Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KS-APTEKA 2007 zmiany, nowości, plany rozwojowe Przemysław Lubacki Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KS-APTEKA 2007 zmiany, nowości, plany rozwojowe Przemysław Lubacki Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT."— Zapis prezentacji:

1 KS-APTEKA 2007 zmiany, nowości, plany rozwojowe Przemysław Lubacki Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT

2 2006-10-07IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.2 Plan prezentacji 1.Zmiany w systemie KS-APTEKA Windows wprowadzone od poprzedniego spotkania 2.Nowości w wersji 2007 3.Plany rozwojowe wersji 2007 4.Zmiany w przepisach dotyczących działalności aptek 5.Sprawy bieżące

3 Zmiany w systemie KS-APTEKA Windows wprowadzone od poprzedniego spotkania

4 2006-10-07IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.4 System Kontroli Recept Bieżąca kontrola on-line: czy recepta nie została zagubiona lub skradziona, czy recepta nie jest fałszywa, prawidłowości wydania leków na recepty (ceny, limity, odpłatności, itp.), informacji o lekach wstrzymanych, zawartości recepty.

5 2006-10-07IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.5 KS-EWD – średnia cena towaru z ABD Możliwość sprawdzenia średniej ceny towaru na podstawie informacji z ABD w oknach przeglądania aptecznej bazy towarów i bazy BLOZ.

6 2006-10-07IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.6 KS-EWD – KS-iSODEL Dodano możliwość edycji złożonego za pomocą EWD zamówienia dzięki informacji zwrotnej z adresem zamówienia w systemie KS-iSODEL. Adres jest odbierany razem z listą braków.

7 2006-10-07IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.7 APW45 – Apteka Internetowa Do programu dołączony został nowy moduł skupiający w sobie funkcje związane ze współpracą programu z apteką internetową.

8 2006-10-07IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.8 Kontrola wydań leków dla inwalidy wojennego (IB) Dodano funkcję ostrzegającą o wystąpieniu sprzedaży leków zarejestrowanych centralnie w UE dla inwalidów wojennych.

9 2006-10-07IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.9 APW12 – Zamówienia – lista braków Reguły tworzenia listy braków rozszerzono o możliwość określenia procentowej wysokości normy do jakiej generowana będzie lista braków.

10 2006-10-07IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.10 APW12 – Zamówienia – automat czasowy Mechanizm automatycznego wysyłania zamówień rozszerzono o możliwość zdefiniowania listy dostawców, do których zgodnie z priorytetem wysyłane są zamówienia.

11 2006-10-07IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.11 Przesyłanie refundacji mailem Dodano możliwość wysyłania zestawienia refundacyjnego na podany adres e-mail. Rachunek i specyfikacja mogą być wysyłane na dwa różne adresy.

12 2006-10-07IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.12 Szyfrowanie zestawień wniosków na środki pomocnicze Dodano możliwość szyfrowania raportów z wnioskami na środki pomocnicze przesyłanych do refundatora drogą elektroniczną.

13 2006-10-07IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.13 Własny tekst na paragonie Dodano możliwość wydruku na paragonach fiskalnych w drukarkach Elzab linii informacyjnej OSOZ lub informacji zdefiniowanej przez właściciela apteki.

14 Nowości w wersji 2007 KS-APTEKA Windows

15 2006-10-07IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.15 Limit zamiennika Do karty towaru dodano informację o limicie zamiennika danego towaru, APW11 podczas sprzedaży pobiera informacje o limicie zamiennika nie tak jak dotychczas z bazy BLOZ a z karty towaru, Limit jest buforowany i aktualizowany na podstawie bazy BLOZ w momencie zatwierdzania bufora leków ze zmianami w APW14. Powyższe zmiany rozwiązują problem korzystania przez program z nowej wartości limitu zamiennika po wgraniu bazy BLOZ ze zmianami.

