Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BANK PEKAO S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe w pierwszym półroczu 2005 r. WZROST PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTY Warszawa, 5 sierpnia 2005 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BANK PEKAO S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe w pierwszym półroczu 2005 r. WZROST PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTY Warszawa, 5 sierpnia 2005 r."— Zapis prezentacji:

1 BANK PEKAO S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe w pierwszym półroczu 2005 r. WZROST PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTY Warszawa, 5 sierpnia 2005 r.

2 WYNIKI FINANSOWE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2005 R. IH2005 IH2004 Zmiana Zysk netto (mln zł) ROE (%) +18.3% +1.2 p.p. 613 17.5 725 18.7 1

3 AGENDA r Otoczenie makroekonomiczne 2 r Skonsolidowane wyniki w drugim kwartale 2005 r.

4 EKSPORT (mln EURO) 3 PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA (% R/R) PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE BRUTTO W SEKTORZE PRZEDS., SPRZEDAŻ DETALICZNA TOWARÓW (% R/R) Źródło: GUS, NBP 1.POLSKA GOSPODARKA WYRAŹNIE SPOWOLNIŁA W PIERWSZYM PÓŁROCZU, ALE PIERWSZE SYGNAŁY PONOWNEGO PRZYSPIESZANIA STAJĄ SIĘ JUŻ WIDOCZNE 2.STOPY PROCENTOWE OBNIŻONO O 175 P.B., RYNEK PRZEWIDUJE DALSZE CIĘCIA INFLACJA, STOPA REFERENCYJNA, 3M WIBOR

5 4 POPRAWA DYNAMIKI KREDYTÓW KORPORACYJNYCH, KTÓRE PONOWNIE ROZPOCZĘŁY ROSNĄĆ R/R. KONTYNUACJA WZROSTU DEPOZYTÓW DETALICZNYCH, POTWIERDZAJĄCA POPRAWĘ NA RYNKU PRACY Źródło: NBP DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) KREDYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (%R/R)DEPOZYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (%R/R)

6 r Skonsolidowane wyniki w drugim kwartale 2005 r.* 5 *- wszystkie dane za 2 kw. 2005 podane według MSSF, 2 kw. 2004 - pro-forma w celu zapewnienia porównywalności r Otoczenie makroekonomiczne

7 ZYSK NETTO (mln PLN) ROE (%) 6 Zmiany kwartalne +17.0% +17.9% +19.5% +26.2% +12.7% +1.2 p.p. SILNY WZROST ZYSKU NETTO, +18% R/R, OSIĄGNIĘTY DZIĘKI POPRAWIE WYNIKU OPERACYJNEGO, KTÓREGO WZROST ZNACZNIE PRZYSPIESZYŁ W DRUGIM KWARTALE,+19,5% KW./KW. WYSOKA DOCHODOWOŚĆ POTWIERDZONA 18,7% ROE +18.3% Zmiany kwartalne ZYSK OPERACYJNY (mln PLN)

8 7 +0.4% -3.8 p.p. -0.1% +0.4% +10.9% +5.9% WZROST PRZYCHODÓW O 7,5% R/R Z WYRAŹNYM PRZYSPIESZENIEM W DRUGIM KWARTALE. KOSZTY STABILNE. WSKAŹNIK KOSZTY/DOCHODY OBNIŻYŁ SIĘ DO 53,8% +7.5% Zmiany kwartalne PRZYCHODY OGÓŁEM (mln PLN ) KOSZTY OPERACYJNE (mln PLN) KOSZTY / DOCHODY (%)

9 8 1 996 2 144 994 1042 1103 % zm. 2Q 05/1Q 05 % zm. 2Q 05/2Q 04 +7.5% +10.9% +5.9% -3.6% +4.0% +9.5% +64.7% +1.0% +9.8% +40.2% +0.7% +6.2% WZROST DOCHODÓW DZIĘKI PRZYSPIESZENIU ZARÓWNO WYNIKU ODSETKOWEGO, (+10% KW./KW.) JAK I WYNIKU Z OPŁAT I PROWIZJI, +4% KW./KW. DOCHODY OGÓŁEM (mln PLN)

