Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwo w Internecie Cele kampanii Dziecko w sieci.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwo w Internecie Cele kampanii Dziecko w sieci."— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczeństwo w Internecie Cele kampanii Dziecko w sieci

2 Badanie "Pedofilia i pornografia w Internecie – zagrożenia dla dzieci" (Ł. Wojtasik 2004) Badania zostały przeprowadzone w ramach kampanii Dziecko w Sieci" przez Fundację Dzieci Niczyje w okresie od grudnia 2002 do kwietnia 2003 r. Adresowane były do dzieci w wieku od 12 do 17 lat i objęły około 9000 osób. Z badań wynika, iż mimo posiadania wiedzy na temat zagrożeń w Sieci, młodzi użytkownicy Internetu nie zachowują się rozsądnie w kontaktach z nieznajomymi: 81,3% dzieci słyszało o zagrożeniach w Internecie, 87% dzieci podało obcemu swój adres e-mail, 64% dzieci podało obcemu swój numer telefonu, 44% dzieci przesłało obcemu swoje zdjęcie, 42% dzieci podało obcemu adres zamieszkania.

3 Badanie "Czynniki ryzyka kontaktów o charakterze seksualnym doświadczanych przez dzieci w Internecie" (Ł. Wojtasik 2004) Sondaż przeprowadzono na przełomie 1999/2000 roku na ogólnokrajowej próbie dzieci i młodzieży (N=1501) w wieku 10-17 lat. W wyniku badań ustalono, iż: 20% dzieci otrzymało w ciągu ostatniego roku propozycję o charakterze seksualnym, 3% dzieci otrzymało agresywne propozycje seksualne, 25% dzieci zaprezentowano wbrew ich woli materiały pornograficzne, 25% dzieci zgłaszających wyżej wymienione zdarzenia przeżyły związany z nimi stres.

4 Internet w doświadczeniach dzieci: Źródło informacji Rozwijanie pasji, zainteresowań Miejsce spotkań z grupą rówieśniczą Eksperymentowanie Zagrożenia Miejsce, w którym można szukać zasad

5 Przyspiesza zdobywanie doświadczeń nieadekwatnych do wieku Może zaburzyć rozwój społeczny- zmniejsza ilość kontaktów z ludźmi w świecie realnym Może zaburzyć rozwój emocji- dziecko nie konfrontuje swoich zachowań w kontakcie bezpośrednim w emocjami wyrażanymi przez innych Może spowodować izolację, demoralizować, uzależnić Zabiera czas Internet- jako zagrożenie

6 Zagrożenia w Internecie- Eksperymentowanie Poszukiwanie informacji tabu- dotyczących szczególnie dojrzewania Uczenie się ról społecznych Poszukiwanie zasad/ łamanie zasad Zachowania seksualne w Internecie

7 Zagrożenia w Internecie: Kontakt z nieodpowiednimi treściami molestowanie fizyczne i wykorzystywanie seksualne Nękanie, Gry komputerowe Łamanie prawa Zachęcanie do używania alkoholu, nikotyny, narkotyków Komercyjne wykorzystywanie dzieci Zmiany w zdolności do odróżniania rzeczywistości od fantazji

8 Cyberprzemoc Dziecko- ofiara przemocy wirtualnej to często ofiara przemocy rówieśniczej - Przeżywa wstyd, upokorzenie - Ocenia siebie według wartości nadanej mu przez grupę-forum, portal społecznościowy - Skrajne emocje powodują myśli i próby samobójcze

9 Cyberprzemoc Dziecko- jako sprawca cyberprzemocy działa pod wpływem i naciskiem grupy rówieśniczej: - upokarza innych chcąc być dowartościowanym przez grupę, - upokarzany upokarza, - Rozwój społeczny skierowany w stronę demoralizacji

10 Kampania Dziecko w sieci

11 Cele kampanii Dziecko w sieci Ogólnopolska kampania społeczna Dziecko w Sieci zainicjowana została w lutym 2004 roku przez Fundację Dzieci Niczyje (FDN). Podstawowym jej celem było zwrócenie uwagi dorosłych i dzieci na zagrożenia związane z aktywnością pedofilów w Sieci oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu. Część medialną kampanii zrealizowano pod hasłem Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie.