16 2006-10-07IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.16 Limit zamiennika c.d. Przy odpowiedniej (domyślnej) konfiguracji, APW11 może kontrolować możliwość wydania leku na podstawie limitu jego zamiennika i ceny detalicznej wybranej dostawy; Jeśli cena leku nie przekracza limitu zamiennika lek wydawany jest z odpłatnością ulgową (30%, 50%, ryczałt, b+Dopł); Jeśli cena towaru przekracza limit zamiennika program sprzedaje lek pełnopłatnie chyba, że użytkownik zdecyduje się na udzielenie pacjentowi rabatu.

17 2006-10-07IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.17 Limit zamiennika c.d. Dzięki zapisaniu informacji o limicie zamiennika na karcie towaru możliwe jest przechowywanie tej informacji w buforze zmian w APW14. Aktualizacja informacji na kartach towaru następuje w momencie zatwierdzania bufora.

18 2006-10-07IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.18 Sprzedaż z kilku dostaw z wykorzystaniem czytnika kodów kreskowych Funkcja uruchamiana w momencie odczytu kodu w oknie wyboru dostawy; Kolejne odczyty zwiększają o 1 ilość do wydania z konkretnej dostawy; Możliwość określenia ilości o jaką program ma zwiększyć ilość do wydania z danej dostawy przy następnym odczycie.

19 2006-10-07IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.19 APW12 - Zamówienia Dodano możliwość automatycznego pobierania ofert od wskazanych dostawców przez automat czasowy, Rozbudowano możliwości funkcji tworzącej zamówienie na podstawie sprzedaży z zadanego okresu o możliwość zawężenia sprzedaży do leków: –należących do wybranej klasy leków, –nie należących do wybranej klasy leków, –należących do wybranej grupy asortymentowej, –nie należących do wybranej grupy asortymentowej.

20 2006-10-07IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.20 APW13 – Zakupy – KS-EDE KS-EDE – System Ewidencji Dokumentów Elektronicznych; Umożliwia wczytywanie do APW13 dokumentów podpisanych elektronicznie, Program jest zgodny z ustawą o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001.

21 2006-10-07IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.21 APW24 - Analizy Dodano analizę sprzedaży w rozbiciu na grupy asortymentowe, Dodano analizę sprzedaży w rozbiciu na lekarzy, Rozszerzono raport ze sprzedaży nocnej o kolumnę zawierającą kwotę zysku, Rozszerzono funkcjonalność generatora tabel związaną z tworzeniem wzorców SQL (zapytań SQL). Dodano m.in. możliwość definiowania szerokości kolumn, tytułu zestawienia, itp.

22 2006-10-07IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.22 Karty autoryzacyjne Autoryzacja instalacji programu KS-AOW; Autoryzacja aktualizacji struktury bazy danych programem ApwPlus; Autoryzacja aktualizacji modułów programu w APW44-Komunikacja.

23 Plany rozwojowe wersji 2007

24 2006-10-07IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.24 KS-APTEKA Windows Rozwój funkcji komunikacyjnych wykorzystujących KS-EWD; Rozwój funkcji związanych ze współpracą z systemem KS-SKR; Moduł obsługi promocji; Rozwój funkcji zawartych w module APW45- Apteka internetowa; Aktualizacja programu pod kątem zmieniających się przepisów prawnych; Wprowadzanie nowej funkcjonalności na podstawie zgłoszeń od użytkowników.

25 2006-10-07IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.25 KS-APTEKA DOS Rozwój funkcji związanych ze współpracą z systemem KS-SKR; Aktualizacja pod kątem zmieniających się przepisów prawnych.

26 Zmiany w przepisach dotyczących działalności aptek

27 2006-10-07IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.27 Ostatnie zmiany Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje; Podpisane przez Ministra Zdrowia w dniu 11 września 2006; Opublikowane w Dz. U. 06.169.1216 w dniu 25 września 2006; Wchodzi w życie dnia 10 października 2006.

28 2006-10-07IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.28 Rozporządzenie M. Z. w sprawie środków odurzających, substancji psychotrop… Ujednolicenie wzoru zapotrzebowania; Rozszerzenie ewidencjonowanych danych w książce kontroli o numer lekarza wystawiającego receptę (APW23-Kontrola z odpowiednimi zmianami w wersji 2006.5.3.0 i 2007.0.2.0 i AP25-Kontrola na FTP od dnia 2006-10-06); Zezwolenie na ewidencję elektroniczną z koniecznością wydruków książki co dwa tygodnie (I-N i II-P) i co miesiąc (II-N, III-P, IV- P, prekursory grupy I).

