Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwo w Internecie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwo w Internecie"— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczeństwo w Internecie
Cele kampanii „ Dziecko w sieci”

2 Badanie "Pedofilia i pornografia w Internecie – zagrożenia dla dzieci" (Ł. Wojtasik 2004)
Badania zostały przeprowadzone w ramach kampanii „Dziecko w Sieci" przez Fundację Dzieci Niczyje w okresie od grudnia 2002 do kwietnia 2003 r. Adresowane były do dzieci w wieku od 12 do 17 lat i objęły około 9000 osób. Z badań wynika, iż mimo posiadania wiedzy na temat zagrożeń w Sieci, młodzi użytkownicy Internetu nie zachowują się rozsądnie w kontaktach z nieznajomymi: 81,3% dzieci słyszało o zagrożeniach w Internecie, 87% dzieci podało obcemu swój adres , 64% dzieci podało obcemu swój numer telefonu, 44% dzieci przesłało obcemu swoje zdjęcie, 42% dzieci podało obcemu adres zamieszkania.

3 Badanie "Czynniki ryzyka kontaktów o charakterze seksualnym doświadczanych przez dzieci w Internecie" (Ł. Wojtasik 2004) Sondaż przeprowadzono na przełomie 1999/2000 roku na ogólnokrajowej próbie dzieci i młodzieży (N=1501) w wieku lat. W wyniku badań ustalono, iż: 20% dzieci otrzymało w ciągu ostatniego roku propozycję o charakterze seksualnym, 3% dzieci otrzymało agresywne propozycje seksualne, 25% dzieci zaprezentowano wbrew ich woli materiały pornograficzne, 25% dzieci zgłaszających wyżej wymienione zdarzenia przeżyły związany z nimi stres.

4 Internet w doświadczeniach dzieci:
Źródło informacji Rozwijanie pasji, zainteresowań Miejsce spotkań z grupą rówieśniczą Eksperymentowanie Zagrożenia Miejsce, w którym można szukać zasad

5 Internet- jako zagrożenie
Przyspiesza zdobywanie doświadczeń nieadekwatnych do wieku Może zaburzyć rozwój społeczny- zmniejsza ilość kontaktów z ludźmi w świecie realnym Może zaburzyć rozwój emocji- dziecko nie konfrontuje swoich zachowań w kontakcie bezpośrednim w emocjami wyrażanymi przez innych Może spowodować izolację, demoralizować, uzależnić Zabiera czas

6 Zagrożenia w Internecie-Eksperymentowanie
Poszukiwanie informacji „tabu”- dotyczących szczególnie dojrzewania Uczenie się ról społecznych Poszukiwanie zasad/ łamanie zasad Zachowania seksualne w Internecie

7 Zagrożenia w Internecie:
Kontakt z nieodpowiednimi treściami molestowanie fizyczne i wykorzystywanie seksualne Nękanie, Gry komputerowe Łamanie prawa Zachęcanie do używania alkoholu, nikotyny, narkotyków Komercyjne wykorzystywanie dzieci Zmiany w zdolności do odróżniania rzeczywistości od fantazji

8 Cyberprzemoc Dziecko- ofiara przemocy wirtualnej to często ofiara przemocy rówieśniczej Przeżywa wstyd, upokorzenie Ocenia siebie według wartości nadanej mu przez grupę-forum, portal społecznościowy Skrajne emocje powodują myśli i próby samobójcze

9 Cyberprzemoc Dziecko- jako sprawca cyberprzemocy działa pod wpływem i naciskiem grupy rówieśniczej: upokarza innych chcąc być dowartościowanym przez grupę, upokarzany upokarza, Rozwój społeczny skierowany w stronę demoralizacji

10 Kampania „ Dziecko w sieci”

11 Cele kampanii „ Dziecko w sieci”
Ogólnopolska kampania społeczna „Dziecko w Sieci” zainicjowana została w lutym 2004 roku przez Fundację Dzieci Niczyje (FDN). Podstawowym jej celem było zwrócenie uwagi dorosłych i dzieci na zagrożenia związane z aktywnością pedofilów w Sieci oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu. Część medialną kampanii zrealizowano pod hasłem „Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie”.

12 Kampania „ Dziecko w sieci”
W ramach kampanii „Dziecko w Sieci” opracowywane są materiały dydaktyczne pomocne przy realizacji zajęć z zakresu bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Propozycje dydaktyczne skierowane są do wszystkich pracujących z dziećmi - nauczycieli, pedagogów, wychowawców itd. Propozycje mogą być wykorzystywane podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych lub imprez edukacyjnych. Korzystanie z materiałów w celach edukacyjnych jest całkowicie bezpłatne (z zastrzeżeniem podawania źródła) i obejmuje: 1. Pobranie scenariuszy zajęć (wraz z materiałami multimedialnymi i pomocami dydaktycznymi). Wybrane materiały są dostępne do nieodpłatnego zamówienia drogą pocztową.