12 Kampania Dziecko w sieci W ramach kampanii Dziecko w Sieci opracowywane są materiały dydaktyczne pomocne przy realizacji zajęć z zakresu bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Propozycje dydaktyczne skierowane są do wszystkich pracujących z dziećmi - nauczycieli, pedagogów, wychowawców itd. Propozycje mogą być wykorzystywane podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych lub imprez edukacyjnych. Korzystanie z materiałów w celach edukacyjnych jest całkowicie bezpłatne (z zastrzeżeniem podawania źródła) i obejmuje: 1. Pobranie scenariuszy zajęć (wraz z materiałami multimedialnymi i pomocami dydaktycznymi). Wybrane materiały są dostępne do nieodpłatnego zamówienia drogą pocztową.

13 Kampania Dziecko w sieci 2. Realizację zajęć z wykorzystaniem powyższych pomocy. 3. Wypełnienie formularza sprawozdania, co pozwoli na wystawienie zaświadczenia. Dotychczas przygotowano następujące materiały dydaktyczne: 3... 2... 1... Internet! Podręcznik "Sieciaki" STOP cyberprzemocy "Bezpieczeństwo dzieci w Internecie"

14 Co możemy zrobić? - Uwzględnić treści związane z zagrożeniami płynącymi z Internetu w Szkolnym Programie Profilaktyki - Przeprowadzić zajęcia informujących o zagrożeniach związanych z użytkowaniem Internetu – zajęcia z informatyki, godz-wych, biologia, i inne - Opracować materiały w postaci ulotek dla uczniów lub przygotować gazetkę - opracować scenariusz spotkania informacyjnego dla rodziców

15 Jak być bezpiecznym w Internecie – wskazówki dla dzieci Nie podawaj swoich danych osobowych takich, jak: adres, numer telefonu, adres pracy rodziców/numer telefonu, nazwa i miejsce szkoły bez zgody rodziców. Ujawnianie tych informacji może narazić cię na różne niebezpieczeństwa. Nie podawaj nikomu (poza rodzicami) swojego hasła dostępu. Nie wysyłaj nikomu swoich zdjęć bez porozumienia z rodzicami. Natychmiast powiedz rodzicom, jeśli trafisz na informacje, które sprawiają, że czujesz się skrępowany, zmieszany czy przestraszony. Rodzice lub inne osoby dorosłe mogą zgłosić takie nielegalne treści do punktu kontaktowego http://www.hotline.org.pl/ http://www.hotline.org.pl/

16 Jak być bezpiecznym w Internecie – wskazówki dla dzieci Nie odpowiadaj na żadne wiadomości, które sprawiają, że czujesz się skrępowany. Jeśli dostaniesz taką wiadomość, powiedz o tym rodzicom. Pamiętaj, że nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie. Internetowi znajomi mogą okazać się kimś zupełnie innym niż twierdzą. Nie wyrażaj zgody na spotkanie z osobą, którą poznałeś w sieci bez porozumienia z rodzicami. Jeśli rodzice zgodzą się na takie spotkanie, upewnij się, że spotkacie się w miejscu publicznym i weź ze sobą tatę lub mamę. Nie rób niczego, co mogłoby urazić innych użytkowników lub byłoby sprzeczne z prawem.

