Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Słowo Życia Sierpień 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Słowo Życia Sierpień 2012."— Zapis prezentacji:

1 Słowo Życia Sierpień 2012

2 «Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.» (Mt 10,32-33)

3 Jest to zdanie, które dla nas wszystkich, chrześcijan, stanowi wielką pociechę i zachętę.

4 Jezus wzywa nas, byśmy konsekwentnie przeżywali swoją wiarę, gdyż od naszej postawy wobec Niego w czasie ziemskiego życia zależy nasz los w wieczności.

5 Jeśli wyznamy Go – jak mówi – przed ludźmi, sprawimy, że On przyzna się do nas przed swoim Ojcem; jeśli natomiast przeciwnie, zaprzemy się Go wobec ludzi, i On zaprze się nas przed swoim Ojcem.

6 «Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.» (Mt 10,32-33)

7 Non la vedo tanto. I fiori potrebbero andare
Jezus odwołuje się do nagrody lub kary, jaka oczekuje nas na końcu życia, gdyż nas kocha. Wie On – jak to powiedział jeden z Ojców Kościoła – że niekiedy lęk przed karą skuteczniejszy jest od pięknych obietnic.

8 Dlatego ożywia w nas nadzieję szczęścia wiecznego i jednocześnie, także dla naszego zbawienia, wzbudza lęk przed potępieniem.

9 Jezusowi leży na sercu, byśmy dotarli do celu, którym jest: żyć wiecznie z Bogiem. Jest to jedyna licząca się rzecz, jest to cel, dla którego zostaliśmy stworzeni: bowiem tylko z Bogiem osiągniemy swoje pełne urzeczywistnienie, całkowite zaspokojenie naszych pragnień.

10 ok Dlatego Jezus wzywa nas, byśmy już tu na ziemi przyznawali się do Niego. Jeśli jednak w tym życiu nie chcemy mieć z Nim do czynienia, jeśli teraz wypieramy się Go, po przejściu do innego życia na zawsze będziemy od Niego odcięci.

11 Na końcu naszej ziemskiej drogi Jezus przed Ojcem zaświadczy o tym wyborze, jakiego każdy z nas dokonał na ziemi ze wszystkimi tego konsekwencjami. Odwołując się do Sądu Ostatecznego pokazuje nam więc w Ewangelii ważność i powagę decyzji, którą tu podejmujemy: w grę wchodzi cała nasza wieczność.

12 «Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.» (Mt 10,32-33)

13 Jak wyciągnąć korzyść z tego ostrzeżenia Jezusa. Jak żyć tymi Słowami
Jak wyciągnąć korzyść z tego ostrzeżenia Jezusa? Jak żyć tymi Słowami? On sam udziela odpowiedzi: Kto się przyzna do Mnie... . Starajmy się więc przyznawać do Niego przed ludźmi z prostotą i szczerością.

14 Non miconvince Przezwyciężajmy ludzkie względy. Zerwijmy z przeciętnością i kompromisami, które pozbawiają nasze życie chrześcijańskiej autentyczności.

15 Pamiętajmy, że jesteśmy powołani, by być świadkami Chrystusa: On chce dotrzeć do wszystkich ludzi ze swoim przesłaniem pokoju, sprawiedliwości, miłości – właśnie przez nas. Wyznawajmy Go wszędzie, gdzie się znajdziemy z przyczyn rodzinnych, zawodowych, z powodu przyjaźni, nauki czy dzięki różnym innym okolicznościom życia.

16 Wyznawajmy Go przede wszystkim swoim postępowaniem: uczciwością życia, czystością obyczajów, oderwaniem od bogactw, uczestniczeniem w radościach i cierpieniach innych ludzi.

17 Wyznawajmy Go w szczególny sposób naszą wzajemną miłością, naszą jednością, tak by pokój i prawdziwa radość, którą Jezus obiecał zjednoczonym w Jego imię, przepełniały naszą duszę już tu i teraz, udzielając się innym.

18 Continuerei la serie delle persone
Tym zaś, którzy nas zapytają: dlaczego tak postępujemy, dlaczego jesteśmy tacy pogodni wśród udręczonego świata – odpowiedzmy z pokorą i szczerością słowami, które podsunie nam wtedy Duch Święty, świadcząc w ten sposób o Chrystusie również przy pomocy słów i pojęć.

19 W ten sposób wielu, którzy Go szukają, będzie mogło Go odnaleźć.

20 ok Kiedy indziej znów możemy być źle zrozumiani, napotkać sprzeciw, stać się przedmiotem drwin, niechęci czy prześladowania. Jezus zapowiedział nam również to: Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować.

21 Także wtedy jesteśmy na właściwej drodze
Także wtedy jesteśmy na właściwej drodze. Nie przestawajmy wyznawać Go odważnie również wśród prób, również za cenę życia.

22 Cel, który nas czeka, jest tego wart: jest nim niebo, gdzie Jezus, którego kochamy, przyzna się do nas przed swoim Ojcem na całą wieczność.

23 (skąd też można go pobrać)
«Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.» (Mt 10,32-33) “Słowo życia”, publikowane co miesiąc przez Ruch Focolari Tekst: Chiara Lubich, Grafika: Anna Lollo we współpracy z ks. Placido D’Omina (Sycylia - Włochy) Ten komentarz do Słów życia jest tłumaczony na 96 języków i dialektów, dociera do kilku milionów ludzi na całym świecie za pośrednictwem druku, radia, telewizji i Internetu - więcej informacji na Plik PPS jest tłumaczony na wiele języków i dostępny na stronie (skąd też można go pobrać)


Pobierz ppt "Słowo Życia Sierpień 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google