10 9 +9.8% +9.5% +6.2% KONTYNUACJA PRZYSPIESZENIA WZROSTU WYNIKU ODSETKOWEGO. MARŻA ODSETKOWA NETTO ROŚNIE DZIĘKI POPRAWIE STRUKTURY AKTYWÓW, WSPARTEJ SILNĄ SPRZEDAŻĄ KREDYTÓW KONSUMENCKICH, PRZY MIESZANYM WPŁYWIE ZMIAN ZŁOTOWYCH I DOLAROWYCH STÓP PROCENTOWYCH * MSSF MARŻA ODSETKOWA NETTO* WYNIK ODSETKOWY (mln PLN)

11 10 OSZCZĘDNOŚCI KLIENTÓW DETALICZNYCH (mln PLN) OSZCZĘDNOŚCI KLIENTÓW KORPORACYJNYCH (mln PLN) +18.1% +7.4% 43 557 41 162 44 036 +1.1% +7.0% OSZCZĘDNOŚCI WZROSŁY O 7% YTD ZARÓWNO PO STRONIE DETALICZNEJ, W WYNIKU SPRZEDAŻY FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH, JAK I PO STRONIE KORPORACYJNEJ % zm. CZER 05/CZER04 % zm. CZER 05/GRU 04 +45.7% -10.9% -19.1% +26.2% +3.5% -5.3% * - ogółem PPIM

12 56.4% 37.3% 6.3% 36.1% 36.4% 11 32.3% +11.4% +45.7% DALSZY SILNY WZROST FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH (+46% R/R, +11% KW./KW.), POZWALAJĄCY NA POPRAWĘ UDZIAŁÓW W RYNKU. WZROST UDZIAŁU PRODUKTÓW NIE-OBLIGACYJNYCH W NOWEJ SPRZEDAŻY FUNDUSZE INWESTYCYJNE (mln PLN) STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 2Q 2005* * - wszystkie fundusze – krajowe i zagraniczne UDZIAŁ W RYNKU STRUKTURA SPRZEDAŻY FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PRZEZ PEKAO (w %) ObligacjiZrównoważoneAkcyjne

13 29 524 29 652 31 696 12 +7.4% +6.9% +11.3% +6.2% +6.6% +7.9% PRZYSPIESZENIE WZROSTU KREDYTÓW DO 7% R/R DZIĘKI ZARÓWNO KREDYTOM DLA PRZEDSIĘBIORSTW JAK I KREDYTOM DETALICZNYM, WSPARTE SPRZEDAŻĄ KREDYTÓW KONSUMENCKICH. KREDYTY NORMALNE WZROSŁY 12,1% R/R % zm. CZER 05/CZER04 % zm. CZER 05/GRU 04 KREDYTY DLA KLIENTÓW* (mln PLN) * - wartość nominalna ** - tylko Bank Kredyty normalne 23 101 23 806 25 898 +12,1% r/r

14 13 +265%+98% SPRZEDAŻ (mln PLN) SILNY WZROST SPRZEDAŻY KREDYTÓW KONSUMENCKICH DZIĘKI NOWEJ POŻYCZCE EXPRESOWEJ +242%

15 14 PLN FX RAZEM - 34.6% 9.1% CZER 05 GRU 04* 33.1% - 9.8% SPRZEDAŻ KREDYTÓW HIPOTECZNYCH O 35% KW./KW. POMIMO WZRASTAJĄCEGO UDZIAŁU W RYNKU KREDYTÓW WALUTOWYCH UDZIAŁ KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WALUTOWYCH W OGÓLNEJ WIELKOŚCI SPRZEDAŻY HIPOTEK (%) WARTOŚĆ SPRZEDAŻY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (mln PLN) +35.3% UDZIAŁ W RYNKU – SPRZEDAŻ * Żródło: Związek Banków Polskich

