Large Software Systems - 1970 9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Czego nie doczytano? 10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego I believe in this concept, but the implementation described above is risky and invites failure [After test results and findings] required design changes are likely to be so disruptive that the software requirements upon which the design is based and which provides the rationale for everything are violated. Either the requirements must be modified, or a substantial change in the design is required. In effect the development process has returned to the origin and one can expect up to a l00-percent overrun in schedule and/or costs

11 Problemy z planowaniem predykcyjnym 11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ©2005 Paragon Innovations, Inc.

12 Problemy z planowaniem predykcyjnym 12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Planowanie w złożonym środowisku 13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Musicie zapewnić stałą temperaturę 22 C w pomieszczeniu 6x12m. O 8:00 jest uruchamiany program sterujący ogrzewaniem, wentylacją, żaluzjami i Klimatyzacją z góry na cały dzień, aby utrzymać zadaną temperaturę. Pytanie: Jakie zmienne musicie wziąć pod uwagę przy programowaniu urządzeń? Ilość osób w pokoju w określonych porach, poziom ich metabolizmu i aktywności, pora roku i pogoda na zewnątrz, temperatura w sąsiednich pomieszczeniach, działające urządzenia elektryczne i gazowe, materiał z którego zbudowany jest budynek i ściany pomieszczenia, wnoszone ciepłe posiłki, obecność wentylacji grawitacyjnej…

14 Prostsze rozwiązanie 14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zastosować podejście empiryczne: 1.Często mierzyć temperaturę 2.Dostosowywać pracę urządzeń (ogrzewanie/chłodzenie) 3.Zapewnić transparentność, tzn. zagwarantować, że mierzona jest faktyczna temperatura w pokoju. Tak naprawdę potrzebny jest tylko ten parametr i częste dostosowywanie!

15 Agile – ponieważ grawitacja działa… 15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1.Potrzeby klientów zmieniają się. Grawitacja. 2.To, co może zrealizować zespół, znane jest tylko jego członkom i zmienia się w czasie. Grawitacja. 3.Świat i biznes zmienia się w szybkim tempie, tworząc sytuacje trudne do wcześniejszego przewidzenia. Grawitacja. 4.Nie można powziąć zobowiązania za kogoś innego i spodziewać się maksymalnego zaangażowania. Grawitacja. 5.Tworzenie oprogramowania jest pracą twórczą a nie wytwórczą i rządzi się innymi prawami niż fabryka. Grawitacja.

16 Fundamenty Agile Empiryzm Samoorganizacja Współpraca Priorytetyzacja Rytm 16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Agile Manifesto Podpisany w 2001 roku przez 17 osób związanych z lekkimi metodami tworzenia oprogramowania 17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Wartości Agile Scrum Skupienie Odwaga Otwartość Zobowiązanie Szacunek 18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego XP Prostota Komunikacja Informacja zwrotna Szacunek Odwaga Kanban Kaizen

19 Scrum 19 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Scrum (rzecz.): metoda, przy użyciu której ludzie mogą z powodzeniem rozwiązywać złożone problemy adaptacyjne, by w sposób produktywny i kreatywny wytwarzać produkty o najwyższej możliwej wartości. Scrum jest: lekki, łatwy do zrozumienia, bardzo trudny do opanowania. Jeff Sutherland i Ken Schwaber (OOPSLA 95)

20 Scrum 20 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Iteracyjność 21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sprinty to iteracje o sztywnych ramach czasowych. Cała praca związana z wydaniem nowego inkrementu produktu odbywa się w sprincie. Sprint ma stałą długość – 1 miesiąc lub mniej (rytm). Długość Sprintu zależy od akceptowalnego horyzontu planowania.

22 Scrum - elementy 22 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Role i odpowiedzialności 23 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 Artefakty 24 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 Ceremonie 25 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sprint Planning Daily Scrum Sprint Review Sprint Retrospective

26 Definition of Done 26 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lista warunków, jakie musi spełniać produkt (i jego ukończone elementy) Funkcjonalność nie może posiadać czegoś, co jeszcze trzeba dorobić Definicja musi być przejrzysta – wszyscy zainteresowani muszą ją tak samo rozumieć Opisuje techniczną jakość produktu Powinna pomagać optymalizować utrzymalność i możliwość dalszego rozwoju (maintainability, sustainability, enhanceability)

27 Planowanie inkrementalne 27 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

28 Planowanie w oparciu o dane empiryczne Story Points – abstrakcyjna jednostka wielkości 28 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Złożoność Niepewność Praca

29 Planowanie w oparciu o dane empiryczne Gra w wycenę – planning poker Wariant metody delfickiej 29 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

30 Planowanie w oparciu o dane empiryczne 30 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 1 SP t Velocity – empiryczna miara postępu prac

31 Kanban (jap.) Tablica informacyjna System wspierający produkcję i logistykę – Toyota 1953 Zaadaptowany do środowiska IT przez Davida J. Andersona (Agile Management for Software Engineering: Applying the Theory of Constraints for Business Results – 2003) 31 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

32 The Kanban Method Zacznij od tego, co masz Dąż do ewolucyjnych, przyrostowych zmian Respektuj obecny proces, role i stanowiska Wspieraj przywództwo na każdym szczeblu 32 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

