Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KS-APTEKA 2007 zmiany, nowości, plany rozwojowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KS-APTEKA 2007 zmiany, nowości, plany rozwojowe"— Zapis prezentacji:

1 KS-APTEKA 2007 zmiany, nowości, plany rozwojowe
Przemysław Lubacki Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT

2 Plan prezentacji Zmiany w systemie KS-APTEKA Windows wprowadzone od poprzedniego spotkania Nowości w wersji 2007 Plany rozwojowe wersji 2007 Zmiany w przepisach dotyczących działalności aptek Sprawy bieżące IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.

3 Zmiany w systemie KS-APTEKA Windows wprowadzone od poprzedniego spotkania

4 System Kontroli Recept
Bieżąca kontrola on-line: czy recepta nie została zagubiona lub skradziona, czy recepta nie jest fałszywa, prawidłowości wydania leków na recepty (ceny, limity, odpłatności, itp.), informacji o lekach wstrzymanych, zawartości recepty. IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.

5 KS-EWD – średnia cena towaru z ABD
Możliwość sprawdzenia średniej ceny towaru na podstawie informacji z ABD w oknach przeglądania aptecznej bazy towarów i bazy BLOZ. IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.

6 KS-EWD – KS-iSODEL Dodano możliwość edycji złożonego za pomocą EWD zamówienia dzięki informacji zwrotnej z adresem zamówienia w systemie KS-iSODEL. Adres jest odbierany razem z listą braków. IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.

7 APW45 – Apteka Internetowa
Do programu dołączony został nowy moduł skupiający w sobie funkcje związane ze współpracą programu z apteką internetową. IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.

8 Kontrola wydań leków dla inwalidy wojennego (IB)
Dodano funkcję ostrzegającą o wystąpieniu sprzedaży leków zarejestrowanych centralnie w UE dla inwalidów wojennych. IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.

9 APW12 – Zamówienia – lista braków
Reguły tworzenia listy braków rozszerzono o możliwość określenia procentowej wysokości normy do jakiej generowana będzie lista braków. IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.

10 APW12 – Zamówienia – automat czasowy
Mechanizm automatycznego wysyłania zamówień rozszerzono o możliwość zdefiniowania listy dostawców, do których zgodnie z priorytetem wysyłane są zamówienia. IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.

11 Przesyłanie refundacji mailem
Dodano możliwość wysyłania zestawienia refundacyjnego na podany adres . Rachunek i specyfikacja mogą być wysyłane na dwa różne adresy. IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.

12 Szyfrowanie zestawień wniosków na środki pomocnicze
Dodano możliwość szyfrowania raportów z wnioskami na środki pomocnicze przesyłanych do refundatora drogą elektroniczną. IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.

13 Własny tekst na paragonie
Dodano możliwość wydruku na paragonach fiskalnych w drukarkach Elzab linii informacyjnej OSOZ lub informacji zdefiniowanej przez właściciela apteki. IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.

14 Nowości w wersji 2007 KS-APTEKA Windows

15 Limit zamiennika Do karty towaru dodano informację o limicie zamiennika danego towaru, APW11 podczas sprzedaży pobiera informacje o limicie zamiennika nie tak jak dotychczas z bazy BLOZ a z karty towaru, Limit jest buforowany i aktualizowany na podstawie bazy BLOZ w momencie zatwierdzania bufora leków ze zmianami w APW14. Powyższe zmiany rozwiązują problem korzystania przez program z nowej wartości limitu zamiennika po wgraniu bazy BLOZ ze zmianami. IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.

16 Limit zamiennika c.d. Przy odpowiedniej (domyślnej) konfiguracji, APW11 może kontrolować możliwość wydania leku na podstawie limitu jego zamiennika i ceny detalicznej wybranej dostawy; Jeśli cena leku nie przekracza limitu zamiennika lek wydawany jest z odpłatnością ulgową (30%, 50%, ryczałt, b+Dopł); Jeśli cena towaru przekracza limit zamiennika program sprzedaje lek pełnopłatnie chyba, że użytkownik zdecyduje się na udzielenie pacjentowi rabatu. IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.

17 Limit zamiennika c.d. Dzięki zapisaniu informacji o limicie zamiennika na karcie towaru możliwe jest przechowywanie tej informacji w buforze zmian w APW14. Aktualizacja informacji na kartach towaru następuje w momencie zatwierdzania bufora. IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.

18 Sprzedaż z kilku dostaw z wykorzystaniem czytnika kodów kreskowych
Funkcja uruchamiana w momencie odczytu kodu w oknie wyboru dostawy; Kolejne odczyty zwiększają o 1 ilość do wydania z konkretnej dostawy; Możliwość określenia ilości o jaką program ma zwiększyć ilość do wydania z danej dostawy przy następnym odczycie. IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.

19 APW12 - Zamówienia Dodano możliwość automatycznego pobierania ofert od wskazanych dostawców przez automat czasowy, Rozbudowano możliwości funkcji tworzącej zamówienie na podstawie sprzedaży z zadanego okresu o możliwość zawężenia sprzedaży do leków: należących do wybranej klasy leków, nie należących do wybranej klasy leków, należących do wybranej grupy asortymentowej, nie należących do wybranej grupy asortymentowej. IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.

20 APW13 – Zakupy – KS-EDE KS-EDE – System Ewidencji Dokumentów Elektronicznych; Umożliwia wczytywanie do APW13 dokumentów podpisanych elektronicznie, Program jest zgodny z ustawą o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001. IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.