16 15 PLN FX RAZEM +54.3% +9.2% -27.7% -5.2% CZER 04 13.7% 6.7% CZER 05 18.5% 3.6% 9.4% 9.0% WZROST ZŁOTOWEGO PORTFELA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH O 54% R/R WARTOŚĆ ZŁOTOWEGO PORTFELA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (mln PLN) WARTOŚĆ WALUTOWEGO PORTFELA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (mln PLN)* UDZIAŁ W RYNKU** * kredyty hipoteczne udzielone przed czerwcem 2003 **Źródło: Związek Banków Polskich

17 16 742 748 +17.6% +4.5% +5.5% -4.9% +26.3% +0,6% +6.8% +0.2% 377 366 381 % zm. 2Q 05/1Q 05 % zm. 2Q 05/2Q 04 +12.5% +14.8% +3.9% -6.5% +0.7% +1.0% +4.0% WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI ODNOTOWAŁ NIEWIELKI WZROST, DZIĘKI OPŁATOM Z FUNDUSZY, KREDYTÓW I KART, POTWIERDZAJĄC WYSOKI POZIOM OSIĄGNIĘTY W UBIEGŁYM ROKU. PRZYSPIESZENIE WZROSTU W DRUGIM KWARTALE WYNIK Z PROWIZJI I OPŁAT (mln PLN)

18 17 CZE 05 GRU 04 71.6 294.0 2 216.9 2 582.5 102.9 284.8 2 242.1 2 629.9 MAR 05 80.0 290.5 2 229.2 2 599.7 CZE05/GRU04 +43.7% -3.1% +1.1% +1.8% KARTY KREDYTOWE WZROSŁY O 40% YTD, LICZBA AKTYWNYCH KART KREDYTOWYCH OSIĄGNĘŁA POZIOM 100 TYS. Karty kredytowe RAZEM Karty debetowe Karty charge LICZBA KART W OBIEGU (TYS. SZT.) Liczba transakcji w pierwszym półroczu 2005 r., r/r + 19,9% Wartość transakcji w pierwszym półroczu 2005 r., r/r + 29.0%

19 Zatrudnienie 18 16 617 16 329 16 161 1149 1154 +2.7% -3.2% +1.4% -2.4% +1.7% -0.5% 578 576 578 % zm. 2Q 05/1Q 05 % zm. 2Q 05/2Q 04 -1.2% +2.4% -2.9% +0.4%-0.1% +0.4% 2Q 04 1Q 052Q 05 KOSZTY POD KONTROLĄ, OSZCZĘDNOŚCI W ZAKRESIE KOSZTÓW RZECZOWYCH NIEMAL RÓWNOWAŻYŁY WYŻSZE KOSZTY OSOBOWE I AMORTYZACJĘ KOSZTY DZIAŁANIA (mln PLN)

20 +12.1% -9.7% +8.8% -2.0% KOSZT RYZYKA 21.7% 19.9% 18.3% % zm. CZER05/GRU 04 % zm. CZER05/CZER04 19 STABILIZACJA KOSZTÓW RYZYKA PONIŻEJ 1% Z WSKAŹNIKIEM POKRYCIA REZERWAMI ZWIĘKSZONYM DO 75%. WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH POPRAWIŁ SIĘ DO 18.3% KREDYTY NIEREGULARNE* (mln PLN) * Klasyfikacja wg NBP WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI

21 Wysoka dochodowość i efektywność, ROE 18,7%, C/I 53,8% Silny wzrostu przychodów, +7,5% r/r, osiągnięty głównie dzięki wynikowi odsetkowemu Wzrostu wolumenów kredytów,+7,4% r/r Dalszy wzrost sprzedaży funduszy inwestycyjnych +46% r/r Trzykrotny wzrost sprzedaży kredytów konsumenckich potwierdzających wysoką efektywność komercyjną PODSUMOWANIE 20

22 r Załącznik 21

23 22 DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) DYNAMIKA KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD)

24 PRZYJĘCIE MSSF – KOREKTA SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 1H 2004 23

25 PRZYJĘCIE MSSF – KOREKTA SKONSOLIDOWANEGO BILANSU 25

26 Dziękujemy z uwagę


Pobierz ppt "BANK PEKAO S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe w pierwszym półroczu 2005 r. WZROST PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTY Warszawa, 5 sierpnia 2005 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google