33 6 zasad Kanban Wizualizacja przepływu pracy Ograniczenie pracy w toku (Work in progress – WIP) Optymalizacja przepływu Jasne, precyzyjne zasady System infromacji zwrotnej Poprawa dzięki współpracy, rozwój dzięki eksperymentom 33 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

34 Kanban Najprostszy przykład 34 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego IN PROGRESS (WIP = 1) TO DODONE D B E C A

35 Kanban Identyfikacja wąskich gardeł 35 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DEVELOPMENT (WIP = 2) TO DODONE DB E C A TESTING (WIP = 1) In progress DEPLOYMENT (WIP = 1) F Done

36 Kanban Identyfikacja wąskich gardeł 36 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

37 Interpretacja wykresu 37 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cycle time Lead time

38 eXtreme Programming Stworzone przez Kenta Becka i Rona Jeffriesa w projekcie C3 (1993-1999) Extreme Programming Explained – 1999 Koncepcyjnie bliskie Scrumowi, ale zawiera również konkretne praktyki developerskie W praktyce – wiele elementów używanych przez zespoły Scrumowe 38 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

39 XP – 12 praktyk w grupach Pętle informacji zwrotnej Gra w planowanie Programowanie Parami Test-Driven Development Klient na miejscu Ciągły proces Małe wydania Refactoring Continuous Integration 39 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

40 XP – 12 praktyk w grupach Wspólne zrozumienie (Przejrzystość) Metafora systemu Standard kodu Prostota projektu (KISS) Wspólny kod Sustainable pace 40-godzinny tydzień pracy 40 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

41 Warsztat - wprowadzenie Podzielcie się na zespoły wielkości 3-9 osób Pracujecie w firmie, która planuje stworzenie aplikacji która zapewni dostęp do muzyki online, zarabiając na reklamach i płacąc artystom/wytwórniom tantiemy w zależności od popularności utworów Na stworzenie pierwszej wersji aplikacji jest 4 miesiące (uwarunkowania biznesowe)

42 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie 1: Przygotowanie Backlogu Produktu Jest 1 grudnia, termin wydania to 30 marca Zdefiniujcie wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne Dla każdego elementu Backlogu użyjcie osobnej karteczki Rada: Nie próbujcie dokładnie analizować wszystkiego, wystarczy max. 20 najważniejszych elementów Czas: 15 minut Produkt: Backlog Produktu

43 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie 2: Porządkowanie Backlogu Produktu Nadajcie każdemu elementu wartość biznesową w skali 1-100 i zapiszcie ją w rogu karteczki Żadne dwa elementy nie mogą mieć takiej samej wartości W trakcie dyskusji możecie znaleźć nowe wymagania, połączyć lub rozbić już istniejące Posortujcie Backlog według wartości Czas: 15 minut Produkt: uporządkowany Backlog Produktu

44 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie 3: Szacowanie wielkości wymagań Każdy z Was otrzymuje jeden zestaw kart do planning pokera Uzgodnijcie, który element Backlogu jest średniej wielkości i nadajcie mu wartość 5 Wielkość uwzględnia złożoność, niepewność oraz całość prac aby wymaganie było gotowe do użycia Głosujcie, określając relatywną wielkość wymagań – w przypadku znacznej różnicy zdań przedyskutujcie przyczyny i głosujcie ponownie; wynik oszacowania zapiszcie na karteczce z wymaganiem Zsumujcie oszacowania aby określić wielkość Backlogu Produktu Czas: 15 minut Produkt: Backlog Produktu z oszacowaniem

45 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie 4: Precyzowanie elementów Backlogu Założenie: w dwutygodniowym Sprincie zespół może zrealizować 14 punktów Rozbijcie wymagania (tworząc w razie potrzeby nowe karty) w taki sposób, aby w pierwszych dwóch Sprintach złożoność żadnego nie przekroczyła 3 punktów a w kolejnych czterech Sprintach – 8 punktów Rada: rozbijając wymagania nie zapominajcie o ich wartości biznesowej Czas: 20 minut Produkt: Backlog Produktu o odpowiedniej granulacji

46 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie 5: Planowanie empiryczne Założenie: w trzech pierwszych Sprintach Velocity zespołu wyniosło: 10, 13 i 15 punktów. Odpowiedzcie na następujące pytania: Czy zrealizujecie projekt w oczekiwanym czasie? Ile Sprintów potrzebujecie na zakończenie prac? Co jest sukcesem projektu? Jak możecie zwiększyć szansę sukcesu ? Czas: 10 minut Produkt: harmonogram oparty o dane empiryczne

47 Lektury K. Schwaber, J. Sutherland – Scrum Guide M. Cohn – Agile Estimating and Planning M. Cohn – Succeeding with Agile: Software Development Using Scrum L. Adkins – Coaching Agile Teams: A Companion for ScrumMasters, Agile Coaches, and Project Managers in Transition D. Anderson - Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business K. Beck – Extreme Programming Explained: Embrace Change www.scrum.org www.scrumalliance.org limitedwipsociety.ning.com www.mountaingoatsoftware.com www.extremeprogramming.org 47 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

48 48 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoPytania ?


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Agile – ale o co chodzi? Scrum, Kanban, XP Paweł Wójciak 26.11.2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google