Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowa realizacja LSR przez LGD w ramach PROW 2007-2013 (stan na 28.02.2014 r.) 6 maja 2014 r. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowa realizacja LSR przez LGD w ramach PROW 2007-2013 (stan na 28.02.2014 r.) 6 maja 2014 r. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa."— Zapis prezentacji:

1 Finansowa realizacja LSR przez LGD w ramach PROW 2007-2013 (stan na 28.02.2014 r.) 6 maja 2014 r. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 Realizacja podejścia Leader (ogółem 413+421+431) Dostępne środki: alokacja PROW 2007-2013 dla osi 4 787,5 mln EUR, w tym 630 mln EUR wkład EFRROW limit finansowy w PLN 3 319 095 090,82 PLN, w tym 2 651 436 594,55 PLN wkład EFRROW (wg. informacji miesięcznej przygotowywanej przez ARiMR2) kwota środków zawarta w umowach ramowych 2 932 997 894,52 PLN Wykorzystanie realizacja alokacji osi 4 w PROW 81,26% (73,27% jeśli chodzi o EFRROW) na zawartych umowach 49,84% (44,11% jeśli chodzi o EFRROW) na płatnościach realizacja umów ramowych 69,79% (umowy) 44,40% (płatność)

3 Realizacja działania 413 (ogółem kraj) Dostępne środki: alokacja PROW 2007-2013 dla działania 413 po realokacji 640,5 mln EUR, w tym 512,4 mln EUR wkład EFRROW limit finansowy w PLN 2 697 941 281,83 PLN, w tym 2 159 895 850,49 PLN wkład EFRROW (wg. informacji miesięcznej; wyznaczony zgodnie z wytyczną nr 75/8/2012) kwota środków zawarta w umowach ramowych 2 337 753 839,71 PLN Wykorzystanie realizacja alokacji osi 4 w PROW 78,68% (68,69% jeśli chodzi o EFRROW) na zawartych umowach 48,32% (41,43% jeśli chodzi o EFRROW) na płatnościach realizacja umów ramowych 63,46% (umowy) a więc średnio niecałe 2/3 środków przewidzianych w umowie ramowej 40,71% (płatność)

4 Realizacja umów ramowych w poszczególnych LGD danego województwa informacje do pozyskania (przeanalizowania i podjęcia stosownych kroków) w urzędach marszałkowskich

5 Co przyniosą? 4 miesiące (licząc od końca lutego 2014 r.) wnioskowania przez LGD do SW o ogłoszenie naborów do 31 czerwca 2014 r. zostało niecałe 2 miesiące 7 miesięcy składania wniosków o przyznanie pomocy do LGD do 30 września 2014 r. (po zmianie rozporządzenia) zostało niecałe 5 miesięcy 10 miesięcy (13 miesięcy) zawierania umów, realizacji operacji i składania wniosków o płatność do 31 grudnia 2014 r. (przed zmianą rozporządzenia) do 31 marca 2015 r. (po zmianie rozporządzenia) zostało niecałe 8 (11) miesięcy

6 Obawa o LGD/LSR nr 1 (z 6) wykorzystanie limitu na działanie 413 przez zawarte umowy przyznania pomocy (pomniejszone o kwoty, które już nie mogą być wypłacone w ramach tych umów – oszczędności na płatnościach) jest mniejsze niż 75% (w praktyce wskaźnik ten niejednokrotnie jest mniejszy niż 50%) mało prawdopodobne jest aby w ostatnich miesiącach realizacji osi 4 Leader zawarto umowy na ponad 1/4 przyznanego limitu zwłaszcza w przypadku LGD dysponujących wysokimi limitami (w kwotach bezwzględnych) czy też LGD w przypadku których wykorzystanie to zasadniczo nie zmieniło się na przestrzeni czterech okresów sprawozdawczych

7 Statystyka Obawa nr 1 dotyczy 255 LGD

8 Obawa o LGD/LSR nr 2 (z 6) wykorzystanie tego samego limitu (na działanie 413) dodatkowo przez wnioski o przyznanie pomocy (WOPP) będące w trakcie rozpatrywania nie przekracza 80% (w praktyce zdarzają się przypadki kiedy nie przekracza 60%) mało prawdopodobne jest aby w ostatnich miesiącach realizacji osi 4 Leader przeprowadzono nabory generujące WOPP (a potem umowy) na ponad 1/5 przyznanego limitu

9 Statystyka Obawa nr 1 dotyczy 255 LGD Obawa nr 2 dotyczy 100 LGD Obawa nr 1+2 dotyczy 96 LGD niskie wykorzystanie limitu w ramach działania 413