29 2006-10-07IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.29 Wzór zapotrzebowania

30 2006-10-07IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.30 Projekty ustaw i rozporządzeń Projekt Ustawy – Prawo Farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw –Tekst ustawy skierowany pod obrady Komitetu Rady Ministrów. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich –Przekazane do konsultacji zewnętrznych dnia 1 sierpnia 2006, –Termin zgłaszania uwag upłynął dnia 1 września 2006.

31 2006-10-07IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.31 Projekt Ustawy – Prawo Farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw Ograniczenie powstawanie nowych aptek –demograficzne – min. 4000 pacjentów na aptekę; –geograficzne – nowa apteka w odległości min. 1,5 km od sąsiednich aptek; Dopuszczenie prowadzenia przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży leków wydawanych bez przepisu lekarza; Pozwolenie aptekom, które nie dostosowały warunków lokalowych do wymogów ustawy na prowadzenie działalności do momentu wygaśnięcia zezwolenia lub cofnięcia zezwolenia z innych przyczyn.

32 2006-10-07IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.32 Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich Obowiązkowy PESEL pacjenta dla wszystkich typów recept i uprawnień (możliwość skorygowania lub dopisania w aptece); Możliwość wypisywania podczas jednej wizyty lekarskiej trzech recept na trzy kolejne miesięczne kuracje (określenie wartości pola Data realizacji od dnia); Możliwość wystawiania odpisów recept (tylko dla leków nierefundowanych, realizowane tylko w aptece, która wystawiła odpis); Większa tolerancja wymiarów recept.

33 2006-10-07IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.33 Wzór recepty

34 2006-10-07IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.34 Inne prawdopodobne zmiany Zmiana rozporządzenia o receptach lekarskich (m. in. konieczność wpisywania numeru PESEL) pociągnie za sobą konieczność zmiany rozporządzenia o przekazywaniu danych do NFZ. W tej chwili PESEL pacjenta przekazywany jest tylko w przypadku pacjentów z uprawnieniem IB i IW; Konieczne będą modyfikacje w budowie komunikatu elektronicznego w celu uściślenia przekazywanych danych.

35 Sprawy bieżące

36 2006-10-07IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.36 ORACLE XE Instalator Oracle XE zintegrowany z instalatorem KS-AOW 2007; –Instalacja serwera lub klienta; –Konfiguracja serwera; –Konfiguracja firewalla Windows.

37 2006-10-07IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.37 Ręczne zakładanie aliasu BDE dla Oracle XE Instalacja SQL linków dla Oracle XE (funkcja serwisowa w instalatrze); Ustawienie parametru LANGDRIVER na wartość Pdox ANSI Polish; Ustawienie parametru SERVER NAME na wartość: –Dla serwera – XE; –Dla klienta: : /XE np. hegemon:1521/XE (domyślny port 1521)

38 2006-10-07IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.38 Nowe funkcje serwisowe w APW42-Serwis Funkcje pozwalające na weryfikację poprawności danych zapisanych w bazie (menu Naprawa, pozycja Weryfikacja poprawności danych) –Skontroluj wszystko – wywołanie kolejno opisanych niżej funkcji; –Skontroluj spójność danych – kontrola powiązań pomiędzy tabelami, np. pozycje SPRZ odwołujące się do nieistniejących KZAKów; –Skontroluj pola numeryczne – kontrola wartości pól pod kątem wykraczajania poza określony zakres (problem przy przenoszeni danych z Firebird do Oracle); –Skontroluj pola z datami – kontrola wartości pól pod kątem zbytniego wybiegania w przeszłość lub przyszłość.

39 2006-10-07IV Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o.39 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "KS-APTEKA 2007 zmiany, nowości, plany rozwojowe Przemysław Lubacki Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google