21 APW24 - Analizy Dodano analizę sprzedaży w rozbiciu na grupy asortymentowe, Dodano analizę sprzedaży w rozbiciu na lekarzy, Rozszerzono raport ze sprzedaży nocnej o kolumnę zawierającą kwotę zysku, Rozszerzono funkcjonalność generatora tabel związaną z tworzeniem wzorców SQL (zapytań SQL). Dodano m.in. możliwość definiowania szerokości kolumn, tytułu zestawienia, itp. IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.

22 Karty autoryzacyjne Autoryzacja instalacji programu KS-AOW;
Autoryzacja aktualizacji struktury bazy danych programem ApwPlus; Autoryzacja aktualizacji modułów programu w APW44-Komunikacja. IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.

23 Plany rozwojowe wersji 2007

24 KS-APTEKA Windows Rozwój funkcji komunikacyjnych wykorzystujących KS-EWD; Rozwój funkcji związanych ze współpracą z systemem KS-SKR; Moduł obsługi promocji; Rozwój funkcji zawartych w module APW45-Apteka internetowa; Aktualizacja programu pod kątem zmieniających się przepisów prawnych; Wprowadzanie nowej funkcjonalności na podstawie zgłoszeń od użytkowników. IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.

25 KS-APTEKA DOS Rozwój funkcji związanych ze współpracą z systemem KS-SKR; Aktualizacja pod kątem zmieniających się przepisów prawnych. IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.

26 Zmiany w przepisach dotyczących działalności aptek

27 Ostatnie zmiany Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje; Podpisane przez Ministra Zdrowia w dniu 11 września 2006; Opublikowane w Dz. U w dniu 25 września 2006; Wchodzi w życie dnia 10 października 2006. IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.

28 Rozporządzenie M. Z. w sprawie środków odurzających, substancji psychotrop…
Ujednolicenie wzoru zapotrzebowania; Rozszerzenie ewidencjonowanych danych w książce kontroli o numer lekarza wystawiającego receptę (APW23-Kontrola z odpowiednimi zmianami w wersji i i AP25-Kontrola na FTP od dnia ); Zezwolenie na ewidencję elektroniczną z koniecznością wydruków książki co dwa tygodnie (I-N i II-P) i co miesiąc (II-N, III-P, IV-P, prekursory grupy I). IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.

29 Wzór zapotrzebowania 2006-10-07
IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.

30 Projekty ustaw i rozporządzeń
Projekt Ustawy – Prawo Farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw Tekst ustawy skierowany pod obrady Komitetu Rady Ministrów. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich Przekazane do konsultacji zewnętrznych dnia 1 sierpnia 2006, Termin zgłaszania uwag upłynął dnia 1 września 2006. IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.

31 Projekt Ustawy – Prawo Farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ograniczenie powstawanie nowych aptek „demograficzne” – min pacjentów na aptekę; „geograficzne” – nowa apteka w odległości min. 1,5 km od sąsiednich aptek; Dopuszczenie prowadzenia przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży leków wydawanych bez przepisu lekarza; Pozwolenie aptekom, które nie dostosowały warunków lokalowych do wymogów ustawy na prowadzenie działalności do momentu wygaśnięcia zezwolenia lub cofnięcia zezwolenia z innych przyczyn. IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.

32 Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich
Obowiązkowy PESEL pacjenta dla wszystkich typów recept i uprawnień (możliwość skorygowania lub dopisania w aptece); Możliwość wypisywania podczas jednej wizyty lekarskiej trzech recept na trzy kolejne miesięczne kuracje (określenie wartości pola „Data realizacji od dnia”); Możliwość wystawiania odpisów recept (tylko dla leków nierefundowanych, realizowane tylko w aptece, która wystawiła odpis); Większa tolerancja wymiarów recept. IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.

33 Wzór recepty IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.

34 Inne prawdopodobne zmiany
Zmiana rozporządzenia o receptach lekarskich (m. in. konieczność wpisywania numeru PESEL) pociągnie za sobą konieczność zmiany rozporządzenia o przekazywaniu danych do NFZ. W tej chwili PESEL pacjenta przekazywany jest tylko w przypadku pacjentów z uprawnieniem IB i IW; Konieczne będą modyfikacje w budowie komunikatu elektronicznego w celu uściślenia przekazywanych danych. IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.

35 Sprawy bieżące

36 ORACLE XE Instalator Oracle XE zintegrowany z instalatorem KS-AOW 2007; Instalacja serwera lub klienta; Konfiguracja serwera; Konfiguracja firewall’a Windows. IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.

37 Ręczne zakładanie aliasu BDE dla Oracle XE
Instalacja SQL linków dla Oracle XE (funkcja serwisowa w instalatrze); Ustawienie parametru LANGDRIVER na wartość „Pdox ANSI Polish”; Ustawienie parametru SERVER NAME na wartość: Dla serwera – XE; Dla klienta: <nazwa serwera | adres IP serwera>:<port>/XE np. hegemon:1521/XE (domyślny port 1521) IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.

38 Nowe funkcje serwisowe w APW42-Serwis
Funkcje pozwalające na weryfikację poprawności danych zapisanych w bazie (menu „Naprawa”, pozycja „Weryfikacja poprawności danych”) Skontroluj wszystko – wywołanie kolejno opisanych niżej funkcji; Skontroluj spójność danych – kontrola powiązań pomiędzy tabelami, np. pozycje SPRZ odwołujące się do nieistniejących KZAKów; Skontroluj pola numeryczne – kontrola wartości pól pod kątem wykraczajania poza określony zakres (problem przy przenoszeni danych z Firebird do Oracle); Skontroluj pola z datami – kontrola wartości pól pod kątem zbytniego wybiegania w przeszłość lub przyszłość. IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.

39 Dziękuję za uwagę IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.


Pobierz ppt "KS-APTEKA 2007 zmiany, nowości, plany rozwojowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google