17 Bądź ostrożny, jeśli ściągasz coś do swojego komputera ze strony www. Pamiętaj, że w Internecie również obowiązują zasady dobrego wychowania. Nie rób niczego, co mogłoby urazić innych użytkowników lub byłoby sprzeczne z prawem. Jak być bezpiecznym w Internecie – wskazówki dla dzieci

18 Ustal wspólnie z rodzicami zasady korzystania z Internetu. Chroń swoją prywatność w Sieci. Nie wysyłaj swoich zdjęć osobom, których nie znasz, bez porozumienia z rodzicami. Odpowiadaj mądrze na otrzymane wiadomości. Bądź ostrożny korzystając z czat roomów. Nigdy nie umawiaj się z osobami, które poznałeś w Sieci, bez zgody rodziców. Bądź podejrzliwy, jeśli ktoś, kogo poznałeś na czacie próbuje nastawiać cię przeciwko rodzicom, opiekunom, nauczycielom czy przyjaciołom. Jak być bezpiecznym w Internecie – wskazówki dla dzieci

19 Co powinno Cię zaniepokoić? wskazówki dla rodziców Wyłączanie ekranu Dziwne telefony Korzystanie z komputera w późnych godzinach nocnych Nagły przypływ gotówki Wycofywanie się z kontaktów z dotychczasowymi przyjaciółmi lub rodziną

20 Wskazówki dla rodziców: 1. Postaraj się, aby komputer, z którego korzysta twoje dziecko stał we wspólnym pomieszczeniu. 2. Ustal zasady korzystania z Internetu: rozmawiaj z dzieckiem na temat tego, co może i czego nie może robić korzystając z sieci ustal z dzieckiem co wolno, a czego nie i egzekwuj to. Ustalając zasady bądź wyrozumiały i miej rozsądne wymagania. Staraj się zrozumieć potrzeby twojego dziecka, jego zainteresowania i naturalną ciekawość

21 3. Rozmawiaj z dzieckiem o potencjalnych zagrożeniach: zapoznaj je z zasadami bezpiecznego korzystania z Sieci naucz je krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w Internecie. 4. Interesuj się tym, co twoje dziecko robi w sieci i rozmawiaj z nim o tym; 5. Postaraj się poznać internetowych przyjaciół twojego dziecka, tak jak robisz to w przypadku innych jego kolegów. 6. Jeśli twoje dziecko korzysta z czatów lub e-maila: naucz je, by nie podawało w Internecie swoich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres domowy, telefon, adres szkoły naucz je, by nie odpowiadało na obraźliwe lub niebezpieczne e-maile, czaty i in. Wskazówki dla rodziców:

22 7. Naucz swoje dziecko, że zawsze może przyjść do ciebie, jeśli znajdzie w Internecie lub w swojej poczcie treści, które go zaniepokoją, zawstydzą lub sprawią, że poczuje się skrępowane. Zgłoście taki incydent do punktu kontaktowego http://www.hotline.org.pl/ 8. Przypominaj dziecku, że w Internecie również obowiązują zasady dobrego wychowania, że należy być uprzejmym, miłym, nie używać obraźliwego słownictwa itp. (zasady NETYKIETY znajdziesz na stronie http://www.sieciaki.pl/ 9. Korzystaj z programów filtrujących i przeglądarek; Wskazówki dla rodziców:

23 10. Korzystaj z pomocy specjalistów: jeśli coś wzbudziło twoje wątpliwości, czujesz, że coś niepokojącego dzieje się z twoim dzieckiem, poproś o pomoc specjalistę – kogoś, kto zna się na komputerach, psychologa czy pedagoga możesz zwrócić się np., do Fundacji Dzieci Niczyje http://www.fdn.pl/ lub do Fundacji Kidprotect http://www.kidprotect.pl. http://www.kidprotect.pl 11. Ustal, że nie wolno umawiać się z osobami poznanymi w sieci bez twojej zgody;

24 ŹRÓDŁA Łukasz Wojtasik, Jak reagować na cyberprzemoc- poradnik dla szkół Remedium" nr 10, 2002. Remedium" nr 11, 2002. www.dzieckowsieci.pl


Pobierz ppt "Bezpieczeństwo w Internecie Cele kampanii Dziecko w sieci."

Podobne prezentacje


Reklamy Google