13 Kampania „ Dziecko w sieci”
2. Realizację zajęć z wykorzystaniem powyższych pomocy. 3. Wypełnienie formularza sprawozdania, co pozwoli na wystawienie zaświadczenia. Dotychczas przygotowano następujące materiały dydaktyczne: Internet! Podręcznik "Sieciaki" STOP cyberprzemocy "Bezpieczeństwo dzieci w Internecie"

14 Co możemy zrobić? Uwzględnić treści związane z zagrożeniami płynącymi z Internetu w Szkolnym Programie Profilaktyki - Przeprowadzić zajęcia informujących o zagrożeniach związanych z użytkowaniem Internetu – zajęcia z informatyki, godz-wych, biologia, i inne Opracować materiały w postaci ulotek dla uczniów lub przygotować gazetkę opracować scenariusz spotkania informacyjnego dla rodziców

15 Jak być bezpiecznym w Internecie – wskazówki dla dzieci
Nie podawaj swoich danych osobowych takich, jak: adres, numer telefonu, adres pracy rodziców/numer telefonu, nazwa i miejsce szkoły bez zgody rodziców. Ujawnianie tych informacji może narazić cię na różne niebezpieczeństwa. Nie podawaj nikomu (poza rodzicami) swojego hasła dostępu. Nie wysyłaj nikomu swoich zdjęć bez porozumienia z rodzicami. Natychmiast powiedz rodzicom, jeśli trafisz na informacje, które sprawiają, że czujesz się skrępowany, zmieszany czy przestraszony. Rodzice lub inne osoby dorosłe mogą zgłosić takie nielegalne treści do punktu kontaktowego

16 Jak być bezpiecznym w Internecie – wskazówki dla dzieci
Nie odpowiadaj na żadne wiadomości, które sprawiają, że czujesz się skrępowany. Jeśli dostaniesz taką wiadomość, powiedz o tym rodzicom. Pamiętaj, że nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie. Internetowi znajomi mogą okazać się kimś zupełnie innym niż twierdzą. Nie wyrażaj zgody na spotkanie z osobą, którą poznałeś w sieci bez porozumienia z rodzicami. Jeśli rodzice zgodzą się na takie spotkanie, upewnij się, że spotkacie się w miejscu publicznym i weź ze sobą tatę lub mamę. Nie rób niczego, co mogłoby urazić innych użytkowników lub byłoby sprzeczne z prawem.

17 Jak być bezpiecznym w Internecie – wskazówki dla dzieci
Bądź ostrożny, jeśli ściągasz coś do swojego komputera ze strony www. Pamiętaj, że w Internecie również obowiązują zasady dobrego wychowania. Nie rób niczego, co mogłoby urazić innych użytkowników lub byłoby sprzeczne z prawem.

18 Jak być bezpiecznym w Internecie – wskazówki dla dzieci
Ustal wspólnie z rodzicami zasady korzystania z Internetu. Chroń swoją prywatność w Sieci. Nie wysyłaj swoich zdjęć osobom, których nie znasz, bez porozumienia z rodzicami. Odpowiadaj mądrze na otrzymane wiadomości. Bądź ostrożny korzystając z czat roomów. Nigdy nie umawiaj się z osobami, które poznałeś w Sieci, bez zgody rodziców. Bądź podejrzliwy, jeśli ktoś, kogo poznałeś na czacie próbuje nastawiać cię przeciwko rodzicom, opiekunom, nauczycielom czy przyjaciołom.

19 Co powinno Cię zaniepokoić? − wskazówki dla rodziców
Wyłączanie ekranu Dziwne telefony Korzystanie z komputera w późnych godzinach nocnych Nagły przypływ gotówki Wycofywanie się z kontaktów z dotychczasowymi przyjaciółmi lub rodziną

20 Wskazówki dla rodziców:
1. Postaraj się, aby komputer, z którego korzysta twoje dziecko stał we wspólnym pomieszczeniu. 2. Ustal zasady korzystania z Internetu: rozmawiaj z dzieckiem na temat tego, co może i czego nie może robić korzystając z sieci ustal z dzieckiem co wolno, a czego nie i egzekwuj to. Ustalając zasady bądź wyrozumiały i miej rozsądne wymagania. Staraj się zrozumieć potrzeby twojego dziecka, jego zainteresowania i naturalną ciekawość

21 Wskazówki dla rodziców:
3. Rozmawiaj z dzieckiem o potencjalnych zagrożeniach: zapoznaj je z zasadami bezpiecznego korzystania z Sieci naucz je krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w Internecie. 4. Interesuj się tym, co twoje dziecko robi w sieci i rozmawiaj z nim o tym; 5. Postaraj się poznać internetowych przyjaciół twojego dziecka, tak jak robisz to w przypadku innych jego kolegów. 6. Jeśli twoje dziecko korzysta z czatów lub a: naucz je, by nie podawało w Internecie swoich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres domowy, telefon, adres szkoły naucz je, by nie odpowiadało na obraźliwe lub niebezpieczne e, czaty i in.

22 Wskazówki dla rodziców:
7. Naucz swoje dziecko, że zawsze może przyjść do ciebie, jeśli znajdzie w Internecie lub w swojej poczcie treści, które go zaniepokoją, zawstydzą lub sprawią, że poczuje się skrępowane. Zgłoście taki incydent do punktu kontaktowego 8. Przypominaj dziecku, że w Internecie również obowiązują zasady dobrego wychowania, że należy być uprzejmym, miłym, nie używać obraźliwego słownictwa itp. (zasady NETYKIETY znajdziesz na stronie 9. Korzystaj z programów filtrujących i przeglądarek;

23 Wskazówki dla rodziców:
10. Korzystaj z pomocy specjalistów: jeśli coś wzbudziło twoje wątpliwości, czujesz, że coś niepokojącego dzieje się z twoim dzieckiem, poproś o pomoc specjalistę – kogoś, kto zna się na komputerach, psychologa czy pedagoga możesz zwrócić się np., do Fundacji Dzieci Niczyje lub do Fundacji Kidprotect 11. Ustal, że nie wolno umawiać się z osobami poznanymi w sieci bez twojej zgody;

24 ŹRÓDŁA Łukasz Wojtasik, „ Jak reagować na cyberprzemoc- poradnik dla szkół” „Remedium" nr 10, 2002. „Remedium" nr 11, 2002.


Pobierz ppt "Bezpieczeństwo w Internecie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google