10 Obawa o LGD/LSR nr 3 (z 6) limit na działanie 413 nie jest wykorzystany przez wszystkie jak dotąd złożone WOPP (w tym WOPP, które zostały negatywnie rozpatrzone ) tj. gdy wszystkie złożone dotąd WOPP nie opiewają przynajmniej na 100% dostępnego limitu (w większości LGD wskaźnik ten wyraźnie przekracza 100%) wskazywać to może na niedostateczny popyt na wsparcie za pośrednictwem LGD ze strony potencjalnych beneficjentów, który udaremnić może przeprowadzenie skutecznego naboru WOPP, których pozytywne rozpatrzenie miałoby stanowić o pełnym wykorzystaniu przysługujących w LSR środków

11 Statystyka Obawa nr 1 dotyczy 255 LGD Obawa nr 2 dotyczy 100 LGD Obawa nr 1+2 dotyczy 96 LGD Obawa nr 3 dotyczy 5 LGD niedostateczny popyt na wsparcie w ramach 413

12 Obawa o LGD/LSR nr 4 (z 6) dotychczas wypłacone środki w ramach działania 413 opiewają na mniej niż 50% kwoty przyznanej pomocy wiązać się to może albo z faktem że znaczna część pomocy została przyznana stosunkowo niedawno i zwłoka w płatnościach nie jest jeszcze niepokojąca albo z niedostatecznym tempem rozpatrywania wniosków o płatność i dokonywania tych płatności

13 Statystyka Obawa nr 1 dotyczy 255 LGD Obawa nr 2 dotyczy 100 LGD Obawa nr 1+2 dotyczy 96 LGD Obawa nr 3 dotyczy 5 LGD Obawa nr 4 dotyczy 237 LGD niski poziom płatności 413

14 Obawa o LGD/LSR nr 5 (z 6) WOPP będące w trakcie rozpatrywania opiewają na ponad 25% przyznanego w LSR limitu (a niejednokrotnie na ponad 35%) tak wysokie pokrycie limitu przez rozpatrywane WOPP sprawia, że LGD działa w warunkach dużej niepewności, tj. nie wie czy zablokowana kwota (znaczących rozmiarów) w najbliższym czasie będzie kwotą przyznanej pomocy, czy też wymagać będzie ogłoszenia kolejnego naboru i przyjęcia kolejnych WOPP czy druga z powyższych informacji powzięta zostanie w momencie gdy ogłoszenie kolejnego naboru będzie jeszcze możliwe i zasadne

15 Statystyka Obawa nr 1 dotyczy 255 LGD Obawa nr 2 dotyczy 100 LGD Obawa nr 1+2 dotyczy 96 LGD Obawa nr 3 dotyczy 5 LGD Obawa nr 4 dotyczy 237 LGD Obawa nr 5 dotyczy 104 LGD duża część limitu czeka na decyzję o przyznaniu pomocy

16 Obawa o LGD/LSR nr 6 (z 6) koszty bieżące aktualnie zrefundowane w ramach działania 431 przekraczają 15% sumy zrefundowanych do chwili obecnej kosztów kwalifikowalnych wszystkich operacji realizowanych w ramach LSR mimo, że w większości przypadków uzasadnione zapewne będzie założenie, że w dalszym ciągu realizacji LSR suma ta będzie rosła w większym tempie niż kwota zrefundowanych kosztów bieżących (i procent ten będzie się zmniejszał), jednak odpowiedniej reakcji, nie tylko w zakresie poprawy realizacji działania 413, ale także podczas akceptacji kolejnych szczegółowych opisów zadań w ramach działania 431, wymagają te przypadki, w których zrefundowane koszty bieżące przekraczają także 15% sumy dotychczas przyznanej pomocy, a nawet 15 % sumy przyznanej pomocy i pomocy wnioskowanej w aktualnie rozpatrywanych WOPP, łączna kwota kosztów bieżących, których refundacja jest zakładana przez LGD (limit kosztów bieżących z umowy ramowej) przekracza 15 % sumy potencjalnych płatności w ramach LSR lub limit środków w ramach działania 413 został powiększony o środki na dodatkowe zadania, których wykorzystanie automatycznie wiązać się powinno ze zmniejszeniem % poziomu kosztów bieżących.

17 Statystyka Obawa nr 1 dotyczy 255 LGD Obawa nr 2 dotyczy 100 LGD Obawa nr 1+2 dotyczy 96 LGD Obawa nr 3 dotyczy 5 LGD Obawa nr 4 dotyczy 237 LGD Obawa nr 5 dotyczy 104 LGD Obawa nr 6 dotyczy 245 LGD wysoki udział kosztów bieżących

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Finansowa realizacja LSR przez LGD w ramach PROW 2007-2013 (stan na 28.02.2014 r.) 6 maja 2014 r. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google