Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Podsumowanie wdrażania działań edukacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w latach 2007 - 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Podsumowanie wdrażania działań edukacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w latach 2007 - 2013."— Zapis prezentacji:

1 1 Podsumowanie wdrażania działań edukacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w latach 2007 - 2013

2 2 Oś priorytetowa: 6. Rozwój infrastruktury społecznej Działanie: 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji Celem Działania było stworzenie infrastruktury edukacyjnej sprzyjającej: poprawie jakości kształcenia i wzrostowi poziomu wykształcenia mieszkańców województwa podlaskiego. Wsparciem mogły być objęte wszystkie poziomy kształcenia - od przedszkoli po szkoły wyższe.

3 3 Zakres działań Zakończonych zostało 57 projektów na łączną kwotę dofinansowania 45,8 mln zł Realizowanych jest 61 projektów z zakresu edukacji o łącznej wartości dofinansowania ponad 65 mln zł

4 4 Przy realizacji Działania położono nacisk na: Wsparcie szkolnictwa wyższego, na które przeznaczono 43,5 % środków Rozbudowę infrastruktury sportowej w istniejących placówkach edukacyjnych Rozwój edukacji przedszkolnej. Wsparcie dotyczyło: –działań remontowych, –rozbudowy i modernizacji istniejących przedszkoli, –tworzenia placówek przedszkolnych przy istniejących szkołach podstawowych, –tworzenia nowych przedszkoli, –remontów, modernizacji i rozbudowy szkół oraz zespołów szkół. W niektórych przypadkach zakres prac był bardzo wszechstronny - włączając działania z zakresu modernizacji szeroko pojętej infrastruktury edukacyjnej Wsparcie szkolnictwa zawodowego

5 5 Środki były wykorzystywane na: Polepszenie stanu technicznego budynków i dostosowanie ich do obowiązujących wymogów/przepisów (w tym wymianę starych instalacji) Rozbudowę istniejącej infrastruktury wynikającej z rosnącego zapotrzebowania ze strony mieszkańców (rozbudowę istniejących przedszkoli) Poszerzenie oferty edukacyjnej (np. stworzenie laboratorium językowego) Dofinansowanie placówek oferujących kształcenie zawodowe - dostosowanie systemu kształcenia dla potrzeb rynku pracy

6 6 Projekty zasługujące na wyróżnienie Remont i rozbudowa budynku przedszkola oraz budowa placu zabaw w Nowogrodzie Budowa kompleksu boisk i zaplecza sportowego przy Zespole Szkół w Korycinie Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem obiektów na potrzeby Centrum Dydaktyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Podniesienie potencjału Politechniki Białostockiej poprzez rozbudowę i doposażenie bazy dydaktyczno-laboratoryjnej

7 7 Remont i rozbudowa budynku przedszkola oraz budowa placu zabaw dla dzieci w Nowogrodzie Wartość projektu: 928 tys. zł, Wartość dofinansowania: 399 tys. zł Osiągnięto poprawę dostępności i poprawę warunków edukacji przedszkolnej dzięki przystosowaniu do celów dydaktycznych istniejącego obiektu Realizacja projektu umożliwiła: –korzystanie z edukacji przedszkolnej –i zajęć nadprogramowych mieszkańcom gminy Nowogród

8 8

9 9

10 10 Budowa kompleksu boisk i zaplecza sportowego przy Zespole Szkół w Korycinie Wartość projektu: 2,9 mln zł, dofinansowanie: 2,2 mln zł Dzięki tej inwestycji uczniowie z Zespołu Szkół w Korycinie mogą rozwijać swoje talenty sportowe Przy szkole powstał kompleks zawierający: –boiska do piłki nożnej, ręcznej, siatkowej, plażowej i koszykówki –kort tenisowy, –stadion lekkoatletyczny z trybunami, –sześciotorową bieżnię i skocznie, –miejsca do trenowania rzutu oszczepem i kulą. Dla najmłodszych uczniów wybudowano plac zabaw. Obecnie w Korycinie można trenować niemal każdą popularną dyscyplinę sportu.

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15 Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem obiektów na potrzeby Centrum Dydaktyki Stomatologicznej (…) Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Wartość projektu: 6,8 mln zł, Wartość dofinansowania: 5,5 mln zł Celem projektu było zapewnienie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej na potrzeby procesu kształcenia studentów stomatologii zgodnie ze standardami UE. Projekt obejmował remont i modernizację pomieszczeń Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na potrzeby zakładów: –Protetyki Stomatologicznej, –Stomatologii Zachowawczej, –Chirurgii Stomatologicznej, –Zakładu Technik Dentystycznych. Zakłady te tworzą Centrum Dydaktyki Stomatologicznej przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Modernizowane pomieszczenia mają być: –głównym zapleczem kliniczno-leczniczym, –naukowym, –dydaktycznym dla nowego kierunku na Wydziale Lekarskim o nazwie Techniki Dentystyczne.

16 16

17 17 Podniesienie potencjału Politechniki Białostockiej poprzez rozbudowę i doposażenie bazy dydaktyczno-laboratoryjnej Wartość projektu: 9,5 mln zł, dofinansowanie: 7,9 mln zł Projekt zakłada: –Modernizację ponad 1700 m 2 powierzchni dydaktycznych na Wydziale Mechanicznym oraz Budownictwa i Inżynierii Środowiska., –Wyposażenie w urządzenia umożliwiające prowadzenie kształcenia zdalnego., –Powstanie nowych laboratoriów, pracowni. Z powstałej infrastruktury, do 2016 roku, ma skorzystać 14 tysięcy studentów i pracowników uczelni Utworzonych zostanie sześć nowych kierunków kształcenia, w tym: –inżynieria biomedyczna, –makrokierunek ekoenergetyka Utworzone zostaną dwie nowe specjalności: –inżynieria produkcji na kierunku mechanika –i budowa maszyn oraz proekologiczne systemy grzewcze. Realizacja projektu umożliwia stworzenie nowoczesnej bazy dydaktyczno-badawczej oraz kształcenie wysokiej klasy specjalistów-inżynierów w dziedzinach: –innowacyjnych rozwiązań w budownictwie, –inżynierii i ochrony środowiska, inżynierii biomedycznej, –techniki rolniczej i leśnej oraz nanotechnologii.

18 18

19 19

20 20

21 21 Elementy dot. edukacji w projektach Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego W ramach projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz. II – administracja samorządowa wskazane szkoły: (po jednej z JST uczestniczącej w projekcie) Wyposażone zostaną w projektory multimedialne w każdej klasie Nauczyciele otrzymają komputery Nauczyciele, rodzice i uczniowie otrzymają dostęp do: –www Elektronicznego Dziennik Ucznia –Repozytorium Treści Dydaktycznych Mamy nadzieję, że działania dot. edukacji, rozpoczęte w tej, będą kontynuowane w kolejnej perspektywie E-edukacjaE-edukacja

22 22 Dziękuję za uwagę jacek.piorunek@umwp-podlasie.pl


Pobierz ppt "1 Podsumowanie wdrażania działań edukacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w latach 2007 - 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google