Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak wybrać zawód?.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak wybrać zawód?."— Zapis prezentacji:

1 Jak wybrać zawód?

2 Czynnik trafnego wyboru
Sylwetka absolwenta gimnazjum

3 Przygotowanie do podjęcia decyzji zawodowej
Nazywamy problemy Zbieramy problemy O sobie O rynku pracy O ścieżkach kształcenia O zawodach

4 Znać siebie to znaczy poznać swoje:
Zainteresowania Uzdolnienia Temperament Umiejętności Osobowość Stan zdrowia Poziom wiedzy szkolnej Mocne i słabe strony

5 Zebrać informacje o zawodach to znaczy poznać:
Warunki pracy Świat zawodów i ich podział Opis zawodów Warunki i środowisko pracy Zadania i czynności zawodowe Narzędzia pracy Predyspozycje i przeciwwskazania do zawodów Perspektywa płac i zatrudnienia

6 Znać ścieżki kształcenia oznacza poznać:
Typy szkół Sieć szkół Kryteria przyjęcia i warunki naboru Przebieg kształcenia w szkole / zawodzie Kwalifikacje absolwenta. Możliwości kontynuowania nauki i podnoszenia kwalifikacji.

7 Znać rynek pracy oznacza poznać:
Trendy na rynku pracy Wskaźniki bezrobocia i zatrudnienia Sposoby poszukiwania pracy Wymagania pracodawców Potrzebne umiejętności i Kwalifikacje zawodowe Oferty pracy

8 Źródła informacji to: Rodzina, rówieśnicy i znajomi
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna Szkoły ponadgimnazjalne Media (RTV, prasa, Internet) Informatory, książki programy komputerowe Instrukcje urzędu pracy

9 Etapy podejmowania decyzji:
Oceniam swoją decyzje Robię plan działania Wybieram najlepszą możliwość Porównuję możliwości wyboru Zastanawiam się jakie posiadam zasoby Określam czego chcę lub potrzebuję

10 Sylwetka absolwenta gimnazjum:
Potrafi określić swoje mocne strony Jest świadomy swoich ograniczeń Ma wgląd w swoje zainteresowania Potrafi wskazać swoje umiejętności i uzdolnienia Wie jaki ma temperament Umie podejmować decyzje Zna pojęcie zawodu, pracy, kwalifikacji zawodowych Posiada informacje o funkcjonowaniu rynku pracy Zna podstawowe podziały zawodów Jest zorientowany, gdzie szukać informacji o zawodach i jak je poznać

11 Absolwent gimnazjum: Zna siebie Zna zawody
Zna szkoły i ścieżki kształcenia

12 Czuję się odpowiedzialny za swoją przyszłość!

13 Prezentację przygotowała:
Paulina Maćkowiak uczennica kl. 2 a Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Dopiewie.


Pobierz ppt "Jak wybrać zawód?."

Podobne prezentacje


Reklamy Google